119 Kiri - Kristus Miikaeli annetumised

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

119. Kiri

Kristus Miikaeli annetumised

119:0.1 (1308.1) GABRIEL määras minu kui Nebadoni Õhtutähtede Juhi Urantiale ilmutama lugu Universumi Suverääni Nebadoni Miikaeli seitsmest annetumisest ja minu nimi on Gavalia. Käesolevat lugu esitades järgin rangelt oma volituste piire.

119:0.2 (1308.2) Annetumine on Kõikse Isa Paradiisi-Poegadele omane. Paradiisi-Poegade soov läheneda endast madalamate elusolendite elukogemustele kajastab nende Paradiisivanemate jumalikku olemust. Paradiisi-Kolmsuse Igavene Poeg näitas sellise tegevusega eeskuju ning annetas end Grandfanda ja esimeste aegruumi palverändurite tõusu ajal Havona ringlustele seitse korda. Ning Igavene Poeg jätkab enda annetamist kohalikele kosmoseuniversumitele oma esindajate Miikaeli ja Avonal-Poegade isikutes.

119:0.3 (1308.3) Kui Igavene Poeg annetab kavandatavale kohalikule universumile mõne Looja-Poja, siis võtab see Looja-Poeg endale täieliku vastutuse uue universumi valmimise, juhtimise ja koostamise eest, andes seejuures igavesele Kolmsusele püha tõotuse mitte asuda uue loodu täielikuks suverääniks enne, kui tema seitse annetumist loodud-olenditele on edukalt lõpule viidud ja vastava superuniversumi Päevilt Vanad on need kinnitanud. Selle kohustuse võtab endale iga Miikael-Poeg, kes läheb vabatahtlikult Paradiisist universumit moodustama ja looma.

119:0.4 (1308.4) Nende loodud-olendi kehastumiste eesmärk on võimaldada Loojatel saada targaks, osavõtlikuks, õiglaseks ja mõistvaks suverääniks. Need jumalikud Pojad on õiglase loomuga, kuid saavad järjestikuste annetumiskogemuste tulemusena mõistvalt armuliseks; nad on armulise loomuga, kuid need kogemused muudavad nad armuliseks uutel ja täiendavatel viisidel. Need annetumised on viimaseks sammuks nende koolituses ja väljaõppes ülevate ülesannete täitmiseks kohalike universumite valitsemisel jumaliku õigluse ja õiglaste otsuste vaimus.

119:0.5 (1308.5) Tuues küll kasu erinevatele maailmadele, süsteemidele ja tähtkujudele, samuti universumi intellektiolendite erinevatele klassidele, on need annetumised siiski esmajoones mõeldud Looja-Poja enda isikliku väljaõppe ja universumikoolituse lõpuleviimiseks. Need annetumised ei ole olulised kohaliku universumi targale, õiglasele ja tõhusale juhtkonnale, kuid on absoluutselt vajalikud selle mitmetest erinevatest eluvormidest kihava, arvukate arukate, kuid ebatäiuslike loodud-olenditega täidetud loodu ausaks, armuliseks ja mõistvaks haldamiseks.

119:0.6 (1308.6) Miikaelid-Pojad alustasid universumi moodustamist täieliku ja õiglase osavõtlikkusega erinevate olendiklasside suhtes, keda nad olid loonud. Neil on kõigi erinevate loodud-olendite jaoks varuks tohutult armulisust, isegi haletsust eksivate ja ekslevate, omaenda isekuse tõttu rappa sattunute vastu. Ent sellest õiguse ja õigluse annist Päevilt Vanade arvates ei piisa. Need superuniversumite kolmesed valitsejad kinnitavad Looja-Poja Universumi Suverääniks alles siis, kui ta on tõesti omandanud omaloodud-olendite vaatepunkti nende eksistentsikeskkonnas saadud tegelike kogemuste kaudu ja nendesamade loodud-olenditena. Selliselt saavad need Pojad arukateks ja arusaavateks valitsejateks; nad õpivad tundma erinevaid rühmi, kelle üle valitsevad ja kes universumi võimule alluvad. Elava kogemuse kaudu omandavad nad tegelikkust arvestava armulisuse, tasakaaluka otsustamisvõime ning kannatlikkuse, mis on sündinud eksistentsist kogemusliku loodud-olendina.

119:0.7 (1309.1) Nebadoni kohalikku universumit valitseb praegu Looja-Poeg, kes on oma annetumisteenistuse lõpule viinud; ta valitseb õiglase ja halastava kõigeväelisena kõiki oma areneva ja täiustuva universumi tohutuid alasid. Nebadoni Miikael on Igavese Poja 611 121. annetumine aja ja ruumi universumitele ning ta alustas teie kohaliku universumi moodustamist ligikaudu nelisada miljardit aastat tagasi. Miikael valmistus oma esimeseks annetumisretkeks umbes samal ajal, kui Urantia oli praegust kuju omandamas, miljard aastat tagasi. Tema annetumised on toimunud ligikaudu saja viiekümne miljoni aastaste vahedega, viimati leidis see aset tuhande üheksasaja aasta eest Urantial. Järgnevalt avan teile nende annetumiste olemuse ja iseloomu nii täielikult, kui mu volitused seda lubavad.

1. Esimene annetumine

119:1.1 (1309.2) See oli pühalik sündmus, kui Miikael teatas Salvingtonil umbes miljard aastat tagasi Nebadoni universumi kokkutulnud suunajatele ja juhtidele, et tema vanem vend Immanuel võtab peagi võimu Nebadonil enda kätte, kuna tema (Miikael) suundub lähemalt selgitamata missioonile. Selle sündmuse kohta rohkem midagi ei teatatud, kuid hüvastijätuteates Tähtkujude Isadele oli lisaks muudele juhistele öeldud: „Ja ma annan teid senikauaks Immanueli hoole alla, kuni oma Paradiisi-Isa korraldust täidan.”

119:1.2 (1309.3) Pärast selle hüvastijätuteate saatmist ilmus Miikael Salvingtoni stardialale täpselt nagu paljudel varasematelgi kordadel, kui ta valmistus lahkuma Uversale või Paradiisi, ainult et nüüd tuli ta sinna üksi. Ta lõpetas oma lahkumiskõne sõnadega: „Ma jätan teid ainult lühikeseks ajaks. Tean, et paljud teist sooviksid minuga kaasa tulla, kuid te ei saa tulla sinna, kuhu mina lähen. Te ei saa teha seda, mida mina kavatsen nüüd teha. Ma täidan Paradiisi-Jumaluste tahet ja kui olen oma ülesande täitnud ning selle kogemuse omandanud, pöördun teie juurde oma kohale tagasi.” Seda öelnud, kadus Nebadoni Miikael kõigi kokkutulnute silmist ega ilmunud enam standardaja kahekümne aasta jooksul. Kogu Salvingtonis teadsid toimuvast vaid Jumalik Hoolekandja ja Immanuel ning Päevilt Ühtne jagas oma saladust ainult universumi tegevjuhi, Helkja Koidutähe Gabrieliga.

119:1.3 (1309.4) Kõik Salvingtoni elanikud ja tähtkujude ning süsteemi keskusmaailmade elanikud kogunesid oma universumiside vastuvõtujaamade juurde, lootes midagi kuulda Looja-Poja missioonist ja asukohast. Alles kolmandal päeval pärast Miikaeli lahkumist saadi sõnum, mis võis selgust tuua. Sel päeval registreeriti Salvingtonil Melkisedekite sfäärilt, selle klassi keskusest Nebadonis tulnud teade, mis lihtsalt konstateeris seda erakordset ja ennekuulmatut sündmust: „Täna keskpäeval ilmus meie maailma vastuvõtualale võõras Melkisedek-Poeg, kes pole meie hulgast, kuid sarnaneb täielikult meie klassiga. Teda saatis üksainus omniav, kellel olid kaasas Uversalt saadud volitused ja kes andis üle meie juhile adresseeritud Salvingtoni Immanueli kinnitusega korralduse Päevilt Vanadelt võtta see uus Melkisedek-Poeg meie klassi vastu ja määrata ta Nebadoni Melkisedekite hädaabiteenistusse. Ja nii antigi vastavad korraldused ja tehti seda.”

119:1.4 (1310.1) Ning see ongi peaaegu kõik, mis Miikaeli esimese annetumise kohta Salvingtonil kirja on pandud. Uut teavet saadi alles Urantia aja järgi saja aasta pärast, kui registreeriti Miikaeli tagasipöördumine ja ette teatamata taasasumine universumi asju suunama. Ent Melkisedekite maailmas on säilinud imelik dokument, selle ajastu hädaabikorpuse ainulaadse Melkisedek-Poja teenistuse kirjeldus. Seda üleskirjutust hoitakse lihtsas templis, mis seisab praegu Melkisedek-Isa kodu ees, ning selles jutustatakse tolle ajutise Melkisedek-Poja teenistusest seoses tema saatmisega kahekümne neljale hädaabimissioonile universumis. Ning see dokument, mida ma alles hiljuti uuesti lugesin, lõpeb järgmiselt:

119:1.5 (1310.2) „Ja täna keskpäeval, ilma etteteatamiseta ja vaid meie vennaskonna kolme liikme juuresolekul, kadus see meie klassi külastanud Poeg meie maailmast, nii nagu ta tuligi, saadetuna vaid ühest omniavist; ning käesolev dokument lõpetatakse kinnitusega, et see külaline elas Melkisedekina, töötas Melkisedeki sarnasena nagu Melkisedek ja täitis ustavalt kõik oma ülesanded meie klassi eriolukorras tegutseva Pojana. Ta sai üldisel nõusolekul Melkisedekite juhiks, olles pälvinud meie armastuse ja imetluse oma võrratu tarkuse, ülima armastuse ja üleva andumisega kohustusele. Ta armastas ja mõistis meid, teenis koos meiega ning me jääme igaveseks tema truudeks ja andunud Melkisedekitest kaaslasteks, sest see võõras meie maailmas on saanud nüüdseks igaveseks Melkisedeki-olemusega hoolekandjaks universumis.”

119:1.6 (1310.3) Ja see on kõik, mis mul on lubatud teile Miikaeli esimesest annetumisest rääkida. Me saame muidugi täielikult aru, et see võõras Melkisedek, kes Melkisedekitega miljard aastat tagasi nii saladuslikult teenis, ei olnud keegi muu kui kehastunud Miikael oma esimesel annetumismissioonil. Ürikutes ei väideta otseselt, et see ainulaadne ja tegus Melkisedek oli Miikael, kuid üldiselt usutakse, et see ta oli. Selle fakti tegelikku kinnitust ei leidu ilmselt kusagil peale Sonaringtoni ürikute ja selle saladusliku maailma ürikud ei ole meie jaoks avatud. Kehastumiste ja annetumiste saladused on täielikult teada ainult selles jumalike Poegade pühas maailmas. Me kõik teame Miikaeli annetumiste fakte, aga me ei saa aru, kuidas neid annetumisi teostatakse. Me ei tea, kuidas universumi valitseja, Melkisedekite looja võib nii äkki ja saladuslikult saada üheks nende seast ning elada ja töötada sada aastat nende hulgas Melkisedek-Pojana. Kuid nii see juhtus.

2. Teine annetumine

119:2.1 (1310.4) Peaaegu saja viiekümne miljoni aasta jooksul pärast Miikaeli annetumist Melkisedekina läks Nebadoni universumis kõik hästi, kuid siis hakkas 37. tähtkuju 11. süsteemis kujunema ärev olukord. Põhjuseks oli Lanonandek-Poja, Süsteemi Suverääni eksimus, mille üle Tähtkujude Isad olid kohut mõistnud. Päevilt Ustav, selle tähtkuju Paradiisi-nõunik, oli nende otsuse kinnitanud, kuid protesteeriv Süsteemi Suverään ei olnud sellega täiesti rahul. Tundnud üle saja aasta rahulolematust, viis ta oma kaaslased ühele kõige laiaulatuslikumale ja hukatuslikumale mässule, mida Looja-Poja vastu Nebadoni universumis kunagi on õhutatud; Uversa Päevilt Vanad on juba ammu selle mässu suhtes kohtuotsuse teinud ja selle lõpetanud.

119:2.2 (1311.1) See mässajast Süsteemi Suverään Lutentia valitses oma keskusplaneedil Nebadoni standardaja järgi enam kui kakskümmend aastat, seejärel andsid Kõigekõrgemad Uversa heakskiidul korralduse ta isoleerida ja taotlesid Salvingtoni valitsejatelt uue Süsteemi Suverääni määramist, kes selle tülidest lõhestatud ja segadusse sattunud asustatud maailmade süsteemi suunamise üle võtaks.

119:2.3 (1311.2) Samaaegselt selle taotluse jõudmisega Salvingtonile tegi Miikael teise erakordse avalduse, teatades oma kavatsusest lahkuda universumi keskusest „minu Paradiisi-Isa korraldust täitma”, lubades „omal ajal tagasi pöörduda” ja koondades kogu võimu oma Paradiisi-venna Immanueli, Päevilt Ühtse kätte.

119:2.4 (1311.3) Ja seejärel lahkus Miikael jälle oma keskussfäärilt samal viisil nagu täheldati siis, kui ta lahkus, et annetuda Melkisedekina. Kolm päeva pärast seda seletamatut lahkumist ilmus Nebadoni esimese astme Lanonandekite-Poegade reservkorpusesse uus tundmatu liige. See uus Poeg ilmus keskpäeval, ette teatamata ja saadetuna vaid ühest tertsiavist, kellel oli kaasas Uversa Päevilt Vanadelt saadud ja Salvingtoni Immanueli kinnitatud korraldus määrata see uus Poeg 37. tähtkuju 11. süsteemi ametist kõrvaldatud Lutentia asemele ja anda talle täielikud volitused täita kuni uue suverääni määramiseni Süsteemi Suverääni kohustusi.

119:2.5 (1311.4) See võõras ja tundmatu ajutine valitseja haldas universumi ajaarvamise järgi enam kui seitseteist aastat segadusse sattunud ja demoraliseerunud kohaliku süsteemi asju ning lahendas targalt sealsed probleemid. Veel ühtegi Süsteemi Suverääni polnud nii palavalt armastatud ega nii laialdaselt austatud ja hinnatud. Uus valitseja seadis õiglaselt ja halastavalt selles rahutus süsteemis jalule korra, kandes samal ajal kõigi oma alamate eest suurt hoolt, pakkudes isegi oma mässulisele eelkäijale õigust jagada endaga süsteemi valitseja trooni, kui ta ainult vabandab oma ettevaatamatuse pärast Immanueli ees. Kuid Lutentia lükkas need armuandmiskatsed tagasi, teades hästi, et uus võõras Süsteemi Suverään pole keegi muu kui Miikael, seesama universumi valitseja, kelle vastu ta alles äsja oli astunud. Ent tema miljonid eksiteele viidud või sattunud poolehoidjad võtsid selle uue valitseja andestuse vastu, valitseja, keda tol ajastul tunti Palonia süsteemi Päästja-Suveräänina.

119:2.6 (1311.5) Ja siis saabus sündmusrikas päev, mil jõudis kohale äsjamääratud Süsteemi Suverään, kelle universumivõimud olid määranud kukutatud Lutentia alaliseks järeltulijaks, ja kogu Palonia kurvastas, et lahkus see kõige üllam ja heatahtlikum süsteemivalitseja, keda Nebadonis kunagi oli nähtud. Teda armastas kogu süsteem ja kõik tema kaaslased Lanonandekite-Poegade rühmadest imetlesid teda. Ta ei lahkunud tähelepandamatult, tähistamaks tema lahkumist süsteemi keskusest korraldati suured pidustused. Isegi tema eksinud eelkäija saatis järgmise sõnumi: „Sa oled igati aus ja õiglane. Ma küll ei nõustu endiselt Paradiisi valitsemiskorraga, kuid pean tunnistama, et sa oled õiglane ja armuline haldur.”

119:2.7 (1312.1) Ning siis lahkus see mässulise süsteemi ajutine valitseja planeedilt, mida ta lühiajaliselt haldas, kuid kolmandal päeval pärast seda ilmus Miikael Salvingtonile ja jätkas Nebadoni universumi suunamist. Peagi teatas Uversa kolmandat korda Miikaeli suveräänsuse ja võimu suurenemisest. Esimest korda teatati sellest tema saabumisel Nebadoni, teist korda varsti pärast Melkisedekina annetumise lõpulejõudmist ja kolmandat korda nüüd, pärast teise ehk Lanonandeki missiooni lõppu.

3. Kolmas annetumine

119:3.1 (1312.2) Salvingtoni kõrgeim nõukogu oli just vaadanud läbi 61. tähtkuju 87. süsteemi 217. planeedi Elukandjate pöördumise, milles paluti saata neile appi Aineline Poeg. See planeet kuulus asustatud maailmade süsteemi, kus veel üks Süsteemi Suverään oli eksiteele sattunud. See oli teine selline mäss, mis kogu Nebadonis seni oli toimunud.

119:3.2 (1312.3) Miikaeli palvel lükati Elukandjate taotluse rahuldamine edasi seniks, kuni Immanuel selle läbi vaatab ja vastava ettekande koostab. See oli tavalisest korrast kõrvalekaldumine ja ma mäletan hästi, kuidas me kõik ootasime midagi ebatavalist. Meil ei tulnud kaua oodata. Miikael usaldas universumi suunamise Immanuelile ja andis taevaste jõudude juhi koha Gabrielile ning vabanenud halduskohustustest, jättis Universumi Emavaimuga hüvasti, et kaduda Salvingtoni stardialalt täpselt samamoodi nagu kahel eelmisel korral.

119:3.3 (1312.4) Nagu oligi arvata, ilmus kolmandal päeval pärast seda 61. tähtkuju 87. süsteemi keskusmaailma ilma ette teatamata üheainsa sekonavi saatel keegi võõras Aineline Poeg Uversa Päevilt Vanade volitustega, mille oli kinnitanud Salvingtoni Immanuel. Süsteemi Suverääni kohusetäitja määras selle uue saladusliku Ainelise Poja kohe 217. maailma Planeedivürsti kohusetäitjaks ja seda määramist kinnitasid aegaviitmata ka 61. tähtkuju Kõigekõrgemad.

119:3.4 (1312.5) Nii alustas see ainulaadne Aineline Poeg oma keerulist elujärku lahkulöömise ja mässu tõttu karantiini pandud maailmas, mis asus ümberpiiratud süsteemis ega omanud otsesidet välise universumiga. Ta töötas seal planeedi ajaarvamise järgi terve sugupõlve täiesti üksinda. See eriolukordades tegutsev Aineline Poeg pani oma kohustused täitmata jätnud Planeedivürsti ja kogu tema kaaskonna kahetsema ja meelt parandama ning oli tunnistajaks, kuidas planeet hakkas taas ustavalt teenima kohalikes universumites omaks võetud Paradiisi-korda. Määratud ajal saabusid sellesse noorendatud ja päästetud maailma Aineline Poeg ja Tütar ning kui nad olid korrakohaselt planeedi nähtavateks valitsejateks seatud, lahkus ajutine ehk eriolukorra Planeedivürst ametlikult, kadudes ühel keskpäeval. Kolmandal päeval pärast seda ilmus Miikael Salvingtonil oma harjunud kohale ja universumi teabelevis edastati üsna varsti Päevilt Vanade teade, et Nebadoni Miikaeli suveräänsus on veelgi kasvanud.

119:3.5 (1312.6) Mul pole kahjuks lubatud jutustada Ainelise Poja kannatlikkusest, meelekindlusest ja oskustest, mida ta segadusse sattunud planeedil neis katsumustes ilmutas. Selle isoleeritud maailma tagasivõitmine on üks kauneimaid ja liigutavaimaid peatükke kogu Nebadoni päästeannaalides. Missiooni lõpuks sai kogu Nebadonile selgeks, miks nende armastatud valitseja otsustas korduvalt annetuda mingit alamat klassi intellektiolendite sarnasena.

119:3.6 (1313.1) Miikaeli annetumised Melkisedek-Pojana, Lanonandek-Pojana ja seejärel Ainelise Pojana on võrdselt saladuslikud ja seletamatud. Ta ilmus kõigil juhtudel äkki ja selle annetumisrühma täisväärtusliku indiviidina. Nende kehastumiste saladust teavad alati vaid need, kellel on juurdepääs Sonaringtoni püha sfääri sisemise ringi ürikutele.

119:3.7 (1313.2) Mitte kunagi pärast seda imepärast annetumist isoleeritud ja mässulise maailma Planeedivürstina pole ühelgi Nebadoni Ainelistest Poegadest ega Tütardest tekkinud kiusatust nuriseda oma ülesande pärast ega kaevelda planeedimissioonide raskuse üle. Ainelised Pojad teavad alati, et universumi Looja-Poeg on neile mõistev suverään ja osavõtlik sõber, keda on „kõiges proovile pandud ja läbi katsutud”, nii nagu neidki proovile pannakse ja läbi katsutakse.

119:3.8 (1313.3) Igale missioonile järgnenud ajastul ilmutasid kõik universumipäritolu taevased intellektiolendid oma teenistuses üha enam pühendumist ja ustavust ning iga järgmine annetumisajastu viis edasi ja täiustas kõiki universumi haldamise meetodeid ja valitsemise viise. Sellest annetumisest saadik ei ole ükski Aineline Poeg ega Tütar kunagi teadlikult Miikaeli vastu suunatud mässuga ühinenud: nad armastavad ja austavad teda liiga andunult, et teadlikult tagasi lükata. Hiljutise aja Aadamad on sattunud eksiteele ainult kõrgemat tüüpi mässajate pettuste ja sofistika tõttu.

4. Neljas annetumine

119:4.1 (1313.4) Ühe Uversal toimunud korrapärase aastatuhandeloenduse lõpus andis Miikael Nebadoni valitsemise Immanueli ja Gabrieli kätesse ning kuna me kõik muidugi mäletasime, mis varasematel aegadel pärast sellist sammu oli juhtunud, valmistusime jälgima Miikaeli kadumist neljandale annetumismissioonile; meil ei tulnud kaua oodata, sest ta siirdus peagi Salvingtoni stardialale ja kadus silmist.

119:4.2 (1313.5) Kolmandal päeval pärast seda kadumist märkasime Uversale saabunud universumiteadetes tähelepanuväärset uudist Nebadoni seeravite keskusest: „Teatame tundmatu seeravi ette teatamata ilmumisest, teda saadavad üksainus supernav ja Salvingtoni Gabriel. See registreerimata seerav kuulub Nebadoni klassi ja tal on Uversa Päevilt Vanadelt saadud volitus, mille on kinnitanud Salvingtoni Immanuel. Kontrollimine näitas, et see seerav kuulub kohaliku universumi kõrgemate inglite klassi ja on juba määratud õpetajate-nõustajate korpusesse.”

119:4.3 (1313.6) Seeravina annetumise ajal oli Miikael Salvingtonilt ära üle neljakümne universumi standardaasta. Selle aja jooksul määrati ta seeravist õpetaja-nõustajana, teie mõistes erasekretärina, kahekümne kuue erineva meisterõpetaja juurde, kusjuures ta tegutses kahekümne kahes erinevas maailmas. Tema viimaseks kohustuseks oli osaleda nõuandja ja abilisena Kolmsuse Õpetaja-Poja annetumismissioonil Nebadoni universumi 3. tähtkuju 84. süsteemi 462. maailmas.

119:4.4 (1314.1) Nende seitsme aasta jooksul, mis selle ülesande täitmiseks kulus, polnud Kolmsuse Õpetaja-Poeg kunagi päris kindel, kes tema seeravist kaaslane on. Tõsi küll, sel ajastul olid kõik seeravid erilise huvi ja tähelepanu all. Me teadsime ju kõik hästi, et meie armastatud Suverään oli kusagil universumis seeravi kujul tegutsemas, kuid me ei saanud kunagi kindlad olla, milline neist ta on. Tema isik tehti päriselt kindlaks alles siis, kui ta kinnitati selle Kolmsuse Õpetaja-Poja annetumismissiooni juurde. Ent kogu sellel ajajärgul suhtuti kõrgematesse seeravitesse erilise hoolitsusega, igaüks meist võis ju avastada, et on teadmatult võõrustanud universumi Suverääni, kes on loodud-olenditele annetumise missioonil. Ja nii on inglite osas saanud igavesti tõeks, et nende Loojat ja Valitsejat on „seeravi-isiku kujul kõiges läbi proovitud ja katsutud”.

119:4.5 (1314.2) Et need järjestikused annetumised lähenesid üha enam universumi madalamatele eluvormidele, hakkas Gabriel neist kehastumisretkedest üha rohkem osa võtma, olles universumi sidepidaja annetuva Miikaeli ja universumi valitseja kohusetäitja Immanueli vahel.

119:4.6 (1314.3) Nüüd on Miikael läbi teinud kolme tema loodud universumi-Poegade klassi — Melkisedekite, Lanonandekite ja Aineliste Poegade — annetumiskogemused. Järgmisena alandub ta isikustuma inglisarnase kõrgeima seeravina, enne kui pöörab tähelepanu oma tahteolendite madalaima vormi, aja ja ruumi tõususurelike tõusuelujärkude erinevatele faasidele.

5. Viies annetumine

119:5.1 (1314.4) Veidi üle kolmesaja miljoni aasta tagasi Urantia ajaarvamise järgi olime tunnistajateks veel ühele universumivõimu üleandmisele Immanuelile ja jälgisime Miikaeli valmistumist lahkumiseks. Seekord toimus see teisiti kui eelmistel kordadel, sest ta teatas, et tema sihtkoht on Uversa, Orvontoni superuniversumi keskus. Saabus aeg ja meie Suverään lahkus, kuid superuniversumi teabelevis ei mainitud kordagi Miikaeli saabumist Päevilt Vanade asupaika. Varsti pärast tema lahkumist Salvingtonilt ilmus Uversa teabelevis järgmine tähelepanuväärne teade: „Täna ilmus Nebadoni universumist ette teatamata surelikku päritolu numbrita tõusupalverändur, kaasas Immanuelilt saadud tõend ja seltsiks Nebadoni Gabriel. See tuvastamata olend on staatuselt tõeline vaim ja vastu võetud meie vennaskonda.”

119:5.2 (1314.5) Kui te peaksite praegu Uversat külastama, kuuleksite lugusid Päevilt, mil seal viibis Eventod, seesama aja- ja ruumi-palverändur, keda Uversal tunti selle nime all. Ja see tõususurelik — või vähemalt suurepärane isiksus, kes vastas täpselt tõususurelike vaimsele tasandile — elas ja tegutses Uversal Orvontoni standardaja järgi üksteist aastat. See olend sai samasugused ülesanded ja täitis samasuguseid kohustusi kui teised vaimsurelikud Orvontoni erinevatest kohalikest universumitest. Ta „pandi kõiges proovile ja katsuti läbi nagu ta kaaslasedki” ja ta näitas kõigil juhtudel, et väärib endast kõrgemate usaldust, ning teenis alati ära oma kaasvaimude lugupidamise ja ustava imetluse.

119:5.3 (1315.1) Meie Salvingtonil jälgisime selle vaim-palveränduri elujärku ülima huviga, teades tänu Gabrieli kohalolekule väga hästi, et see pretensioonitu ja numbrita palverändur ei ole keegi muu kui meie kohaliku universumi valitseja annetumismissioonil. Miikaeli esimene kehastumine sureliku arengutee ühe etapi esindajana paelus kogu Nebadoni ja tekitas kõigis põnevust. Me olime neist asjadest kuulnud, kuid nüüd nägime neid ise. Ta ilmus Uversale täisväärtusliku ja täiuslikult koolitatud vaimsurelikuna ja jätkas sellisena oma elujärku kuni tõususurelike järjekordse rühma jõudmiseni Havonasse. Seejärel vestles ta Päevilt Vanadega ja lahkus kohe pärast seda märkamatult koos Gabrieliga Uversalt ning ilmus peagi oma harjunud kohale Salvingtonil.

119:5.4 (1315.2) Alles pärast selle annetumise lõpulejõudmist taipasime, et tõenäoliselt on Miikaelil kavatsus kehastuda kõigi erinevate universumiisiksuste klasside sarnasena alates kõrgeimatest, Melkisedekitest, kuni lihast ja verest surelikeni arenevates aja ja ruumi maailmades. Umbes sel ajal hakkasid Melkisedekite kolledžid õpetama, et Miikaeli kehastumine surelikuna lihas on tõenäoline, ja üsna palju arutleti selle üle, kuidas niisugune seletamatu annetumine võiks toimuda. Asjaolu, et Miikael oli juba isiklikult tõususureliku rolli täitnud, muutis kogu loodud-olendite arengutee läbi kohaliku- ja superuniversumi kuni lõpuni välja veelgi huvitavamaks.

119:5.5 (1315.3) Nende järjestikuste annetumiste toimumisviis jäi siiski saladuseks. Isegi Gabriel tunnistab, et ta ei saa aru, kuidas see Paradiisi-Poeg ja universumi Looja võib soovi korral võtta endale mõne oma alluva loodud-olendi tüüpi isiksuse ja elada tema elu.

6. Kuues annetumine

119:6.1 (1315.4) Nüüd, kui kogu Salvington oli eelseisva annetumise ettevalmistustega tuttav, kutsus Miikael keskusplaneedil viibijad kokku ja tutvustas neile esmakordselt kehastumiskava ülejäänud osa, teatades oma peatsest lahkumisest Salvingtonilt, et astuda viienda tähtkuju keskusplaneedil Kõigekõrgemate-Isade asupaigas morontiasureliku elujärku. Ning siis kuulsime esmakordselt teadet, et tema seitsmes ja viimane annetumine toimub sureliku kehas mõnes arenevas maailmas.

119:6.2 (1315.5) Enne Salvingtonilt kuuendaks annetumiseks lahkumist pöördus Miikael kokkutulnud sfääriasukate poole ja lahkus otse kõigi nähes, saadetuna ühestainsast seeravist ja Nebadoni Helkjast Koidutähest. Universumi suunamine oli jälle Immanueli kätte usaldatud, aga halduskohustused jaotati nüüd enamate olendite vahel.

119:6.3 (1315.6) Miikael ilmus viienda tähtkuju keskusesse täisväärtusliku morontiasurelikuna, kellel oli tõusustaatus. Mul ei ole kahjuks lubatud ilmutada selle numbrita morontiasureliku elujärgu üksikasju, sest see oli üks Miikaeli annetumiskogemuse erakordseimaid ja hämmastavaimaid epohhe isegi võrreldes tema dramaatilise ja traagilise viibimisega Urantial. Ent paljude piirangute seas, mis mulle seda ülesannet andes kehtestati, on keeld avada üksikasju Miikaeli imelisest elujärgust morontiasurelikuna Endantumil.

119:6.4 (1316.1) Kui Miikael sellelt morontiaannetumiselt naasis, oli meile kõigile selge, et Looja oli saanud meie kaasolendiks, et Kõikne Suverään oli samal ajal sõber ja osavõtlik abistaja ka tema maailmade madalaimatele loodud intellektiolendite vormidele. Me olime seda loodud-olendi vaatepunkti üha laiemat omaksvõttu universumi haldamisel täheldanud juba varem, sest see oli avaldunud järk-järgult, kuid senisest ilmsemaks sai see pärast morontiasurelikuna annetumise lõpulejõudmist, veelgi enam pärast tagasipöördumist Urantialt puusepa poja elujärgust.

119:6.5 (1316.2) Gabriel teatas meile ette, millal Miikaeli morontiaannetumine lõpeb, ning me korraldasime talle Salvingtonil kohase vastuvõtu. Nebadoni tähtkujude keskusmaailmadest kogunes miljoneid ja miljoneid olendeid, enamik Salvingtoni naabermaailmades viibijaid tuli kokku tervitama tema tagasipöördumist oma universumit valitsema. Me pidasime palju tervituskõnesid ja kiitsime Suverääni, kes oma loodudolenditest nii eluliselt huvitatud on, aga vastuseks ütles ta ainult: „Täitsin üksnes oma Isa ülesandeid. Teen vaid seda, mis toob rõõmu Paradiisi-Poegadele, kes armastavad oma loodud-olendeid ja soovivad palavalt neist aru saada.”

119:6.6 (1316.3) Ent alates sellest päevast kuni tunnini, mil Miikael asus Inimese Pojana oma Urantia-avastusretkele, arutas kogu Nebadon ikka veel neid Suveräänist Valitseja paljusid tegusid, mis ta saatis korda Endantumil, kui oli annetunud areneva morontiatõususurelikuna ja kui teda pandi kõiges proovile nagu ta kaaslasigi, kes olid kogunenud sinna kogu tema tähtkuju ainelistest maailmadest.

7. Seitsmes ja viimane annetumine

119:7.1 (1316.4) Kümneid tuhandeid aastaid ootasime kõik Miikaeli seitsmendat ja viimast annetumist. Gabriel oli meile õpetanud, et see viimane annetumine toimub surelikus ihus, kuid me keegi ei teadnud midagi selle kõike krooniva avastusretke ajast, kohast ega toimumisviisist.

119:7.2 (1316.5) Varsti pärast seda, kui saime teada Aadama ja Eeva üleastumisest, teatati avalikult, et Miikael on valinud oma viimase annetumise paigaks Urantia. Ja nii omandas teie maailm enam kui kolmekümne viieks tuhandeks aastaks kogu universumi nõukogudes väga silmapaistva koha. Urantial toimuva annetumise ühestki etapist ei tehtud mingit saladust (välja arvatud kehastumise saladus). Algusest lõpuni, kuni Miikaeli lõpliku ja võiduka tagasipöördumiseni Salvingtoni kõrge Universumi Suveräänina, oli kõik teie väikeses, kuid kõrge au osaliseks saanud maailmas toimuv universumis täiesti avalikult teada.

119:7.3 (1316.6) Me küll uskusime, et ta võib niisugust annetumisviisi kasutada, kuid tegelikult saime teada alles selle sündmuse ajal, et Miikael ilmus maakerale selle maailma abitu lapsena. Seni oli ta ilmunud alati annetumiseks valitud isiksuserühma täisväärtusliku indiviidina ja Salvingtonilt saabunud teade, et Urantial on Petlemmas sündinud laps, pakkus palju põnevust.

119:7.4 (1316.7) Me saime siis aru nii sellest, et meie Looja ja sõber astus sellega kogu oma elujärgu kõige riskantsema sammu, seades ilmselt sellel annetumisel abitu lapsena ohtu nii oma positsiooni kui ka võimu, ja ka sellest, et tema lõplikust annetumisest surelikuna saadav kogemus muudab ta igaveseks Nebadoni universumi vaieldamatuks ja ülimaks suverääniks. Maise aja sajandikolmandiku jooksul olid kõik silmad selles kohalikus universumis koondunud Urantiale. Kõik intellektiga olendid said aru, et toimumas on viimane annetumine, ning et me olime ammu kuulnud Luciferi mässust Satanias ja Caligastia vaenulikkusest, mõistsime väga hästi, kui pingeline võitlus ootab meie valitsejat, kui ta laskub Urantiale, et annetuda tähtsusetu sureliku kujul.

119:7.5 (1317.1) Juudi laps Joosua ben Joosep sigitati ja sündis maailma samuti nagu kõik teised lapsed enne ja pärast teda, välja arvatud asjaolu, et selles lapses oli kehastunud Nebadoni Miikael, jumalik Paradiisi-Poeg ja kogu selle asjade ning olendite kohaliku universumi looja. Ning saladus Jumaluse kehastumisest Jeesuse inimkujul, mis kõiges muus oli selle maailma loomulikku päritolu, jääb igaveseks lahendamata. Te ei saa isegi igavikus teada, kuidas Looja oma loodud-olendite kujul kehastus. See on Sonaringtoni saladus ja niisugused saladused jäävad ainult nende jumalike Poegade hoida, kes on läbi teinud annetumiskogemuse.

119:7.6 (1317.2) Mõned maakera targad teadsid Miikaeli eelseisvast annetumisest. Need vaimse kaemusega targad said tema annetumisest Urantial teada maailmade omavaheliste kontaktide kaudu. Seeravid kuulutasid seda keskteeliste kaudu Kaldea preestrite rühmale, keda juhtis Ardnon. Need jumalamehed külastasid vastsündinud last. Ainus Jeesuse sünniga seonduv üleloomulik sündmus oli teade, mille Ardnonile ja tema kaaslastele andis seerav, kes oli kunagi esimeses aias Aadama ja Eeva juurde määratud.

119:7.7 (1317.3) Jeesuse inimvanemad olid oma aja ja põlvkonna tavalised inimesed ning selliselt sündis kehastunud Jumala Poeg naisest ja teda kasvatati nii, nagu oli selle rassi ja ajastu laste puhul tavaline.

119:7.8 (1317.4) Lugu Miikaeli viibimisest Urantial, jutustus Looja-Poja surelikuna annetumisest teie maailmale ei mahu käesoleva loo raamesse ega ole ka selle eesmärk.

8. Miikaeli annetumisjärgne staatus

119:8.1 (1317.5) Pärast Miikaeli viimast, edukat annetumist Urantial võtsid Päevilt Vanad ta vastu kui Nebadoni suveräänse valitseja ja Kõikne Isa tunnistas teda ka tema enda loodud kohaliku universumi tunnustatud suunajaks. Miikaeli tagasipöördumisel Salvingtoni kuulutati see Inimese Poeg ja Jumala Poeg Nebadoni alaliseks valitsejaks. Uversalt kuulutati kaheksandat korda Miikaeli suveräänsust ning Paradiisist teatasid Kõikne Isa ja Igavene Poeg ühiselt selle Jumala ja inimese liidu määramisest universumi ainsaks juhiks ning Salvingtonil asuvale Päevilt Ühtsele anti korraldus väljendada oma kavatsust pöörduda tagasi Paradiisi. Ka Päevilt Ustavatele tähtkujude keskustes anti korraldus taanduda Kõigekõrgemate nõukogudest. Ent Miikael ei nõustunud nõu ja abi andvate Kolmsuse Poegade taandumisega. Ta kutsus nad Salvingtoni kokku ja palus neid isiklikult jääda igaveseks Nebadoni oma kohustusi täitma. Nad väljendasid oma suunajatele Paradiisis soovi seda palvet täita ja varsti pärast seda väljastati korraldused, millega need keskse universumi Pojad lahutati Paradiisist ja kinnitati alatiseks Nebadoni Miikaeli kaaskonda.

119:8.2 (1318.1) Miikaeli annetumiselujärgu lõpuleviimiseks ja tema kõrgeima võimu lõplikuks kehtestamiseks tema enda loodud universumis kulus Urantia aja järgi peaaegu miljard aastat. Miikael sündis loojana, omandas haldaja oskused, sai tegevjuhi koolituse, kuid pidi oma suverääni-positsiooni kogemustega ära teenima. Ja nii on teie väike maailm saanud kogu Nebadonis tuntuks kui paik, kus Miikael lõpetas nende kogemuste omandamise, mida nõutakse igalt Paradiisi Loojalt-Pojalt, enne kui tema enda loodud universum antakse ta piiramatu juhtimise ja suunamise alla. Kohalikus universumis ülespoole liikudes õpite Miikaeli eelmiste annetumistega seotud isiksuste ideaale paremini tundma.

119:8.3 (1318.2) Loodud-olenditena annetumise lõpuleviimisega kindlustas Miikael oma positsiooni suveräänina ja suurendas ka Ülima Jumala arenevat suveräänsust. Vähe sellest, et Looja-Poeg uuris oma laskumisretkel loodud-olendite isiksuste erinevaid olemusi — ta ilmutas ka Paradiisi-Jumaluste erinevatel viisidel avalduvat tahet, sest Ülimate Loojatena avalduv Paradiisi-Jumalate sünteetiline ühtsus ilmutab Ülima Olendi tahet.

119:8.4 (1318.3) Need Jumaluste tahte erinevad aspektid on igaveseks isikustunud Seitsme Meistervaimu erinevates olemustes ja Miikaeli iga annetumine ilmutas eriliselt üht neist jumalikkuse avaldumistest. Melkisedekina annetudes avaldas ta Isa, Poja ja Vaimu ühist tahet, Lanonandekina annetudes Isa ja Poja tahet; Aadamana annetudes ilmutas ta Isa ja Vaimu tahet, seeravina annetudes Poja ja Vaimu tahet, Uversa surelikuna annetudes kujutas ta Ühise Toimija tahet, morontiasurelikuna annetudes Igavese Poja tahet ja ainelisel annetumisel Urantial elas ka lihast ja verest surelikuna Kõikse Isa tahte järgi.

119:8.5 (1318.4) Nende seitsme annetumise lõpuleviimise tulemusena omandas Miikael ülima suverääni positsiooni ja tekkis ka võimalus Ülima suveräänsuseks Nebadonis. Miikael ei ilmutanud ühelgi oma annetumisel Ülimat Jumalat, kuid kõigi nende seitsme annetumise lõpptulemuseks on Ülima Olendi ilmutumine Nebadonis.

119:8.6 (1318.5) Jumalast inimeseks laskudes koges Miikael üksiti tõusu osalisest avaldumisest piiritletud tegevuse ülimuslikkusesse ja oma absoniitse funktsioneerimise potentsiaali lõplikku vallandumist. Looja-Poeg Miikael on aegruumi looja, kuid seitsmekordne Meister-Poeg Miikael kuulub ühte neist jumalikest korpustest, mis moodustavad Viimase Kolmsuse.

119:8.7 (1318.6) Seitsme Meistervaimu kaudu ilmutuva Kolmsuse tahte kogemust läbi tehes on Looja-Poeg teinud läbi Ülima tahte ilmutamise kogemuse. Ülimuslikkuse tahte ilmutajana toimides on Miikael koos kõigi teiste Meister-Poegadega end igaveseks samastanud Ülimaga. Käesoleval universumiajastul ilmutab ta Ülimat ja osaleb Ülimuslikkuse suveräänsuse tegelikustumises. Ent me usume, et järgmisel universumiajastul teeb ta Ülima Olendiga koostööd esimeses kogemuslikus Kolmsuses väliskosmose universumites ja nende heaks.

119:8.8 (1319.1) Urantia on kogu Nebadonis sentimentaalseid tundeid tekitav pühamu, kümnest miljonist asustatud maailmast tähtsaim, kogu Nebadoni suverääni, maailmade Melkisedekist hoolekandja, süsteemi päästja, Aadamast lunastaja, seeravist kaaslase, tõusuvaimude seltsilise, morontia-edasiliikuja, surelikus ihus elanud Inimese Poja ja Urantia Planeedivürsti Kristus Miikaeli sureliku elu kodu. Ja teie ürikud räägivad tõtt, kui ütlevad, et seesama Jeesus on lubanud kunagi oma viimase annetumise maailma, Ristimaailma tagasi pöörduda.

119:8.9 (1319.2) [Käesolev kiri, mis kirjeldas Kristus Miikaeli seitset annetumist, on kuuekümne kolmas arvukate isiksuste esitatud kirjadest, milles jutustatakse Urantia ajaloost kuni Miikaeli ilmumiseni maale surelikus ihus. Käesolevate kirjade esitamiseks andis volitused Mantutia Melkisedeki suunamisel tegutsev Nebadoni kaheteistkümneliikmeline komisjon. Me sõnastasime need kirjad ja panime need inglise keelde meist kõrgemate loal kasutatud viisil 1935. aastal pKr Urantia aja järgi.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.