Preliminära sidor

   
   Red Jesus Text: | Av    Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Urantia Logo

Registrerade varumärken av URANTIA Foundation

URANTIA FOUNDATION
CHICAGO ILLINOIS

Swedish Translation
Svensk översättning

© 2010 Urantia Foundation

Utgivaren förbehåller sig all upphovsrätt, inklusive rätten till översättning i USA, Sverige, Finland och andra stater som har undertecknat det internationella avtalet om upphovsrätt. Även all partiell kopiering av texten och återgivning på elektroniskt eller annat sätt är förbjuden utan skriftligt tillstånd från upphovsrättens innehavare.

Framställningar härom riktas till utgivaren:
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614, USA
Tel. +1 (773) 525-3319
Fax +1 (773) 525-7739
Website: https://www.urantia.org

URANTIA och märket är varu- och servicemärken som har registrerats av Urantia Foundation.

Urantiaboken är en översättning av The Urantia Book, ett verk som Urantia Foundation publicerade på engelska år 1955. Detta är den första utgåvan av Urantiaboken, som är en i allt väsentligt mycket noggrann översättning av innehållet i den engelska texten. Då Urantiaboken är en produkt av mänskligt bemödande och därför ofullkomlig, bör den engelska texten konsulteras vid eventuell osäkerhet. Urantia Foundation kan besluta att nyansera och förbättra denna översättning i en senare utgåva.

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved