51 Kiri - Planeetide Aadamad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

51. Kiri

Planeetide Aadamad

51:0.1 (580.1) PLANEEDIVÜRSTI usulise elukorralduse ajal jõuab primitiivne inimene loomuliku evolutsioonilise arengu piirini ning see bioloogiline saavutus on Süsteemi Suveräänile märgiks, et sellisesse maailma tuleb saata pojaseisuse teine klass, bioloogilised ülendajad. Neid Poegi, keda on kaks — Aineline Poeg ja Tütar —, tuntakse planeedil tavaliselt Aadama ja Eevana. Satania algne Aineline Poeg on Aadam ja süsteemi maailmadesse bioloogilisteks ülendajateks suundujad kannavad alati selle oma ainulaadse klassi esimese ja algse Poja nime.

51:0.2 (580.2) Need Pojad on Looja-Poja aineline kingitus asustatud maailmadele. Nad jäävad koos Planeedivürstiga planeedile, kuhu nad on määratud, kogu selle sfääri arenguloo jooksul. Niisugune ettevõtmine Planeedivürsti poolt valitsetavas maailmas ei ole eriti riskantne, kuid usust taganenud planeedil, vaimse valitsejata maailmas, mis on ilma jäetud planeetidevahelise suhtlemise võimalustest, kaasnevad selle missiooniga tõsised ohud.

51:0.3 (580.3) Kuigi te ei või lootagi saada kõike teada nende Poegade tööst kõigis Satania ja teiste süsteemide maailmades, kirjeldatakse teistes kirjades põhjalikumalt Jerusemi bioloogiliste ülendajate korpusest Urantia rasse täiustama saabunud huvitava paari, Aadama ja Eeva elu ning kogemusi. Kuigi teie põliselanikest rasside täiustamise ideaalsed plaanid äpardusid, ei olnud Aadama missioon siiski asjatu; Urantia on Aadama ja Eeva kingitusest mõõtmatult kasu saanud ning ka nende kaaslased või kõrged nõukogud ei pea nende tööd täiesti tühjaläinuks.

1. Jumala Aineliste Poegade päritolu ja olemus

51:1.1 (580.4) Ainelised ehk soolised Pojad ja Tütred on Looja-Poja järglased; Universumi Emavaim ei osale nende olendite loomisel, kes on mõeldud tegutsema arengumaailmade bioloogiliste ülendajatena.

51:1.2 (580.5) Aineline pojaseisuse klass ei ole kogu kohaliku universumi ulatuses ühesugune. Looja-Poeg loob igas kohalikus süsteemis vaid ühe niisuguste olendite paari. Need algsed paarid on loomult üksteisest erinevad, sest on häälestatud oma süsteemi elumudelile. See on vajalik omadus, sest muidu ei ühilduks Aadamate paljunemispotentsiaal konkreetse süsteemi maailmade arenevate surelike omaga. Urantiale saabunud Aadam ja Eeva pärinesid Aineliste Poegade algsest Satania paarist.

51:1.3 (580.6) Ainelised Pojad võivad olla kahe ja poole kuni kolme meetri pikkused ning nende kehad kiirgavad violetse varjundiga ergavat eredat valgust. Nende ainelistes kehades ringleb küll aineline veri, kuid nad on laetud lisaks ka jumaliku energiaga ja küllastatud taevase valgusega. Need Ainelised Pojad (Aadamad) ja Ainelised Tütred (Eevad) on omavahel võrdsed, erinedes vaid paljunemisomaduste ja teatavate keemiliste iseärasuste poolest. Nad on võrdsed, kuid erinevad, mees- ja naissoost — seega teineteist täiendavad — ning on mõeldud täitma paaris peaaegu kõiki ülesandeid.

51:1.4 (581.1) Aineliste Poegade toitumine on kahesugune; nad ongi loomult ja kehaehituselt kahesed ning kasutavad materialiseerunud energiat peaaegu samuti kui maailma füüsilised olendid, kuid oma surematut olemasolu hoiavad nad täielikult alal teatavate toetavate kosmiliste energiate otsese ja automaatse omastamisega. Kui sel Poegade klassil peaks mõne ülesande täitmine ebaõnnestuma või kui nad koguni teadlikult ja tahtlikult mässama hakkavad, satuvad nad isolatsiooni ning lõigatakse ära elu ja valguse allikast universumis. See muudab nad tegelikult ainelisteks olenditeks, kes on määratud elama ainelist elu maailmas, kuhu nad on lähetatud, ning nad on sunnitud laskma universumikohtunikel enese üle kohut mõista. Niisuguse õnnetu ja rumala Ainelise Poja või Tütre elujärgu planeedil lõpetab lõpuks füüsiline surm.

51:1.5 (581.2) Algsed ja otseselt loodud Aadam ja Eeva on loomult surematud nagu ka kõik teised kohaliku universumi pojaseisuse klassid, kuid nende poegade ja tütarde surematuse potentsiaal üha väheneb. See algne paar ei saa oma sigitatud poegadele ja tütardele surematust tingimusteta üle anda. Nende järglased saavad elu jätkata vaid siis, kui pole katkenud intellektuaalne sünkroonsus Vaimu meelegravitatsiooniringlusega. Satania süsteemi algusest saadik on mässu ja reetmiste tõttu kaotatud kolmteist Planeetide Aadamat ning 681 204 olendit vähem vastutusrikastest ametitest. Enamik neist ülejooksmistest toimus Luciferi mässu ajal.

51:1.6 (581.3) Kuigi Ainelised Pojad on süsteemi keskusmaailmade alalised elanikud, ei ole neil Mõttekohandajaid, ka arenguplaneetidel ülesandeid täites mitte, kuid just oma teenistustega omandavad nad kogemusliku võime saada sisim Kohandaja ja võimaluse Paradiisi-tõusuks. Need ainulaadsed ja imeliselt kasulikud olendid on vaimse ja füüsilise maailma vahelised ühenduslülid. Nad on koondunud süsteemide keskustesse, kus nad sigivad ja käituvad nagu aineliste maailmade kodanikud. Nendest keskustest lähetatakse neid arengumaailmadesse.

51:1.7 (581.4) Erinevalt teistest planeetidel teenivatest loodud Poegadest ei jää aineline pojaseisuse klass ainelistele loodud-olenditele, nagu seda on Urantia asukad, loomult nähtamatuks. Neid Jumala Poegi võib näha ja mõista ning nad võivad tegelikult seltsida ajalike loodud-olenditega, võiksid isegi nendega järglasi saada, kuigi see bioloogilise ülendamise roll jääb tavaliselt Planeetide Aadamate järglastele.

51:1.8 (581.5) Jerusemil on iga Aadama ja Eeva ustavad lapsed surematud, aga Ainelise Poja ja Tütre arenguplaneedil sigitatud järglased surevad loomulikku surma. Nende Poegade rematerialiseerudes paljunemiseks arengumaailmas toimub elu edastamise mehhanismis muutus. Elukandjad jätavad meelega Planeetide Aadamad ja Eevad ilma võimest surematuid poegi ja tütreid sigitada. Kui Aadam ja Eeva jäävad ustavaks, võivad nad planeedil oma ülesannet täites lõputult edasi elada, kuid nende laste eluiga väheneb teatava määra iga järgneva põlvkonnaga.

2. Planeetide Aadamate üleviimine

51:2.1 (582.1) Kui saabub uudis, et veel üks asustatud maailm on jõudnud füüsilise arengu kõrgpunkti, kutsub Süsteemi Suverään süsteemi keskusmaailma kokku Aineliste Poegade ja Tütarde korpuse ja pärast selle arengumaailma vajaduste läbiarutamist valitakse vanemate Aineliste Poegade korpusest kaks vabatahtlikku — üks Aadam ja üks Eeva — seda avastusretke teostama, astuma sügavasse unne enne seeravisse võtmist ja transportimist oma teenistuslikust kodust uude, uute võimaluste ja uute ohtude maailma.

51:2.2 (582.2) Aadamad ja Eevad on poolainelised loodud-olendid ning seeravid neid sellistena transportida ei saa. Enne kui neid saab määratud maailma transportimiseks seeravisse võtta, tuleb nad süsteemi keskusmaailmas kõigepealt dematerialiseerida. Transpordiseeravid suudavad Ainelisi Poegi ja teisi poolainelisi olendeid selliselt endasse muundada, et neid saaks seeravisse võtta ja sellistena läbi kosmose ühest maailmast või süsteemist teise transportida. Selleks transpordiks ettevalmistamine võtab ligikaudu standardaja kolm päeva ning pärast seeravitranspordiga reisi lõpetamist peavad Elukandjad dematerialiseeritud loodud-olendite normaalse eksisteerimisvormi jälle taastama.

51:2.3 (582.3) Aadamate ettevalmistamisel nende transportimiseks Jerusemilt arengumaailmadesse on küll olemas dematerialiseerimismeetod, kuid nende äraviimiseks neist maailmadest samasugust meetodit ei ole, kui just pole vaja kogu planeeti tühjaks teha, sest sel juhul kohaldatakse eriolukorra dematerialiseerimismeetodit kogu päästetava elanikkonna jaoks. Kui areneva rassi elukohta planeedil peaks ähvardama mingi füüsiline katastroof, kasutavad Melkisedekid ja Elukandjad dematerialiseerimismeetodit kõigi ellujääjate jaoks ning need olendid kantakse seeravitranspordiga uude maailma, mis on nende eksisteerimise jätkamiseks ette valmistatud. Kosmosemaailmas kord alguse saanud inimrassi areng peab kulgema täiesti sõltumatult selle planeedi füüsilisest ellujäämisest, muidu aga ei ole Planeetide Aadamate ja Eevade lahkumine nende poolt valitud maailmast arenguajastute jooksul ette nähtud.

51:2.4 (582.4) Sihtkohaks olevale planeedile saabumisel Aineline Poeg ja Tütar taasmaterialiseeritakse Elukandjate juhendamisel. Kogu sellele protsessile kulub kümme kuni kakskümmend kaheksa päeva Urantia aega. Seeravliku une teadvusetus jääb kogu selle muundamisperioodi jooksul alles. Kui füüsilise organismi taaskoondamine on lõpule viidud, seisavad need Ainelised Pojad ja Tütred oma uutes kodudes ja oma uutes maailmades täpselt samasugustena, nagu nad olid enne dematerialiseerumist Jerusemil.

3. Aadamate ülesanded

51:3.1 (582.5) Asustatud maailmades rajavad Ainelised Pojad ja Tütred endale oma koduaiad, milles neid peagi abistavad nende oma lapsed. Aia asukoha on tavaliselt valinud Planeedivürst ning tema aineline kaaskond teeb tavaliselt paljude kõrgemat tüüpi põliselanikest rahvaste abiga ära ettevalmistustöö.

51:3.2 (583.1) Need Eedeni aiad on saanud oma nime tähtkuju keskusmaailma Edentia auks ja sellest, et nad kujundatakse Kõigekõrgemate Isade keskusmaailma botaanilise suurejoonelisuse järgi. Need koduaiad asuvad tavaliselt eraldatud paigas lähistroopilisel alal. Muidu harilikes maailmades on need imelised loomingud. Katkendlik kirjeldus selle ettevõtmise äpardunud arengust Urantial ei anna teile neist kaunitest kultuurikeskustest mingit ettekujutust.

51:3.3 (583.2) Potentsiaalselt on planeedi Aadam ja Eeva füüsilise armu täielik kingitus surelikele rassidele. Selle sissetoodud paari põhiülesandeks on aja lapsi paljundada ja ülendada. Kuid vahetut segunemist aia elanike ja maailma elanike vahel tegelikult ei toimu; Aadam ja Eeva jäävad paljude põlvkondade vältel arenevatest surelikest bioloogiliselt eraldatuks, sest nad moodustavad tugeva rassi oma klassist. Siit pärinebki asustatud maailmades violetne rass.

51:3.4 (583.3) Rasside täiustamise kavad töötab välja Planeedivürst koos oma kaaskonnaga ning Aadam ja Eeva viivad need ellu. Ning just selles suhtes oli teie Aineline Poeg oma kaaslasega Urantiale saabudes väga ebasoodsas olukorras. Caligastia avaldas Aadama missioonile kavalalt ja tõhusalt vastupanu, ning vaatamata sellele, et Urantia Melkisedekitest hooldajad olid Aadamat ja Eevat igati hoiatanud mässulise Planeedivürsti poolt ähvardavate ohtude eest, meelitas see põlismässaja Eedeni-paari riukalikku intriigi kasutades lõksu, sundides neid rikkuma nende kui teie maailma nähtavate valitsejate hoolduslepingut. Reeturlikul Planeedivürstil õnnestuski teie Aadamat ja Eevat kompromiteerida, kuid tema püüded neid Luciferi mässu kaasa haarata jooksid tühja.

51:3.5 (583.4) Viies ingliteklass, planeediabilised, on kinnistatud Aadama missiooni juurde ning saadab Planeetide Aadamaid alati nende retkedel maailmadesse. Algselt on määratud korpuses ligikaudu sada tuhat liiget. Kui Urantia Aadama ja Eeva töö algas ebaküpselt, kui nad kaldusid ettemääratud kavast kõrvale, manitses üks Aia seeravite häältest neid nende laiduväärse käitumise pärast. Ja teie lugu sellest sündmusest illustreerib hästi viisi, kuidas teie planeedil on traditsiooniliselt omistatud kõike üleloomulikku Issandale Jumalale. Seetõttu on urantialased sageli Kõikse Isa olemuse suhtes segadusse sattunud, sest talle on omistatud üldiselt kõigi tema kaaslaste ja alluvate sõnu ning tegusid. Aadama ja Eeva puhul polnud Aia ingel keegi muu kui tol ajal valves olnud planeediabiliste juht. See seerav Solonia kuulutas jumaliku kava läbikukkunuks ja nõudis Melkisedekitest hooldajate tagasipöördumist Urantiale.

51:3.6 (583.5) Teisesed keskteelised kuuluvad Aadama missioonide juurde. Nagu Planeedivürsti aineline kaaskond, nii kuuluvad ka Aineliste Poegade ja Tütarde järeltulijad kahte klassi: nende füüsilised lapsed ja teisesed keskteelised. Need ainelised, kuid tavaliselt nähtamatud hoolekandjad planeetidel aitavad palju kaasa tsivilisatsiooni arengule ning isegi aitavad allutada allumatuid vähemusi, kes võivad püüda sotsiaalset arengut ja vaimset edenemist õõnestada.

51:3.7 (583.6) Teiseseid keskteelisi ei tohiks ära segada esmaste keskteelistega, kes pärinevad peaaegu Planeedivürsti saabumise ajast. Enamik neist varasematest keskteelistest ühines Urantial Caligastia mässuga ning on olnud nelipühist saadik interneeritud. Samuti on interneeritud ka paljud Aadama rühma liikmed, kes ei jäänud planeedi valitsusele ustavaks.

51:3.8 (584.1) Nelipühil moodustasid esmased ja teisesed ustavad keskteelised vabatahtlikult liidu ning on tegutsenud maailma asjatoimetustes sellest ajast saadik ühtse üksusena. Nad teenivad ustavate keskteeliste juhtimisel, keda valitakse vaheldumisi neist kahest rühmast.

51:3.9 (584.2) Teie maailma on külastanud neli pojaseisuse klassi: Planeedivürst Caligastia; Jumala Ainelised Pojad Aadam ja Eeva; Aabrami aegade „Saalemi tark” Machiventa Melkisedek; ja Kristus Miikael, kes saabus Paradiisi annetuva Pojana. Kuivõrd tõhusam ja kaunim oleks olnud, kui Nebadoni universumi ülemvalitsejat Miikaeli oleks teie maailmas tervitanud ustav ja teokas Planeedivürst ning pühendunud ja edukas Aineline Poeg, kes mõlemad oleksid võinud nii palju kaasa aidata annetuva Poja elutööle ja missioonile! Kuid mitte kõigil maailmadel pole läinud nii õnnetult kui Urantial ning ka Planeetide Aadamate missioon pole alati olnud nii raske ja riskantne. Kui neid saadab edu, aitavad nad kaasa suure rahva arengule, jätkates planeediasjade nähtavate juhtidena tegevust isegi kuni selle kauge ajani, mil see maailm stabiliseerub valgusesse ja ellu.

4. Kuus arengurassi

51:4.1 (584.3) Asustatud maailmade varastel ajastutel on ülekaalus punane inimrass, kes jõuab inimesele omaste arengutasemeteni tavaliselt esimesena. Ent kuigi punane inimene on planeetidel vana rass, tekivad ka sellele järgnevad värvilised rahvad surelike ilmumise ajastul juba väga varakult.

51:4.2 (584.4) Varasemad rassid on hilisematest mõnevõrra kõrgemad, punane inimene seisab indigorassist — mustast rassist — palju kõrgemal. Elukandjad annetavad esimesele ehk punasele rassile eluenergiaid täies mahus ning iga järgneva selgesti erineva surelike rühma ilmnemine arengus kujutab endast variatsiooni esialgse annetuse arvel. Ka surelike kasv kaldub punasest rassist indigorassi suunas liikudes vähenema, kuigi Urantial ilmusid roheliste ja oranžide rahvaste seas ootamatud hiigelkasvu jooned.

51:4.3 (584.5) Maailmades, kus esinevad kõik kuus arengurassi, on kõrgemad rahvad esimesest, kolmandast ja viiendast rassist — punased, kollased ja sinised. Arengurasside intellektuaalse kasvu ja vaimse arengu võime ilmneb seega vahelduvalt, nii et teine, neljas ja kuues on mõnevõrra vähem andekad. Need teiseste rasside rahvad teatavates maailmades puuduvad, paljudes teistes on nad hävitatud. Urantia õnnetuseks olete te kaotanud väga palju oma kõrgemaid siniseid inimesi, neid on alles vaid teie segunenud „valges rassis”. Teie oranžide ja roheliste rahvaste kadumine ei ole nii murettekitav.

51:4.4 (584.6) Kuue — või kolme — värvilise rassi areng näib punasele inimesele antud algset annetust küll vähendavat, kuid pakub surelike tüüpidele teatavaid väga soodsaid variatsioone ja võimaldab väljendada mitmesuguseid inimpotentsiaale, mis oleksid muidu saavutamatud. Need teisendid on inimkonna kui terviku edasiliikumisele kasulikud tingimusel, et sissetoodud aadamlik ehk violetne rass neid hiljem täiustab. Urantial seda tavalist segunemiskava laialdaselt ellu ei viidud ning selle rassi arengukava täitmatajätmise tõttu on teil nende varajaste rasside jäänukeid oma maailmas jälgides võimatu kuigivõrd aru saada nende rahvaste seisundist keskmisel asustatud planeedil.

51:4.5 (585.1) Rasside arengu varajastel aegadel kalduvad punased, kollased ja sinised inimesed veidi omavahel ristuma; samasugune segunemistendents on ka oranži, rohelise ja indigorassi vahel.

51:4.6 (585.2) Vähem arenenud inimesi rakendavad edasijõudnumad rassid tavaliselt lihttöölistena. Sellest on saanud alguse ka orjus planeetide varasematel ajastutel. Harilikult allutavad punased inimesed oranžid ja alandavad nad teenijate seisundisse, mõnikord ka hävitavad nad. Kollased ja punased inimesed suhtlevad omavahel tavaliselt vennalikult, kuid mitte alati. Kollane rass tavaliselt orjastab rohelise, sinine inimene aga allutab endale indigo. Need primitiivsed inimrassid kasutavad oma vähem arenenud kaaslaste teenuseid sunnitööl, nii nagu urantialased ostavad ja müüvad hobuseid ning kariloomi.

51:4.7 (585.3) Enamikus normaalsetes maailmades ei püsi sunniviisiline orjus Planeedivürsti usulisest elukorraldusest kauem, kuigi vaimse puudega ja sotsiaalsed õiguserikkujad peavad siiski vahel sunnitööd tegema. Ent kõigil normaalsetel sfääridel kaotatakse niisugune primitiivne orjus varsti pärast sissetoodud violetse ehk aadamliku rassi saabumist.

51:4.8 (585.4) Neil kuuel areneval rassil on määratud seguneda ja saada kõrgemaks Aadamatest ülendajate järglastega segunemise teel. Kuid enne nende rahvaste segunemist langevad viletsamad ja kõlbmatud enamasti välja. Planeedivürst ja Aineline Poeg koos teiste selleks sobivate planeedivõimudega otsustavad paljunemisliinide kõlblikkuse üle. Urantial on sellist radikaalset programmi ellu viia raske, sest puuduvad kompetentsed otsustajad teie maailma rasside indiviidide bioloogilise kõlblikkuse või kõlbmatuse üle. Sellele takistusele vaatamata näib, et peaksite suutma oma märgatavalt kõlbmatute, puudulike, mandunud ja antisotsiaalsete tüvikondade bioloogilise kõrvaldamise suhtes kokkuleppele jõuda.

5. Rasside segunemine —
Aadama vere annetus

51:5.1 (585.5) Planeedi Aadama ja Eeva saabudes asustatud maailma on neist kõrgemad neile õpetanud, kuidas olemasolevaid intellektiolendite rasse kõige paremini täiustada. Ühtne tegevuskava küll puudub, palju jäetakse ka hoolekandjatest paari otsustada ja vigu ei tehtagi nii harva, eriti segaduses ja mässulistes maailmades, nagu seda on Urantia.

51:5.2 (585.6) Violetsed rahvad ei hakka tavaliselt planeedi põliselanikega segunema enne, kui nende endi rühmas pole juba üle miljoni liikme. Kuid Planeedivürsti kaaskond kuulutab vahepeal, et Jumala lapsed on tulnud alla inimrasside juurde elama; ja inimesed ootavad kannatamatult aega, mil teatatakse, et need, kes on tunnistatud kõrgema rassi ainest omavaks, võivad minna Eedeni Aeda, kus Aadama pojad ja tütred valivad nende seast uue ja segatud inimkonnaklassi arenevad isad ja emad.

51:5.3 (585.7) Normaalsetes maailmades ei loo Planeedi Aadam ja Eeva kunagi arengurassidega paarisuhteid. See bioloogilise parandamise töö jääb Aadama järglaste ülesandeks. Kuid need adamiidid ei lähe rasside sekka: Vürsti kaaskond toob Eedeni Aeda paremaid mehi ja naisi, kes vabatahtlikult Aadama järglastega paari astuvad. Ja enamikus maailmades peetakse suureks auks saada valitud aia poegade ja tütardega paariastumise kandidaatideks.

51:5.4 (586.1) Esmakordselt vähenevad rassisõjad ja muud suguharudevahelised võitlused, sest maailma rassid püüavad üha enam tunnustust võita ja aeda pääseda. Sellest, kuidas see konkurentsivõitlus hakkab normaalse planeedi kõigi tegevuste seas keskset kohta hõivama, võite parimal juhul saada väga napi ettekujutuse. Kogu see rassi täiustamise kava nurjus Urantial juba varakult.

51:5.5 (586.2) Violetne rass on monogaamne rahvas ja iga Aadama poegade või tütardega ühinev arenev mees või naine tõotab mitte võtta teisi paarilisi ning õpetada monogaamsust ka oma lastele. Kõigist neist liitudest sündivaid lapsi haritakse ja õpetatakse Planeedivürsti koolides ning neil lubatakse siis siirduda oma areneva vanema rassi juurde ning abielluda kellegagi kõrgemate surelike valitud rühmadest.

51:5.6 (586.3) Selle Aineliste Poegade tüvikonna lisamisel maailmade arengurassidele käivitub uus ja suurem arengulise edasimineku ajastu. Selle sissetoodud võimekuse ja evolutsiooni ületavate joonte väljavalamine paljunemise teel kutsub esile kiireid järjestikuseid samme tsivilisatsiooni ja rassi arengus: saja tuhande aastaga liigutakse edasi rohkem kui eelnevate võitluste ajal miljoni aastaga. Pärast Aadama eluplasma kinkimist teie rahvastele on teie maailmas, vaatamata isegi ettemääratud kavade nurjumisele, palju edasi jõutud.

51:5.7 (586.4) Ent kuigi planeedi Eedeni Aia otsesed järglased saavad annetada end arengurasside parematele liikmetele ja sel teel inimkonna bioloogilist taset tõsta, poleks Urantia surelike kõrgema rassiainese omajatel kasulik alamate rassidega paari heita: see rumal teguviis ohustaks kogu teie maailma tsivilisatsiooni. Et teil pole õnnestunud rasse kooskõlla viia Aadama meetodil, peate oma planeedi rasside täiustamise probleemi lahendama teiste ning eeskätt inimlike kohandamis- ja piiramismeetoditega.

6. Eedeni kord

51:6.1 (586.5) Enamikus asustatud maailmades jäävad Eedeni Aiad suurepärasteks kultuurikeskusteks ja tegutsevad ajastu ajastu järel planeedi käitumise ning tavade sotsiaalsete mudelitena. Isegi varajastel aegadel, mil violetsed inimesed on suhteliselt eraldi, võtavad nende koolid vastu sobivaid kandidaate maailma rasside hulgast ning aia tööstuslik areng avab uusi ärilise suhtlemise kanaleid. Seega aitavad Aadamad ja Eevad koos oma järglastega kaasa kultuuri järsule avardumisele ja oma maailmade arengurasside kiirele täiustumisele. Ning kõiki neid suhteid täiendab ja tsementeerib arengurasside segunemine Aadama poegadega, mille tulemusena bioloogiline staatus kohe tõuseb, intellektuaalne potentsiaal elavneb ning vaimne vastuvõtuvõime paraneb.

51:6.2 (586.6) Normaalsetes maailmades saab violetse rassi keskusest aias maailma teine kultuurikeskus, mis koos Planeedivürsti keskuslinnaga määrab tsivilisatsiooni arengutempo. Planeedivürsti keskuslinna koolid ning Aadama ja Eeva aiakoolid tegutsevad sajandeid üheaegselt. Nad ei ole teineteisest tavaliselt väga kaugel ning teevad harmoonilist koostööd.

51:6.3 (587.1) Mõelge, mida see tähendaks teie maailmale, kui kusagil Levantis asuks maailma tsivilisatsiooni keskus, planeedi suur kultuuriülikool, mis on tegutsenud katkematult 37 000 aastat. Ning mõelge hetkeks ka sellele, kuidas selle iidse keskuse moraalset mõjuvõimu tugevdaks veelgi selle lähedal asuv teine, veel vanem taevase hoolekande keskus, mille traditsioonidel oleks 500 000 aasta pikkuse integreeritud arengumõju kumulatiivne jõud. Eedeni ideaale levitavad kogu maailmas lõppkokkuvõttes just tavad.

51:6.4 (587.2) Planeedivürsti koolides tegeldakse eeskätt filosoofia, religiooni, kõlbluse ning kõrgemate intellektuaalsete ja kunstisaavutustega. Aadama ja Eeva aia koolid on pühendunud tavaliselt rakenduskunstidele, intellektuaalsele baaskoolitusele, sotsiaalkultuurile, majanduse arendamisele, kaubandussuhetele, füüsilisele ettevalmistusele ja tsiviilvalitsuse tegevusele. Need maailma keskused sulavad lõpuks üheks, kuid see tegelik ühinemine toimub mõnikord alles esimese Kohtumõistja-Poja aegadel.

51:6.5 (587.3) Planeedi Aadama ja Eeva jätkuv eksisteerimine koos violetsest rassist otseste järglaste tuumikuga annab Eedeni kultuurile selle kasvustabiilsuse, mille tõttu selle traditsioonide jõud mõjub nii vastupandamatult maailma tsivilisatsioonile. Neis surematutes Ainelistes Poegades ja Tütardes näeme viimast Jumala ja inimese vahelist vältimatut ühenduslüli, mis ületab peaaegu lõputu sügaviku igavese Looja ja madalaimate piiritletud ajaisiksuste vahel. See on kõrget päritolu olend, kes on füüsiline, aineline, isegi sooline nagu Urantia surelikudki ning kes on võimeline nähtamatut Planeedivürsti nägema ja temast aru saama ning teda tõlgendama maailma surelikele loodud-olenditele, sest Ainelised Pojad ja Tütred näevad kõiki alamaid vaimolendite klasse; nad näevad Planeedivürsti ning kogu tema nähtavat ja nähtamatut kaaskonda.

51:6.6 (587.4) Sajandite möödudes hakatakse Ainelist Poega ja Tütart nende järglaste inimrassidega ühtesulamise käigus pidama inimkonna ühisteks esivanemateks, arengurasside nüüdseks segunenud järeltulijate ühisteks vanemateks. Asustatud maailmadest teed alustavad surelikud peaksid tunnistama oma kogemuste järgi seitset isa:

51:6.7 (587.5) 1. bioloogiline isa — lihane isa;

51:6.8 (587.6) 2. maailma isa — Planeedi Aadam;

51:6.9 (587.7) 3. sfääride isa — Süsteemi Suverään;

51:6.10 (587.8) 4. Kõigekõrgem Isa — Tähtkuju Isa;

51:6.11 (587.9) 5. Universumi Isa — Looja-Poeg ja kohalike loodute kõrgeim valitseja;

51:6.12 (587.10) 6. Ülimad Isad — Päevilt Vanad, kes valitsevad superuniversumit;

51:6.13 (587.11) 7. Vaim ehk Havona Isa — Kõikne Isa, kes elab Paradiisis ning annetab oma vaimu elama ja töötama universumite universumis elavate alamate loodud-olendite meeles.

7. Ühishaldus

51:7.1 (587.12) Paradiisi Avonal-Pojad tulevad asustatud maailmadesse aeg-ajalt kohut mõistma, kuid esimene kohut mõistma lähetatud Avonal pühitseb sisse areneva aja ja ruumi maailma neljanda usulise elukorralduse. Mõnele planeedile, kus seda Kohtumõistjat-Poega kõikjal vastu võetakse, jääb ta üheks ajastuks, ja planeet õitseb seega kolme Poja — Planeedivürsti, Ainelise Poja ja Kohtumõistja-Poja — ühise valitsuse all, kusjuures kaks viimast on maailma kõigile asukatele nähtavad.

51:7.2 (588.1) Enne kui esimene Kohtumõistja-Poeg oma ülesande täitmise normaalses arengumaailmas lõpetab, moodustavad Planeedivürst ja Aineline Poeg haridus- ja haldusalases töös liidu. See planeedi kahese järelevalve ühtesulamine loob uue ja tõhusa maailma halduskorra. Kohtumõistja-Poja lahkumisel hakkab Planeedi Aadam tegelema sfääriväliste asjadega. Niimoodi tegutsevad Aineline Poeg ja Tütar ühiselt planeedi haldajatena kuni maailma stabiliseerumiseni valguse ja elu ajastusse, Planeedivürst ülendatakse seejärel Planeedi Suverääniks. Sel kõrgema evolutsiooni ajastul saavad Aadam ja Eeva selle aulise maailma omamoodi ühisteks peaministriteks.

51:7.3 (588.2) Niipea kui arengumaailma uus ja ühendatud keskus on omandanud stabiilsuse ja niipea kui jõutakse koolitada kompetentseid alluvaid haldustöötajaid, asutatakse kaugematel maa-aladel ja eri rahvaste seas madalama astme keskused. Enne järgmise usulise elukorralduse Poja saabumist moodustatakse juba viiskümmend kuni sada niisugust kohalikku keskust.

51:7.4 (588.3) Planeedivürst koos oma kaaskonnaga edendab endiselt vaimseid ja filosoofilisi tegevusalasid. Aadam ja Eeva osutavad erilist tähelepanu maailma füüsilisele, teaduslikule ja majanduslikule tasemele. Mõlemad rühmad pühendavad võrdselt energiat kunstide, ühiskonnasuhete ja intellektuaalsete saavutuste edendamisele.

51:7.5 (588.4) Maailma viienda usulise elukorralduse sissejuhatamise ajaks on jõutud planeedi tegevuse suurejoonelise haldamiseni. Niisugusel hästijuhitud sfääril on surelike eksisteerimine tõesti stimuleeriv ja kasulik. Ning kui urantialased saaksid vaid jälgida elu sellisel planeedil, oskaksid nad kohe hinnata kõige selle väärtust, mida teie maailm on kurja omaksvõtmise ja mässus osalemise tõttu kaotanud.

51:7.6 (588.5) [Esitanud teise astme Lanonandek-Poeg Varukorpusest.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.