Strona tytułowa

   
   Red Jesus Text: Włącz | Wyłącz    Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

KSIĘGA URANTII

® Registered Marks of URANTIA Foundation

Przekład z angielskiego
Małgorzata i Przemysław Jaworscy
Wydanie pierwsze 2010

© Copyright 2010 URANTIA Foundation

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, tłumaczenie czy modyfikacja jakiejkolwiek części książki, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami (wraz z elektronicznymi, mechanicznymi i innymi podobnymi, jak fotokopia, nagranie czy jakikolwiek system przechowywania i wyszukiwania informacji) bez zezwolenia na piśmie od wydawcy. Zapytania w tej sprawie należy kierować do:

Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614 USA.
Tel: 1 (773) 525-3319
Faks: 1 (773) 525-7739
Website: www.urantia.org

Odnośnie zasad używania cytatów czytelnicy mogą znaleźć więcej informacji na www.urantia.org
Księga Urantii jest przekładem The Urantia Book, dzieła, które Urantia Foundation wydała po angielsku w roku 1955. To jest pierwsze wydanie Księgi Urantii, zasadniczo dokładnie oddające zawartość tekstu angielskiego. Ponieważ Księga Urantii jest rezultatem pracy ludzkiej a tym samym niedoskonałej, w wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy porównać ją z tekstem angielskim. Urantia Foundation może uznać za konieczne dopracowanie i poprawienie tego przekładu w kolejnych wydaniach.

URANTIA i są zastrzeżonymi znakami firmowymi i usługowymi

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone