Titulinis puslapis

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

Urantia Logo

® URANTIA ir yra užregistruoti URANTIJOS Fondo prekybiniai ženklai, paslaugų ženklai ir kolektyvinės narystės ženklai

URANTIA FOUNDATION
Chicago, Illinois

2004 Lithuanian Translation
Pimasis leidimas 2004

© 2004 Urantijos Fondas

TIN: UF-LIT-001-2004-1.3

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved