51. Makale - Gezegensel Âdemler

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

51. Makale

Gezegensel Âdemler

51:0.1 (580.1) BİR gezegensel Prens’in yazı sonu boyunca ilkel insan, doğal evrimsel gelişmenin sınırlarına erişir; ve bu biyolojik erişim, biyolojik canlandırıcılar olan evlatlığın ikinci düzeyini bu türden bir dünyaya göndermesi için Sistem Egemeni’ni bekleyen işarettir. Bu Evlatlar, çünkü orada Maddi Erkek ve Kız Evlatlar biçiminde iki evlat bulunduğu için, bir gezegen üzerinde genel olarak Âdem ve Havva olarak bilinmektedir. Satania’nın özgün Maddi Evladı, Âdemdir; ve biyolojik canlandırıcılar olarak sistem dünyalarına giden bu unsurlar her zaman, kendilerine ait benzersiz düzeyin ilk ve özgün Evladı’nın sahip olduğu ismi taşımaktadır.

51:0.2 (580.2) Bu Evlatlar, yerleşik dünyalar için Yaratan Evlat’ın maddi hediyesidir. Gezegensel Prens ile birlikte onlar, bu türden bir âlemin evrimsel doğrultusu boyunca kendi gezegensel görevi üzerinde kalmaya devam ederler. Bir Gezegensel Prens’e sahip olan bir dünya üzerinde bu türden bir macera, göreceli bir biçimde büyük bir tehlikeye haiz değildir; ancak, ruhsal bir yönetici ve gezegensel arası iletişimden mahrum kalan bir âlem olarak, doğru yoldan çıkmış bir gezegen üzerinde bu türden bir görev ciddi bir tehlikeye gebedir.

51:0.3 (580.3) Her ne kadar siz, Satania ve diğer sistemlerin dünyalarının tümü üzerinde bu Evlatlar’ın görevine dair her şeyi bilmeyi tahayyül edemeseniz de; diğer makaleler, Urantia ırklarını yükseltmek için Jerusem’in biyolojik canlandırıcılarına ait birliklerinden gelen Âdem ve Havva olarak ilgi çekici çiftin yaşam ve deneyimlerini daha bütüncül bir biçimde tasvir etmektedir. Sizin özgün ırklarını geliştirmek için nihai tasarımlarda bir yanlış uygulama bulunmuş olsa da, buna rağmen Âdem’in görevi boş yere gerçekleşmemiştir; Urantia, Âdem ve Havva’nın hediyesinden ölçülmez derecede büyük bir biçimde faydalanmıştır; ve akranları arasında ve yüksek unsurların heyetleri içinde onların görevi, bütüncül bir kayıp olarak tanınmamaktadır.

1. Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın Köken ve Doğası

51:1.1 (580.4) Maddi veya cinsiyet halindeki Erkek ve Kız Evlatlar, Yaratan Evlat’ın doğumudur; Evren Ana Ruhaniyeti, evrimsel dünyalar üzerinde fiziksel canlandırıcılar olarak faaliyet gösterme nihai sonu ile kazandırılan bu varlıkların üretimine katılmamaktadır.

51:1.2 (580.5) Evlatlığın maddi düzeyi, yerel evren boyunca tek-tip bir nitelikte bulunmamaktadır. Yaratan Evlat, her yerel sistem içinde bu varlıkların yalnız tek bir çiftini üretmektedir; bu özgün çiftler, kendilerinin ilgili sistemlerinin yaşam işleyiş biçimine uyumlu biçimde doğaları bakımından çeşitlidir. Bu durum gerekli bir hükümdür; çünkü aksi halde Âdemlerin çoğalım olanağı, herhangi bir özel sistemin dünyalarına ait evrimleşen fani varlıkların unsurları işlevsel olmayan bir konumda bulunmuş olurdu. Urantia’ya gelen Âdem ve Havva, Maddi Evlatlar’ın özgün Satania çiftinden kökenini almaktadır.

51:1.3 (580.6) Maddi Evlatlar, yükseklik bakımından sekiz ila on fit arasında değişkenlik gösterir; ve onların bedenleri, bir eflatun tonunun berrak ışığının aydınlığıyla parıldamaktadır. Maddi kan maddi bedenleri boyunca dolaşımda bulunsa da onlar aynı zamanda kutsal enerji ile ilaveten yüklenmiş olup, göksel ışık ile doygun bir hale getirilmiştir. Bu Maddi Erkek Evlatlar (Âdemler) ve Maddi Kız Evlatlar (Havvalar), yalnızca çoğalım doğaları ve belirli kimyasal kazanımları bakımdan farklılık göstererek, birbirlerinin eşitidir. Onlar eşit ancak erkek ve kadın biçiminde farklılaşan — böylece birbirlerini tamamlayıcı — bünyede olup, çiftler halinde görevlerinin neredeyse tamamı içinde hizmet etmek için tasarlanmışlardır.

51:1.4 (581.1) Maddi Evlatlar, bir çifte beslenmeyi memnuniyetle deneyimlemektedir; onlar gerçek anlamıyla, ölümsüz mevcudiyetlerinin bütüncül bir biçimde idare edilen belirli kâinatsal enerjilerin doğrudan ve kendiliğinden gerçekleşen alınımı karşısında tıpkı âlemin fiziksel varlıklarının gerçekleştirdiği gibi maddileşen enerjiyi kullanarak, doğa ve oluşum bakımından çifte bir nitelikte bulunmaktadır. Onlar; görevlendirmenin bazı vazifelerinde başarısızlığa uğradıkları veya hatta bilinçli yâda maksatlı bir biçimde başkaldırdıkları zaman, Evlatlar’ın bu düzeyi ışık ve yaşamın evren kaynağı ile olan ilişkiden kesilerek tecrit edilmiş bir hale gelir. Bunun üzerine onlar; görevlerinin dünyası üzerinde maddi yaşamın sürecini takip etmenin nihai sonuna ait kılındıkları ve yargı için evren hizmetkârları beklemeye zorunlu bir duruma düşürüldükleri, neredeyse tamamen maddi varlıklar haline gelmektedirler. Maddi ölüm nihai olarak, bu türden talihsiz ve düşüncesiz bir Maddi Erkek ve Kız Evladı’nın gezegensel sürecini sonlandırır.

51:1.5 (581.2) Özgün veya diğer bir değişle doğrudan yaratılmış bir Âdem ve Havva, yerel evren evlatlığın tıpkı tüm diğer düzeyleri gibi içkin bahşedilme tarafından ölümsüzdürler; ancak ölümsüzlük olanağının bir eksilişi durumu onların erkek ve kız evlatlarını belirlemektedir. Bu kökensel çift, kendilerinin doğumları olan erkek ve kız çocuklarına koşulsuz ölümsüzlüğü aktarmaya yetkin değillerdir. Onların soysal doğumları, Ruhaniyet’in akıl-çekim döngüsü ile birlikte kırılamaz ussal uyum içerisinde yaşamın devamına bağımlıdır. Satania’nın sisteminin başlangıcından beri, on üç Gezegensel Âdem başkaldırılar ve doğru yoldan sapmalar boyunca kaybedilmiş olup, birlikteliğin bağımlı alt mevkilerinin 681.204 unsuru yitirilmiştir. Bu ihanetlerin büyük birçoğu Lucifer başkaldırısı zamanında gerçekleşmiştir.

51:1.6 (581.3) Sistem başkentleri üzerinde kalıcı vatandaşlar olarak yaşarken, hatta evrimsel gezegenler için alçalış görevleri üzerinde faaliyet ederken bile Maddi Evlatlar, Düşünce Düzenleyicileri’ne sahip değillerdir; ancak bahse konu bu hizmetler boyunca onlar, Düzenleyici ikameti ve Cennet yükseliş süreci için deneyimsel yetkinliği elde ederler. Bu benzersiz ve muhteşem bir biçimde yararlı olan varlıklar, ruhsal ve fiziksel dünyalar arasında birleştirici halkalardır. Onlar; çoğaldıkları ve âlemin maddi vatandaşları olarak yaşamlarına devam ettikleri yer olan sistem yönetim merkezi üzerinde yoğunlaşmış olup, buradan evrimsel dünyalara gönderilirler.

51:1.7 (581.4) Gezegensel hizmetin diğer yaratılmış Evlatları’nın aksine evlatlığın maddi düzeyi, doğası gereği, Urantia’nın sakinleri gibi maddi varlıklar için görülebilen bir nitelikte bulunmamaktadır. Tanrı’nın bu Evlatları görülebilir, anlaşılabilir ve, her ne kadar biyolojik canlandırmanın görevi genellikle Gezegensel Âdemler’in soysal doğumlarının sorumluluğuna düşse de, bunun karşılığında onlar gerçekte zamanın yaratılmışları ile kaynaşabilir hatta bu unsurlar ile birlikte doğumda bulunabilir.

51:1.8 (581.5) Jerusem üzerinde herhangi bir Âdem ve Havva’nın sadık çocukları ölümsüz bir nitelikte bulunmaktadır; ancak bir evrimsel gezegen üzerinde onların varışını takiben yapılmış bir Maddi Erkek ve Kız Evlat’ın doğumu, benzer bir biçimde doğal ölüm için bağışıklı değildir. Bu Evlatlar bir evrimsel dünya üzerinde doğum faaliyeti için yeniden maddi hale getirildiklerinde, yaşam-aktarım işleyiş biçimi içerisinde bir değişiklik ortaya çıkmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları tasarım dâhilinde, Gezegensel Âdem ve Havvalar’ın ölümsüz erkek ve kız evlatları doğurmalarına dair güçlerini onlardan almıştır. Eğer onlar doğru yoldan sapmazlarsa bir gezegensel görev üzerinde bir Âdem ve Havva sınırsız bir süre boyunca yaşayabilir; ancak belirli sınırlar dâhilinde birbirini takip eden her nesil ile birlikte onların çocukları azalan yaşam ömrünü deneyimlemektedir.

2. Gezegensel Âdemler’in Aktarılışı

51:2.1 (582.1) Diğer yerleşik dünyaların fiziksel evrimin en yüksek noktasına erişimine dair haberin alınması üzerine Sistem Egemeni, sistem başkenti üzerinde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın birliklerini toplar; ve bu türden bir evrimsel dünyanın ihtiyaçlarının tartışılmasını takiben, Maddi Evlatlar’ın kıdemli birliklerine ait bir Âdem ve bir Havva olarak, gönüllü topluluğun iki üyesi; bulundukları birliktelik içerisindeki hizmetlerinin âlemlerinden yeni olanaklar ve tehlikelerin yeni âlemi için geçiş uykusuna yatırılmanın ve taşınmanın hazırlanma aşaması niteliğindeki derin uykuya kendilerini teslim edecek bir biçimde, serüvene atılmak için seçilirler.

51:2.2 (582.2) Âdemler ve Havvalar; yarı-maddi yaratılmışlar olup, böyle olduğu için yüksek melekler tarafından tanışamazlar. Onlar, görev dünyasına olan taşınmaları için geçiş uykusuna yatırılabilmelerinden önce sistem başkenti üzerinde maddiyetlerinden arındırılması sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Taşıma yüksek melekleri; geçiş uykusuna yatırılmalarını ve böylelikle bir dünyadan ve sistemden diğerine mekân boyunca taşınmalarını gerçekleştirebilmek için, Maddi Evlatlar ve diğer yarı-maddi varlıklar içinde değişiklikleri yerine getirmeye yetkindir. Ortak zamana göre yaklaşık üç gün, bu taşıma hazırlığı için harcanmaktadır; ve bu hazırlanma bu türden maddiyetten arınmış bir yaratılmışın, yüksek meleksel-taşıma seyahatinin sonunda varış üzerine olağan mevcudiyetine geri dönüştürülmesi için bir Yaşam Taşıyıcısı’nın eş güdümünü gerektirmektedir.

51:2.3 (582.3) Jerusem’den evrimsel dünyalara olan taşıma amacıyla Âdemler’in hazırlamak için bu maddiyetten arındırılma işleyiş biçimi mevcut bulunurken; maddiyetten arındırma işleyiş biçimine ait acil durum uygulamasının kurtarılabilecek bütüncül nüfus için hazır hale getirildiği durum içerisinde gezegenin tamamının boşaltılması dışında, onları bu türden dünyalardan alacak denk hiçbir yöntem orada bulunmamaktadır. Eğer birtakım fiziksel felaketler, evrimleşen bir ırkın gezegensel yerleşimi yerle bir ederse; Melçizedekler ve Yaşam Taşıyıcıları, maddiyetten arındırma işleyiş biçimini kurtuluş unsurlarının tümü için uygulayacaktır; ve yüksek meleksel taşıma vasıtasıyla bu varlıklar, devam eden mevcudiyetleri için hazırlanmış bir biçimde yeni dünyaya alınacaklardır. Bir insan ırkının evrimi, mekânın bir dünyası üzerinde bir kez başlatıldığı zaman, ilgili gezegenin fiziksel kurtuluşundan oldukça bağımsız bir biçimde ilerlemelidir; ancak evrimsel çağlar boyunca bunun dışında kalan durumlarda bir Gezegensel Âdem veya Havva’nın kendileri için seçilmiş olan dünyaları terk etmeleri tasarlanmamıştır.

51:2.4 (582.4) Kendilerine ait gezegensel istikametlerine varışları üzerine Maddi Erkek ve Kız Evlat, Yaşam Taşıyıcıları’nın yönlendirmesi altında yeniden maddi hale getirilmektedir. Bu bütüncül süreç, Urantia zamanına göre on ila yirmi sekiz gün arasında değişen zaman zarfı içinde gerçekleşir. Yüksek meleksel uykunun bilinçsizliği, yeniden yapılanmanın bu bütüncül dönemi boyunca devam eder. Fiziksek organizmanın yeniden bir araya getirilişi tamamlandığında bu Maddi Erkek ve Kız Evlatlar yeni evleri ve yeni dünyaları içinde, Jerusem üzerinde maddiyetten arındırılma sürecine başvurmadan önce bulundukları biçimde tüm amaçları ve gayeleri için hazır bile hale gelirler.

3. Âdemsel Görevler

51:3.1 (582.5) Yerleşik dünyalar üzerinde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, yakında kendilerine ait çocuklardan yardım gören bir biçimde, cennet evlerini inşa ederler. Genellikle cennet alan yerleşkesi; Gezegensel Prens tarafından belirlenmekte olup, onun bedensel yönetim görevlileri özgün ırkların daha yüksek türlerinin yardımı ile birlikte bu hazırlanışın öncül çalışması ile ilgilidir.

51:3.2 (583.1) Bu Cennet Bahçeleri, Edentia’nın ismi onuruna bu biçimde isimlendirilmiştir; ve bu isimlendirme, En Yüksek Yaratıcılar’ın yönetim merkez dünyasının bahçesel ihtişamının ardından bu biçimde şekillendirilmesi sebebiyle verilmiştir. Bu türden bahçe evleri genellikle, ayrıştırılmış bir konumda yapılandırılmış bir birimde ve bir yakın-sıcak iklim alanı içerisinde yerleşkelendirilmiştir. Onlar, ortalama bir dünya üzerinde muhteşem yaratımlardır. Siz, Urantia üzerinde bu türden bir girişimin sekteye uğramış gelişmesine dair parçalı dışavurumları ile kültürün bu güzel merkezlerini hiçbir şekilde karşılaştıramazsınız.

51:3.3 (583.2) Bir Gezegensel Âdem ve Havva, potansiyel olarak, fani ırklar için fiziksel lütfun bütüncül hediyesidir. Bu türden atanmış çiftin ana görevi, zamanın çocuklarını çoğaltmak ve onları canlandırmaktır. Ancak cennetin insanları ve zamanın bu unsurları arasında dolaylı hiçbir karşı tür çiftleşmesi bulunmamaktadır; birçok nesil için Âdem ve Havva, kendi düzeylerinin güçlü bir ırkını inşa ederken evrimsel fanilerden biyolojik bir biçimde ayrışmış bir konumda kalmaya devam etmektedir. Bu durum, yerleşik dünyalar üzerinde eflatun ırkının kökenidir.

51:3.4 (583.3) Irkın yükseltilmesi için mevcut olan tasarımlar; Gezegensel Prens ve onun çalışanları tarafından hazırlanmakta olup, Âdem ve Havva tarafından uygulanır. Ve bu durum, Urantia üzerine ulaştıkları zaman Maddi Evlat’ınız ve onun eşinin büyük bir zararlı bir konumda bırakıldıkları yerdir. Caligastia; her ne kadar Urantia’nın Melçizedek alıcıları gerektiği gibi isyankâr Gezegensel Prens’in mevcudiyetinde içkin olan gezegensel tehlikeler ile Âdem ve Havva’yı uyarmış olsa da, Âdemsel göreve kurnaz ve etkin bir biçimde karşı koyuşu sergilemiştir; bahse konu bu baş isyankâr olarak başkaldırıcı Gezegensel Prens, kurnaz bir hile ile Cennetsel çift üzerinde üstünlük sağlamış ve dünyanızın gözle görülebilen idarecileri olarak birlikteliklerinin temel anlaşmasını bozacak bir eyleme onları sevk eden bir biçimde tuzağa düşürmüştür. Bu ihanet eden Gezegensel Prens, Âdem ve Havva’yı aldatmada başarılı olmuştur; ancak o, Lucifer başkaldırısı içine onları katmadaki çabasında başarısız kalmıştır.

51:3.5 (583.4) Gezegensel yardımcılar olarak meleklerin beşinci düzeyi, dünyasal serüvenlerinde Gezegensel Âdemler’e her zaman eşlik ederek Âdemsel göreve atanmışlardır. Öncül görevin birlikleri genellikle yaklaşık yüz bin unsurdan meydana gelmiştir. Urantia Âdem ve Havva’sının görevi vaktinden önce başlatıldığı zaman, onlar hükmedilen tasarımdan uzaklaştığı zaman, kınanacak davranışları ile ilgili onlara itiraz eden Cennet’in yüksek meleksel Sesleri’nden bir unsurdur. Bu oluşuma dair dünyanızın hikâyesi, gezegensel geleneklerinizin doğa-ötesi olan her şeyi Hâkim Tanrı için atfetme eğilimini oldukça yerinde bir biçimde açığa sermektedir. Bu nedenden dolayı Urantia unsurları, sıklıkla Kâinatın Yaratıcısı’nın doğası hakkında kafaları karışmış bir hale gelmektedir; çünkü Kâinatın Yaratıcısı’nın birliktelik halindeki unsurlarının tümünün kelimeleri ve faaliyetleri oldukça sıkça tekrarlanan bir biçimde kendisine atfedilmektedir. Âdem ve Havva’nın durumunda Cennet’in meleği, bu zaman zarfında görevde bulunan gezegensel yardımcıların baş yöneticisinden başkası değildi. Solonia olarak bu yüksek melek, kutsal tasarımın yanlış uygulandığını bildirmiş ve Urantia’ya Melçizedek alıcılarının geri dönüşünü talep etmiştir.

51:3.6 (583.5) İkinci derece yarı-ölümlü yaratılmışlar, Âdemsel görevlere özgü bir niteliğe sahiptir. Gezegensel Prens’in bedensel yönetim görevlileri ile olduğu gibi, Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın soyları iki düzeye ait bir konumda bulunmaktadır: bu düzeyler, onların fiziksel çocukları ve yarı-ölümlü yaratılmışların ikinci derece düzeyidir. Bu maddi ancak genellikle görünebilen gezegensel hizmetkârlar, medeniyetin gelişmesine ve hatta toplumsal gelişmeyi ve ruhsal ilerleyişi yıkmaya çalışabilecek isyankâr azınlıklara olan tabiiyete oldukça katkıda bulunmaktadır.

51:3.7 (583.6) İkinci derece yarı-ölümlüler, Gezegensel Prens’in varışına yakın zamanlardan bu yana var olan birinci derece düzey ile karıştırılmamalıdır. Urantia üzerinde bu ilk yar-ölümlü yaratılmışların büyük bir çoğunluğu; Caligastia ile birlikte isyana katılmış olup, Hamsin’den bu yana göz hapsinde alınmıştır. Gezegensel idare için sadık kalmayan Âdemsel topluluk, buna benzer bir biçimde göz hapsine alınmıştır.

51:3.8 (584.1) Hamsin gününde sadık birinci derece ve ikinci derece yarı-ölümlü unsurlar; gönüllü bir birliği yerine getirmiş olup, o zamandan bu yana dünya olaylarında tek bir birim olarak faaliyet göstermiştir. Onlar, bu iki topluluktan değişimli olarak seçilen sadık yarı-ölümlü unsurların önderliğinde hizmet etmektedir.

51:3.9 (584.2) Sizin dünyanız evlatlığın dört düzeyi tarafından ziyaret edilmiştir: bu unsurlar Gezegensel Prens olan Caligastia; Tanrı’nın Maddi Evlatları’na ait Âdem ve Havva; Maçiventa Melçizedeği; Abraham zamanında “Salem’in bilgesi”; ve Cennet bahşedilme evladı olarak gelen Hazreti Mikâil’dir. Nebadon evreninin yüce idarecisi olarak Mikâil’in sizin dünyanızda, bahşedilmiş Evlat’ın yaşam görevini ve hedefini geliştirmek için oldukça fazla bir biçimde uğraş gösterebilecekleri sadık ve etkin bir Gezegensel Prens ve adanmış ve başarılı Maddi Evlat tarafından karşılanması ne kadar da yararlı ve güzel olurdu! Ancak dünyaların tümü Urantia gibi bu kadar talihsiz değildir; ne de Gezegensel Âdemler’in görevi her zaman bu kadar zor ve zararlı olmamıştır. Onlar başarılı oldukları zaman; bu türden bir dünyanın ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulduğu zaman çağına kadar olan bile gezegensel olayların görünebilen baş sorumluları olarak işlevlerine devam eden bir biçimde, bir büyük insanlığın gelişimine katkıda bulunmaktadırlar.

4. Altı Evrimsel Irk

51:4.1 (584.3) Yerleşik dünyaların öncül çağları boyunca baskın ırk, genel anlamda gelişimin insan düzeylerine ilk erişen kızıl ırktır. Ancak kızıl ırk gezegenlerin kıdemli ırkı olmasına rağmen, onları takip eden renkli ırklar fanilerin ortaya çıkışının çağı içinde mevcudiyetlerini kazanmaya başlamışlardır.

51:4.2 (584.4) Daha öncül olan ırklar bir biçimde daha sonrakilerine kıyasla daha üstündür; kızıl ırk, çivit — siyah — ırkın çok daha üzerinde bulunmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları, yaşam enerjilerin bütüncül bahşedilişini başlangıçsal veya diğer bir değişle kızıl ırka aktarırlar; ve fanilerin ayrı bir topluluğuna ait her takip eden evrimsel ortaya çıkış, kökensel bahşedilmeden kayba uğrayarak çeşitlilik göstermektedir. Her ne kadar Urantia üzerinde yeşil ve turuncu insanlar arasında devliğin beklenmeyen boyutları ortaya çıkmış olsa da, fani uzunluk bile kızıl ırktan çivit ırkına doğru aşağı bir doğrultuda hareket eden ölçek boyunca azalma eğilimi gösterir.

51:4.3 (584.5) Altı evrimsel ırkların tümüne sahip olan bu dünyalar üzerinde üstün insanlar; kırmızı, sarı ve mavi renkler biçiminde birinci, üçüncü ve beşinci ırklardır. Evrimsel ırklar böylelikle, yetkinlik bakımından ussal yetişme ve ruhsal büyüme için değişkenlik gösterir; ikinci, dördüncü ve altıncı ırklar bir bakımdan daha az bahşedilmiş bir niteliğe sahiptir. Bu ikinci derece ırklar, belirli dünyalar üzerinde mevcut bulunmayan insanlardır; onlar, diğerleri üzerinde yok edilen ırklardır. Urantia üzerinde üstün mavi ırklarınızın “beyaz ırk” içinde çoğalması dışında, bu ırkları bu kadar büyük bir ölçüde yitirmiş olmanız talihsiz bir durumdur. Sizin turuncu ve yeşil ırklarınızın unsurlarını yitirmiş olmanız bu türden büyük ciddi bir endişe kaynağı değildir.

51:4.4 (584.6) Altı ırkın — veya diğer bir değişle üç ırk arasından — evrimi, her ne kadar kızıl ırkın kökensel kazanımlarını kötüleştiren bir görüntüye sahip olsa da; fani türler içinde oldukça istenen belirli çeşitlilikleri sağlamakta ve çeşitli insan potansiyellerinin aksi halde erişilemez bir dışavurumunu yerine getirmektedir. Bu değişimler, atanan Âdemsel veya diğer bir değişle eflatun ırkı tarafından takip eden bir biçimde onların yükseltilmesi şartıyla, bir bütün olarak insan türünün ilerleyişi için yararlıdır. Urantia üzerinde karışımın bu olağan tasarımı, geniş ölçüde yerine getirilmemiştir; ve ırk evriminin tasarımını uygulamada bu başarısızlık, dünyanız üzerinde bu öncül ırkların geri kalanlarını gözleyerek ortalama bir gezegen üzerinde bu insanların düzeyini fazlasıyla anlamanızı sizler için imkânsız kılmaktadır.

51:4.5 (585.1) Irksal gelişmenin ilk zamanlarında; kızıl, sarı ve mavi ırkların karşılıklı olarak çiftleşmesi için kısmi bir eğilim mevcut bulunmaktadır; orada benzer bir biçimde turuncu, yeşil ve çivit ırklarının birbirlerine karışması için kısmi bir eğilim bulunmaktadır.

51:4.6 (585.2) Daha geri kalmış insan unsurları genel olarak, daha gelişmiş ırklar tarafından iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum, ilk çağlar boyunca gezegenler üzerindeki köleliğin kökenini oluşturmaktadır. Turuncu insanlar genel olarak kızıl ırklar tarafından bastırılmış ve — zaman zaman yok edilen bir biçimde — hizmetli düzeyine indirgenmiştir. Sarı ırk genel olarak yeşil ırkı köleleştirmiş; bunun karşısında mavi ırk, çivit ırk üzerinde hâkimiyet kurmuştur. İlkel insanların bu ırkları; Urantia unsurlarının atları ve büyük baş hayvanları alıp satmasından daha farklı olmayan bir biçimde, zorunlu emek gücü içerisinde geride kalmış akranlarının hizmetlerinden faydalanmalarından daha fazlasını düşünmemektedirler.

51:4.7 (585.3) En olağan dünyalar üzerinde gönüllü hizmetlilik; her ne kadar akli yetersizlikler ve toplumsal kusurlar hali hazırda sıklıkla rızasız emeği sergilemek zorundalılığı ile sonuçlansa da, Gezegensel Prens’in yazgı dönemi vaktinde varlığını devam ettirememektedir. Ancak olağan dünyaların hepsi üzerinde bu türden ilkel kölelik, atanan eflatun veya diğer bir değişle Âdemsel ırkın varışından sonra yakın bir zaman içinde kaldırılmaktadır.

51:4.8 (585.4) Bu altı evrimsel ırka, Âdemsel canlandırıcıların soysal doğumları ile birlikte birleşerek, birbirine karışma ve yüceltilme nihai sonu kazandırılmıştır. Ancak bu insanlar birbirine karıştırılmadan önce, alt düzeyde bulunan ve yetersiz olan ırklar geniş bir biçimde saf dışı bırakılır. Gezegensel Prens ve Maddi Evlat, diğer elverişli gezegensel yönetim unsurları ile birlikte, çoğalım işlevlerinin zindeliğine karar verirler. Urantia üzerinde bu türden köklü bir tasarımın uygulanmasına dair zorluk, dünya ırklarınızın bireylerine ait biyolojik zindeliğe veya yetersizliğe karar veren yetkin hâkimlerin yokluğundan meydana gelmektedir. Bu türden bir engele rağmen; daha belirgin bir biçimde açığa çıkan yetersiz, kusurlu, bozulmaya uğramış ve toplum karşıtı unsurlarınızın biyolojik birlikteliğe karşı bulunuşu üzerine sizin karar vermenizin gerektiği görünmektedir.

5. Irksal Karışım
Âdemsel Kan’ın Bahşedilişi

51:5.1 (585.5) Bir Gezegensel Âdem ve Havva yerleşik bir dünyaya ulaştığı zaman onlar, ussal varlıkların mevcut ırklarının gelişimini gerçekleştirmek için en iyi yol hakkında üstleri tarafından bütüncül bir biçimde eğitilir. İşleyişin tasarımı tek-tip niteliğinde bulunmamaktadır; bu tasarıma dair kararların büyük bir kısmı, hizmetkâr çiftlerin yargısına bırakılmıştır; hatalar, Urantia gibi isyankâr dünyalar olarak özellikle düzenin kaybolduğu âlemler üzerinde nadir gerçekleşen eylemler değildir.

51:5.2 (585.6) Genellikle eflatun insanları, topluluk nüfuslarının bir milyondan fazlasına ulaştığı zamana kadar gezegensel yerliler ile birlikte çoğalmaya başlamamaktadır. Ancak bu zaman zarfında Gezegensel Prens’in yönetim çalışanları, Tanrı’nın evlatlarının insan ırkları ile adeta bir bütün olmak için yukarıdan aşağıya indiğini bildirmektedir; bu insanlar, üst ırk niteliğine ait olarak yetkinleşen unsurların Cennet Bahçesi’ne ilerleyebileceklerine ve orada insan türünün yeni ve karışmış düzenine ait evrimsel babalar ve anneler olarak Âdemler’in erkek ve kız evlatları tarafından seçilebileceklerine dair duyurunun yapılacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir.

51:5.3 (585.7) Olağan dünyalar üzerinde Gezegensel Âdem ve Havva, evrimsel ırklar ile birlikte hiçbir zaman çiftleşmemektedir. Biyolojik iyileştirmenin bu görevi, Âdemsel soy unsurlarının bir faaliyetidir. Ancak bu Âdem Nesilleri, ırklar arasına katılmamaktadırlar; prensin yönetim çalışanları, Âdemsel doğum için gönüllü çiftleşme amacıyla üstün erkek ve kadınları Cennet Bahçesi’ne getirmektedir. Ve en olağan dünyalar üzerinde cennetin erkek ve kız evlatları ile çiftleşmek için bir adayın seçilmesi en yüksek onur olarak değerlendirilmektedir.

51:5.4 (586.1) Dünya ırkları artan bir biçimde cennete olan tanınma ve kabul için tercih edilmeyi artan bir biçimde arzulandığında, ırk savaşları ve diğer kabile çatışmaları ilk kez azalma gösterir. Siz, bu türden rekabetçi uğraşların olağan bir gezegen üzerinde etkinliklerin tümünün merkezini teşkil eden bir konuma gelmesine dair en iyi ancak oldukça yetersiz bir biçimde anlayabilirsiniz.

51:5.5 (586.2) Eflatun ırkı tek eşli bir ırktır; ve Âdemsel kız veya erkek evlatlar ile birleşecek her evrimsel erkek veya kadın, diğer bir eşi almayacağına dair söz verip buna dair tek eşliliği kendileri çocuklarına öğretir. Bu birlikteliklerin her birinden olan çocuklar, Gezegensel Prens’in okullarında eğitilir ve hazırlanır; bunun sonrasında onlara, üstün fanilerin seçilmiş toplulukları arasından unsurlar ile evlenmek için evrimsel ebeveynlerin ırklarına gitmelerine izin verilir.

51:5.6 (586.3) Maddi Evlatlar’ın bu niteliği, dünyaların evrim halindeki ırklarına eklendiği zaman; evrimsel ilerlemenin yeni ve daha büyük bir dönemi başlatılır. Aktarılan yetkinlik ve aşkın evrimsel niteliklerin bu doğumsal dışavurumunu takiben orada, medeniyet ve ırksal gelişim içinde hızlı gelişmelerin bir dizisi ortaya çıkar; yüz bin yıldan daha fazla bir süre içindeki ilerleyiş, öncül çabaların bir milyon yıl süren dönemi boyunca gerçekleştirilenden daha fazlasıyla sonuçlanan bir biçimde gerçekleşir. Sizin dünyanız içinde, hükmedilen tasarımların gerektiği gibi uygulanmaması karşısında bile, büyük gelişim Âdem’in yaşam plazmasının insanlarınıza hediye edilmesinden beri gerçekleşmiştir.

51:5.7 (586.4) Ancak bir gezegensel Cennet Bahçesi’nin saf nesil çocukları, kendilerini evrimsel ırkların üstün üyelerine bahşedebilir ve böylelikle insan türünün biyolojik düzeyini yükseltebilirken; bu durum, Urantia fanilerinin daha yüksek ırklarının daha alt düzey ırklar ile çiftleşmelerinin yararlı olduğunu kanıtlamamaktadır; bu türden düşüncesiz işleyiş biçimi, dünyanız üzerinde medeniyetin tümünü risk altına alacaktır. Âdemsel işleyiş biçimi vasıtasıyla ırk uyumunu elde etmede başarısız olarak sizler böylelikle, uyum ve denetimin diğer ve daha geniş insan yöntemleri ile ırk gelişiminin size ait gezegensel sorunlarını çözmek zorundasınız.

6. Cennet Bahçesi Düzeni

51:6.1 (586.5) Yerleşik dünyaların birçoğu üzerinde Cennet Bahçeleri; muhteşem kültürel merkezler olarak kalmaya, ve çağlar boyunca gezegensel işleyiş ve kullanımın toplumsal işleyiş yöntemleri olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Öncül zamanlar içerisinde bile eflatun insanları göreceli bir biçimde ayrı bir konumda yerleştirildiklerinde onların okulları, bahçenin sanayi gelişimleri ticari etkileşimin yeni kanallarını açarken, dünya ırkları arasında elverişli adayları bünyesine kabul etmiştir. Böylelikle Âdemler ve Havvalar’a ek olarak onlara ait soysal çoğalımlar, kültürün anlık büyümesine ve dünyalarına ait evrimsel ırkların hızlı gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu ilişkilerin tümü; biyolojik düzeyin doğrudan yükseltilmesi, ussal potansiyelin hızlandırılması ve ruhsal algının ilerletilmesiyle ile sonuçlanan bir biçimde Âdem’in evrimsel ırkları ve evlatlarının karışımı vasıtasıyla çoğaltılmış ve teminat altına alınmıştır.

51:6.2 (586.6) Olağan dünyalar üzerinde eflatun ırkının cennet yönetim merkezi; dünya kültürünün ikinci merkezi haline gelip, Gezegensel Prens’in yönetim merkez şehri ile ortak bir biçimde medeniyetin gelişim hızını belirler. Çağlar boyunca Gezegensel Prens’in şehir yönetim merkez okullarına ek olarak Âdem ve Havva’nın bahçe okulları birbirlerinin çağdaşlarıdır. Onlar; genellikle birbirlerinden çok uzak olmayıp, uyumlu eş güdüm içerisinde birbirleriyle beraber faaliyet göstermektedir.

51:6.3 (587.1) Dünyanız üzerinde Doğu Akdeniz ülkeleri içinde herhangi bir yerde, 37.000 yıl aralıksız faaliyet göstermiş olan kültürün büyük bir gezegensel üniversitesi olarak medeniyetin bir dünya merkezinin nasıl bir anlama geleceğini bir düşünün. Ve yine; bütünlüksel evrensel etkinin 500.000 yıllık sonuçsal bir kuvvetini uygulayacak geleneklere sahip göksel hizmetin çok uzakta bulunmayan ama hali hazırda diğer ve daha eski yönetim merkezinde konumlandırıldığında, bu türden eski bir merkeze bile ait ahlaksal yönetimin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini bir durun ve düşünün. Cennet Bahçesi’nin temel amaçlarını bütüncül bir dünyaya nihai olarak yayan bahse konu bu gelenektir.

51:6.4 (587.2) Gezegensel Prens’in okulları temel olarak felsefe, din, ahlaki değerler ve daha yüksek ussal ve sanatsal kazanımlar ile ilgilidir. Âdem ve Havva’nın cennet okulları genel olarak işlevsel sanatlara, temel ussal hazırlanmaya, toplumsal kültüre, ekonomik gelişmeye, ticari ilişkilere, fiziksel verimliliğe ve sivil hükümete adanmıştır. Nihai olarak bu dünya merkezleri birbirleri ile karışarak etkileşimde bulunmaktadır; ancak bu mevcut etkileşim zaman zaman ilk Hakimane Evlat’ın bulunduğu zaman zarfına kadar gerçekleşmemektedir.

51:6.5 (587.3) Gezegensel Âdem ve Havva’nın devam eden mevcudiyeti, eflatun ırkının saf nesil çekirdeği ile birlikte; geleneğin zorlayıcı kuvveti ile birlikte bir dünyanın medeniyeti üzerine faaliyette bulunulmasına dair erdem vasıtasıyla Cennet Bahçesi kültürüne büyümenin istikrarını aktarmaktadır. Bu ölümsüz Maddi Erkek ve Kız Evlatlar bünyesinde biz; ebedi Yaratan ile zamanın en alt düzey sınırlı kişilikleri arasında mevcut bulunan neredeyse sınırsız uzunlukta olan uçurumu birbirine bağlayarak, Tanrı ile insanı birleştiren en son ve hayati derecede önemli halka ile karşılaşmaktayız. Burada Urantia ırkları gibi fiziksel, maddi ve hatta cinsiyet sahibi bir yaratılmış olan yüksek kökenli bir varlık bulunmaktadır; bu unsur görülmez olan Gezegensel Prens’i görebilir, kavrayabilir ve onu âlemin fani yaratılmışları için tercüme edebilir, çünkü Maddi Erkek ve Kız Evlatlar ruhaniyet varlıklarının alt düzey unsurlarının hepsini görebilme yetisine sahiptir; onlar, görülebilen ve görülemeyen nitelikte bulunan Gezegensel Prens ve onun bütün yönetim çalışanlarını görüntüleyebilir.

51:6.6 (587.4) Çağların geçmesiyle insan ırkları ile birlikte olan soysal doğumlarının karışımları boyunca Maddi Erkek ve Kız Evlat, evrimsel ırkların mevcut haldeki karışmış soylarına ait ortak ebeveynler olarak insan türünün paylaşılan ataları biçiminde kabul edilen hale gelmektedir. Bir yerleşik dünyadan süreçlerine başlayan fanilerin şu yedi baba ve yaratıcıyı tanıma deneyimine sahip olması tasarlanmıştır:

51:6.7 (587.5) 1. Biyolojik yaratıcı — beden içindeki baba.

51:6.8 (587.6) 2. Âlemin yaratıcısı — Gezegensel Âdem.

51:6.9 (587.7) 3. Âlemlerin yaratıcısı — Sistem Egemeni.

51:6.10 (587.8) 4. En Yüksek Unsur Yaratıcısı — Takımyıldız Yaratıcısı.

51:6.11 (587.9) 5. Evren Yaratıcısı — Yaratan Evlat ve yerel yaratımların yüce idarecisi.

51:6.12 (587.10) 6. Aşkın-Yaratıcılar — aşkın-evreni idare eden Zamanın Ataları.

51:6.13 (587.11) 7. Ruhaniyet veya Havona Yaratıcısı — Cennet üzerinde ikamet eden ve kendi ruhaniyetini kâinat âlemlerinin tümünde ikamet eden alt düzey yaratılmışların akıllarında yaşamak ve çalışmak için bahşeden, Kâinatın Yaratıcısı.

7. Bütünleşmiş İdare

51:7.1 (587.12) Zaman zaman Cennet’in Avonal Evlatları, yerleşik dünyalara yargısal faaliyetler için gelmektedirler; ancak ilk Avonal unsuru, zaman ve mekânın bir evrimsel dünyasının dördüncü yazgı dönemini başlatan bir hakimane görev üzerine gelmektedir. Bu Hakimane Evlat’ın evrensel bir biçimde kabul edildiği bazı gezegenler üzerinde, kendisi bir çağ süre boyunca ikametini sürdürür; ve böylece bahse konu bu gezegen, üç Evlat’ın ortak idaresi altında gelişmesini sürdürür: bu evlatlar Gezegensel Prens, Maddi Evlat ve Hakimane Evlat’tır; bu evlatlardan son ikisi, âlemin sakinlerinin tümü için görünebilen bir nitelikte bulunmaktadır.

51:7.2 (588.1) İlk Hakimane Evladı olağan bir evrimsel dünya üzerine görevini tamamlamasından önce, orada Gezegensel Prens ve Maddi Evlat’ın eğitim ve idari görevinin birliği gerçekleştirilir. Bir gezegenin çifte yüksek denetiminin karışımı, dünya idaresinin yeni ve etkin bir düzenini mevcut hale getirmektedir. Hakimane Evlat’ın görevini tamamlaması üzerine Gezegensel Âdem, âlemin dışa dönük idaresini üstlenir. Maddi Erkek ve Kız Evlat böylelikle, ışık ve yaşamın dönemi içerisinde dünyanın istikrara kavuşturulmasına kadar gezegensel idareciler olarak ortak bir biçimde hareket eder; bu durumun üzerine Gezegensel Prens, Gezegensel Egemen düzeyine yükseltilir. Gelişmiş evrimin bu çağı boyunca Âdem ve Havva, yüceltilmiş âlemin ortak baş hizmetkârları olarak adlandırılabilecek bir düzeye kavuşurlar.

51:7.3 (588.2) Evrim halindeki dünyanın yeni ve bütünlük kazanmış başkentinin yerinde bir biçimde istikrara kavuşması ile birlikte; aynı çabuklukta bağımlı idareciler uygun bir şekilde hazırlanır, alt bağımlı başkent yerleşkeleri uzak kara birimleri üzerinde ve farklı insanlar arasında kurulur. Diğer bir yazgı dönemi Evladı’nın varışından önce bu alt bağımlı merkezlerin sayıca elli ila yüz arasında değişen yerleşkesi, düzenlenmiş hale gelmektedir.

51:7.4 (588.3) Gezegensel Prens ve onun yönetim çalışanları devam eden bir biçimde, etkinliğin ruhsal ve felsefi nüfuz alanlarını geliştirmektedir. Âdem ve Havva âlemin fiziksel, bilimsel ve ekonomik düzeyine özel bir önem göstermektedir. Bu toplulukların ikisi de kendi enerjilerini eşit bir biçimde sanat etkinliklerinin, toplumsal ilişkilerin ve ussal kazanımların desteklenmesine adamaktadır.

51:7.5 (588.4) Dünya olaylarına ait beşinci yazgı döneminin başlatıldığı zaman zarfında gezegensel etkinliklerin muhteşem bir idaresi kazanılmıştır. Bu türden oldukça iyi biçimde idare edilmiş bir âlem üzerinde fani mevcudiyet gerçek anlamıyla cezp edici ve yararlıdır. Ve eğer Urantia unsurları bu türden bir gezegen üzerinde yaşamı gözlemleyebilir olsalardı, onlar eş zamanlı olarak kötülüğü kucaklayarak ve isyana katılarak dünyalarının yitirdikleri bu şeylerin değerini takdir ederlerdi.

51:7.6 (588.5) [Yedek Birlikler’in İkinci Derecede bir Lanonandek Evladı tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved