Liigu edasi põhisisu juurde

52. Kiri - Planeetide surelike epohhid

Urantia raamat

52. Kiri

Planeetide surelike epohhid

52:0.1 (589.1)ALATES elu algatamisest areneval planeedil kuni selle lõpliku õitselepuhkemiseni valguse ja elu ajastul ilmub maailma areenile vähemalt seitse inimelu epohhi. Need järjestikused ajastud on määratud jumalike Poegade missioonidega planeedil ja ilmuvad keskmises asustatud maailmas järgmises järjestuses:

52:0.2 (589.2)1. inimene Planeedivürsti-eelsel ajal;

52:0.3 (589.3)2. inimene Planeedivürsti-järgsel ajal;

52:0.4 (589.4)3. inimene Aadama-järgsel ajal;

52:0.5 (589.5)4. inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal;

52:0.6 (589.6)5. inimene Annetuva Poja järgsel ajal;

52:0.7 (589.7)6. inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal;

52:0.8 (589.8)7. valguse ja elu ajastu.

52:0.9 (589.9)Niipea kui kosmosemaailmas on tekkinud füüsiliselt eluks sobivad tingimused, kantakse see Elukandjate registrisse, ning kui saabub õige aeg, lähetatakse need Pojad vastavatele planeetidele elu algatama. Perioodi alates elu algatamisest kuni inimese ilmumiseni nimetatakse inimese-eelseks ajajärguks ning sellele järgnevad järjestikused surelike epohhid, mida käesolevas jutustuses käsitletakse.

1. Ürginimene

52:1.1 (589.10)Ürginimesteks nimetatakse surelikke tahteolendeid, kes elasid ajavahemikul inimese tõusmisest looma tasemest kõrgemale — kui inimene suutis otsustada, et hakkab Loojat palveldama — kuni Planeedivürsti saabumiseni. Ürginimesed kuuluvad kuude põhitüüpi ehk rassi ning need varased rahvad ilmuvad spektrivärvuste järjekorras, alates punasest. Elu varaseks arenguks kuluv aeg on eri maailmades väga erinev, ulatudes saja viiekümne tuhandest aastast kuni enam kui miljoni Urantia aastani.

52:1.2 (589.11)Värvilised arengurassid — punane, oranž, kollane, roheline, sinine ja indigo — hakkavad ilmuma umbes samal ajal, kui ürginimesel hakkab kujunema lihtne keel ning ta hakkab kasutama loovat kujutlusvõimet. Selleks ajaks on inimene juba püstiseismisega üsna hästi harjunud.

52:1.3 (589.12)Ürginimesed on osavad kütid ja ägedad võitlejad. Selle ajastu seaduseks on tugevaimate füüsiline ellujäämine, valitsemine toimub nendel aegadel täiesti suguharusüsteemi järgi. Varase rassivõitluse ajal hävitatakse mõned arengurassid paljudes maailmades ning sama juhtus ka Urantial. Allesjäänud segunevad tavaliselt hiljem sissetoodud violetse rassiga, Aadama rahvastega.

52:1.4 (589.13)Hilisema tsivilisatsiooni seisukohalt on see ürginimese ajajärk pikk, pime ja verine peatükk. Džunglieetika ja ürgmetsade moraal ei vasta hilisemate, ilmutusreligiooni ja kõrgema vaimse arenguga usuliste elukorralduste nõuetele. Normaalsetes ja mittekatselistes maailmades on see epohh hoopis teistsugune kui Urantial, kus seda ajastut iseloomustasid pikad ja erakordselt jõhkrad võitlused. Kui teil on esimene maailmakogemus seljataga, hakkate mõistma, miks arengumaailmad peavad selle pika ja valuliku võitluse läbi tegema, ning Paradiisi-teel edasi liikudes mõistate üha enam nende näiliselt imelike toimingute tarkust. Kuid vaatamata inimese tekkimise varajaste ajastute heitlikkusele, on ürginimese saavutused areneva aja ja ruumi maailma annaalides väljapaistvaks, isegi kangelaslikuks peatükiks.

52:1.5 (590.1)Varane arenev inimene ei ole värvikas olend. Need primitiivsed surelikud elavad üldiselt koobastes või kaljudel, kuid nad ehitavad suurte puude otsa ka algelisi onne. Enne nende jõudmist kõrgema intellektiklassini saavutavad planeedil mõnikord ülekaalu suuremat tüüpi loomad. Kuid surelikud õpivad juba selle ajajärgu algul tuld süütama ja alal hoidma ning leidliku kujutlusvõime ja tööriistade täiustudes võidab arenev inimene peagi suuremaid ja kohmakamaid loomi. Varased rassid kasutavad ka laialdaselt suuremaid lendavaid loomi. Need tohutud linnud suudavad kanda üht või kaht keskmise suurusega inimest peatusteta lennul enam kui kaheksasaja kilomeetri kaugusele. Mõnedel planeetidel on neist lindudest palju kasu, sest neil on kõrgema klassi intellekt ning nad oskavad sageli välja öelda mitmeid maailma keelte sõnu. Linnud on väga arukad, väga kuulekad ja uskumatult heasüdamlikud. Urantial on need reisilinnud ammu välja surnud, kuid teie varased esivanemad kasutasid nende teeneid.

52:1.6 (590.2)Eetilise otsustusvõime, moraalse tahte omandab inimene tavaliselt samaaegselt varajase keele ilmumisega. Inimtasemeni jõudes, pärast moraalse tahte tekkimist, muutuvad need olendid suuteliseks vastu võtma ajutiselt nende sisimasse elama asuvaid jumalikke Kohandajaid ja seetõttu valitakse paljud neist pärast surma ellujääjateks ning peainglid panevad neile hilisema taaselustamise ja Vaimuga ühtesulamise kinnituseks pitseri. Peainglid on Planeedivürstidega alati kaasas ning maailma usulise elukorralduse lõpul aset leidev kohtumõistmine toimub samaaegselt Vürsti saabumisega.

52:1.7 (590.3)Kõik surelikud, kelles elavad Mõttekohandajad, on potentsiaalsed palveldajad; neid on „valgustanud tõeline valgus” ning nad on võimelised otsima jumalikkusega vastastikust kontakti. Vaatamata sellele on ürginimese varases ehk bioloogilises religioonis suures osas säilinud loomalik hirm koos ebateadliku aukartuse ja suguharus levinud ebausuga. Vaevalt küll, et ebausu püsimine Urantia rasside seas teie evolutsioonilist arengut täiendab ning see ei ühti teie muidu suurepäraste saavutustega ainelise progressi valdkonnas. Kuid see varane hirmureligioon on nende primitiivsete loodud-olendite ägeda meelelaadi allasurumisel väga kasulik. See on tsivilisatsiooni eelkäija ja pinnas, kuhu Planeedivürst ning tema hoolekandjad külvavad hiljem ilmutusreligiooni seemned.

52:1.8 (590.4)Planeedivürst saabub tavaliselt enne saja tuhande aasta möödumist ajast, mil inimene hakkab püsti käima, ning tema lähetajaks on Süsteemi Suverään, kellele Elukandja on teatanud tahte toimimisest, kuigi selliselt on arenenud alles suhteliselt vähesed indiviidid. Primitiivsed surelikud tervitavad tavaliselt Planeedivürsti ja tema nähtavat kaaskonda; nad tunnevad tema vastu aukartust ning harrast austust, peaaegu palveldavad teda, kui neid tagasi ei hoita.

2. Inimene Planeedivürsti-järgsel ajal

52:2.1 (591.1)Planeedivürsti saabumisega algab uus usuline elukorraldus. Maa peale saabub valitsus ja astutakse edasijõudnud suguharuepohhi. Selle valitsemiskorra mõne tuhande aasta jooksul astutakse ühiskonnaelu alal edasi suurte sammudega. Normaalsetes tingimustes jõuavad surelikud sellel ajastul kõrgele tsivilisatsiooni tasemele. Nad ei heitle nii kaua barbaarsuses kui Urantia rassid. Ent mäss muudab elu asustatud maailmas sedavõrd, et te peaaegu ei suudagi normaalse planeedi valitsemiskorda ette kujutada.

52:2.2 (591.2)See usuline elukorraldus kestab keskmiselt ligikaudu viissada tuhat aastat, mõni kauem, mõni vähem. Selle ajajärgu jooksul lülitatakse planeet süsteemi ringlustesse ning seda määratakse haldama täiskvoot seeraveid ja teisi taevaseid abilisi. Saabub üha enam Mõttekohandajaid ning seeravitest kaitsjate valve surelike üle laieneb.

52:2.3 (591.3)Planeedivürsti saabumise ajal primitiivsesse maailma on valdav arenev hirmu ja ebateadlikkuse religioon. Vürst koos oma kaaskonnaga jagab esimesi teadmisi kõrgematest tõdedest ja universumi ülesehitusest. Need esimesed ilmutusreligiooni tutvustused on väga lihtsad ning puudutavad tavaliselt kohaliku süsteemi asjatoimetusi. Enne Planeedivürsti saabumist on religioon lihtsalt üks arenguprotsess. Siitpeale liigub religioon edasi järjestikuste ilmutuste ning ka arengulise kasvu teel. Iga usulise elukorralduse, iga surelike epohhi ajal tutvustatakse vaimset tõde ja usulist eetikat üha avaramalt. Maailma asukate vaimse edasiliikumise tempo ja usuliste ilmutuste ulatuse määrab suures osas ära nende usulise vastuvõtuvõime areng.

52:2.4 (591.4)See usuline elukorraldus on vaimse koidiku tunnistajaks ning eri rassidel ja nende suguharudel kujunevad tavaliselt välja erinevad usulise ja filosoofilise mõtte süsteemid. Kõiki neid rasside religioone läbivad ühtviisi kaks joont: ürginimeste varased hirmud ja Planeedivürsti hilisemad ilmutused. Mõnes mõttes näib, et urantialased ei ole planeedi sellest arenguetapist päriselt edasi jõudnudki. Selle raamatu uurimist jätkates näete selgemini, kui kaugele evolutsiooni ja arengu keskmisest kursist teie maailm on kõrvale kaldunud.

52:2.5 (591.5)Kuid Planeedivürst ei ole „Rahuvürst”. Rassidevahelised võitlused ja suguharude sõjad jätkuvad veel ka selle usulise elukorralduse ajal, kuid üha harvemini ja väiksema intensiivsusega. See on suur rasside hajumise ajastu, mis kulmineerub ägeda natsionalismi perioodiga. Suguharude ja rahvaste rühmitused moodustuvad värvuste alusel ning eri rassidel kujunevad sageli välja oma keeled. Iga laienev surelike rühm kaldub teistest eralduma. Seda eraldumist soodustab ka keelte paljusus. Enne mitme rassi ühinemist hävitab nendevaheline halastamatu sõda mõnikord terveid rahvaid, eriti kalduvad selliselt hävima oranžid ja rohelised inimesed.

52:2.6 (591.6)Keskmistes maailmades hakkab rahvuslik elu Vürsti valitsemisaja lõpupoole välja tõrjuma suguharulist elukorraldust või õigemini end olemasolevatele suguha rurühmitustele peale suruma. Kuid Vürsti ajastu üks suur ühiskondlik saavutus on pereelu tekkimine. Kui varem põhinesid inimsuhted peamiselt suguharudel, siis nüüd hakkasid tekkima kodud.

52:2.7 (591.7)Selle usulise elukorralduse ajal kujuneb välja sooline võrdsus. Mõnel planeedil võivad mehed naiste üle valitseda, teistel on olukord vastupidine. Sellel ajastul jõustub normaalsetes maailmades sugupoolte täielik võrdsus, mis on ettevalmistuseks koduse elu ideaalide täielikule realiseerumisele. See on kodu kuldajastu koidik. Suguharukeskse valitsemiskorra idee annab teed rahva elu ja pereelu kahesele mõistele.

52:2.8 (592.1)Sellel ajastul hakatakse tegelema põllumajandusega. Pereidee levik ei ole ühitatav küttide rändava ja ebastabiilse eluviisiga. Järk-järgult harjutakse paikse eluviisi ja maaharimisega. Peagi järgneb loomade kodustamine ja kodukäsitöö areng. Bioloogilise arengu tippu jõudes saavutatakse kõrge tsivilisatsioonitase, kuid tehniline areng on alles algusjärgus; leiutised on iseloomulikud järgmisele ajastule.

52:2.9 (592.2)Selle ajajärgu lõpuks rassid puhastuvad ja saavutavad füüsilise täiuse ning intellektuaalse jõu seisundi. Normaalse maailma varasele arengule aitab suuresti kaasa kava, mille kohaselt kõrgemat tüüpi surelike lisandumist edendatakse madalamate proportsionaalse kärpimise teel. Ja et teie varased rahvad ei suutnud neid tüüpe selliselt eristada, siis ongi Urantia rasside seas tänapäeval nii palju puudulikke ja mandunud indiviide.

52:2.10 (592.3)Üheks Vürsti ajastu suureks saavutuseks ongi see vaimselt puudulike ja sotsiaalselt kõlbmatute indiviidide paljunemise piiramine. Ammu enne teiste Poegade, Aadamate saabumist tegeleb enamik maailmu tõsiselt rassi puhastamise küsimustega. Urantia rahvad ei ole sellega veel tõsiselt tegelema hakanud.

52:2.11 (592.4)Kui rassi täiustamise probleem lahendada inimarengu varasel etapil, ei ole see nii ulatuslik ettevõtmine. Eelnenud suguharudevaheliste võitluste ja karmi konkurentsi periood rasside ellujäämiseks on enamiku ebanormaalsest ja puudulikust ainesest juba välja kitkunud. Suguharu primitiivses ja sõdu pidavas ühiskonnakorralduses ei ole idioodil palju ellujäämisvõimalusi. Kuid teie osaliselt täiustunud tsivilisatsioonide võlts sentimentaalsus edendab, kaitseb ja põlistab areneva inimese lootusetult defektseid tüvikondi.

52:2.12 (592.5)Mandunud inimolendite, päästmatult ebanormaalsete ja kõlbmatute surelike suhtes asjatut osavõtlikkust ilmutada pole ei hellus ega altruism. Ka kõige normaalsemates arengumaailmades on küllalt erinevusi indiviidide ja arvukate ühiskonnarühmade vahel, mille suhtes üles näidata kõiki neid üllaid altruistlikke tundeid ja surelike isetut hoolitsust, põlistamata seejuures areneva inimkonna sotsiaalselt kõlbmatut ja moraalselt mandunud ainest. On küllaldaselt võimalusi rakendada oma sallivust ja altruismi nende õnnetute ja hädasolevate indiviidide suhtes, kes ei ole pöördumatult kaotanud oma kõlbelist pärandit ega igaveseks hävitanud oma vaimse sünni õigust.

3. Inimene Aadama-järgsel ajal

52:3.1 (592.6)Kui areneva elu algtõuge on oma bioloogilised võimalused ammendanud, kui inimene on jõudnud loomse arengu tippu, saabub teine pojaseisuse klass ja juhatatakse sisse teine armu ja hoolekande usuline elukorraldus. Nii toimub kõigis arengumaailmades. Kui on saavutatud areneva elu kõrgeim võimalik tase, kui ürginimene on tõusnud bioloogilise astmestiku tippu, ilmuvad planeedile alati Aineline Poeg ja Tütar, kelle on lähetanud Süsteemi Suverään.

52:3.2 (593.1)Aadama-järgsetele inimestele annetatakse üha enam Mõttekohandajaid ning üha enam surelikke omandab võime Kohandajaga hiljem ühte sulada. Laskuvate Poegadena ei ole Aadamatel sisimas Kohandajaid, kuid nende otsesed ja segunenud järglased planeedil saavad õiguspärasteks Saladuslike Järelevaatajate vastuvõtukandidaatideks, kui selleks tuleb aeg. Aadama-järgse ajastu lõpuks on planeedile saabunud taevaste hoolekandjate täiskvoot, kuid Kohandajaid pole ühtesulamiseks kõigile veel annetatud.

52:3.3 (593.2)Aadama valitsemiskorra esmaseks eesmärgiks on mõjutada arenevat inimest lõpetama oma üleminekut küti ja karjakasvataja tsivilisatsiooniastmelt põllu- ja aiapidaja astmele, mida täiendavad hiljem tsivilisatsiooni linlikud ja tööstuslikud vormid. Selle bioloogiliste ülendajate usulise elukorralduse kümnest tuhandest aastast piisab imelise muundamise teostamiseks. Planeedivürsti ja Ainelise Poja ühise targa haldamise kahekümne viie tuhande aastaga saab sfäär tavaliselt küpseks Kohtumõistja-Poja saabumiseks.

52:3.4 (593.3)See ajastu on tavaliselt tunnistajaks, kuidas kõlbmatute likvideerimine lõpule viiakse ja rassitüvesid veelgi põhjalikumalt puhastatakse. Normaalsetes maailmades on puudulikud loomalikud kalduvused paljunemisainesest peaaegu kaotatud.

52:3.5 (593.4)Aadama järglased ei sula kunagi kokku arengurasside alamate tüvikondadega. Planeedi Aadama ja Eeva jumalikku kavasse ei kuulu samuti isiklik paariheitmine arengurahvastega. See rassi täiustamise ülesanne jääb nende järglastele. Ent enne, kui juhatatakse sisse rassiga ühtesulamise hoolekanne, koondatakse Ainelise Poja ja Tütre järglasi mitme põlvkonna vältel.

52:3.6 (593.5)Aadama eluplasma surelikele rassidele annetamise tulemusena paranevad kohe nende intellektuaalsed võimed ja kiireneb vaimne edasiliikumine. Tavaliselt toimub ka füüsiline täiustumine. Aadama-järgne usuline elukorraldus on keskmises maailmas suur leiutiste, energia juhtimise ja tehnilise arengu ajastu. See on mitmesuguste tootmisvormide ilmumise ja loodusjõudude üle kontrolli saavutamise algusaeg, see on planeedi uurimise ja lõpuks enesele allutamise kuldajastu. Maailma aineline progress toimub suures osas just sel ajal, mil algab loodusteaduste areng, just sellel epohhil, mis on Urantial praegu. Teie maailm on planeetide keskmisest ajakavast terve ühe usulise elukorralduse võrra ja rohkemgi maha jäänud.

52:3.7 (593.6)Kui Aadama usuline elukorraldus normaalsel planeedil lõpeb, on rassid tegelikult segunenud, nii et võib tõesti kuulutada, et „Jumal on teinud ühest verest kõik rahvad” ning et tema Poeg „on teinud ühte värvi kõik rahvad”. Selle ühtesulanud rassi värvus on midagi oliivikarva violetset, sfääride rassi „valge”.

52:3.8 (593.7)Ürginimene on enamasti lihasööja; Ainelised Pojad ja Tütred liha ei söö, kuid nende järglased kalduvad tavaliselt mõne põlvkonna jooksul muutuma kõigesööjateks, kuigi mõnikord jäävad terved nende järglaste rühmad ka mitte-lihasööjateks. See Aadama-järgsete rasside kahene päritolu seletab, miks neil segunenud inimtüvedel tuleb anatoomias ette nii taime- kui ka lihasööjate loomade jädemelisi elundeid.

52:3.9 (593.8)Kümne tuhande aasta jooksul pärast rasside ühtesulamist ilmutavad sellest tekkinud tüvikonnad erineval määral anatoomilist segunemist, kusjuures mõned tüved kannavad endas rohkem mitte-lihasööjate vanemate märke, teistes ilmneb rohkem lihasööjate eellaste iseloomulikke jooni ja füüsilisi iseärasusi. Enamik neist maailma rassidest saab peagi kõigesööjateks ning kasutab toiduks väga mitmesuguseid nii looma- kui ka taimeriigist pärinevaid saadusi.

52:3.10 (594.1)Aadama-järgne epohh on internatsionaalse elukorralduse aeg. Rasside segamise ülesanne on peaaegu täidetud, natsionalism muutub nõrgemaks ja hakkab tõeliselt välja kujunema inimestevaheline vendlus. Monarhistliku või paternaalse valitsemiskorra asemele tuleb esindusvalitsus. Haridussüsteem muutub ülemaailmseks ja rasside keeled asenduvad järk-järgult violetse rahva keelega. Harva saavutatakse üldine rahu ja koostöö enne, kui rassid pole üsna hästi segunenud ning kuni nad ei räägi ühist keelt.

52:3.11 (594.2)Aadama-järgse ajastu viimaste sajandite jooksul areneb välja uus huvi kunsti, muusika ja kirjanduse vastu ning see ülemaailmne ärkamine on signaaliks Kohtumõistja-Poja ilmumisele. Seda ajajärku kroonivaks arenguks on üldine huvi intellektuaalsete reaalsuste, tõelise filosoofia vastu. Religioon muutub vähem natsionalistlikuks, kujuneb üha enam üldiseks planeedi asjaks. Neid ajastuid iseloomustavad uued tõeilmutused ja tähtkujude Kõigekõrgemad hakkavad inimeste tegevusi valitsema. Tõde ilmutatakse kuni tähtkujude valitsuseni.

52:3.12 (594.3)Seda ajajärku iseloomustab suur eetiline edasiliikumine, ühiskonna eesmärgiks on inimestevaheline vendlus. Ülemaailmne rahu — rassikonfliktide ja rahvastevahelise vaenu lakkamine — näitab, et planeet on küps pojaseisuse kolmanda klassi, Kohtumõistja-Poja saabumiseks.

4. Inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal

52:4.1 (594.4)Normaalsetel ja ustavatel planeetidel on surelike rassid selle ajastu alguseks omavahel segunenud ja bioloogiliselt kõlblikud. Rassilised ja värvustest tulenevad probleemid puuduvad, kõik rahvad ja rassid ongi sisuliselt ühest verest. Õitseb inimestevaheline vendlus ning rahvad õpivad elama maa peal rahus ja vaguralt. Niisugune maailm seisab suure ja tippkõrgust saavutava intellektuaalse arengu lävel.

52:4.2 (594.5)Kui arengumaailm saab selliselt kohtumõistmisajastu alguseks valmis, ilmub kohtumõistmismissioonile Avonal-Poegade kõrge klassi esindaja. Planeedivürst ja Ainelised Pojad pärinevad kohalikust universumist, Kohtumõistja-Poeg saabub Paradiisist.

52:4.3 (594.6)Kui Paradiisi Avonalid tulevad surelike sfääridele lihtsalt usulise elukorralduse õigusemõistjatena, siis ei kehastu nad kunagi. Ent kui nad tulevad kohtumõistmismissioonidele, siis vähemasti esimesel korral nad alati kehastuvad, kuigi ei koge sündi ega ka sure, nagu surrakse selles maailmas. Nad võivad jääda teatavatele planeetidele valitsejateks ja elada seal mitme põlvkonna jooksul. Missiooni lõppedes loobuvad nad oma elust planeedil ja pöörduvad tagasi endisesse jumaliku pojaseisuse staatusesse.

52:4.4 (594.7)Iga uus usuline elukorraldus avardab ilmutusreligiooni vaatevälja ja Kohtumõistjad-Pojad avardavad tõe ilmutamist, kirjeldades kohaliku universumi ja kõigi selle harude tegevust.

52:4.5 (594.8)Pärast Kohtumõistja-Poja esimest külaskäiku vabastavad rassid end peagi majanduslikult. Sõltumatuse säilitamiseks vajalikule igapäevatööle kulub teie aja järgi kaks ja pool tundi. Sedavõrd eetiliste ja arukate surelike vabastamine on täiesti ohutu. Need kõrgelt arenenud rahvad oskavad hästi kasutada oma vaba aega enesetäiendamiseks ja planeedi edasiviimiseks. See ajastu on tunnistajaks rassi tüvikondade edasisele puhastumisele vähem kõlblike ja andetute indiviidide paljunemise piiramise teel.

52:4.6 (595.1)Rasside poliitiline ja sotsiaalne valitsemine täiustub jätkuvalt ning selle ajastu lõpuks on üsna hästi juurdunud omavalitsuskord. Omavalitsus tähendab siin kõrgemat tüüpi esindusvalitsust. Niisugused maailmad edutavad ja austavad vaid neid juhte ja valitsejaid, kes sobivad kõige paremini täitma sotsiaalseid ja poliitilisi ülesandeid.

52:4.7 (595.2)Sellel epohhil elab enamikul maailma surelikest sisimas Kohandaja. Kuid ka siis ei ole jumalike Järelevaatajate annetamine veel alati üldine. Kõigile surelikele ei annetata veel Kohandajaid, kellega neil on määratud ühte sulada; tahteolenditelt eeldatakse ikka, et nad Saladuslikke Järelevaatajaid valivad.

52:4.8 (595.3)Selle usulise elukorralduse viimastel ajastutel hakkab ühiskond tagasi pöörduma lihtsustatud elamisvormide juurde. Edasiliikuva tsivilisatsiooni kompleksne iseloom on ammendumas ja surelikud õpivad elama loomulikumalt ning tõhusamalt. Ning see tendents tugevneb iga järgneva epohhiga. See on kunsti, muusika ja kõrgema õpetatuse õitsengu ajastu. Loodusteaduste areng on jõudnud juba tipptasemele. Selle ajastu lõpp ideaalses maailmas on suure ja täieliku usulise ärkamise, ülemaailmse vaimse valgustatuse aeg. Ning see rasside vaimse olemuse laialdane ärkamine on signaal, et saabub annetuva Poja aeg, mis juhatab sisse surelike viienda epohhi.

52:4.9 (595.4)Paljudes maailmades juhtub, et ühe kohtumõistmismissiooniga ei suudeta veel planeeti annetuva Poja saabumiseks ette valmistada; sel juhul tuleb veel teine, isegi mitu Kohtumõistjat-Poega, kellest igaüks viib rasse edasi ühest usulisest elukorraldusest teise, kuni planeet on valmis annetuva Poja kingitust vastu võtma. Teisel ja järgnevatel missioonidel võivad Kohtumõistjad-Pojad kehastuda või mitte kehastuda. Kuid olenemata sellest, mitu Kohtumõistjat-Poega võib ilmuda — ja neid võib sellistena saabuda ka pärast annetuvat Poega —, tähistab igaühe saabumist ühe usulise elukorralduse lõpp ja uue algus.

52:4.10 (595.5)Need Kohtumõistjate-Poegade usulised elukorraldused kestavad Urantia aja järgi kakskümmend viis tuhat kuni viiskümmend tuhat aastat. Mõnikord on selline epohh palju lühem ja harvadel juhtudel isegi pikem. Kuid aja möödudes sünnib üks neistsamadest Kohtumõistjatest-Poegadest annetuva Paradiisi-Pojana.

5. Inimene Annetuva Poja järgsel ajal

52:5.1 (595.6)Kui asustatud maailmas on jõutud teatavale intellektuaalsele ja vaimsele arengutasemele, saabub alati annetuv Paradiisi-Poeg. Normaalsetes maailmades ilmub ta lihas alles siis, kui rassid on tõusnud intellektuaalse arengu ja eetiliste saavutuste kõrgeimate tasemeteni. Urantial ilmus annetuv Poeg, teie enda Looja-Poeg küll enne Aadama usulise elukorralduse lõppu, kuid niisugune sündmuste järjekord ei ole kosmosemaailmades tavaline.

52:5.2 (595.7)Kui maailmad on vaimsustamiseks küpseks saanud, saabub annetuv Poeg. Need Pojad kuuluvad alati Kohtumõistjate- ehk Avonal-Poegade klassi, välja arvatud kord igas kohalikus universumis esineval juhul, mil Looja-Poeg valmistub oma viimaseks annetumiseks mõnes arengumaailmas, näiteks kui Nebadoni Miikael ilmus Urantiale end teie surelikele rassidele annetama. See kingitus saab osaks vaid ühele maailmale peaaegu kümne miljoni seast, kõiki teisi maailmu viib vaimselt edasi Avonal-klassist Paradiisi-Poja annetumine.

52:5.3 (596.1)Annetuv Poeg saabub kõrge hariduskultuuriga maailma ja kohtab vaimselt koolitatud rassi, kes on valmis kõrgemaid õpetusi omandama ja annetumismissiooni kõrgelt hindama. Seda ajastut iseloomustab ülemaailmne püüdlemine kõlbelise kultuuri ja vaimse tõe poole. Selle usulise elukorralduse surelikud soovivad kirglikult mõista kosmilist reaalsust ja saavutada osadus vaimse reaalsusega. Tõeilmutused avarduvad, et hõlmata ka superuniversumit. Endiste aegade tahumatute valitsemiskordade asemele tekivad täiesti uued haridus-ja valitsemissüsteemid. Elurõõm omandab uue värvi ja elureaktsioonid ülendatakse tooni ja tämbri poolest taevastesse kõrgustesse.

52:5.4 (596.2)Annetuv Poeg elab ja sureb maailma surelike rasside vaimse ülendamise nimel. Ta kehtestab „uue ja elava tee”; tema elu on Paradiisi tõe kehastumine surelikus ihus, sellesama tõe — isegi Tõe Vaimu — kehastamine, mille teadmises inimesed vabanevad.

52:5.5 (596.3)Urantial oli selle „uue ja elava tee” kehtestamine nii tõde kui ka fakt. Urantia eraldumine Luciferi mässu tagajärjel oli katkestanud süsteemi, mille kohaselt surelikud võivad surres siirduda otse eluasemeilmade kallastele. Enne Kristus Miikaeli aega Urantial magasid kõik hinged kuni taaselustamiseni usulise elukorralduse lõpus või erakorraliste, kord tuhande aasta järel toimunud taaselustamisteni. Isegi Moosesel lubati minna teisele poole alles erakordse taaselustamise käigus, sest langenud Planeedivürst Caligastia vaidlustas sellise vabanemise. Kuid nelipühist saadik võivad Urantia surelikud jälle otse morontiasfääridele siirduda.

52:5.6 (596.4)Annetuva Poja ülestõusmisel kolmandal päeval pärast seda, kui ta loobub oma kehastunud elust, tõuseb ta Kõikse Isa paremale käele, saab kinnituse oma annetumismissiooni vastuvõtmise kohta ja pöördub tagasi Looja-Poja juurde kohaliku universumi keskusse. Seejärel saadavad annetuv Avonal ja Looja-Miikael oma ühise vaimu, Tõe Vaimu annetumismaailma. See ongi aeg, mil „võiduka Poja vaim valatakse välja kõige liha peale”. Selles Tõe Vaimu annetamises osaleb ka Universumi Emavaim, kes samal ajal annab käsu Mõttekohandajate annetamiseks. Pärast seda võtavad kõik selle maailma normaalse mõistusega tahteolendid, kes on jõudnud moraalse vastutuse ja vaimse valiku tegemise ikka, vastu Kohandajad.

52:5.7 (596.5)Kui see annetuv Avonal pöörduks pärast annetumismissiooni tagasi mõnda maailma, siis ta ei kehastuks, vaid saabuks „auhiilguses koos seeravivägedega”.

52:5.8 (596.6)Poja annetumise järgne ajastu võib kesta kümnest tuhandest kuni saja tuhande aastani. Neile usuliste elukorralduste ajajärkudele pole meelevaldselt kehtestatud kestust. See on suur eetilise ja vaimse edasiliikumise aeg. Nende ajastute vaimse mõju all teeb inimloomus läbi tohutuid muutusi ja kogeb enneolematut arengut. Siis saab võimalikuks kuldreegli rakendamine praktilises elus. Jeesuse õpetused on tõepoolest rakendatavad surelikus maailmas, mis on läbi teinud annetumiseelsete Poegade eelkoolituse ja iseloomu õilistamisele ja kultuuri täiustamisele suunatud usulised elukorraldusted.

52:5.9 (596.7)Sellel ajajärgul lahendatakse praktiliselt haiguse ja kuritegevuse probleemid. Selektiivse paljunemisega on manduvus juba suures osas likvideeritud. Haigused on praktiliselt võidetud tänu aadamliku ainese tugevale vastupanuvõimele ja eelmiste ajastute loodusteaduste avastuste arukale ülemaailmsele rakendamisele. Keskmine eluiga tõuseb sel perioodil Urantia aja järgi kaugelt üle kolmesaja aasta.

52:5.10 (597.1)Kogu selle epohhi jooksul väheneb järk-järgult valitsusepoolne juhendamine. Hakkab toimima tõeline omavalitsus, üha vähem on vaja piiravaid seadusi. Riikide vastupanujõudude sõjalised ilmingud on hääbumas, saabub tõeline rahvusvahelise kooskõla ajajärk. Riike on palju, enamasti geograafilise paiknemise tõttu, kuid on ainult üks rass, üks keel ja üks religioon. Surelike elu on peaaegu, kuigi mitte täiesti ideaalne. See on tõesti suur ja hiilgusrikas ajastu!

6. Annetumisjärgne ajastu Urantial

52:6.1 (597.2)Annetuv Poeg on Rahuvürst. Ta saabub sõnumiga „Rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas”. Normaalsetes maailmades iseloomustab seda usulist elukorraldust ülemaailmne rahu, rahvad ei õpi enam sõdimist. Kuid teie annetuva Poja, Kristus Miikaeli saabumisega neid tervitatavaid mõjusid ei kaasnenud. Urantia areng ei kulge normaalses järjestuses. Teie maailm astub planeetide kulgemises teist sammu. Teie Õpetaja hoiatas maa peal olles oma jüngreid, et tema saabumisega ei hakka Urantial valitsema rahu nagu tavaliselt. Ta ütles neile selgelt, et tulevad „sõjad ja sõjasõnumid” ning et rahvad tõusevad üksteise vastu. Ühel teisel korral ta ütles: „Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale.”

52:6.2 (597.3)Ka normaalsetes arengumaailmades ei ole inimeste ülemaailmset vendlust kerge saavutada. Urantia-taolisel segaduses ja häiritud planeedil kulub selle saavutamiseks palju rohkem aega ja pingutusi. Ilma kõrvalise abita vaimselt isoleeritud sfääri sotsiaalne areng vaevalt nii õnnelike tulemusteni jõuab. Vendluse saavutamiseks Urantial on oluline religioosne ilmutus. Jeesus näitas küll vaimse vendluse kohese saavutamise teed, kuid sotsiaalse vendluse teostumine teie planeedil sõltub väga palju sellest, millal jõutakse järgmiste isiklike ja planeediga seotud muutusteni:

52:6.3 (597.4)1. sotsiaalne vendlus. Rahvusvaheliste ja rassidevaheliste sotsiaalsete kontaktide ja vennalike ühenduste mitmekordistumine reiside, kaubanduse ja võistlusmängude kaudu. Ühtse keele kujunemine ja polüglottide arvu mitmekordistumine. Õpilaste, õpetajate, tööstusettevõtjate ja religioonifilosoofide vahetamine rasside ja riikide vahel;

52:6.4 (597.5)2. vastastikune intellektuaalne rikastumine. Vendlus ei ole võimalik maailmas, mille elanikud on nii primitiivsed, et ei oska ära tunda ilmse isekuse rumalust. Rasside ja riikide vahel peab toimuma kirjanduse vahetus. Iga rass peab tutvuma kõigi teiste rasside mõtteviisiga, iga rahvas peab tundma kõigi teiste rahvaste tundeid. Teadmatus sigitab kahtlustamist, mis ei ole ühildatav osavõtlikkuse ja armastuse põhihoiakuga;

52:6.5 (597.6)3. eetiline ärkamine. Vaid eetiline teadvus võib rebida maski inimeste sallimatuse moraalituselt ja vennataputülide patususelt. Vaid moraalne teadvus võib hukka mõista riikidevahelise vaenu ja rassidevahelise kadeduse pahed. Vaid kõlbelised olendid võivad üldse püüelda selle vaimse taipamise poole, mis on kuldreegli järgi elamiseks nii oluline;

52:6.6 (598.1)4. poliitiline tarkus. Enesevalitsuse omandamiseks on oluline emotsionaalne küpsus. Üksnes emotsionaalne küpsus kindlustab, et vaidluste barbaarse sõjalise lahendamise asendavad rahvusvahelised tsiviliseeritud kohtumõistmisviisid. Targad riigimehed töötavad kunagi inimkonna hüvanguks ka siis, kui püüavad edendada oma riigi või rassirühmade huve. Isekas poliitiline tarkus viib lõppkokkuvõttes enesetapuni — hävitab kõik need püsivad omadused, mis kindlustavad planeedil olevale rühmale ellujäämise;

52:6.7 (598.2)5. vaimne taipamine. Inimestevahelise vendluse eelduseks on ikkagi Jumala tunnistamine isaks. Kiireim viis inimestevahelise vendluse saavutamiseks Urantial on viia läbi praegusaja inimkonna vaimne muundamine. Ainus viis sotsiaalse arengu loomulikku kulgu kiirendada on avaldada kõrgemalt vaimset survet, avardades seega kõlbelist taipamist ning iga sureliku hinge võimet mõista ja armastada kõiki teisi surelikke. Vastastikune mõistmine ja vennalik armastus on transtsendentsed tsiviliseerivad ja võimsad tegurid inimestevahelise vendluse ülemaailmses teostamises.

52:6.8 (598.3)Kui teid saaks teie mahajäänud ja segaduses maailmast ümber istutada mõnele normaalsele planeedile, mis elab parajasti Poja annetumise järgsel ajastul, siis arvaksite, et teid on tõstetud teie traditsioonilisse kujutlustaevasse. Vaevalt suudaksite uskuda, et vaatlete surelike inimestega asustatud sfääri normaalset arengulugu. Need maailmad on lülitatud oma alade vaimuringlustesse ning saavad ära kasutada kõiki universumi teadaannete vastuvõtmise ja superuniversumi peegelduvusteenistuste eeliseid.

7. Inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal

52:7.1 (598.4)Järgmisena keskmisele arenevale planeedile ilmuv Poegade klass on Kolmsuse Õpetajad-Pojad, Paradiisi-Kolmsuse jumalikud Pojad. Me näeme taas, et Urantia ei astu selles osas oma kaassfääridega ühte sammu, sest teie Jeesus lubas tulla tagasi. Ta kindlasti ka täidab selle lubaduse, kuid keegi ei tea, kas tema teine tulemine eelneb või järgneb Kohtumõistjate- või Õpetajate-Poegade saabumisele Urantiale.

52:7.2 (598.5)Õpetajad-Pojad saabuvad vaimsustuvatesse maailmadesse rühmadena. Planeedi Õpetajat-Poega abistavad ja toetavad seitsekümmend esimese astme Poega, kaksteist teise astme Poega ning kolm kõrgeimat ja kogenuimat Daynalite kõrgest klassist. See korpus jääb maailma mõneks ajaks, kuni viib lõpule ülemineku arenguajastutest valguse ja elu ajajärku — mitte vähemaks kui tuhandeks aastaks planeedi aja järgi ja sageli ka tunduvalt kauemaks. See lähetus on Kolmsuse panus kõigi asustatud maailma eest hoolt kandnud jumalike isiksuste eelnenud pingutustele.

52:7.3 (598.6)Tõe ilmutust laiendatakse nüüd kesksele universumile ja Paradiisile. Rassid tõusevad kõrgele vaimutasandile. On välja kujunenud suur rahvas ja lähenemas suur ajastu. Planeedi haridus-, majandus- ja haldussüsteemis toimuvad radikaalsed muutused. Kehtestatakse uued väärtushinnangud ja suhted. Maa peale on saabumas taevariik ning Jumala auhiilgus langeb maailmale.

52:7.4 (598.7)Selle usulise elukorralduse jooksul viiakse paljud surelikud elavate seast üles. Kolmsuse Õpetajate-Poegade ajajärgu edasi arenedes saab aja surelike vaimne truudus üha üldisemaks. Loomulik surm muutub seda harvemaks, mida enam Kohandajad sulavad oma hoolealustega ühte nende lihaliku elu ajal. Lõpuks liigitatakse planeet sureliku tõusutee esimese astme muudetud klassi.

52:7.5 (599.1)Sel ajajärgul on elu meeldiv ja kasulik. Mandumine ja pika arenguvõitluse antisotsiaalsed lõppsaadused on praktiliselt kaotatud. Eluiga ulatub viiesaja Urantia aastani ja rasside iivet piiratakse arukalt. On tekkinud täiesti uus ühiskonnakord. Surelike vahel on ikka veel suuri erinevusi, kuid ühiskonna seisund läheneb veel enam sotsiaalse vendluse ja vaimse võrdsuse ideaalidele. Esindusvalitsus on kadumas ja maailmas hakkab valitsema individuaalne enesevalitsemine. Valitsuse ülesandeks saab põhiliselt kollektiivne sotsiaalne haldamine ja majanduslik koordineerimine. Peagi saabub kuldajastu, planeedi pika ja pingelise arenguvõitluse ajalik siht on silme ees. Ajastute hüvitus teostub peagi, hakkab avalduma Jumalate tarkus.

52:7.6 (599.2)Maailma füüsilisele haldamisele kulub sel ajastul umbes üks tund iga täiskasvanu päevast, mis võrdub ligikaudu ühe Urantia tunniga. Planeet on tihedas seoses universumi asjatoimetustega ning selle rahvas uurib viimaseid teadaandeid samasuguse erksa huviga, nagu teie praegu oma päevalehti. Need rahvad tegelevad tuhandete huvitavate asjadega, mida teie maailmas ei tunta.

52:7.7 (599.3)Üha kasvab planeedi tõeline ustavus Ülimale Olendile. Iga põlvkonnaga astuvad üha enamad igast rassist nende sekka, kes on õiglased ja halastavad. Maailm võidetakse aegamööda, kuid kindlalt Jumala Poegade rõõmu valmistavasse teenistusse. Füüsilised raskused ja ainelised probleemid on suures osas lahendatud, planeet on küpsemas kõrgemaks eluks ja stabiilsemaks eksistentsiks.

52:7.8 (599.4)Õpetajad-Pojad tulevad oma usulise elukorralduse ajal aeg-ajalt jälle neisse rahurikastesse maailmadesse. Nad ei lahku maailmast enne, kui on veendunud, et seda planeeti hõlmav arengukava toimib ladusalt. Õpetajaid-Poegi saadab nende järgmistel lähetustel tavaliselt Kohtumõistja-Poeg, mõni teine neist Poegadest tegutseb Õpetajate-Poegade lahkumise ajal ja need õigusemõistmised jätkuvad ajastust ajastusse kogu aja ja ruumi surelike elukorra vältel.

52:7.9 (599.5)Iga järgmine Kolmsuse Õpetajate-Poegade saabumine ülendab selle taevaliku maailma üha kõrgema tarkuse, vaimsuse ja kosmilise valgustuseni. Kuid selle sfääri üllad põliselanikud on ikka veel piiritletud ja surelikud. Miski pole täiuslik, aga vaatamata sellele on ebatäiusliku maailma juhtimine ja selle inimasukate elu lähenemas täiusele.

52:7.10 (599.6)Kolmsuse Õpetajad-Pojad võivad samasse maailma tagasi pöörduda korduvalt. Kuid varem või hiljem ülendatakse Planeedivürst mõne nende missiooni lõppedes Planeedi Suverääniks ja saabub Süsteemi Suverään, kes kuulutab välja selle maailma astumise valguse ja elu ajajärku.

52:7.11 (599.7)Johannes kirjutas Õpetajate-Poegade viimase lähetuse lõpust (vähemalt normaalses maailmas toimuks see nii): „Ma nägin uut taevast ja uut maad ning uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otsekui vürstinna, kaunistatud oma vürstile.”

52:7.12 (600.1)See on sama uuendatud maa, kõrgem planeediajastu, mida nägi vana aja nägija, kui ta kirjutas: „„Sest otsekui uued taevad ja uus maa, mille ma teen, püsivad minu palge ees, nõnda püsite ka teie ja teie lapsed; ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kõik liha mu ette kummardama,” ütles Issand.”

52:7.13 (600.2)Just selle ajastu surelikke kirjeldatakse kui „valitud põlvkonda, kuninglikku preesterkonda, püha ja ülendatud rahvast; ning te peate kuulutama Tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde”.

52:7.14 (600.3)Missugune ka ei oleks iga üksiku planeedi enda loomulik ajalugu, vaatamata sellele, kas maailm on olnud täiesti ustav, pahest määritud või patuga nuheldud — mis ka ei oleks olnud enne —, varem või hiljem juhivad Jumala arm ja inglite hoolekanne neid Kolmsuse Õpetajate-Poegade saabumise päevani, ja nende lahkumine pärast viimase missiooni lõpulejõudmist juhatab sisse selle suurepärase valguse ja elu ajajärgu.

52:7.15 (600.4)Kõik Satania maailmad võivad ühineda selle ühe lootusega, kes kirjutas: „Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast, mu armsad, seda oodates püüdke, et Ta teid leiaks veatuina ja laitmatuina rahus.”

52:7.16 (600.5)Õpetaja-Poja korpuse lahkumine selle esimese või mõne järgmise valitsemisaja lõpus juhatab sisse valguse ja elu ajajärgu koidiku, mis on lävi üleminekuks ajast igaviku eeskotta. Valguse ja elu ajastu teostumine planeedil ületab kaugelt Urantia surelike suurimadki ootused, sest nende ettekujutused tulevasest elust pole ulatunud kaugemale religioossetes uskumustes sisalduvatest mõistetest, mis kirjeldavad taevast kui ellujäävate surelike vahetut saatust ja lõplikku elupaika.

52:7.17 (600.6)[Esitanud ajutiselt Gabrieli kaaskonna juurde kinnistatud Vägev Sõnumitooja.]