Raamatu sisukord

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

Raamatu sisukord

Sisukord Leht

Eessõna1

I. Jumalus ja jumalikkus2

II. Jumal3

III. Esimene Allikas ja Kese4

IV. Universumi reaalsus6

V. Isiksuste reaalsused8

VI. Energia ja algkuju9

VII. Ülim Olend10

VIII. Seitsmekordne Jumal11

IX. Viimane Jumal12

X. Absoluutne Jumal13

XI. Kolm Absoluuti13

XII. Kolmsused15

I OSA
Keskne universum ja superuniversumid

Sisukord Leht

1. Kõikne Isa21

1. Isa nimi22

2. Jumala reaalsus23

3. Jumal on kõikne vaim25

4. Jumala müsteerium26

5. Kõikse Isa isiksus27

6. Isiksus universumis29

7. Isiksuse arusaama vaimne väärtus31

2. Jumala olemus33

1. Jumala lõpmatus33

2. Isa igavene täiuslikkus35

3. Õigusemõistmine ja õiglus36

4. Jumalik arm38

5. Jumala armastus38

6. Jumala headus40

7. Jumalik tõde ja ilu42

3. Jumala omadused44

1. Jumala kõikjalolek44

2. Jumala lõpmatu võimsus46

3. Jumala kõiketeadmine48

4. Jumala piiramatus49

5. Isa ülim valitsemine50

6. Isa esmasus52

4. Jumala suhe universumiga54

1. Isa suhtumine universumisse54

2. Jumal ja loodusmaailm56

3. Jumala muutumatu iseloom57

4. Jumala äratundmine58

5. Väärarusaamad Jumalast59

5. Jumala suhe üksikisikuga62

1. Lähenemine Jumalale62

2. Jumala kohalolek64

3. Tõeline palveldamine65

4. Jumal religioonis66

5. Teadlikkus Jumalast68

6. Isiksuse Jumal70

6. Igavene Poeg73

1. Igavese Poja identiteet73

2. Igavese Poja olemus74

3. Isa armastuse osutamine75

4. Igavese Poja omadused76

5. Igavest Poega puudutavad kitsendused77

6. Vaimumeel78

7. Igavese Poja isiksus79

8. Igavese Poja äratundmine79

7. Igavese Poja suhe universumiga81

1. Vaimugravitatsiooniringlus81

2. Igavese Poja haldus83

3. Igavese Poja suhe üksikisikuga84

4. Jumalikud täiustamisplaanid85

5. Annetumise vaim86

6. Jumala Paradiisi-Pojad87

7. Isa ülim ilmutamine88

8. Lõpmatu Vaim90

1. Tegutsev Jumal90

2. Lõpmatu Vaimu olemus92

3. Vaimu suhe Isa ja Pojaga93

4. Jumaliku hoolitsuse Vaim94

5. Jumala kohalolek95

6. Lõpmatu Vaimu isiksus96

9. Lõpmatu Vaimu suhe universumiga98

1. Kolmanda Allika ja Keskme omadused98

2. Kõikjalolev Vaim100

3. Kõikne Korraldaja101

4. Absoluutne meel102

5. Meele hoolekanne102

6. Meelegravitatsiooniringlus103

7. Universumi peegelduvus105

8. Lõpmatu Vaimu isiksused105

10. Paradiisi-Kolmsus108

1. Esimese Allika ja Keskme enesejaotamine108

2. Jumaluse isikustumine109

3. Jumaluse kolm isikut110

4. Jumaluse kolmsusliit112

5. Kolmsuse funktsioonid113

6. Kolmsuse Alalised Pojad114

7. Ülimuslikkuse ülemjuhtimine115

8. Kolmsus teispool piiritletut116

11. Igavene Paradiisisaar118

1. Jumalik asupaik118

2. Igavese Saare olemus119

3. Üla-Paradiis120

4. Paradiisi ääreala121

5. Ala-Paradiis122

6. Ruumihingamine123

7. Paradiisi ruumifunktsioonid124

8. Paradiisi gravitatsioon125

9. Paradiisi ainulaadsus126

12. Universumite universum128

1. Tervikuniversumi kosmosetasandid128

2. Määratlematu Absoluudi mõjuvald130

3. Universaalne gravitatsioon131

4. Ruum ja liikumine133

5. Ruum ja aeg134

6. Kõikne ülemjuhtimine135

7. Osa ja tervik137

8. Mateeria, meel ja vaim139

9. Isikulised reaalsused141

13. Paradiisi pühad sfäärid143

1. Isa seitse püha maailma144

2. Isa ja maailmade vahelised suhted147

3. Igavese Poja pühad maailmad149

4. Lõpmatu Vaimu maailmad149

14. Keskne ja jumalik universum152

1. Paradiisi-Havona süsteem152

2. Havona ülesehitus154

3. Havona maailmad155

4. Keskse universumi olendid156

5. Elu Havonas158

6. Keskse universumi eesmärk160

15. Seitse superuniversumit164

1. Superuniversumite kosmosetasand164

2. Superuniversumite ülesehitus165

3. Orvontoni superuniversum167

4. Udud — universumite eelkäijad169

5. Kosmiliste kehade päritolu170

6. Kosmosesfäärid172

7. Arhitektuursed sfäärid174

8. Energia juhtimine ja reguleerimine175

9. Superuniversumite ringlused176

10. Superuniversumite valitsejad178

11. Nõuandev kogu179

12. Kõrgeimad kohtud180

13. Sektorivalitsused181

14. Seitsme superuniversumi eesmärgid181

16. Seitse Meistervaimu184

1. Suhe kolmese Jumalusega185

2. Suhe Lõpmatu Vaimuga185

3. Meistervaimude identiteet ja eripära186

4. Meistervaimude omadused ja funktsioonid189

5. Suhe loodud-olenditega190

6. Kosmiline meel191

7. Kõlblus, vooruslikkus ja isiksus192

8. Isiksus Urantial194

9. Inimteadvuse reaalsus195

17. Seitse Ülimate Vaimude rühma197

1. Seitse Ülimat Täideviijat198

2. Majeston — Peegeldavuse Juht199

3. Peegeldavad Vaimud200

4. Peegeldusabilised202

5. Ringluste Seitse Vaimu202

6. Kohaliku universumi Loovad Vaimud203

7. Meeleabivaimud205

8. Ülimate Vaimude funktsioonid205

18. Ülimad Kolmsusisiksused207

1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused207

2. Päevilt Igavesed208

3. Päevilt Vanad209

4. Päevilt Täiuslikud210

5. Päevilt Uued211

6. Päevilt Ühtsed212

7. Päevilt Ustavad213

19. Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid214

1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad214

2. Tarkuse Täiustajad215

3. Jumalikud Nõuandjad216

4. Kõiksed Hindajad217

5. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud219

6. Havona põliselanikud221

7. Paradiisi kodanikud222

20. Jumala Paradiisi-Pojad223

1. Laskuvad Jumala Pojad223

2. Kohtumõistjad-Pojad224

3. Õigusemõistmine226

4. Kohtumõistmislähetused226

5. Jumala Paradiisi-Poegade annetumine227

6. Annetumised surelikena228

7. Kolmsuse Õpetajad-Pojad230

8. Daynalite hoolekanne kohalikus universumis231

9. Daynalite teenistus planeetidel231

10. Paradiisi-Poegade ühine hoolekanne232

21. Paradiisi Loojad-Pojad234

1. Loojate-Poegade päritolu ja olemus234

2. Kohalike universumite Loojad235

3. Kohaliku universumi suveräänsus237

4. Miikaelide annetumised239

5. Meister-Poegade suhtumine universumisse240

6. Meister-Miikaelide saatus241

22. Jumala Kolmsustatud Pojad243

1. Kolmsusest hõlmatud Pojad243

2. Vägevad Sõnumitoojad245

3. Kõrgeaulised246

4. Nime ja Numbrita Olendid246

5. Kolmsustatud Hooldajad247

6. Kolmsustatud Saadikud248

7. Kolmsustamise tehnika249

8. Loodud olendid kolmsustatud pojad251

9. Taevased Valvurid252

10. Kõrgete Poegade Abilised253

23. Üksildased Sõnumitoojad256

1. Üksildaste Sõnumitoojate päritolu ja olemus256

2. Üksildaste Sõnumitoojate ülesanded257

3. Üksildaste Sõnumitoojate teenistus ajas ja ruumis260

4. Üksildaste Sõnumitoojate eriline hoolekandetöö262

24. Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused264

1. Universumiringluste Juhendajad265

2. Loenduse Juhatajad266

3. Lõpmatu Vaimu isiklikud abilised268

4. Inspektor-kaaslased268

5. Kohalemääratud Tunnimehed268

6. Aspirantide Teejuhid269

7. Aspirantide Teejuhtide päritolu270

25. Kosmose sõnumitoojate väed273

1. Havona Servitalid273

2. Kõiksed Lepitajad275

3. Lepitajate ulatuslik teenistus276

4. Tehnilised Nõuandjad279

5. Paradiisi Arhivaarid281

6. Taevased Kroonikud281

7. Morontiakaaslased282

8. Paradiisikaaslased283

26. Keskse universumi hoolekandevaimud285

1. Hoolekandevaimud285

2. Vägevad supernavid286

3. Kolmanda astme supernavid288

4. Teise astme supernavid289

5. Palverändurite abistajad291

6. Ülimuslikkuses juhtijad292

7. Kolmsuses juhtijad292

8. Poja leidjad293

9. Isas juhtijad294

10. Nõuandjad ja soovitajad295

11. Puhkusetäiendajad296

27. Esimese astme supernavide hoolekanne298

1. Puhkuseajendajad299

2. Määramisülemad300

3. Eetikatõlgendajad300

4. Käitumisesuunajad301

5. Teadmiste hoidjad301

6. Filosoofiameistrid302

7. Palveldamisjuhid303

28. Superuniversumite hoolekandevaimud306

1. Tertsiavid306

2. Omniavid307

3. Sekonavid307

4. Esimese astme sekonavid307

5. Teise astme sekonavid310

6. Kolmanda astme sekonavid313

7. Sekonavide hoolekanne317

29. Universumi Võimsusesuunajad319

1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat320

2. Ülimad Võimsuskeskused320

3. Võimsuskeskuste tegevuspiirkond322

4. Füüsilised Meisterjuhtijad324

5. Meister-Jõukorraldajad329

30. Suuruniversumi isiksused330

1. Elusolendite liigitus Paradiisis330

2. Uversa isiksuseregister334

3. Hea tahte kolooniad338

4. Tõususurelikud340

31. Lõplikkuse Korpus345

1. Havona põliselanikud346

2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad346

3. Aulised surelikud347

4. Vastuvõetud seeravid348

5. Aulised Ainelised Pojad349

6. Aulised keskteeolendid349

7. Valgusekuulutajad349

8. Transtsendentaalid350

9. Tervikuniversumi Arhitektid351

10. Lõplik avastusretk352

II OSA
Kohalik universum

Sisukord Leht

32. Kohalike universumite evolutsioon357

1. Universumite füüsiline tekkimine357

2. Universumi korraldatus358

3. Arengu idee360

4. Jumala suhe kohaliku universumiga362

5. Igavene ja jumalik eesmärk364

33. Kohaliku universumi haldamine366

1. Nebadoni Miikael366

2. Nebadoni Suverään367

3. Universumi Poeg ja Vaim368

4. Gabriel — täitevjuht369

5. Kolmsuse saadikud370

6. Üldine haldamine371

7. Nebadoni kohtud372

8. Seadusandlikud ja täidesaatvad funktsioonid373

34. Kohaliku universumi Emavaim374

1. Loova Vaimu isikustumine374

2. Jumaliku Hoolekandja olemus375

3. Poeg ja Vaim ajas ja ruumis376

4. Kohaliku universumi ringlused377

5. Vaimu hoolekanne379

6. Vaim inimeses380

7. Vaim ja liha382

35. Jumala kohaliku universumi Pojad384

1. Melkisedek-Isa384

2. Melkisedek-Pojad385

3. Melkisedekite maailmad387

4. Melkisedekite eriline töö388

5. Vorondadek-Pojad389

6. Tähtkujude Isad390

7. Vorondadekite maailmad391

8. Lanonandek-Pojad392

9. Lanonandekitest valitsejad393

10. Lanonandekite maailmad394

36. Elukandjad396

1. Elukandjate päritolu ja iseloom396

2. Elukandjate maailmad397

3. Elu siirdamine399

4. Melkisedekitest Elukandjad400

5. Seitse meeleabivaimu401

6. Elavad jõud403

37. Kohaliku universumi isiksused406

1. Universumi Abid406

2. Kirkad Õhtutähed407

3. Peainglid408

4. Kõrgeimad Abilised409

5. Kõrged Volinikud410

6. Taevased juhendajad412

7. Eluasemeilmade õpetajad413

8. Kõrgemad ülesandega vaimuklassid413

9. Kohaliku universumi alalised kodanikud414

10. Muud rühmad kohalikus universumis416

38. Kohaliku universumi hoolekandevaimud418

1. Seeravite päritolu418

2. Inglite olemus419

3. Ilmutamata inglid420

4. Seeravite maailmad420

5. Seeravite koolitus420

6. Seeravite organisatsioon421

7. Keerubid ja sanobid422

8. Keerubite ja sanobite evolutsioon423

9. Keskteelised424

39. Seeraviväed426

1. Ülimad seeravid427

2. Kõrgemad seeravid429

3. Juhendavad seeravid432

4. Haldurseeravid434

5. Planeetide abilised436

6. Ülemineku hoolekandjad439

7. Tulevikuseeravid440

8. Seeravite saatus440

9. Seeravite Täielikkuse Korpus441

40. Tõusvad Jumala pojad443

1. Arenevad seeravid443

2. Tõusvad Ainelised Pojad444

3. Üleviidud keskteelised444

4. Isikustatud Kohandajad444

5. Aja ja ruumi surelikud445

6. Jumala usupojad447

7. Isaga ühtesulanud surelikud448

8. Pojaga ühtesulanud surelikud449

9. Vaimuga ühtesulanud surelikud450

10. Tõusutee saatused452

41. Kohaliku universumi füüsilised aspektid455

1. Nebadoni võimsuskeskused455

2. Satania füüsilised juhtijad456

3. Meie tähtedest kaaslased458

4. Päikese tihedus459

5. Päikese kiirgus460

6. Kosmoserändur kaltsium461

7. Päikeseenergia allikad463

8. Päikeseenergia reaktsioonid464

9. Päikese stabiilsus465

10. Asustatud maailmade päritolu465

42. Energia — meel ja mateeria467

1. Paradiisi jõud ja energiad467

2. Universumi mittevaimsed energiasüsteemid
(füüsilised energiad)
469

3. Aine liigitus471

4. Energia ja mateeria teisenemised472

5. Laineenergia avaldumisvormid474

6. Ultimaatonid, elektronid ja aatomid476

7. Atomaarne aine477

8. Aatomite kohesioon478

9. Loodusfilosoofia479

10. Universaalsed mittevaimsed energiasüsteemid
(ainelise meele süsteemid)
480

11. Universumi toimemehhanismid481

12. Algkuju ja vorm — meele domineerimine483

43. Tähtkujud485

1. Tähtkuju keskusmaailm485

2. Tähtkujuvalitsus487

3. Norlatiadeki Kõigekõrgemad488

4. Kogunemismägi — Päevilt Ustav489

5. Edentia Isad pärast Luciferi mässu490

6. Jumala aiad492

7. Univitatiad493

8. Edentia koolitusmaailmad493

9. Edentia kodakondsus495

44. Taevased kunstimeistrid497

1. Taevased muusikud499

2. Taevased interpreedid500

3. Jumalikud ehitajad501

4. Mõttekroonikud503

5. Energiakorraldajad504

6. Kujundajad ja kaunistajad506

7. Harmooniatöötajad507

8. Sureliku püüdlused ja morontiasaavutused507

45. Kohaliku süsteemi haldamine509

1. Üleminekukultuuri maailmad509

2. Süsteemi Suverään511

3. Süsteemi Valitsus512

4. Neli ja kakskümmend nõuandjat513

5. Ainelised Pojad514

6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine515

7. Melkisedekite koolid517

46. Kohaliku süsteemi keskus519

1. Jerusemi füüsilised aspektid519

2. Jerusemi füüsilised iseärasused520

3. Jerusemi teabelevi522

4. Elukoha- ja halduspiirkonnad522

5. Jerusemi ringid523

6. Täitevvõimu- ja haldusruudud527

7. Ristkülikud — spornagiad527

8. Jerusemi kolmnurgad528

47. Seitse eluasemeilma530

1. Lõpetanute maailm530

2. Hooldusvalve-lastetuba531

3. Esimene eluasemeilm532

4. Teine eluasemeilm534

5. Kolmas eluasemeilm535

6. Neljas eluasemeilm536

7. Viies eluasemeilm537

8. Kuues eluasemeilm537

9. Seitsmes eluasemeilm538

10. Jerusemi kodakondsus539

48. Morontiaelu541

1. Morontiamaterjalid541

2. Morontia võimsusejuhendajad542

3. Morontiakaaslased545

4. Meenutusjuhid547

5. Eluasemeilmade Õpetajad550

6. Morontiamaailma seeravid — ülemineku hoolekandjad551

7. Morontia mota556

8. Morontia edasijõudjad557

49. Asustatud maailmad559

1. Elu planeetidel559

2. Planeetide füüsilised liigid560

3. Mittehingajate maailmad563

4. Arenevad tahteolendid564

5. Planeetidel elavate surelike liigid565

6. Maisest elust vabanemine568

50. Planeedivürstid572

1. Vürstide ülesanne572

2. Planeedi haldamine573

3. Vürsti aineline kaaskond574

4. Planeedi keskused ja koolid575

5. Arenev tsivilisatsioon576

6. Planeedi kultuur578

7. Isolatsiooni hüvitus578

51. Planeetide Aadamad580

1. Jumala Aineliste Poegade päritolu ja olemus580

2. Planeetide Aadamate üleviimine582

3. Aadamate ülesanded582

4. Kuus arengurassi584

5. Rasside segunemine —
Aadama vere annetus
585

6. Eedeni kord586

7. Ühishaldus587

52. Planeetide surelike epohhid589

1. Ürginimene589

2. Inimene Planeedivürsti-järgsel ajal591

3. Inimene Aadama-järgsel ajal592

4. Inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal594

5. Inimene Annetuva Poja järgsel ajal595

6. Annetumisjärgne ajastu Urantial597

7. Inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal598

53. Luciferi mäss601

1. Mässu juhid601

2. Mässu põhjused602

3. Luciferi manifest603

4. Mässu puhkemine604

5. Konflikti olemus605

6. Ustav seeravist väejuht606

7. Mässu ajalugu607

8. Inimese Poeg Urantial609

9. Mässu praegune seis610

54. Luciferi mässu probleemid613

1. Tõeline ja väär vabadus613

2. Vabaduse varastamine614

3. Viivitus õigusemõistmisega615

4. Halastav viivitus615

5. Viivitamise tarkus617

6. Armastuse võidukäik618

55. Valguse ja elu sfäärid621

1. Morontiatempel622

2. Surm ja ülesviimine623

3. Kuldajastud624

4. Haldusalased ümberkorraldused626

5. Ainelise arengu tipp629

6. Surelik indiviid630

7. Esimene ehk planeedietapp631

8. Teine ehk süsteemietapp632

9. Kolmas ehk tähtkujuetapp633

10. Neljas ehk kohaliku universumi etapp634

11. Väike- ja suursektorite etapp635

12. Seitsmes ehk superuniversumi etapp636

56. Kõikne ühtsus637

1. Füüsiline koordineerimine637

2. Intellektuaalne ühtsus638

3. Vaimne ühendamine639

4. Isiksuse ühendamine639

5. Jumaluse ühtsus640

6. Areneva Jumaluse ühinemine641

7. Evolutsiooni kõiksed vastukajad642

8. Ülim Ühendaja643

9. Kõikse Absoluudi ühtsus644

10. Tõde, ilu ja headus646

III OSA
Urantia ajalugu

Sisukord Leht

57. Urantia päritolu651

1. Andronoveri udu651

2. Esmase udu aste652

3. Teise astme udu653

4. Kolmas ja neljas aste654

5. Urantia Päikesesüsteemi Monmatia päritolu655

6. Päikesesüsteemi staadium657

7. Meteooride ajastu — vulkaanide aeg
planeedi algne atmosfäär
658

8. Maakoore stabiliseerumine
Maavärinate ajastu
Maailmameri ja esimene manner
660

58. Elu sisseseadmine Urantial664

1. Füüsilise elu eeltingimused664

2. Urantia atmosfäär665

3. Ümbritsev kosmos666

4. Elu koidiku ajajärk667

5. Mandrite triiv668

6. Üleminekuajastu669

7. Geoloogiline ajalooraamat670

59. Mereelu aegkond Urantial672

1. Varajane mereelu madalates meredes
Trilobiitide ajajärk
673

2. Mandrite esimene üleujutus
Selgrootute ajajärk
674

3. Teine suur üleujutus
Korallide ajastu — Käsijalgsete ajajärk
676

4. Suur mandrite teke
Maismaataimede ajastu
Kalade ajajärk
678

5. Maakoore liikumised
Sõnajalametsad kivisöeajastul
Konnade ajajärk
680

6. Kliima üleminekuetapp
Seemnetaimede ajastu
Bioloogiliste katsumuste ajajärk
682

60. Varase maismaaelu aegkond Urantial685

1. Varasem roomajate ajajärk685

2. Hilisem roomajate ajajärk687

3. Kriidiajastu
Õistaimede ajastu
Lindude ajajärk
688

4. Kriidiajastu lõpp691

61. Imetajate aegkond Urantial693

1. Uus mandrilise maismaa etapp
Varajaste imetajate ajajärk
693

2. Viimane üleujutus
Arenenud imetajate ajajärk
694

3. Nüüdismäestike teke
Elevandi ja hobuse ajajärk
696

4. Viimane mandrite kerkimine
Viimane suur imetajate ränne
698

5. Varane jääaeg699

6. Ürginimene jääajal700

7. Jääaja jätkumine700

62. Varase inimese ürgrassid703

1. Varased leemuritüübid703

2. Ürgimetajad703

3. Vahepealsed imetajad704

4. Primaadid706

5. Esimesed inimolendid707

6. Inimmeele areng709

7. Urantia tunnustamine asustatud maailmana709

63. Esimene inimperekond711

1. Andon ja Fonta711

2. Kaksikute põgenemine712

3. Andoni perekond713

4. Andoniitide suguvõsad713

5. Andoniitide hajumine715

6. Onagar — esimene tõeõpetaja715

7. Andoni ja Fonta ellujäämine717

64. Värvilised arengurassid718

1. Andoniitidest ürgasukad718

2. Foxhalli rahvad719

3. Badonani hõimud720

4. Neandertali rassid720

5. Värviliste rasside päritolu722

6. Urantia kuus sangikrassi722

7. Värviliste rasside hajumine726

65. Evolutsiooni juhtimine730

1. Elukandjate ülesanded730

2. Evolutsiooni panoraam731

3. Evolutsiooni edendamine733

4. Avastusretk Urantial734

5. Elu arenguraskused736

6. Elu arendamise meetodid737

7. Areneva meele tasandid738

8. Evolutsioon ajas ja ruumis739

66. Urantia Planeedivürst741

1. Vürst Caligastia741

2. Vürsti kaaskond742

3. Dalamatia — Vürsti linn743

4. Sadakonna algusajad743

5. Sadakonna tegevuse korraldus745

6. Vürsti valitsemisaeg749

7. Elu Dalamatias750

8. Caligastia ebaõnnestumine752

67. Planeedi mäss754

1. Caligastia reetmine754

2. Mässu puhkemine755

3. Seitse otsustavat aastat756

4. Caligastia sadakond pärast mässu757

5. Mässu vahetud tagajärjed758

6. Vankumatu Van759

7. Patu kauged järelmõjud760

8. Mässu inimkangelane761

68. Tsivilisatsiooni koidik763

1. Kaitsev ühiskonnastumine763

2. Sotsiaalse progressi tegurid764

3. Tondihirmu ühiskonnastav mõju766

4. Tavade areng767

5. Maakasutusviisid kui enese elatamisviisid768

6. Kultuuri areng769

69. Põhilised iniminstitutsioonid772

1. Põhilised iniminstitutsioonid772

2. Tootmise algus773

3. Töö spetsialiseerumine773

4. Kaubanduse algus775

5. Kapitali alged775

6. Tule seos tsivilisatsiooniga777

7. Loomade kasutamine778

8. Orjus kui tsivilisatsiooni tegur778

9. Eraomand780

70. Inimvalitsuse areng783

1. Sõja tekkimine783

2. Sõja ühiskondlik väärtus785

3. Varased inimühendused787

4. Sugukonnad ja hõimud788

5. Valitsuse alged788

6. Monarhistlik valitsus789

7. Algelised klubid ja salaseltsid790

8. Ühiskonnaklassid792

9. Inimõigused793

10. Õigluse areng794

11. Seadused ja kohtud796

12. Tsiviilvõimu jaotumine797

71. Riigi areng800

1. Algne riik800

2. Rahvaesindusliku valitsuse areng801

3. Riikluse ideaalid803

4. Arenev tsivilisatsioon804

5. Konkurentsi areng805

6. Kasumimotiiv805

7. Haridus806

8. Riikluse olemus806

72. Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil808

1. Ühe mandri rahvas808

2. Poliitiline kord809

3. Kodune elu811

4. Haridussüsteem812

5. Tootmise korraldus813

6. Vanaduskindlustus814

7. Maksustamine815

8. Erikolledžid816

9. Üldise hääleõiguse süsteem817

10. Kuritegevuse piiramine818

11. Sõjaline valmisolek818

12. Teised rahvad819

73. Eedeni aed821

1. Nodiidid ja amadoniidid821

2. Aia planeerimine822

3. Aia asukoht823

4. Aia rajamine823

5. Aed kui kodu824

6. Elupuu825

7. Eedeni saatus826

74. Aadam ja Eeva828

1. Aadam ja Eeva Jerusemil828

2. Aadama ja Eeva saabumine829

3. Aadam ja Eeva õpivad planeeti tundma830

4. Esimene tõrge832

5. Aadama valitsus833

6. Aadama ja Eeva kodune elu834

7. Elu aias835

8. Loomise legend836

75. Aadama ja Eeva üleastumine839

1. Urantia probleem839

2. Caligastia vandenõu840

3. Eeva kiusatuses841

4. Üleastumisest arusaamine842

5. Üleastumise vastukajad843

6. Aadam ja Eeva lahkuvad aiast844

7. Aadama ja Eeva alandamine845

8. Inimese niinimetatud pattulangemine845

76. Teine aed847

1. Eedenlased saabuvad Mesopotaamiasse847

2. Kain ja Aabel848

3. Elu Mesopotaamias849

4. Violetne rass850

5. Aadama ja Eeva surm851

6. Aadama ja Eeva ellujäämine853

77. Keskteelised855

1. Esmased keskteelised855

2. Nodiitide rass856

3. Paabeli torn858

4. Nodiitide tsivilisatsiooni keskused859

5. Aadamapoeg ja Ratta861

6. Teisesed keskteelised862

7. Mässulised keskteelised863

8. Keskteeliste ühendus864

9. Urantia alalised kodanikud865

78. Violetne rass pärast Aadamat868

1. Rasside ja kultuuride paiknemine868

2. Adamiidid teises aias869

3. Adamiitide varasem levik870

4. Andiidid871

5. Andiitide ränded872

6. Andiitide viimased hajumised873

7. Veeuputused Mesopotaamias874

8. Sumerid — viimased andiidid875

79. Andiitide siirdumine hommikumaadesse878

1. Turkestani andiidid878

2. India vallutamine andiitide poolt879

3. Draviidide India881

4. Aarialaste sissetung Indiasse882

5. Punane inimene ja kollane inimene883

6. Hiina tsivilisatsiooni koidik884

7. Andiidid jõuavad Hiinasse886

8. Hiina hilisem tsivilisatsioon887

80. Andiitide siirdumine õhtumaadesse889

1. Adamiidid jõuavad Euroopasse889

2. Klimaatilised ja geoloogilised muutused890

3. Kromanjooni sinine inimene891

4. Andiitide sissetung Euroopasse892

5. Andiidid vallutavad Põhja-Euroopa893

6. Andiidid Niiluse ääres894

7. Vahemere saarte andiidid895

8. Doonau andoniidid896

9. Kolm valget rahvast897

81. Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng900

1. Tsivilisatsiooni häll900

2. Tsivilisatsiooni tööriistad901

3. Linnad, käsitööndus ja äri903

4. Segarassid904

5. Kultuurühiskond905

6. Tsivilisatsiooni säilitamine906

82. Abielu areng913

1. Paaritumisinstinkt913

2. Piiravad tabud914

3. Varased abielukombed915

4. Abielu ja omanditavad917

5. Sugukonnasisene ja -väline abiellumine918

6. Rasside segunemine919

83. Abieluinstitutsioon922

1. Abielu kui ühiskondlik institutsioon922

2. Kosimine ja kihlus923

3. Ostmine ja kaasavara923

4. Pulmatseremoonia924

5. Mitmikabielud925

6. Tõeline monogaamia — paarisabielu927

7. Abielu lahutamine928

8. Abielu idealiseerimine929

84. Abielu ja perekonnaelu931

1. Algelised paarisuhted931

2. Varane emakeskne perekond932

3. Isakeskne perekond933

4. Naise seisund varases ühiskonnas935

5. Naise seisund kommete arenedes936

6. Mehe ja naise partnerlus938

7. Perekonnaelu ideaalid939

8. Ihade rahuldamises sisalduvad ohud942

85. Palvelduse päritolu944

1. Kivide ja kinkude kummardamine944

2. Taimede ja puude kummardamine945

3. Loomade kummardamine946

4. Loodusjõudude kummardamine946

5. Taevakehade kummardamine947

6. Inimese kummardamine948

7. Palveldamisvaim ja tarkusevaim948

86. Religiooni varane areng950

1. Juhus: hea ja halb õnn950

2. Juhuse isikustamine951

3. Surm, see seletamatu952

4. Arusaam pärast surma ellujäämisest952

5. Hinge kui tondi käsitus953

6. Vaimu kui tondi keskkond955

7. Algelise religiooni ülesanne956

87. Tondikultused958

1. Tondihirm958

2. Tontide lepitamine959

3. Esivanemate kummardamine960

4. Head ja halvad tondid961

5. Arenenud tondikultus962

6. Sundimine ja väljaajamine963

7. Kultuse olemus965

88. Fetišid, amuletid ja maagia967

1. Usk fetišitesse967

2. Fetiši areng968

3. Totemism970

4. Maagia970

5. Maagilised amuletid971

6. Maagia harrastamine972

89. Patt, ohverdamine ja lepitus974

1. Tabu974

2. Patu mõiste975

3. Loobumus ja alandus976

4. Ohverdamise lätted977

5. Ohverdamine ja inimsöömine978

6. Inimese ohverdamise areng980

7. Inimohvrite erivormid981

8. Lunastus ja lepingud982

9. Ohvrid ja sakramendid983

10. Patu andeksandmine984

90. Šamanism — ravitsejad ja preestrid986

1. Esimesed šamaanid — ravitsejad986

2. Šamaanide tegevus987

3. Šamaanide arusaam haigusest ja surmast989

4. Šamaaniravi990

5. Preestrid ja rituaalid992

91. Palve areng994

1. Algeline palve994

2. Arenev palve995

3. Palve ja alter ego996

4. Eetiline palve997

5. Palve vastukajad ühiskonnas998

6. Palve ulatus999

7. Müstika, ekstaas ja inspiratsioon1000

8. Palvetamine kui isiklik kogemus1001

9. Tulemusliku palve tingimused1002

92. Religiooni hilisem areng1003

1. Religiooni arenguline olemus1003

2. Religioon ja kombed1004

3. Arengulise religiooni olemus1005

4. Ilmutus kui kingitus1007

5. Suured usujuhid1008

6. Ühendreligioonid1010

7. Religiooni edasine areng1012

93. Machiventa Melkisedek1014

1. Machiventa kehastumine1014

2. Saalemi tark1015

3. Melkisedeki õpetused1016

4. Saalemi religioon1017

5. Aabrahami väljavalimine1018

6. Melkisedeki leping Aabrahamiga1020

7. Melkisedeki misjonärid1021

8. Melkisedeki lahkumine1022

9. Pärast Melkisedeki lahkumist1022

10. Machiventa Melkisedeki praegune seisund1024

94. Melkisedeki õpetused hommikumaal1027

1. Saalemi õpetused veedade Indias1027

2. Brahmanism1028

3. Brahmanistlik filosoofia1030

4. Hinduism1031

5. Võitlus tõe eest Hiinas1032

6. Laozi ja Kong Fuzi1033

7. Gautama Siddhartha1035

8. Budism1036

9. Budismi levik1037

10. Tiibeti religioon1038

11. Budistlik filosoofia1038

12. Budismi jumalakäsitus1040

95. Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul1042

1. Saalemi religioon Mesopotaamias1042

2. Egiptuse varasem religioon1043

3. Moraalikäsituste areng1045

4. Amenhotepi õpetused1046

5. Tähelepanuväärne Ehnaton1047

6. Saalemi õpetused Iraanis1049

7. Saalemi õpetused Araabias1050

96. Jahve — heebrealaste Jumal1052

1. Semiitide arusaamad Jumalusest1052

2. Semiidi rahvad1054

3. Võrratu Mooses1055

4. Jahve kuulutamine1056

5. Moosese õpetused1057

6. Jumalakäsitus pärast Moosese surma1059

7. Psalmid ja Iiobi raamat1060

97. Heebrealaste jumalakäsituse areng1062

1. Saamuel — esimene Heebrea prohvet1062

2. Eelija ja Eliisa1064

3. Jahve ja Baal1064

4. Aamos ja Hoosea1065

5. Esimene Jesaja1066

6. Kartmatu Jeremija1067

7. Teine Jesaja1068

8. Püha ja paganlik ajalugu1070

9. Heebrea ajalugu1071

10. Heebrea religioon1075

98. Melkisedeki õpetused õhtumaal1077

1. Saalemi religioon kreeklaste seas1077

2. Kreeka filosoofiline mõte1078

3. Melkisedeki õpetused Roomas1080

4. Müsteeriumikultused1081

5. Mithra kultus1082

6. Mithraism ja ristiusk1083

7. Kristlik religioon1083

99. Religiooni ühiskondlikud probleemid1086

1. Religioon ja ühiskonna ümberkorraldamine1086

2. Korraldusliku religiooni nõrkus1087

3. Religioon ja usklik1088

4. Üleminekuraskused1089

5. Religiooni ühiskondlikud aspektid1090

6. Korralduslik religioon1092

7. Religiooni panus1092

100. Religioon inimkogemuses1094

1. Usuline kasv1094

2. Vaimne kasv1095

3. Ülima väärtuse käsitused1096

4. Kasvuraskused1097

5. Uskupöördumine ja müstika1098

6. Religioosse elu tunnused1100

7. Religioosse elu kõrgpunkt1101

101. Religiooni tõeline olemus1104

1. Tõeline religioon1104

2. Religiooni tõelisus1105

3. Religiooni omadused1107

4. Ilmutuse piirangud1109

5. Ilmutuse tulemusena avarduv religioon1110

6. Arenev usukogemus1111

7. Isiklik usufilosoofia1113

8. Usk ja uskumus1114

9. Religioon ja moraal1115

10. Religioon kui inimese vabastaja1116

102. Religioosse usu alused1118

1. Usu kinnitused1118

2. Religioon ja reaalsus1119

3. Teadmine, tarkus ja taipamine1121

4. Kogemus kui tõsiasi1123

5. Eesmärgipärase potentsiaali ülimuslikkus1123

6. Religioosse usu kindlus1124

7. Veendumus Jumala olemasolus1126

8. Religiooni tõendid1127

103. Usukogemuse reaalsus1129

1. Religioonifilosoofia1129

2. Religioon ja üksikisik1130

3. Religioon ja inimsugu1132

4. Vaimne osadus1133

5. Ideaalide päritolu1133

6. Filosoofiline kooskõlastamine1135

7. Teadus ja religioon1137

8. Filosoofia ja religioon1140

9. Religiooni põhiolemus1140

104. Kolmsuse mõiste areng1143

1. Urantia Kolmsuse käsitused1143

2. Kolmsuse ühtsus ja Jumaluse paljusus1145

3. Kolmsused ja kolmühtsused1146

4. Seitse kolmühtsust1147

5. Kolmikliidud1151

105. Jumalus ja reaalsus1152

1. Filosoofiline mõiste „MINA OLEN”1152

2. MINA OLEN kolmühtsena ja seitsmekordsena1153

3. Lõpmatuse Seitse Absoluuti1155

4. Ühtsus, kahesus ja kolmühtsus1157

5. Piiritletud reaalsuse kehtestamine1158

6. Piiritletud reaalsuse vastukajad1159

7. Transtsendentaalide ilmnemine1159

106. Reaalsuse universumitasandid1162

1. Piiritletud funktsionalide esimese astme ühendus1163

2. Teise astme Ülima piiritletu lõimumine1164

3. Transtsendentne kolmanda astme reaalsuseühendus1165

4. Viimane, neljanda astme integratsioon1166

5. Kaasabsoluutne ehk viienda faasi ühendus1167

6. Absoluutne ehk kuuendane integratsioon1167

7. Saatuse lõplikkus1168

8. Kolmsuste Kolmsus1170

9. Eksistentsiaalse lõpmatuse ühildumine1173

107. Mõttekohandajate päritolu ja olemus1176

1. Mõttekohandajate päritolu1177

2. Kohandajate liigitus1178

3. Mõttekohandajate kodu Divinington1179

4. Mõttekohandajate olemus ja kohalolek1180

5. Kohandajate meel1181

6. Kohandajad kui ehedad vaimud1182

7. Kohandajad ja isiksus1183

108. Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne1185

1. Valik ja ülesanded1185

2. Kohandaja tuleku eeldused1186

3. Korraldamine ja haldamine1188

4. Seos teiste vaimsete mõjudega1190

5. Kohandaja missioon1191

6. Jumal inimeses1192

109. Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega1195

1. Kohandajate areng1195

2. Isetegutsevad Kohandajad1196

3. Kohandajate suhe surelike loodud-olenditega1197

4. Kohandajad ja inimisiksus1198

5. Sisimas elava Kohandaja ainelised piirangud1199

6. Tõeliste väärtuste püsivus1200

7. Isikustatud Kohandajate saatus1201

110. Kohandajate suhted üksiksurelikega1203

1. Elu surelikus meeles1203

2. Kohandajad ja inimese tahe1204

3. Koostöö Kohandajaga1205

4. Kohandaja töö meeles1207

5. Väärarusaamad seoses Kohandaja tegevusega1207

6. Seitse psüühilist ringi1209

7. Surematuse saavutamine1212

111. Kohandaja ja hing1215

1. Meel kui valikute tegemise väli1216

2. Hinge olemus1217

3. Arenev hing1218

4. Sisemine elu1219

5. Valiku pühitsemine1221

6. Inimese paradoks1221

7. Kohandaja probleem1223

112. Isiksuse ellujäämine1225

1. Isiksus ja reaalsus1226

2. Ise1227

3. Surm kui nähtus1229

4. Kohandajad pärast surma1231

5. Inimese mina ellujäämine1232

6. Morontiamina1235

7. Sulandumine Kohandajaga1237

113. Seeravlikud saatuse kaitsjad1241

1. Kaitseinglid1241

2. Saatuse kaitsjad1242

3. Suhe teiste vaimumõjudega1244

4. Seeravite tegevusvaldkonnad1245

5. Seeravite hoolitsus surelike eest1245

6. Kaitseinglid pärast surma1246

7. Seeravid ja tõusutee1248

114. Seeravite valitsus planeedil1250

1. Urantia suveräänsus1250

2. Planeedi juhendajate kogu1251

3. Kohalik kindralkuberner1252

4. Kõigekõrgem vaatleja1253

5. Planeedi valitsus1254

6. Planeeti juhendavad meisterseeravid1254

7. Saatuse reservkorpus1257

115. Ülim Olend1260

1. Arusaamapiiride suhtelisus1260

2. Ülimuslikkuse absoluutne alus1261

3. Algne, tegelik ja potentsiaalne1261

4. Ülima reaalsuse allikad1263

5. Ülima suhe Paradiisi-Kolmsusega1264

6. Ülima suhe kolmikliitudega1265

7. Ülima olemus1266

116. Kõikvõimas Ülim1268

1. Ülim meel1268

2. Kõikvõimas ja Seitsmekordne Jumal1269

3. Kõikvõimas ja Paradiisi-Jumalus1270

4. Kõikvõimas ja Ülimad Loojad1271

5. Kõikvõimas ja Seitsmekordsed ülevaatajad1273

6. Vaimu ülemvõim1275

7. Suuruniversumi elav organism1276

117. Ülim Jumal1278

1. Ülima Olendi olemus1278

2. Arengulise kasvu allikas1280

3. Ülima tähendus universumi loodud-olendite jaoks1281

4. Piiritletud Jumal1283

5. Loodu ülemhing1285

6. Ülima otsinguil1287

7. Ülima tulevik1291

118. Ülim ja Viimane — aeg ja ruum1294

1. Aeg ja igavik1295

2. Kõikjalolek ja kõikjale jõudmine1296

3. Aegruumilised suhted1297

4. Esmane ja teisene põhjuslik seos1298

5. Kõikvõimsus ja koosvõimalikkus1299

6. Kõikvõimsus ja kõikeloovus1299

7. Kõiketeadmine ja ettemääratus1300

8. Juhtimine ja ülemjuhtimine1301

9. Universumi mehhanismid1303

10. Ettehoolduse funktsioonid1304

119. Kristus Miikaeli annetumised1308

1. Esimene annetumine1309

2. Teine annetumine1310

3. Kolmas annetumine1312

4. Neljas annetumine1313

5. Viies annetumine1314

6. Kuues annetumine1315

7. Seitsmes ja viimane annetumine1316

8. Miikaeli annetumisjärgne staatus1317

IV OSA
Jeesuse elu ja õpetused

Sisukord Leht

120. Miikaeli annetumine Urantial1323

1. Seitsmes annetumisülesanne1325

2. Annetumispiirangud1327

3. Muud nõuanded ja soovitused1329

4. Kehastumine — kahe tegemine üheks1331

121. Miikaeli annetumise aeg1332

1. Õhtumaa esimesel sajandil pärast Kristust1332

2. Juudi rahvas1333

3. Paganate hulgas1334

4. Paganlik filosoofia1335

5. Paganlikud religioonid1336

6. Heebrea religioon1338

7. Juudid ja paganad1339

8. Varem koostatud kirjalikud allikad1341

122. Jeesuse sünd ja imikuiga1344

1. Joosep ja Maarja1344

2. Gabriel ilmub Eliisabetile1345

3. Gabrieli teade Maarjale1346

4. Joosepi unenägu1347

5. Jeesuse maised vanemad1348

6. Kodu Naatsaretis1349

7. Reis Petlemma1350

8. Jeesuse sünd1351

9. Jeesus viiakse templisse1352

10. Herodes tegutseb1353

123. Jeesuse varane lapseiga1355

1. Tagasi Naatsaretis1356

2. Viies eluaasta (2. a eKr)1357

3. Kuuenda eluaasta sündmused (1. a eKr)1359

4. Seitsmes eluaasta (1. a pKr)1361

5. Koolipäevad Naatsaretis1362

6. Tema kaheksas eluaasta (2. a pKr)1364

124. Jeesuse hilisem lapseiga1366

1. Jeesuse üheksas eluaasta (3. a pKr)1366

2. Kümnes eluaasta (4. a pKr)1368

3. Üheteistkümnes eluaasta (5. a pKr)1369

4. Kaheteistkümnes eluaasta (6. a pKr)1371

5. Tema kolmeteistkümnes eluaasta (7. a pKr)1373

6. Reis Jeruusalemma1374

125. Jeesus Jeruusalemmas1377

1. Jeesus tutvub templiga1378

2. Jeesus ja paasapüha1379

3. Joosepi ja Maarja lahkumine1381

4. Esimene ja teine päev templis1381

5. Kolmas päev templis1382

6. Neljas päev templis1383

126. Kaks otsustavat aastat1386

1. Tema neljateistkümnes eluaasta (8. a pKr)1387

2. Joosepi surm1388

3. Viieteistkümnes eluaasta (9. a pKr)1389

4. Esimene jutlus sünagoogis1391

5. Rahalised raskused1392

127. Noorusaastad1395

1. Kuueteistkümnes eluaasta (10. a pKr)1395

2. Seitsmeteistkümnes eluaasta (11. a pKr)1396

3. Kaheksateistkümnes eluaasta (12. a pKr)1398

4. Üheksateistkümnes eluaasta (13. a pKr)1401

5. Esra tütar Rebeka1402

6. Tema kahekümnes eluaasta (14. a pKr)1403

128. Jeesus noore mehe eas1407

1. Kahekümne esimene eluaasta (15. a pKr)1407

2. Kahekümne teine eluaasta (16. a pKr)1409

3. Kahekümne kolmas eluaasta (17. a pKr)1411

4. Damaskuse episood1412

5. Kahekümne neljas eluaasta (18. a pKr)1413

6. Kahekümne viies eluaasta (19. a pKr)1415

7. Kahekümne kuues eluaasta (20. a pKr)1416

129. Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna1419

1. Kahekümne seitsmes eluaasta (21. a pKr)1419

2. Kahekümne kaheksas eluaasta (22. a pKr)1421

3. Kahekümne üheksas eluaasta (23. a pKr)1423

4. Jeesus inimesena1424

130. Teel Rooma1427

1. Joppes — kõnelus Joonast1428

2. Kaisareas1429

3. Aleksandrias1432

4. Kõnelus reaalsusest1433

5. Kreeta saarel1436

6. Kartlik noormees1437

7. Kartaagos. Arutlus ajast ja ruumist1438

8. Teel Napolisse ja Rooma1440

131. Maailmausundid1442

1. Küünikute õpetus1442

2. Judaism1444

3. Budism1446

4. Hinduism1447

5. Zoroastrism1449

6. Suduanism (džainism)1450

7. Šintoism1451

8. Taoism1451

9. Konfutsianism1452

10. „Meie usund”1453

132. Viibimine Roomas1455

1. Tõelised väärtused1456

2. Hea ja kuri1457

3. Tõde ja usk1459

4. Isiklik hoolitsus1460

5. Nõuanne rikkale1462

6. Ühiskonna teenimine1465

7. Rännakud Rooma lähikonnas1466

133. Tagasipöördumine Roomast1468

1. Halastus ja õiglus1468

2. Laevaleminek Tarentumis1470

3. Korintoses1471

4. Isiklik töö Korintoses1474

5. Ateenas — arutlus teadusest1476

6. Efesoses — arutlus hingest1477

7. Viibimine Küprosel — arutlus meelest1479

8. Antiookias1480

9. Mesopotaamias1481

134. Üleminekuaastad1483

1. Kolmekümnes eluaasta (24. a pKr)1483

2. Karavanireis Kaspia mere äärde1484

3. Urmia loengud1485

4. Suveräänsus — jumalik ja inimlik1486

5. Poliitiline suveräänsus1487

6. Seadus, vabadus ja suveräänsus1490

7. Kolmekümne esimene eluaasta (25. a pKr)1492

8. Viibimine Hermoni mäel1492

9. Ooteaeg1494

135. Ristija Johannes1496

1. Johannesest saab nasariit1496

2. Sakariase surm1497

3. Karjuseelu1497

4. Eliisabeti surm1499

5. Jumalariik1500

6. Johannes alustab kuulutamist1501

7. Johannes rändab põhja suunas1503

8. Jeesuse ja Johannese kohtumine1503

9. Nelikümmend päeva jutlustamist1505

10. Johannes rändab lõuna poole1506

11. Johannes vanglas1506

12. Ristija Johannese surm1508

136. Ristimine ja nelikümmend päeva1509

1. Käsitused oodatud messiast1509

2. Jeesuse ristimine1510

3. Nelikümmend päeva1512

4. Avaliku töö plaanid1514

5. Esimene suur otsus1516

6. Teine otsus1517

7. Kolmas otsus1519

8. Neljas otsus1520

9. Viies otsus1521

10. Kuues otsus1523

137. Galileas veedetud aeg1524

1. Esimese nelja apostli väljavalimine1524

2. Filippuse ja Naatanaeli väljavalimine1526

3. Külaskäik Kapernauma1527

4. Kaana pulm1528

5. Tagasi Kapernaumas1531

6. Sabatipäeva sündmused1532

7. Neli kuud õppimist1533

8. Jutlus taevariigist1535

138. Taevariigi sõnumitoojate koolitus1538

1. Viimased õpetussõnad1538

2. Kuue väljavalimine1539

3. Matteuse ja Siimoni kutsumine1540

4. Kaksikute kutsumine1541

5. Toomase ja Juuda kutsumine1542

6. Nädal pingelist koolitust1542

7. Veel üks pettumus1543

8. Kaheteistkümne esimene töö1545

9. Viis kuud järelekatsumist1546

10. Kaheteistkümne töökorraldus1547

139. Kaksteist apostlit1548

1. Andreas, esimene väljavalitu1548

2. Siimon Peetrus1550

3. Jaakobus Sebedeus1552

4. Johannes Sebedeus1553

5. Uudishimulik Filippus1556

6. Aus Naatanael1558

7. Matteus Leevi1559

8. Toomas Didymos1561

9. ja 10. Jaakobus ja Juudas Alfeus1563

11. Seloot Siimon1564

12. Juudas Iskariot1565

140. Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine1568

1. Esialgsed õpetused1568

2. Ametissepühitsemine1569

3. Pühitsusjutlus1570

4. Teie olete maa sool1572

5. Isa- ja vennaarmastus1573

6. Ametissepühitsemise päeva õhtu1576

7. Pühitsemisele järgnenud nädal1578

8. Neljapäeva õhtupoolik järvel1579

9. Õnnistamispäev1583

10. Õhtupoolik pärast õnnistamist1584

141. Avaliku töö algus1587

1. Lahkumine Galileast1587

2. Jumala seadus ja Isa tahe1588

3. Viibimine Amatuses1589

4. Õpetus Isast1590

5. Vaimne ühtsus1591

6. Viimane nädal Amatuses1592

7. Betaanias, teispool Jordanit1593

8. Töö Jeerikos1595

9. Jeruusalemma minek1595

142. Paasapüha Jeruusalemmas1596

1. Õpetustöö templis1596

2. Jumala viha1597

3. Arusaam Jumalast1598

4. Flavius ja Kreeka kultuur1600

5. Jutlus kindlast usust1601

6. Nikodeemose külaskäik1601

7. Õppetund perekonnast1603

8. Juudamaa lõunaosas1605

143. Teekond läbi Samaaria1607

1. Jutlustamine Arhelaisis1607

2. Enesevalitsemise õppetund1609

3. Meelelahutus ja puhkus1610

4. Juudid ja samaarlased1612

5. Naine Sühharist1612

6. Samaarlaste usuline ärkamine1615

7. Õpetused palvest ja palveldamisest1616

144. Gilboas ja Dekapolis1617

1. Laager Gilboas1617

2. Jutlus palvest1618

3. Uskuja palve1619

4. Veel palvest1620

5. Muud palvevormid1621

6. Nõupidamine Johannese apostlitega1624

7. Dekapolise linnades1626

8. Laagris Pella lähistel1626

9. Ristija Johannese surm1627

145. Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas1628

1. Kalasaak1628

2. Pärastlõuna sünagoogis1629

3. Tervendamine päikeseloojangul1631

4. Sama päeva õhtu1634

5. Pühapäeva varahommik1634

146. Esimene jutlustamisreis Galileas1637

1. Jutlustamine Rimmonis1637

2. Jotapatas1638

3. Peatus Raamas1641

4. Jireonis esitatud evangeelium1643

5. Tagasi Kaanas1644

6. Nain ja lesknaise poeg1645

7. Een-Dooris1646

147. Vahepealne Jeruusalemma külastamine1647

1. Väeülema teener1647

2. Reis Jeruusalemma1648

3. Betesda tiigi ääres1649

4. Elureegel1650

5. Külas variser Siimonil1651

6. Tagasipöördumine Kapernauma1653

7. Tagasi Kapernaumas1655

8. Vaimse headuse püha1656

148. Evangelistide koolitamine Betsaidas1657

1. Uus prohvetite kool1657

2. Betsaida haigla1658

3. Isa ülesandeid täitmas1659

4. Pahe, patt ja kurjus1659

5. Kannatamise eesmärk1661

6. Vääritimõistetud kannatus —
arutlus Iiobi üle
1662

7. Kuivanud käega mees1664

8. Viimane nädal Betsaidas1665

9. Halvatu tervendamine1666

149. Teine jutlustamisreis1668

1. Jeesuse kuulsuse kasv1668

2. Rahva suhtumine1670

3. Usujuhtide vaenulikkus1672

4. Edenemine jutlustamisreisil1673

5. Õppetund rahulolust1674

6. „Issanda kartus”1675

7. Tagasipöördumine Betsaidasse1677

150. Kolmas jutlustamisreis1678

1. Naisevangelistide rühm1678

2. Peatus Magdalas1679

3. Sabat Tibeerias1680

4. Apostlite kahekaupa lähetamine1681

5. Mida ma pean tegema, et saada päästetud?1682

6. Õhtused õppetunnid1683

7. Viibimine Naatsaretis1683

8. Sabatiteenistus1684

9. Naatsaret hülgab Jeesuse1686

151. Vahepeatus ja õpetamine rannal1688

1. Mõistujutt külvajast1688

2. Mõistujutu tõlgendamine1689

3. Veel mõistujuttudest1691

4. Veel mõistujutte järve kaldal1693

5. Külaskäik Keresasse1694

6. Keresa vaimuhaige1695

152. Kapernauma kriisini viinud sündmused1698

1. Jairuse majas1699

2. Viie tuhande söötmine1700

3. Kuningaks tegemise episood1702

4. Siimon Peetruse öine nägemus1703

5. Tagasi Betsaidas1703

6. Geneetsaretis1705

7. Jeruusalemmas1706

153. Kapernauma kriis1707

1. Olukorra kujunemine1707

2. Murranguline jutlus1709

3. Jutlusele järgnenud kohtumine1712

4. Viimased sõnad sünagoogis1713

5. Laupäeva õhtu1715

154. Viimased päevad Kapernaumas1717

1. Nõupidamisnädal1717

2. Puhkusenädal1718

3. Teine Tibeerias toimunud nõupidamine1719

4. Laupäeva õhtu Kapernaumas1719

5. Sündmusterikas pühapäevahommik1720

6. Jeesuse perekond saabub1721

7. Kiire põgenemine1723

155. Põgenemine läbi Põhja-Galilea1725

1. Miks on paganad raevutsevad?1725

2. Evangelistid Korasinis1726

3. Filippuse Kaisareas1727

4. Teel Foiniikiasse1728

5. Jutlus tõelisest religioonist1728

6. Teine jutlus religioonist1730

156. Viibimine Tüüroses ja Siidonis1734

1. Süüria naine1734

2. Õpetamine Siidonis1735

3. Teekond rannikut mööda põhja poole1736

4. Tüüroses1737

5. Jeesuse õpetused Tüüroses1737

6. Tagasipöördumine Foiniikiast1741

157. Filippuse Kaisareas1743

1. Templi maksukoguja1743

2. Betsaida-Juliases1744

3. Peetruse tunnistus1745

4. Keskustelu taevariigist1746

5. Uus käsitus1748

6. Järgmine pärastlõuna1748

7. Andrease nõupidamine1750

158. Muutmise mägi1752

1. Muutmine1752

2. Mäest allatulek1754

3. Muutmise tähendus1755

4. Langetõbine poiss1755

5. Jeesus tervendab poisi1757

6. Celsuse aias1758

7. Peetruse protest1759

8. Peetruse kojas1761

159. Reis Dekapolisesse1762

1. Jutlus andeksandmisest1762

2. Võõras jutlustaja1764

3. Õpetused õpetajatele ja uskujatele1765

4. Vestlus Naatanaeliga1767

5. Jeesuse usu positiivne olemus1769

6. Tagasipöördumine Magadani1771

160. Rodan Aleksandriast1772

1. Rodani kreeka filosoofia1772

2. Elamiskunst1775

3. Küpsuse ahvatlused1777

4. Küpsuse tasakaal1778

5. Ideaalne religioon1780

161. Edasised arutelud Rodaniga1783

1. Jumal kui isiksus1783

2. Jeesuse jumalik olemus1785

3. Jeesuse inimlik ja jumalik meel1787

162. Lehtmajadepüha1788

1. Jeruusalemma külastamise ohud1788

2. Esimene templivestlus1790

3. Abielurikkumiselt tabatud naine1792

4. Lehtmajadepüha1793

5. Jutlus maailma valgusest1794

6. Arutlus eluveest1795

7. Arutlus vaimsest vabadusest1796

8. Vestlus Marta ja Maarjaga1797

9. Koos Abneriga Petlemmas1798

163. Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis1800

1. Seitsmekümne ametissepühitsemine1800

2. Rikas noormees ja teised1801

3. Arutelu jõukusest1803

4. Hüvastijätt seitsmekümnega1804

5. Laagri üleviimine Pellasse1806

6. Seitsmekümne tagasipöördumine1806

7. Ettevalmistused viimaseks misjoniks1808

164. Templipühitsuse pühal1809

1. Lugu halastajast samaaarlasest1809

2. Jeruusalemmas1810

3. Pimeda kerjuse tervendamine1811

4. Joosija Suurkohtu ees1813

5. Õpetamine Saalomoni eeskojas1815

165. Perea jutlustamisretke algus1817

1. Pella laagris1817

2. Jutlus heast karjasest1818

3. Sabatipäeva jutlus Pellas1819

4. Päranduse jagamine1821

5. Kõnelused apostlitega rikkusest1823

6. Vastus Peetruse küsimusele1824

166. Viimane külaskäik Põhja-Pereasse1825

1. Variserid Ragabas1825

2. Kümme pidalitõbist1827

3. Jutlus Gerasas1828

4. Õpetus õnnetustest1830

5. Filadelfia kogudus1831

167. Külaskäik Filadelfiasse1833

1. Hommikueine variseridega1833

2. Mõistujutt suurest õhtusöömaajast1835

3. Jõuetusevaimuga naine1835

4. Teade Betaaniast1836

5. Teel Betaaniasse1838

6. Väikeste laste õnnistamine1839

7. Vestlus inglitest1840

168. Laatsaruse surnuist äratamine1842

1. Laatsaruse haua juures1843

2. Laatsaruse surnuist äratamine1845

3. Suurkohtu koosolek1847

4. Vastus palvele1848

5. Mis sai Laatsarusest1849

169. Viimased õpetused Pellas1850

1. Mõistujutt kadunud pojast1850

2. Mõistujutt kavalast majapidajast1853

3. Rikas mees ja kerjus1854

4. Isa ja tema taevariik1855

170. Taevariik1858

1. Arusaamad taevariigist1858

2. Jeesuse käsitus taevariigist1859

3. Suhe õiglase meelega1861

4. Jeesuse õpetused taevariigist1862

5. Hilisemad taevariigi ideed1864

171. Teel Jeruusalemma1867

1. Lahkumine Pellast1868

2. Kulude arvestamisest1869

3. Reis Pereasse1870

4. Õpetamine Liviases1871

5. Pime mees Jeerikos1873

6. Külaskäik Sakkeuse juurde1873

7. „Kui Jeesus möödus”1874

8. Mõistujutt naeladest1875

172. Jeruusalemma minek1878

1. Sabatipäev Betaanias1878

2. Pühapäeva hommik koos apostlitega1880

3. Teeleasumine Jeruusalemma1880

4. Templi lähedal1883

5. Apostlite suhtumine1883

173. Esmaspäev Jeruusalemmas1888

1. Templi puhastamine1888

2. Meistri volituste ründamine1891

3. Mõistujutt kahest pojast1893

4. Mõistujutt võõrsil viibivast isandast1893

5. Mõistujutt pulmapeost1894

174. Teisipäeva hommik templis1897

1. Jumalik andestus1898

2. Juudi valitsejate küsimused1899

3. Saduserid ja ülestõusmine1900

4. Suur käsk1901

5. Teadmishimulised kreeklased1902

175. Viimane jutlus templis1905

1. Jutlus1905

2. Üksikute juutide olukord1909

3. Suurkohtu saatuslik istung1909

4. Olukord Jeruusalemmas1910

176. Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel1912

1. Jeruusalemma hävitamine1912

2. Meistri teine tulemine1914

3. Edasine arutelu laagris1916

4. Miikaeli tagasitulek1918

177. Kolmapäev — puhkepäev1920

1. Üks päev kahekesi Jumalaga1920

2. Lapsepõlv kodus1921

3. Päev laagris1923

4. Juudas ja ülempreestrid1924

5. Viimane koosviibimine1927

178. Viimane päev laagris1929

1. Kõnelus pojaseisusest ja kodanikuseisusest1929

2. Pärast keskpäevast einet1932

3. Teel õhtusöömaajale1934

179. Viimne õhtusöömaaeg1936

1. Parema koha soovimine1936

2. Õhtusöömaaja algus1937

3. Apostlite jalgade pesemine1938

4. Viimased sõnad äraandjale1940

5. Mälestusõhtusöömaaja sisseseadmine1941

180. Hüvastijätujutlus1944

1. Uus käsk1944

2. Viinapuu ja selle oksad1945

3. Maailma vaenulikkus1946

4. Tõotatud abiline1948

5. Tõe Vaim1949

6. Lahkumise vajalikkus1951

181. Viimased manitsused ja hoiatused1953

1. Viimased lohutussõnad1953

2. Isiklikud hüvastijätumanitsused1955

182. Ketsemanis1963

1. Viimane ühispalve1963

2. Viimane tund enne äraandmist1966

3. Üksinda Ketsemanis1968

183. Jeesuse äraandmine ja vahistamine1971

1. Isa tahe1971

2. Juudas linnas1972

3. Meistri vahistamine1973

4. Arutelu oliivipressi juures1975

5. Teel ülempreestri lossi1977

184. Suurkohtu ees1978

1. Hannas kuulab Jeesust üle1978

2. Peetrus lossiõues1980

3. Suurkohtu ees1982

4. Alandamise tund1984

5. Teine kohtuistung1985

185. Kohtupidamine Pilatuse ees1987

1. Pontius Pilatus1987

2. Jeesus ilmub Pilatuse ette1989

3. Pilatus kuulab Jeesuse isiklikult üle1991

4. Jeesus Herodese ees1992

5. Jeesus pöördub tagasi Pilatuse juurde1993

6. Pilatuse viimane katse1994

7. Pilatuse viimane küsitlus1995

8. Pilatuse traagiline alistumine1996

186. Vahetult enne ristilöömist1997

1. Juudas Iskarioti lõpp1997

2. Meistri suhtumine1999

3. Usaldusväärne Taavet Sebedeus2000

4. Ettevalmistused ristilöömiseks2001

5. Jeesuse surma seos paasapühaga2002

187. Ristilöömine2004

1. Kolgata teel2004

2. Ristilöömine2006

3. Ristilöömise pealtnägijad2008

4. Röövel ristil2008

5. Viimne tund ristil2010

6. Pärast ristilöömist2011

188. Hauasoleku aeg2012

1. Jeesuse matmine2012

2. Haua valvamine2014

3. Sabatipäeval2014

4. Ristisurma tähendus2016

5. Risti õppetunnid2017

189. Ülestõusmine2020

1. Üleminek morontiasse2020

2. Jeesuse aineline keha2022

3. Ülestõusmine usulise elukorralduse lõpus2024

4. Tühja haua leidmine2025

5. Peetrus ja Johannes haua juures2027

190. Jeesuse morontiailmumised2029

1. Ülestõusmise kuulutajad2029

2. Jeesuse ilmumine Betaanias2031

3. Joosepi majas2033

4. Ilmumine kreeklastele2033

5. Jalutuskäik kahe vennaga2034

191. Ilmumised apostlitele ja teistele juhtidele2037

1. Ilmumine Peetrusele2039

2. Esimene ilmumine apostlitele2040

3. Koos morontiaolenditega2040

4. Kümnes ilmumine (Filadelfias)2041

5. Teine ilmumine apostlitele2042

6. Ilmumine Aleksandrias2044

192. Ilmumised Galileas2045

1. Ilmumine järve ääres2045

2. Kahekaupa peetud jutuajamised apostlitega2047

3. Ametissepühitsemise mäel2050

4. Kogunemine järve ääres2050

193. Viimased ilmumised ja taevaminek2052

1. Ilmumine Sühharis2053

2. Ilmumine Foiniikias2054

3. Viimane ilmumine Jeruusalemmas2055

4. Juuda languse põhjused2055

5. Meistri taevassetõusmine2057

6. Peetrus kutsub kokku koosoleku2057

194. Tõe Vaimu annetamine2059

1. Nelipühijutlus2060

2. Nelipühade tähendus2060

3. Mis juhtus nelipühade ajal2062

4. Kristliku kiriku algus2066

195. Pärast nelipühi2069

1. Kreeklaste mõju2071

2. Rooma mõju2072

3. Rooma impeeriumi võimu all2073

4. Euroopa pimeduseajad2074

5. Tänapäeva probleem2075

6. Materialism2076

7. Materialismi haavatavus2078

8. Ilmalik totalitarism2081

9. Ristiusu probleem2082

10. Tulevik2084

196. Jeesuse usk2087

1. Jeesus kui inimene2090

2. Jeesuse religioon2091

3. Religiooni ülimuslikkus2093

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.