55. Makale - Işık ve Yaşam’ın Âlemleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

55. Makale

Işık ve Yaşam’ın Âlemleri

55:0.1 (621.1) IŞIK ve yaşamın çağı, zaman ve mekânın bir dünyasının nihai evrimsel erişimidir. İlkel insanın öncül zamanlarından beri bu türden yerleşik bir dünya, — Gezegensel Prens öncesi ve sonrası çağlar, Âdem sonrası çağ, Hakimane Evlat sonrası çağ, bağışlanmış Evlat sonrası çağ olarak — birbirini takip eden gezegensel çağlar boyunca ilerlemiştir. Ve bunun sonrasında bu türden bir dünya; kutsal gerçeklik ve kâinatsal bilgeliğin sürekli gelişen açığa çıkarışları ile birlikte Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın birbirini takip eden gezegensel görevlerinin hizmeti tarafından, ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulan düzeyi biçiminde sonuçlanan evren erişimi için hazır hale getirilmiştir. Bu türden çabaları içinde Eğitmen Evlatlar, nihai gezegensel çağın oluşturulmasında; zaman zaman Melçizedekler’in ama her zaman Berrak Akşam Yıldızları’nın desteğini memnuniyetle deneyimlemektedirler.

55:0.2 (621.2) Nihai gezegensel görevleri sonunda Eğitmen Evlatlar tarafından başlatılan ve ışık ve yaşamın bu dönemi, yerleşik dünyalar üzerinde sonsuz bir biçimde devam eder. İstikrara kavuşturulan düzeyin her ilerleyen aşaması, Hakimane Evlatları’nın yargısal faaliyetleri tarafından yazgı dönemlerinin birbirini takip eden bir dizine ayrılabilir; ancak bu türden yargısal faaliyetlerin tümü tamamiyle işleyişsel biçim ile ilgili olup, hiçbir şekilde gezegensel etkinliklerin gidişatını değiştirmemektedir.

55:0.3 (621.3) Aşkın evrenin ana döngüleri içinde mevcudiyete erişen yalnızca bu gezegenler, sürekli kurtuluşun teminatı altına alınmıştır; ancak, benim bildiğim kadarıyla, ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş bu dünyalara gelecek zamanın bütününün ebedi çağları boyunca devam etme nihai sonu kazandırılmıştır.

55:0.4 (621.4) Bir evrimsel dünya üzerinde ışık ve yaşamın döneminin kendisini ortaya çıkarışı içinde yedi aşama bulunmaktadır, ve bu durum ile ilgili Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş olan fanilere ait dünyaların Düzenleyici-ile-bütünleşme unsurlarına özdeş süreçler boyunca evirildiklerinin altı çizilmelidir. Işık ve yaşamın bu yedi aşaması şunlardır:

55:0.5 (621.5) 1. Birinci veya gezegensel aşama.

55:0.6 (621.6) 2. İkinci veya sistem aşaması.

55:0.7 (621.7) 3. Üçüncü veya takımyıldız aşaması.

55:0.8 (621.8) 4. Dördüncü veya yerel evren aşaması.

55:0.9 (621.9) 5. Beşinci veya azınlık birim aşaması.

55:0.10 (621.10) 6. Altıncı veya çoğunluk birim aşaması.

55:0.11 (621.11) 7. Yedinci veya aşkın-evren aşaması.

55:0.12 (621.12) Bu anlatımın sonunda ilerleyici gelişmenin bu aşamaları, evren düzeni ile ilgileri bakımından tanımlanmışlardır; ancak herhangi düzeyin gezegensel değerleri, diğer dünyaların gelişiminden veya evren idaresinin aşkın gezegensel düzeylerinden oldukça bağımsız bir biçimde, herhangi bir dünya tarafından erişilebilir.

1. Morontia Mabedi

55:1.1 (622.1) Bir morontia mabedinin bir yerleşik dünyanın başkentindeki mevcudiyeti, bu türden bir âlemin ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulmuş çağlarına olan kabulünün yetkinlik belgesidir. Eğitmen Evlatları’nın dönemsel görevlerinin sonunda bir dünyadan ayrılmalarından önce onlar, evrimsel erişimin bu nihai çağını başlatırlar; onlar, “kutsal mabet dünyaya indiğinde” bu güne başkanlık ederler. Işık ve yaşamın döneminin başlangıcını simgeleyen bu etkinlik her zaman, bu muhteşem güne şahit olmak için gelen ilgili gezegenin Cennet bahşedilme Evladı’nın kişisel mevcudiyeti tarafından onurlandırılır. Eşi benzeri bulunmayan bu mabedin içinde Cennet’in bu bahşedilme Evladı uzun zamandır görevde bulunan Gezegensel Prensi yeni Gezegensel Egemen olarak ilan eder, ve bu türden inançlı bir Lanonandek Evladı’na gezegensel olaylar üzerinde yeni güçleri ve genişletilmiş yönetim yetkisini ona verir. Sistem Egemeni aynı zamanda bu resmi duyurularda hazır bulunur ve onların kabulüne dair konuşma yapar.

55:1.2 (622.2) Bir morontia mabedi üç kısımdan meydana gelir: En içteki merkez, Cennet bahşedilme Evladı’nın kutsal yerleşkesidir. Onun sağında ise, bu aşamada artık Gezegensel Egemen olan eski Gezegensel Prens’in yerleşkesi bulunmaktadır; ve bu mabet içinde mevcut bir konumda bulunduğu zaman bahse konu Lanonandek Evladı, âlemin daha fazla sayıdaki ruhsal bireyleri için görünebilen bir nitelikte açığa çıkar. En içteki merkezin sağında ise, ilgili gezegene bağlanmış olan kesinlik unsurlarının vekil baş yöneticisinin yerleşkesi bulunmaktadır.

55:1.3 (622.3) Her ne kadar gezegensel mabetler için “cennetten gelmiş oldukları bahsedilse de”, gerçekte mevcut hiçbir madde sistem yönetim merkezinden buraya taşınmamıştır. Her bir mabedin mimarisi; sistem başkenti üzerinde bir minyatür üzerinde çalışılmış olup, Morontia Sistem Yüksek Denetimcileri bunu takiben ilgili gezegene bu onaylanmış tasarımları getirmiştir. Burada Üstün Fiziksel Denetimciler ile birliktelik içerisinde onlar, ilgili özelliklere göre morontia mabedinin inşasına girişmişlerdir.

55:1.4 (622.4) Ortalama bir morontia mabedi yaklaşık olarak üç yüz bin katılımcıya ev sahipliği yapabilir. Bu yapılar; ibadet, eğlence veya yayınların alınması için kullanılmamaktadır; onlar, gezegenin özel törenlerine adanmışlardır, örnek olarak şu törenler gösterilebilir: Sistem Egemeni veya En Yüksek Unsurlar ile birlikte olan iletişimler, ruhaniyet varlıklarının kişilik mevcudiyetini açıklığa çıkarmak için tasarlanmış özel gösteri törenleri ve sessiz kâinatsal düşünüş etkinlikleri. Kâinatsal felsefesinin okulları burada kendilerine ait mezuniyet uygulamalarını gerçekleştirir; ve burada aynı zamanda âlemin fanileri, yüksek toplumsal hizmetin kazanımlar ve diğer olağanüstü başarılara gezegensel takdiri almaktadırlar.

55:1.5 (622.5) Bu türden bir morontia mabedi aynı zamanda, yaşayan fanilerin morontia mevcudiyetine olan aktarımlarına şahit olmak için bir araya gelişin yerleşkesi olarak faaliyet göstermektedir. Aktarım mabedi morontia maddesinden meydana geldiği için, kutsal Düzenleyicileri ile birlikte içinde nihai bütünleşmeyi deneyimledikleri bu fanilerin fiziksel bedenlerini oldukça bütüncül bir biçimde ortadan kaldıran şiddetli yangının alevli ihtişamından zarar görmemektedir. Geniş bir dünya üzerinde bu ayrılış kıvılcımları neredeyse sürekli bir biçimde gerçekleşmektedir, ve aktarımların sayısı çoğaldıkça bağlı morontia mabetleri gezegenin farklı alanlarına tedarik edilmektedir. Kısa bir süre önce ben, uzak kuzey konumundaki bir dünya içerisinde yirmi beş mabedin faaliyet göstermiş olduğu yerleşkede geçici bir süreliğine ikamet ettim.

55:1.6 (622.6) Morontia mabetlerine sahip olmayan gezegenler biçiminde önceden oluşturulmuş dünyalar üzerinde bu bütünleşme ışıltıları bir aktarım adayına ait maddi bedenin, yarı-ölümlü yaratılmışlar ve fiziksel düzenleyiciler tarafından yükseltildikleri yer olan gezegensel atmosfer içinde birçok kez açığa çıkmaktadır.

2. Ölüm ve Aktarım

55:2.1 (623.1) Doğal olan fiziksel ölüm, bir faninin kaçınılmazı değildir. Işık ve yaşamın nihai dönemi içinde mevcut olan dünyalar üzerindeki vatandaşlar olarak ileri bir konuma gelmiş evrimsel varlıkların büyük bir çoğunluğu, ölmemektedir; onlar, beden içindeki yaşamdan doğrudan bir biçimde morontia mevcudiyetine aktarılmaktadır.

55:2.2 (623.2) Maddi yaşamdan ikamet eden Düzenleyici ile birlikte ölümsüz ruhun bütünleşmesi olarak morontia düzeyine aktarımın bu deneyimi, gezegenin evrimsel ilerleyişi ile birlikte doğrudan bir biçimde orantılı olarak sıklık bakımından artmaktadır. Her çağ içinde ilk başta çok az fani, ruhsal ilerleyişin aktarım düzeylerine erişmektedir; ancak Eğitmen Evlatları’nın birbirini takip eden çağlarının başlamasıyla birlikte gittikçe artan sayıdaki Düzenleyici bütünleşmeleri, bu ilerlemekte olan fanilerin uzayan yaşamlarının sonlanmasından önce gerçekleşmektedir; ve Eğitmen Evlatları’nın dönemsel görevleri zamanında bu muhteşem fanilerin yaklaşık olarak dörtte biri doğal ölümden muaf hale gelmektedir.

55:2.3 (623.3) Işık ve yaşamın döneminin uzun süreçleri içinde yarı-ölümlü yaratılmışlar veya onların birliktelikleri; olası ruh-Düzenleyici birlikteliğinin yaklaşan düzeyini algılar ve bu durumu, bahse konu faninin yönetim yetkisi altında muhtemelen faaliyet göstermiş olacağı kesinlik topluluğuna bu olayları sonuç olarak aktaran nihai son koruyucularına iletir; bunun sonrasında bu türden bir faninin gezegensel görevlerinin tümünü bırakması, kökeninin dünyasına elvedada bulunması, Gezegensel Egemen’in içsel mabedine gitmesi ve orada, evrimin maddi nüfuz alanından ruhaniyet-öncesi ilerleyişin morontia düzeyine beden aktarımı biçiminde morontia taşıması için beklemesini hükmeden Gezegensel Egemen’in çağrıları yürürlüğe girer.

55:2.4 (623.4) Bu türden bütünleşme adayının ailesi, arkadaşları ve çalışma topluluğu morontia mabedi içinde bir araya geldiğinde onlar, üzerinde bütünleşme adaylarının istirahat ettikleri ve bu zaman aralığında özgür bir biçimde bir araya gelmiş arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikleri yer olan merkezi sahne etrafında yerleştirilir. Bu etkinliğe katılan göksel kişiliklerin bir birliği; yükseliş fanisini maddi bedenin zincirlerinden kurtaran ve böylece maddi bünyeden ayrılan unsurlar için doğal bir ölümün gerçekleştirdiğini bu türden bir evrimsel fani için yerine getiren, “yaşam ışıltısının” gerçekleştiği anda ortaya çıkan enerjilerin faaliyetinden maddi fanileri korumak için bir araya getirilmiştir.

55:2.5 (623.5) Birçok bütünleşme adayı, geniş mabet içinde aynı zamanda bir araya getirilebilir. Ve fanilerin böylelikle sevdiklerinin ruhsal kıvılcımlar içinde yükselişlerini gözlemlemesi ne de güzel bir olay, ve bu olay fanilerin dünyasal maddeleri elde etmek için ölümlerini göze almak zorunda oluşlarına ne de tezat bir durumdur! İnsan evriminin daha önceki çağlarına ait göz yaşartıcı ve keder verici niteliklerine ait ortaya çıkan durumlar bu aşamada; yakıcı ihtişam ve yükselen şerefin ruhsal ateşleri tarafından maddi birlikteliklerinden kurtarılarak, bu Tanrı’yı tanıyan fanilerin sevdiklerine bir geçici elveda bulunduklarındaki coşku dolu neşe ve en yüce şevk ile yer değiştirmiştir. Işık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş olan dünyalar üzerinde “cenazeler”; yüce neşenin, derin memnuniyetin ve tarif edilemez ümidin etkinlikleridir.

55:2.6 (623.6) Bu ilerleyen fanilerin ruhları artan bir biçimde inanç, umut, ve güvence ile dolmaktadır. Aktarım mabedi etrafında toplanan bu unsurları çevreleyen ruhaniyet; topluluk üyelerinden biri için bir mezuniyet uygulamasında bir araya gelebilecek veya kendi düzeylerinin bir unsuru üzerine büyük bir onurun verilmesine şahit olmak için toplanabilecek, neşe dolu arkadaşlara veya akrabalara benzemektedir. Ve daha az ilerlemiş fanilerin doğal ölümü bu aynı güler yüze ve neşeye benzer bir tutumla bakmayı öğrenmeleri kuşkusuz olarak yararlı olacaktır.

55:2.7 (624.1) Fani gözlemciler, bütünleşme ışıltısını takiben aktarılan birlikteliklerine dair hiçbir şey göremezler. Bu türden aktarılan ruhlar, Düzenleyici taşımasıyla doğrudan uygun morontia eğitim dünyasının yeniden diriliş yapısına ilerlemektedirler. Yaşayan insan varlıklarının morontia dünyasına olan aktarımları ile ilgili bu türden etkileşimler, ışık ve yaşam içinde bir dünyanın bir kez istikrara kavuşturulmasından itibaren bu günde bu türden bir dünyaya atanan bir baş melek tarafından yüksek bir biçimde denetlenir.

55:2.8 (624.2) Bir dünyanın ışık ve yaşamın dördüncü aşamasına erişiminin gerçekleştiği zaman zarfında, fanilerin yarısından fazlası gezegeni yaşamdan olan aktarım vasıtasıyla terk eder. Ölümün bu türden azalışı gittikçe artan bir biçimde devam etmektedir; ancak ben, her ne kadar uzun bir süre boyunca ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş olursa olsun, bedenin zincirlerinden kaçışın işleyiş biçimi olarak doğal ölümden sahip olduğu yerleşik dünyalarının bütünüyle özgür bulunduğu bir sistemin var olmadığını bilmekteyim. Ve gezegensel evrimin bu türden yüksek bir düzeyinin bütüncül bir biçimde erişimine kadar, yerel evrenin morontia eğitim dünyaları evrimsel morontia ilerleyicilerinin eğitimsel ve kültürel âlemleri olarak hizmet vermeye devam etmek zorundadır. Ölümün ortadan kalkması kuramsal olarak mümkündür; ancak bu durum, benim gözlemleyebildiğim kadar henüz gerçekleşmemiştir. Muhtemelen bu türden bir düzey, istikrara kavuşturulmuş gezegensel yaşamın yedinci aşamasına ait ilerleyen çağların uzun süreçleri boyunca erişilebilir.

55:2.9 (624.3) İstikrara kavuşturulmuş âlemlerin gelişen çağlarına ait aktarılmış ruhlar, malikâne dünyaları boyunca ilerlememektedir. Buna ek olarak onlar kısa süreli bir biçimde, sistemin veya takımyıldızının morontia dünyaları üzerinde öğrenciler olarak ikamet etmemektedirler. Onlar, morontia yaşamının öncül düzeylerinin hiçbirinden geçmemektedirler. Onlar yalnızca, maddi mevcudiyetten yarı-ruhani düzeye olan morontia geçişinden oldukça yakın bir biçimde kurtulmuş yükseliş fanileridir. Yükseliş süreci içinde bu türden Evlat’ın-hüküm-sürdüğü fanilerin öncül deneyimi, evren yönetim merkezinin ilerleme dünyalarındaki hizmetleri içinde gerçekleşmektedir. Ve Salvington’un bu eğitim dünyalarından onlar; atladıkları bu dünyalara eğitmenler olarak geri dönmekte olup, bunu takiben fani yükselişin oluşturulan doğrultusu vasıtasıyla Cennet’in içine doğru hareket etmektedirler.

55:2.10 (624.4) Gelişimin ilerlemiş bir düzeyi içinde bir gezegeni ziyaret etmiş olsaydınız siz, malikâne ve daha yüksek morontia dünyaları üzerinde yükseliş fanilerinin farklılaşan kabulünün sağlanmasına dair nedenleri çabuk bir biçimde algılayabilirdiniz. Siz hazır kolaylıkla; bu türden yüksek bir biçimde evirilmiş olan âlemlerden geçen varlıkların, Urantia gibi düzenden ayrılmış ve gelişmemiş bir âlemden gelen ortalama düzeydeki fanilerin çok önünde Cennet yükselişlerine devam etmek için hazır bir durumda bulunduklarını anlayabilirdiniz.

55:2.11 (624.5) Gezegensel erişimin herhangi bir düzeyinden bağımsız olarak insan varlıkları, morontia dünyalarına yükselebilir; yedi malikâne âlem onlara, eğitmen-öğrencilerin özgün gezegenlerinin gelişmiş düzeyi nedeniyle atladıkları her niteliği deneyim sayesinde kazanmalarının cömert olanağını sunmaktadır.

55:2.12 (624.6) Evren, hiçbir yükseliş unsurunun kendi yükseliş deneyimi için hayati derecede öneme sahip olan bir nitelikten en ufak bir biçimde bile mahrum kalmamasını güvence altına almak amacıyla bu türden eşitleyici işleyiş biçimlerinin uygulanmasında hatasız bir konumdadır.

3. Altın Çağlar

55:3.1 (624.7) Işık ve yaşamın bu çağı boyunca dünya, Gezegensel Egemen’in ebeveynsel yönetimi altında artan bir biçimde gelişme gösterir. Bu zaman zarfında dünyalar; tek dil, tek din — ve olağan âlemler üzerinde — tek bir ırkın devinimi altında ilerlemektedir. Ancak bu çağ kusursuz değildir. Bu dünyalar hala, hasta olanın bakımı için evler biçiminde oldukça mükemmel bir şekilde idare edilen hastanelere sahiptir. Bu çağ hala; yaşlılığın yıpranmalarının ve uzun yaşamın düzensizliklerinin beraberinde getirdiği, kazasal yaralanmalar ve kaçışı olmayan hastalıkların tedavisiyle ilgili sorunlarla yüzleşmektedir. Hastalık bütünüyle ortadan kaldırılamamıştır, buna ek olarak dünya hayvanları kusursuz bir biçimde denetim altına alınamamıştır; ancak bu türden dünyalar, Gezegensel Prens-öncesi çağ sürecindeki ilkel insanın öncül zamanlarına kıyasla Cennet gibidir. Siz içgüdüsel olarak bu türden bir âlemi — gelişimin bu aşamasında bulunan bir gezegene aniden taşınsaydınız — dünya üzerindeki cennet olarak tanımlardınız.

55:3.2 (625.1) Maddi olayların işleyişinde insan hükümeti, göreceli ilerleme ve kusursuzluğun bu çağı boyunca faaliyetine devam etmektedir. Yakın bir zaman zarfında ziyaret ettiğim ışık ve yaşamın ilk aşamasında bulunan bir dünyanın kamusal etkinlikleri, onda birlik bir verginin işleyiş biçimi tarafından mali olarak desteklenmekteydi. Her yetişkin çalışan — buna ek olarak bir işte çalışan tümüyle yetkin vatandaşların hepsi — kendi gelirinin onda birini vermiş veya diğer bir değişle kamu hazinesine iletmişti; ve bu mali kaynak şu biçimde harcama kalemlerine ayrılmıştı:

55:3.3 (625.2) 1. Bu kaynağın yüzde otuzu; bilim, eğitim ve felsefe biçiminde, doğruluğun desteklenmesine ayrılmıştı.

55:3.4 (625.3) 2. Bu kaynağın yüzde otuzu; eğlence, toplumsal boş zaman etkinliği ve sanat biçiminde, güzelliği adanmıştı.

55:3.5 (625.4) 3. Bu kaynağın yüzde otuzu; toplumsal hizmet, toplumsal paylaşım ve din biçiminde, iyiliğe verilmişti.

55:3.6 (625.5) 4. Bu kaynağın yüzde onu; kaza, hastalık, yaşlılık veya önüne geçilemeyen felaketlerden kaynaklanan iş gücünün yetkinsizlik tehlikesi karşısında yedek sigorta kaynaklarına atanmıştı.

55:3.7 (625.6) Bu gezegenin doğal kaynakları, toplumun ortak malı biçiminde toplumsal iyelikler olarak idare edilmekteydi.

55:3.8 (625.7) Bu dünya üzerinde bir vatandaş üzerine verilmiş en büyük onur; morontia mabedinde her zaman tek bir tanınma düzeyi olan, “yüce hizmetin” düzeyiydi. Bu tanınma, aşkın maddi keşifler ve gezegensel toplumsal hizmetin herhangi bir fazı içinde uzun bir süreden bu yana kendilerinin ayrıcalıklı niteliklerini ortaya koymuş bu unsurlara bahşedilmişti.

55:3.9 (625.8) Toplumsal ve idari makamların büyük bir çoğunluğu, erkek ve kadınlar tarafından ortak bir biçimde sahip idare edilmekteydi. Eğitimlerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda ortak bir biçimde gerçekleştirilmekteydi; benzer bir biçimde yargısal kararlar, benzer birliktelik içindeki erkek ve kadınlar tarafından verilmekteydi.

55:3.10 (625.9) Bu muhteşem dünyalar üzerinde çocuk yetiştirme dönemi, çok uzun bir süreçler sonrasında tekrar ortaya çıkmamaktadır. Bir ailenin çocukları arasında çok fazla yaş farkının olması çok iyi değildir. Yaş farkı birbirine yakın olduğunda çocuklar, ortak eğitimlerine çok daha fazla katkıda bulunmaya yetkin bir konumda bulunmaktadır. Ve bu dünyalar üzerinde onlar; doğruluk, güzellik ve iyilik üzerindeki uzmanlaşmalarında çeşitli kazanımlarının gelişmiş kolları ve yan dallarını elde etmede azimli olan rekabetsel sistemler tarafından muhteşem bir biçimde yetiştirilmektedir. Bu türden yüceltilmiş âlemlerin; gerçek ile yanlış, iyi ile kötü, günah ve doğruluk arasında tercihte bulunmanın sağlayıcısı gerçek ve olası kötülüğün birçoğunu sunmakta olduğundan hiçbir zaman korkuya kapılmayın.

55:3.11 (625.10) Yine de bu türden gelişmiş evrimsel gezegenler üzerinde fani mevcudiyetine saldırıda bulunan kesin ve kaçınılmaz olan bir cezası bulunmaktadır. Bu türden istikrara kavuşturulmuş bir dünya ışık ve yaşamın üçüncü düzeyinin ötesine geçtiğinde tüm yükseliş unsurları azınlık birimine erişmeden önce, evrimin daha önceki aşamaları boyunca ilerleyen bir gezegen üzerinde geçici bir göreve atanmanın nihai sonuna sahiptir.

55:3.12 (626.1) Bu türden birbirini takip eden çağların her biri, gezegensel kazanımın fazlarının tümü içinde gelişen kazanımları yansıtmaktadır. Işığın öncül çağında doğruluğun açığa çıkarılışı, âlemlerin tümünün çalışmaları ile bütünleşmek biçiminde genişletilmiş iken; ikinci çağın İlahiyat çalışması, Yedi katmanlı Tanrı’nın ilk düzeyi olan Yaratan Evlatlar’ın doğası, görevi, hizmeti, birliktelikleri, kökeni ve nihai sonuna ait değişen kavramsallaşmalarda uzmanlaşmaya çabalamaktır.

55:3.13 (626.2) Urantia’nın büyüklüğünde bir gezegen, oldukça iyi bir biçimde istikrara kavuşturulduğunda, yaklaşık yüz alt idari merkeze sahip olacaktır. Bu alt bağımlı merkezler, yetkin idarecilerin şu topluluklarının her birinin başkanlığında yönetilecektir:

55:3.14 (626.3) 1. Yönetimde bulunan Âdem ve Havva için yardımcılar olarak görev yapmak amacıyla sistem yönetim merkezlerinden getirilen Genç Maddi Erkek ve Kız Evlatlar.

55:3.15 (626.4) 2. Bu ve buna benzer sorumluluklar ile doğumla ortaya çıkmış, Gezegensel Prens’in yarı-ölümü yönetim sorumlularının nesli.

55:3.16 (626.5) 3. Âdem ve Havva’nın doğrudan gezegensel nesli.

55:3.17 (626.6) 4. Maddileştirilen ve insanlaştırılan yarı-ölümlü yaratılmışlar.

55:3.18 (626.7) 5. Talepleri üzerine, gezegenler içinde önemli belirli idari mevkiler üzerinde çalışmalarına devam etmeleri amacıyla, evren başkanlığının Kişileşmiş Düzenleyicisi’nin kararıyla geçici olarak aktarımdan muaf tutulmuş Düzenleyici-ile-bütünleşme düzeyine ait faniler.

55:3.19 (626.8) 6. Morontia mabedinin yüce hizmetinin aynı zamanda yetkisini alan idarenin gezegensel okullarına ait özel bir biçimde yetiştirilmiş faniler.

55:3.20 (626.9) 7. İlgili gezegensel birim için gerekli olan belirlenmiş bir görevi yerine getirmek amacıyla özel yetkinlikleri uyarınca zaman zaman seçilen, yerinde bir biçimde yetkin üç vatandaşın belirli seçilmiş heyeti.

55:3.21 (626.10) Işık ve yaşamın yüksek gezegensel nihai sonuna olan erişim hususunda Urantia üzerinde karşılaşılan büyük engel; hastalığın, yozlaşmanın, savışın, çok renkli ırklılığın ve çok dilliliğin sorunlarıyla bütünleşmektedir.

55:3.22 (626.11) Hiçbir evrimsel dünya; tek bir dil, tek bir din ve tek bir felsefeye erişmeden ışık içinde istikrara kavuşma aşamasının ötesine geçmeyi ümit dahi edemez. Tek bir ırk olmak bu türden kazanımı oldukça büyük bir biçimde yerine getirmektedir; ancak Urantia’nın birçok insan farklı insan topluluğunun varlığı, daha yüksek düzeylere eşirime engel olmamaktadır.

4. İdari Yeniden Düzenlememler

55:4.1 (626.12) İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin ilerleyen aşamalarında yerleşik dünyalar; kardeşlerine beden içinde hizmet etmek için geri dönmüş olan Cennet erişiminin yükseliş unsurları biçiminde Kesinliğin gönüllü Birlikleri’nin bilge ve duygudaş idaresi alında muhteşem bir gelişme gösterirler. Bu kesinlik unsurları, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile birlikte etkin bir biçimde eş güdüm halindedir; ancak onlar, dünya olaylarına olan gerçek anlamdaki katılımlarına morontia mabedi dünya üzerinde ortaya çıkmadan önce başlamamaktadırlar.

55:4.2 (626.13) Kesinlik Birlikleri’nin gezegensel hizmetine ait resmi başlangıç üzerine göksel ev sahiplerinin büyük bir çoğunluğu geri çekilmektedir. Ancak nihai sonun yüksek meleksel koruyucuları, ışık içinde ilerleyen fanilere olan kişisel hizmetlerine devam etmektedir; gerçekten bu türden melekler istikrara kavuşturulmuş çağlar boyunca sürekli artan sayılarda gelmektedirler, çünkü insan varlıkların sayıları giderek yükselen varlıkları gezegensel yaşam dönemi boyunca eş güdüm fani erişiminin üçüncü kâinatsal düzeyine ulaşırlar.

55:4.3 (627.1) Bu durum yalnızca; yerleşik dünyalar istikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin birinci düzeyinden yedinci aşamasına geçerken, onların üzerinde artan bir biçimde ortaya çıkan muazzam erişimin ilerleyen çağlarının kendisini gerçekleştirme sürecine katılan, birbirini takip eden idari yeniden düzenlemelerin ilkidir.

55:4.4 (627.2) 1. Işık ve yaşamın ilk düzeyi. Bu istikrara kavuşturulmuş başlangıçsal düzey içinde bir dünya, üç yönetici tarafından idare edilmektedir:

55:4.5 (627.3) a. İlgili gezegen üzerinde faaliyet göstermesi için bir danışman Kutsal Üçleme Eğitmen Evladı’na ait dönem birliklerinin her koşulda baş yöneticisi olan bu unsurun kişisel olarak tavsiyesine başvuracağı Gezegensel Egemen.

55:4.6 (627.4) b. Kesinlik unsurlarının gezegensel birliklerine ait baş yönetici.

55:4.7 (627.5) c. Prens-Egemen ve kesinlik unsurlarının baş yöneticisine ait çifte önderliğin birleştiricileri olarak ortak bir biçimde faaliyet gösteren Âdem ve Havva.

55:4.8 (627.6) Yüksek meleksel koruyucular ve kesinlik unsurları için çevirmenler olarak faaliyet gösteren yarı-ölümü yaratılmışlar, yüceltilmiş ve özgürleştirilmiştir. Dönemsel görevleri üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’na ait son faaliyetlerden biri; istikrara kavuşturulmuş âlemin yeni idaresi içinde sorumlu mevkilere ilgili âlemin yarı-ölümlüleri atayarak, onları özgürleştirme ve onları ileri gezegensel düzeye (konumlarını eski haline getirerek) terfi ettirmektir. Bu türden değişiklikler; bu ana kadar görünmez olan öncül Âdemsel düzene ait bu kuzenlerini fanilerin görmelerini sağlayarak, insan görüşünün kapsamı içinde hâlihazırda gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in genişleyen gezegensel faaliyetleri ile bağlantılı bir biçimde fen biliminin nihai keşifleri tarafından mümkün kılınmıştır.

55:4.9 (627.7) Sistem Egemeni; yarı-ölümlü varlıkların Yaşam Taşıyıcıları’nın ve fiziksel düzenleyicilerin yardımıyla morontia yaşımı içinde bireysel bir biçimde toplumsallaşabilmelerine ek olarak Düşünce Düzenleyicileri’ni almalarından sonra Cennet yükselişlerine başlayabilmeleri amacıyla, istikrara kavuşturulmuş ilk aşamadan sonra onları herhangi bir zaman aralığında serbest bırakma yetkisine sahiptir.

55:4.10 (627.8) Üçüncü ve onları takip eden aşamalar içinde yarı-ölümü yaratılmışların bazıları, başlıca kesinlik unsurları için iletişim kişilikleri olarak hala faaliyet göstermektedir; ancak ışık ve yaşamın her düzeyine girildiğinde irtibat hizmetkârlarının yeni düzeyleri yarı-ölümlü unsurların yerini büyük ölçüde almaktadır; onların çok az bir kısmı, ışığın dördüncü düzeyinin ötesinde sonsuza kadar kalmaya devam eder. Yedinci düzey, belirli evren yaratılmışların konumlarında hizmet etmek için Cennet’ten gelen ilk absonit hizmetkârlarının varışına şahit olacaktır.

55:4.11 (627.9) 2. Işık ve yaşamın ikinci düzeyi. Bu çağın ilgili dünyalar üzerinde başlayışını, fani ırklarını saflaştırma ve onları istikrara kavuşturma amacıyla gösterilen çabaları ilerletmek hususunda gezegensel yöneticilerin gönüllü danışmanı haline gelen bir Yaşam Taşıyıcısı’nın varışı tarafından simgelenir. Böylelikle Yaşam Taşıyıcıları, — fiziksel, toplumsal ve mali olarak — insan ırkının ileri evrimine etkin bir biçimde katılmaktadır. Ve bunun sonrasında onlar; bir ussal, felsefi, kâinatsal ve ruhsal doğanın düşük düzeydeki potansiyeline ait geri kalmış ve varlığını sürdürmeye devam eden kalıntıların kesin bir biçimde yok edilmesi vasıtasıyla fani ırkının ileri düzeyde saflaştırılmasını içine alacak bir biçimde yüksek denetimlerini genişletir. Bir yerleşik dünya üzerinde yaşamı tasarlayan ve onun aktarılımını gerçekleştiren bu unsurlar, evrimsel ırka ait tüm zarar verici etkileri temizlemek için bütüncül ve sorgulanamaz yönetim yetkisine sahip Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’a tavsiyede bulunmaya bütünüyle yetkinlerdir.

55:4.12 (627.10) İkinci aşamadan istikrara kavuşturulmuş bir gezegenin süreci boyunca Eğitmen Evlatlar, kesinlik unsurlarına danışmanlar olarak hizmet vermektedir. Bu türden görevler boyunca onlar, görev dâhilinde değil ancak gönüllüler olarak hizmet vermektedir; ve onlar, Sistem Egemeni’nin talebi üzerine Gezegensel Âdem ve Havva’ya danışmanlar konumunda ihtiyaç duyulacakları durumlar dışında, yalnızca kesinlik birlikleri ile görev yapmaktadır.

55:4.13 (628.1) 3. Işık ve yaşamın üçüncü düzeyi. Bu çağ boyunca yerleşik dünyalar, Yedi Katmanlı Tanrı’nın ikinci fazı olan Zamanın Ataları’nın yeni bir takdirine ulaşmaktadır; ve bu aşkın-evren yöneticilerinin temsilcileri, gezegensel idare ile yeni bir ilişkiye geçiş yaparlar.

55:4.14 (628.2) İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin her ilerleyen çağında kesinlik unsurları, sürekli bir biçimde artan yetkinlikleri içinde faaliyet göstermektedir. Orada; kesinlik unsurları, Akşam Yıldızları (aşkın melekler) ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları arasında yakın bir çalışma iletişimi bulunmaktadır.

55:4.15 (628.3) Bu çağ veya onu takip eden dönem boyunca, hizmet halindeki ruhaniyet dörtlüsü tarafından desteklenen bir Eğitmen Evlat; bu aşamada dünya olaylarının ortak idarecisi olarak Gezegensel Egemen ile birliktelik içine giren seçilmiş fani baş yöneticiye bağlı hale gelir. Bu fani baş yöneticiler, gezegensel zamana göre yirmi beş yıl hizmet etmektedir; ve bu yeni gelişme, Gezegensel Âdem ve Havva’nın uzun süren dünya görevlerinden ilerleyen çağlar boyunca ayrılmalarını teminat altına almayı kolaylaştırır.

55:4.16 (628.4) Hizmetkâr ruhaniyet dörtlüsü; âlemin yüksek meleksel baş yöneticisi, aşkın evren ikincil hizmetkâr danışmanı, aktarımların baş meleği, ve sistem yönetim merkezi üzerinde konumlanan Görevlendirilmiş Koruyucular’ın kişisel temsilcisi biçiminde faaliyet gösteren dördüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinden oluşmaktadır. Ancak bu danışmanlar, talep olmadıkça tavsiyelerini hiçbir zaman sunmamaktadırlar.

55:4.17 (628.5) 4. Işık ve yaşamın dördüncü düzeyi. Dünyalar üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları yeni görevler içinde ortaya çıkarlar. Düzenlerine oldukça uzun bir zaman süreci boyunca bağlanmış olan kutsal üçleme haline getirilmiş yaratılmış evlatlar tarafından desteklenen bu unsurlar bu aşamada dünyalara, Gezegensel Egemen ve onların birliktelikleri için danışmanlar ve karar yardımcıları olarak gönüllü bir biçimde gelmektedir. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Cennet Havona evlatları ve kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yükseliş evlatları olarak bu türden çiftler, gezegensel yöneticiler için oldukça yararlı bir biçimde farklı evren bakış açılarını ve çeşitli kişisel deneyimleri yansıtmaktadır.

55:4.18 (628.6) Bu çağdan sonra herhangi bir zaman aralığı içinde Gezegensel Âdem ve Havva Egemen Yaratan Evlat’tan, kendilerinin Cennet yükselişlerine başlamaları için gezegensel görevlerden serbest bırakılmalarının talebinde bulunabilir; veya onlar, aşkın evrenin yönetim merkezinden bu dünyalara ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte çiftler halinde iş birliğinde bulunmak için bu aşamada görevlendirilmiş olan Berrak Akşam Yıldızları tarafından sunulan, kesinlik unsurlarının felsefi eğitimlerini kavramayı derinden arzulayan ilerlemiş fanilerden oluşan artış halindeki ruhsal toplumun yeni ortaya çıkan düzeyine ait yöneticiler olarak, gezegen üzerinde kalmaya devam ederler.

55:4.19 (628.7) Kesinlik unsurları başlıca olarak; toplumsal, kültürel, felsefi, kâinatsal, ve ruhsal nitelikteki toplumun yeni ve aşkın maddi etkinliklerinin başlamasına katılmaktadır. Kavrayabildiğimiz kadarıyla onlar bu hizmetlerine; dışsal uzay içinde muhtemel bir biçimde hizmet etmek amacıyla hareket ettiklerinde, evrimsel istikrarın yedinci çağına kadar devem edecektir; bunun üzerine biz sahip oldukları mevkilerin Cennet’ten gelen absonit varlıklar tarafından teslim alınabileceğini tahmin etmekteyiz.

55:4.20 (628.8) 5. Işık ve yaşamın beşinci düzeyi. İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin bu düzeyine ait yeniden düzenleme neredeyse bütünüyle, fiziksel nüfuz alanları ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in ana ihtiyacı dâhilinde gerçekleşmektedir.

55:4.21 (628.9) 6. Işık ve yaşamın altıncı düzeyi âlemin akıl döngülerine ait yeni gelişmelere şahit olmaktadır. Kâinatsal bilgelik, aklın evren hizmeti içinde bütünlüksel bir niteliğe kavuşur görüntüsüne sahiptir.

55:4.22 (628.10) 7. Işık ve yaşamın yedinci düzeyi. Yedinci çağın başında Gezegensel Egemen’in Kutsal Üçleme Eğitmen danışmanı, Zamanın Ataları tarafından gönderilen gönüllü bir danışman tarafından eşlik edilmektedir; ve daha sonraki süreç içerisinde onlara, aşkın-evren Yüce İdaresi’nden gelen bir üçüncü danışman katılacaktır.

55:4.23 (629.1) Bu çağ boyunca, eğer daha önce gerçekleşmez ise, Âdem ve Havva sürekli olarak gezegensel sorumluluklarını bırakmış bir halde bulunmaktadır. Eğer kesinlik birliklerinin içinde bir Maddi Evlat bulunuyorsa kendisi, fani baş yönetici ile birliktelik haline gelebilir; ve zaman zaman bu yetkinlik içerisinde faaliyet göstermede gönüllü olan unsur bir Melçizedek'dir. Eğer bir yarı-ölümlü varlık kesinlik unsurları arasından çıkmışsa, gezegen üzerinde kalmaya devam eden bu düzeyin tüm unsurları doğrudan bir biçimde serbest bırakılmaktadır.

55:4.24 (629.2) Çağlar boyu süren görevlerinden serbest bırakılmalarını elde etmeleri üzerinde bir Gezegensel Âdem ve Havva, süreçlerini şu biçimlerde tercih edebilir:

55:4.25 (629.3) 1. Onlar; gezegensel serbest bırakılmalarını teminat altına alabilir, morontia deneyimlerinin sonunda Düşünce Düzenleyicileri’ni alarak evren yönetim merkezinden başlayarak doğrudan bir biçimde Cennet süreçlerine başlayabilir.

55:4.26 (629.4) 2. Oldukça sık gerçekleşen bir biçimde Bir Gezegensel Âdem ve Havva; gezegensel hizmetin bir dönemi için gönüllü olan kendilerine ait aktarılmış saf kökenli evlatların biri tarafından Düzenleyiciler’in alınmasıyla eş zamanlı bir biçimde gerçekleşen şekilde, ışık içinde istikrara kavuşturulmuş bir dünya üzerinde hizmet halindeyken Düzenleyicileri alacaklardır. Bunu takiben onların tümü, evren yönetim merkezlerine gidebilir ve orada Cennet süreçlerine başlayabilir.

55:4.27 (629.5) 3. Bir Gezegensel Âdem ve Havva; sistem merkezinden gelen Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın yaptıkları gibi, üzerinde Düzenleyicileri’ni almak için kısa süreli bir ikamet amacıyla doğrudan bir biçimde midsonit dünyasına hareket etmeyi tercih edebilirler.

55:4.28 (629.6) 4. Onlar; sistem yönetim merkezlerine dönmeye, orada yüce mahkemede bir süreliğine yargı mevkisinde bulunmaya, bu hizmetin sonrasında Düzenleyicileri almaya ve Cennet yükselişlerine başlamaya karar verebilirler.

55:4.29 (629.7) 5. Onlar; idari sorumluluklarını bırakıp bir dönemliğine eğitmeler olarak özgün dünyalarına geri dönmeyi, böylece evren yönetim merkezine olan geri dönüş yolculukları zamanında Düzenleyici’nin ikamet ettiği unsurlar haline gelmeyi tercih edebilirler.

55:4.30 (629.8) Bu çağların tümü boyunca aktarılan yardımcı Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, ilerleyen toplumsal ve mali düzenler üzerinde devasa bir etki bırakırlar. Onlar; en azından bireysel olarak toplumsallaşmayı tercih edene, Düzenleyicileri alana ve böylelikle Cennet süreçlerine başlayana kadar, potansiyel olarak ölümsüzdür.

55:4.31 (629.9) Evrimsel dünyalar üzerinde bir varlık, bir Düşünce Düzenleyicisi’ni almak için bireysel olarak toplumsallaşmak zorundadır. Yüksek melekler dışında, Kesinlik Unsurlarının Fani Birlikleri’ne ait bütün yükseliş üyeleri içlerinde Düzenleyici’nin ikamet ettiği ve onlarla bütünleşmiş unsurlardır; ve onlar, bu birliklere kabul edilme zamanında ruhaniyetin bir diğer türü vasıtasıyla Yaratıcı’nın ikamet ettiği varlıklardır.

5. Maddi Gelişim’in Doruk Noktası

55:5.1 (629.10) Urantia gibi, günaha maruz kalan, kötülüğün hüküm sürdüğü, çıkarcı bir tecrit edilmiş dünya üzerinde yaşayan fani yaratılmışlar neredeyse hiçbir biçimde; günahsız bir âlem üzerinde evrimin bu gelişmiş çağlarını niteleyen fiziksel kusursuzluk, ussal erişim ve ruhsal gelişime dair kavrayışta bulunamaz.

55:5.2 (629.11) Işık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş bir dünyanın ilerleyen aşamaları, evrimsel maddi gelişimin doruk noktasını temsil etmektedir. Bu türden yetiştirilmiş dünyalar üzerinde, daha önceki ilkel çağların tembelliği ve çatışmaları yok olmuştur. Açlık ve sosyal eşitsizlik neredeyse tamamen gözden kaybolmuş, yozlaşma ortadan yok olmuş ve ihmal çok nadir bir biçimde gözlenmektedir. Akıl hastalığı neredeyse tamamen mevcudiyetini yitirmiş, ve zekâ geriliği ender görülen bir niteliğe kavuşmuştur.

55:5.3 (629.12) Bu dünyaların mali, toplumsal ve idari düzeyi yüksek ve kusursuzlaştırılmış bir seviyeye ait bulunmaktadır. Bilim, sanat ve sanayi gelişmiş, ve toplum oldukça maddi, ussal ve kültürel kazanımın oldukça iyi işleyen bir çalışma devimini haline gelmiştir. Sanayi büyük ölçüde, bu türden muhteşem bir medeniyetin yüksek amaçlarına hizmet etmek için yönlendirilmiştir. Bu türden bir dünyanın mali yaşamı etiksel niteliğe kavuşmuştur.

55:5.4 (630.1) Savaş artık yalnızca tarihin bir konusu olmuş, ve orada artık hiçbir asker ve polis kuvveti bulunmamaktadır. Hükümet kademeli bir biçimde ortadan kaybolmaktadır. Bireysel öz denetim yavaş ama kesin bir biçimde, insanın davranışlarına ait yasaları gereksiz kılmaya başlamıştır. Toplumsal hükümet ve yasal idarenin kapsamı, ilerleyen medeniyetin orta düzeyi içinde, vatandaşlığın ahlakı ve ruhsallığına ters oranda genişlemektedir.

55:5.5 (630.2) Okullar çok geniş bir biçimde geliştirilmiş ve aklın eğitimine ek olarak ruhun genişlemesine adanmıştır. Sanat merkezleri seçkin ve müziksel faaliyetler mükemmel bir niteliğe kavuşmuştur. İbadetin mabetleri ve onların birliktelik içerisinde bulundukları felsefe ve deneyimsel din okulları, güzellik ve ihtişamın yaratımları haline gelmiştir. İbadetin toplanışına ait açık hava mekânları, sanatsal tasarımlarının yalınlığı bakımından eşit bir biçimde yüce konuma gelmiştir.

55:5.6 (630.3) Rekabetçi eğlence, mizaha ek olarak kişisel ve topluluk kazanımlarının diğer fazları için verilen emirler cömert ve uygun niteliktedir. Bu türden yüksek bir biçimde yetiştirilmiş dünya üzerinde rekabetsel etkinliklerin özel bir niteliği, kâinat bilimine ait fen çalışmaları ve felsefi düşünceleri içinde bireylerin ve toplulukların çabalarını içine almaktadır. Edebiyat ve hitabet zenginleşerek derinleşmekte, dil düşüncelerin dışavurumuna ek olarak kavramların simgeleri haline gelen bir şekilde oldukça gelişmiştir. Yaşam canlandırıcı bir biçimde kolay hale gelmiştir; insan, ilham verici bir ussal erişim ile mekaniksel gelişimin yüksek bir düzeyini en sonunda eş güdümsel hale getirmiş olup seçkin bir ruhsal kazanım bu iki niteliği gölgede bırakmıştır. Mutluluğun arayışı, neşe ve memnuniyetin bir deneyimi haline gelmiştir.

6. Bireysel Fani

55:6.1 (630.4) Dünyalar ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulmuş düzeyi içinde ilerlerken, toplum artan bir biçimde barışçıl hale gelmektedir. Her ne kadar daha bağımsız ve ailesine daha az sadık hale düşecek kadar özgürleşmese de birey, daha fazla toplumsal fedakâr ve kardeşsel hale gelmiştir.

55:6.2 (630.5) Urantia üzerinde ve göstermiş olduğunuz dışavurumlara benzer bir biçimde siz, bu kusursuzlaştırılmış dünyalara ait aydınlanmış ırkların gelişmiş düzeyleri ve ilerleyici doğalarına dair çok az takdire sahip olabilirsiniz. Bu insanlar, evrimsel ırkların çiçeklenişleridir. Ancak bu türden varlıklar hala fani ölümlülerdir; onlar nefes almaya, yemek yemeye, uyumaya ve su içmeye devam ederler. Bu büyük evrim cennet değildir; ancak bu gelişim, Cennet yükselişinin kutsal dünyalarına ait yüce bir göstergedir.

55:6.3 (630.6) Olağan bir dünya üzerinde fani ırkın biyolojik zindeliği, Âdem-sonrası çağlar boyunca uzun bir zaman sürecinden beri yüksek bir düzeye taşınmıştır; ve bu aşamada istikrara kavuşturulmuş dönemler boyunca çağdan çağa insanın fiziksel evrimi devam etmektedir. Görme ve duyma genişlemektedir. Mevcut an içerisinde bu dünyalar içinde nüfus sabit bir konuma gelmiştir. Doğum, gezegensel gereklilikler ve içkin kalıtımsal iyelikler uyarınca düzenlenmektedir: Bir gezegen üzerinde faniler bu çağ boyunca beş ile on topluluğa bölünmüştür, ve daha alt düzey toplulukların, üst düzeylerinin sadece yarısı kadar çocuk dünyaya getirmelerine izin verilmiştir. Bu türden muhteşem bir ırkın sürekli devam eden ışık ve yaşam altındaki gelişimi; toplumsal, felsefi, kâinatsal ve ruhsal bir doğanın üstün niteliklerini sergileyen bu ırk kollarının seçici doğumu ile ilgilidir.

55:6.4 (630.7) Düzenleyiciler, öncül evrimsel dönemlerde gerçekleştiği gibi gelmeye devam ederler; çağlar geçtikçe bu faniler, ikamet eden Yaratıcı nüvesi ile artan bir biçimde bütünleşmeye yetkin hale gelmektedir. İlerlemenin gelişmemiş ve ruhaniyet öncesi aşamaları boyunca emir-yardımcı ruhaniyetleri hala faaliyet göstermektedir. Kutsal Ruhaniyet ve meleklerin hizmeti, istikrara kavuşturulan yaşamın ilerleyen çağları deneyimlendikçe daha da etkin bir hale gelmektedir. Işık ve yaşamın dördüncü düzeyi içinde ilerlemiş fanilerin; bu türden bir dünyanın felsefesi Yüce olan Tanrı’nın yeni açığa çıkarımlarını kavramaya çalışma üzerine yoğunlaştırılmışken, aşkın-evren yargı yetkisine ait Üstün Ruhaniyet’in ruhaniyet mevcudiyeti ile birlikte dikkate değer bilinç iletişiminde bulunmayı deneyimledikleri gözlenmektedir. Bu ilerlemiş düzeyin gezegenleri üzerinde insan sakinlerinin yarısından fazlası, yaşam içinde morontia düzeyine olan aktarımı deneyimlemektedir. Yine de, “eski şeyler varlığını yitirmektedir; ancak bakın, her şey nasıl yepyeni hale gelmektedir.”

55:6.5 (631.1) Biz, fiziksel evrimin bütüncül gelişmesine ışık ve yaşam döneminin beşinci düzeyinin sonunda erişeceğini düşünmekteyiz. Biz; evrim halindeki insan aklı ile birliktelik içerisinde bulunan ruhsal gelişimin üst sınırlarının, morontia değerleri ve kâinatsal anlamlarının ortaklığına ait Düzenleyici-bütünleşme seviyesi tarafından belirlendiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bilgelik ile ilgili şunu ifade edebiliriz: Her ne kadar bütünlüksel olarak bilgiye sahip olmasak da biz, ussal evrim ve bilgeliğin erişimi için hiçbir sınırın bulunmadığının çıkarımını yapmaktayız. Yedinci aşama dünyası üzerinde bilgelik maddi potansiyelleri aşıp, mota kavrayışına giriş yapıp, nihai olarak absonit ihtişamını bile deneyimleyebilir.

55:6.6 (631.2) Biz, bu oldukça yüksek bir biçimde evirilmiş ve uzun süren yedinci düzey dünyaları üzerinde insan varlıklarının aktarılmalarından önce yerel evren dilini bütünüyle öğrendiklerini gözlemlemekteyiz; ve ben, içinde abandonterlerin yaşlı fanilere aşkın-evren dillerini öğrettikleri oldukça eski bir kaç gezegeni ziyaret ettim. Ve bu dünyalar üzerinde ben, absonit kişiliklerinin morontia mabedi içinde kesinlik unsurlarının mevcudiyetini böylelikle açığa çıkardıkları işleyiş biçimini gözlemledim.

55:6.7 (631.3) Bu anlatım, evrimsel dünyalar üzerinde fani unsurun derin bir biçimde arzuladığı muhteşem amacın hikâyesidir; ve bu anlatılanların tümü, insan varlıklarının morontia süreçlerine girmelerinden önce bile gerçekleşmektedir; bu muhteşem gelişimin tümü, Cennet yükselişi ve kutsallık erişiminin sonu olmayan ve kavranılamaz sürecinin tam da ilk aşaması olarak, yerleşik dünyalar üzerinde maddi faniler tarafından erişilebilmektedir.

55:6.8 (631.4) Ancak ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş dünyanın yedinci çağında uzun bir süreç boyunca mevcut olan dünyalardan şu an gelmekte bulunan unsurların ne türden bir evrimsel faniler olduklarını muhtemel bir biçimde tahayyül edebilir misiniz? Yükseliş süreçlerine başlamak için yerel evren başkentine ait morontia dünyalarına atlayarak geçiş yapan varlıklar bu unsurlardır.

55:6.9 (631.5) Eğer doğru düzenden çıkmış Urantia’nın fanileri; ışık ve yaşam altında uzun bir süre boyunca istikrara kavuşturulmuş bu daha ileri dünyalardan sadece birini görseydi, yaratımın evrimsel düzenine ait bilgeliği bir daha hiçbir zaman sorgulamazdı. Eğer ebedi yaratım ilerleyişinin geleceği mevcut bulunmasaydı bile, kusursuzlaştırılmış kazanımın bu türden istikrara kavuşturulmuş dünyaları üzerinde fani ırkların muhteşem evrimsel erişimleri insanın zaman ve mekân dünyaları üzerinde yaratımını tek başına fazlasıyla haklı gösterebilirdi.

55:6.10 (631.6) Biz sıklıkla; eğer asli evren ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş olsaydı, yükseliş halindeki seçkin fanilerin hala Kesinliğin Birlikleri’ne girmeye zorunlu olup olmayacaklarını sorgulamaktayız. Fakat biz bu sorunun cevabını bilmemekteyiz.

7. Birinci veya Gezegensel Aşama

55:7.1 (631.7) Bu çağ, yeni gezegensel yönetim merkezindeki morontia mabedinin ortaya çıkmasından ışık ve yaşam altında bütüncül bir sistemin istikrara kavuşma zamanına kadar uzanmaktadır. Bu çağ Gezegensel Prens, ilgili âlemin Cennet bahşedilme Evladı’nın emri ve kişisel mevcudiyeti tarafından Gezegensel Egemen’in düzeyine yükseltildiği zaman, birbirini takip eden dünya görevlerinin sonuna doğru Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatlar tarafından başlatılır. Bununla eş zamanlı bir biçimde gerçekleşen bir biçimde orada, kesinlik unsurları gezegensel olaylara olan etkin katılımlarını başlatır.

55:7.2 (632.1) Dışa dönük ve gözle görünebilir ortaya çıkışları bakımından ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş bir dünyanın mevcut idarecileri veya yöneticileri, Gezegensel Âdem ve Havva biçiminde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’dır. Kesinlik unsurları gözle görülebilir bir nitelikte bulunmaktadır; buna benzer bir biçimde aynı zamanda Prens-Egemen, bu niteliğe morontia mabedinin dışındaki hallerde sahiptir. Gezegensel düzenin mevcut ve kesin yöneticileri böylelikle Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’dır. Evren âlemleri boyunca krallar ve kraliçelerin kavramsallaşmasına dair düşünceye saygın bir değer katan özellik bu düzenlemelerin bilgisidir. Ve krallar ve kraliçeler, bir dünya bu türden yüksek kişiliklere daha da yüksek ancak görünmez olan yöneticiler adına idarede bulunma yetkisi verdiği zaman, bu gibi en olası koşullar altında büyük bir başarının parçalarıdır.

55:7.3 (632.2) Bu türden bir dönem dünyanız üzerinde elde edildiğinde, şu an Urantia’nın vekil Gezegensel Prens’i olan Maçiventa Melçizedeği kuşkusuz, Gezegensel Egemen’in konumunu dolduracaktır; ve onun, Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları’nın vesayetleri olarak mevcut an içerisinde Edentia üzerinde tutulmakta olan Urantia Âdem ve Havvası’nın bir erkek ve kız evladı tarafından eşlik edileceği Jerusem üzerinde uzun bir süreden beri tahmin edilmektedir. Âdem’in bu evlatları Urantia üzerinde Melçizedek-Egemeni ile birliktelik içerisinde böylelikle hizmet verebilir; çünkü onlar, Edentia’ya geçişe hazırlık için Urantia üzerinde maddi bedenlerini teslim etmeleri zamanı olan yaklaşık olarak 37.000 yıl önce doğum güçlerinden mahrum bırakılmışlardır.

55:7.4 (632.3) Bu istikrara kavuşturulmuş olan çağlar, her yerleşik gezegenin sistem içinde nihai dengeye erişmesine kadar sürekli bir biçimde devam eder; ve bunun sonrasında, — ışık ve yaşama en son erişen âlem olarak — en genç dünya bu türden bir istikrarı sistem zamanına göre bin yıllık bir süre boyunca deneyimlediği zaman, sistemin bütünü istikrar düzeyine girer ve bireysel dünyalar ışık ve yaşam döneminin sistem çağına alınır.

8. İkinci veya Sistem Aşaması

55:8.1 (632.4) Bütüncül bir sistem yaşam içinde istikrara kavuşmuş bir hale geldiği zaman, hükümetin yeni bir düzeni başlatılır. Gezegensel Egemenler; sistem heyet oturumunun üyeleri haline gelip, Takımyıldız Yaratıcıları’nın reddetme yetkisine tabi olan bu yeni idari bünye yönetim bakımından yücedir. Yerleşik dünyaların bu türden bir sistemi neredeyse özerktir. Sistem yasama meclisi yönetim merkez dünyası üzerinde oluşturulmuş olup, ve her gezegen buraya kendisine ait on temsilcisini göndermektedir. Mahkemeler bu aşamada sistem başkentlerinde kurulmuş olup, yalnızca itirazlar evren yönetim merkezinde alınmaktadır.

55:8.2 (632.5) Sistemin istikrara kavuşturulmasıyla birlikte, aşkın evren Yüce İdarecisi’nin temsilcisi olan Görevlendirilmiş Koruyucu, sistem yüce mahkemesine ve yeni yasama meclisinin mevcut baş sorumlusuna danışmanlık yapmak için gönüllü olur.

55:8.3 (632.6) Bütün bir sistemin istikrara kavuşturulmasından sonra Sistem Egemenleri, artık gelip gitme etkinliklerini sonlandıracaklardır. Bu türden bir egemen sürekli bir biçimde kendi sisteminin başında kalmaya devam eder. Yardımcı egemenler, öncül çağlarda gerçekleştiği gibi değişmeye devam eder.

55:8.4 (632.7) İstikrarın bu çağı boyunca midsonitler ilk defa; kısa süreli ikametlerinin evren yönetim merkezinden, yasama meclislerinin danışmanları ve yargısal yüksek mahkemelerin tavsiye unsurları biçiminde faaliyet göstermek için gelmektedir. Bu midsonitler aynı zamanda; yüce değerin yeni mota anlamlarını, kesinlik unsurları ile birlikte ortak bir biçimde sağladıkları eğitim girişimlerine aşılamak için belirli uğraşları yerine getirirler. Maddi Evlatlar’ın biyolojik bir biçimde fani ırklara yapmış olduklarını, midsonit yaratılmışları bu aşamada felsefenin ve ruhsallaşmış düşüncenin sürekli ilerleyen alanlarında bahse konu bütünleşmiş ve yüceltilmiş insanlar için yapmaktadırlar.

55:8.5 (633.1) Yerleşik dünyalar üzerinde Eğitmen Evlatlar, kesinlik unsurları ile birlikte gönüllü işbirlikçileri haline gelmektedirler; ve yine bu Eğitmen Evlatlar, bütün bir sistemin ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmasından sonra artık farklı varış dünyaları olarak kullanılmayacak olan malikâne dünyalarına kadar kesinlik unsurlarına eşlik etmektedir; en azından bu durum, bütün bir takımyıldızın bu şekilde evirilmesi zamanında gerçeklik taşımaktaydı. Ancak Nebadon içinde bu ölçüde gelişen hiçbir topluluk bulunmamaktadır.

55:8.6 (633.2) Bizim, bu türden yeniden atanan malikâne dünyalarını yüksek bir biçimde denetleyecek olan kesinlik unsurlarının görevinin doğasını açığa çıkarmamıza izin verilmemektedir. Buna rağmen siz, bu anlatımlarda tasvir edilmeyen, evrenler boyunca ussal yaratılmışların çeşitli türlerinin mevcut bulunduğu hususunda bilgilendirilmiş bir konumda bulunmaktasınız.

55:8.7 (633.3) Ve bu aşamada sistemler birer birer ilgili bağlı dünyalarının ilerleyişinin durumuna göre ışık altında istikrara kavuşturulduğunda, bir takımyıldız içindeki en son sistemin istikrara kavuşmasıyla birlikte; — Maddi Evlat, Zamanın Birlikteliği, Berrak ve Sabah Yıldızı olarak — evren idarecilerinin, yerleşik dünyaların istikrara kavuşturulmuş yüz sistemimin yeni kusursuzlaştırılmış ailesine ait koşulsuz idareciler olarak En Yüksek Unsurlar’ı duyurmak için takımyıldızın başkentine varışının zamanı gelmiştir.

9. Üçüncü veya Takımyıldız Aşaması

55:9.1 (633.4) İstikrara kavuşturulmuş sistemlerin bütüncül bir takımyıldızının birleşmesine, yönetim yetkisinin yeniden dağıtımları ve evren idaresinin yeniden düzenlenmeleri tarafından eşlik edilir. Bu çağ, her yerleşik dünya üzerinde ilerlemiş kazanıma şahit olur; ancak bu çağ özel olarak, sistem yüksek denetimi ve yerel evren hükümeti ile birlikte ilişkilerin dikkate değer bir biçimde değişikliğe uğradığı haliyle, takımyıldız yönetim merkezi üzerinde yeniden düzenlemeler tarafından belirlenmektedir. Bu çağ boyunca birçok takımyıldızı ve evren etkinlikleri, sistem başkentlerine aktarılmaktadır; ve aşkın evrenin temsilcileri gezegensel, sistem, evren idarecileri ile birlikte yeni ve daha doğrudan ilişkilerin sorumluluğunu üstlenirler. Bu yeni birlikteliklerle eş zamanlı bir biçimde belirli aşkın evren idarecileri kendilerini, takımyıldız başkentleri üzerinde En Yüksek Yaratıcılar’a gönüllü danışmanlar olarak konumlandırırlar.

55:9.2 (633.5) Bir takımyıldız bu biçimde ışık içinde istikrara kavuşturulduğu zaman, yasama faaliyeti sonlanır ve bunun yerine En Yüksek Unsurlar tarafından başkanlık edilen Sistem Egemenleri’nin heyeti faaliyet gösterir. Bu aşamada bu türden idari topluluklar, Havona ve Cennet ilişkileri ile ilgili olan olaylarla aşkın evren hükümeti ile birlikte doğrudan bir biçimde ilgilenmeye başlar. Bunun dışında kalan durumlarda ise takımyıldız eskisi gibi yerel evrenle ilgili bir konumda bulunmaya devam eder. İstikrara kavuşturulmuş yaşam içinde bir aşamadan diğerine univitatialar takımyıldız morontia dünyalarını idare etmeye devam eder.

55:9.3 (633.6) Çağlar geçtikçe Takımyıldız Yaratıcıları, eskiden evren yönetim merkezinde konumlanan detaylı idari veya yüksek denetim faaliyetlerini gittikçe artan bir biçimde üstlenir. İstikrarın altıncı düzeyine erişilmesiyle birlikte bu birleşmiş takımyıldızları, neredeyse bütüncül özerkliğin konumuna erişmiş olacaktır. İstikrarın yedinci düzeyine girilmesiyle birlikte bu idarecilerin yüceltilmesi kuşkusuz bir biçimde, isimleri tarafından simgelenen En Yüksek Unsurlar’ın gerçek soyluluğuna şahit olacaktır. Yerel evren hükümeti yeni asli evren sorumluluklarının ödevlerini kapsamak için genişlerken, Takımyıldızlar için bütün amaç ve gayeler bunun sonrasında doğrudan bir biçimde aşkın-evren yöneticilerini kapsayacaktır.

10. Dördüncü veya Yerel Evren Aşaması

55:10.1 (634.1) Bir evren ışık ve yaşam içinde istikrara kavuş bir düzeye geldiğinde yakın bir zamanda bu yerleşkeler bütünü, oluşturulmuş aşkın-evren döngülerine doğru yönelmeye başlar; ve Zamanın Ataları, sınırsız yetkinliğin yüce heyetinin oluşturulduğunu duyurur. Bu yeni yönetim bünyesi, Zamanın Birlikteliği tarafından başkanlık edilen yüz Zamanın İnançlısı tarafından meydana gelmektedir; ve bu yüce heyetin ilk etkinliği, Üstün Yaratan Evlat’ın devam eden egemenliğini tanımaktır.

55:10.2 (634.2) Cebrail ve Yaratıcı Melçizedek ile ilgili olan kapsam bütünlüğü bakımından evren idaresi büyük ölçüde değişmeyen bir nitelikte bulunmaktadır. Sınırsız yetkinliğin bu heyeti başlıca, ışık ve yaşamın ilerlemiş düzeyi sonrasında açığa çıkan yeni sorunlar ve yeni koşullar ilgilenir.

55:10.3 (634.3) İlgili Yardımcı Müfettiş bu aşamada; yerel evrenin istikrar sağlayıcı birliklerini oluşturması için bütün Görevlendirilmiş Sorumluları yönlendirmekte olup, Yaratıcı Melçizedek’in yüksek denetimini kendisiyle paylaşması talebinde bulunur. Ve bu aşamada ilk kez, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin bir birliği Zamanın Birlikteliği’nin hizmetine atanır.

55:10.4 (634.4) Bütün bir yerel evrenin ışık ve yaşam altında istikrara kavuşması bireysel yerleşim dünyalarından evren yönetim merkezine uzanan bir kapsam dâhilinde, idarenin bütüncül düzeyi içinde köklü yeni düzenlemeleri başlatır. Yeni ilişkiler, takımyıldızları ve sistemlere kadar aşağı doğrultuda ilerleyen bir biçimde genişler. Yerel evren Ana Ruhaniyeti, aşkın evrenin Ana Ruhaniyeti ile birlikte yeni irtibat ilişkilerini deneyimler; ve Cebrail, Üstün Evlat’ın yönetim merkez dünyasından ayrılabileceği durumlarda etkin bir konumda bulunmak amacıyla Zamanın Ataları ile birlikte doğrudan ilişki kurar.

55:10.5 (634.5) Bu ve bunu izleyen çağlarda Hakimane Evlatlar, yazgı dönemi hâkimleri olarak faaliyet göstermeye devam eder; bunun karşısında bu Cennet’in bu Avonal Evlatları’nın yüz unsuru evren başkenti üzerinde Berrak ve Sabah Yıldızı’nın yeni bir yüksek heyeti oluşturur. Daha sonra, Sistem Egemenleri’nin talebi üzerine, bu Hakimane Evlatları’ndan bir unsur; birlikteliğin yedinci düzeyine erişilene kadar her yerel sistemin yönetim merkez dünyası üzerinde konumlanan yüce danışman haline gelecektir.

55:10.6 (634.6) Bu çağ boyunca Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları, yalnızca Gezegensel Egemenler’e değil aynı zamanda üçerli topluluklar halinde benzer bir biçimde Takımyıldız Yaratıcıları’na hizmet veren konumda, gönüllü danışmanlar haline gelmektedir. Ve en sonunda bu Evlatlar, yerel evren içinde kendi konumlarına sahip olurlar; çünkü bu zaman zarfında onlar, yerel yaratımın karar yetkisinden alınıp, sınırsız yetkinliğin yüce heyetinin hizmetine atanırlar.

55:10.7 (634.7) Kesinlik birlikleri bu aşamada ilk kez, yüce heyet olarak genişletilmiş bir Cennet yönetiminin karar yetkisini tanırlar. Bu zaman zarfına kadar kesinlik unsurları, Cennet’in bu kapsamında hiçbir yüksek denetimi tanımamış bir konumda bulunmaktadırlar.

55:10.8 (634.8) Bu türden istikrara kavuşturulmuş evrenlerin Yaratan Evlatları, zamanların büyük bir çoğunluğunu Cennet ve onun birliktelik halindeki dünyalarında geçirirler; ve danışma konumunda onlar, yerel yaratım boyunca sayısız kesinlik topluluklarına hizmet vermektedir. Bu özel düzen içerisinde Mikâil’in insanı, yüceltilmiş kesinlik fanileri ile birlikte daha bütünsel bir birlikteliği deneyimleyecektir.

55:10.9 (634.9) Yaratan Evlatlar’ın bu aşamada öncül meclisin süreci içinde bulunan dışsal evrenler ile olan faaliyeti üzerine yapılan varsayımlar bütünüyle boştur. Ancak hepimiz bu türden fikirleri zaman zaman yürütmekteyiz. Gelişimin bu dördüncü aşamasına erişilmesi zarfında Yaratan Evlat idari bir biçimde özgür hale gelir; Kutsal Hizmetkâr ilerleyen bir biçimde kendi hizmetini aşkın evren Üstün Ruhaniyeti ve Sınırsız Ruhaniyet ile birleştirir. Orada; Yaratan Evlat, Yaratıcı Ruhaniyet, Akşam Yıldızları, Eğitmen Evlatlar ve sayıları sürekli artan kesinlik birlikleri arasında yeni ve yüce bir ilişkinin evirilişi açığa çıkmaktadır.

55:10.10 (635.1) Eğer Mikâil; Nebadon’dan herhangi bir biçimde sürekli olarak ayrılmak durumunda kalırsa, Cebrail kuşkusuz bir biçimde birlikteliği olarak Yaratıcı Melçizedek ile beraber baş idareci haline gelecektir. Eş zamanlı olarak yeni bir düzey; Maddi Evlatlar, univitatialar, midsonitler, susatialar ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler gibi, kalıcı vatandaşlığın tüm düzeylerine aktarılacaktır. Ancak evrim devam ettiği müddetçe evren idaresi içinde yüksek melekler ve baş meleklerin varlığına ihtiyaç duyulacaktır.

55:10.11 (635.2) Biz buna rağmen varsayımlarımızın iki niteliğinden tatminiyet duymaktayız: Eğer Yaratan Evlatlar’ın dışsal evrenlere hareket etmeleri zorunluysa, Kutsal Hizmetkârlar kuşkusuz bir biçimde onlara eşlik edecektir. Biz eşit bir biçimde, Melçizedekler’in kökenlerinin evrenlerinde kalmaya devam edeceklerinden eminiz. Biz Melçizedekler’in, yerel evren hükümeti ve idaresi içinde sorumlu görevlerde sürekli olarak artan bir biçimde görev alacaklarına dair nihai sona sahip olduklarını düşünmekteyiz.

11. Azınlık ve Çoğunluk Birim Aşamaları

55:11.1 (635.3) Aşkın evrenin azınlık ve çoğunluk birimleri, ışık ve yaşamın istikrara kavuşma tasarımı içinde doğrudan bir biçimde görev almaz. Bu türden evrimsel ilerleyiş başlıca olarak; bir birim olarak yerel evren ile ilgili olup, yalnızca bir yerel evreni bir araya getiren yerleşkeler ile alakalıdır. Bir aşkın evren, onu bir araya getiren yerel evrenlerin tümünün bu biçimde kusursuzlaştırıldığı zaman, ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulur. Ancak yedi aşkın evrenin hiçbiri; ilerleyişin bu düzeyine erişmemiş olup, bu aşamaya yaklaşır bir konumda bile bulunmamaktadır.

55:11.2 (635.4) Azınlık birim aşaması. Gözlemlerimiz kadarıyla, istikrarın beşinci veya azınlık birim aşaması aşkın evrenin oluşturulmuş döngüleri içinde birliktelik halindeki yüz yerel evrenin fiziksel düzeyi ve eş güdümsel istikrarı ile ayrıcalıklı bir biçimde ilgilidir. Göründüğü kadarıyla güç merkezleri ve onların birliktelikleri dışında hiçbir birim, maddi yaratımın bu türden yeniden düzenlenişleri ile ilgili değildir.

55:11.3 (635.5) Çoğunluk birim aşaması. Altıncı düzey veya çoğunluk birim istikrarı ile ilgili olarak biz yalnızca varsayımda bulunabiliriz; çünkü hiçbirimiz bu türden bir etkinliğe sahip olmuş bir konumda bulunmamaktayız. Yine de biz, yerleşik dünyalar ve onların evren topluluklarına ait bu türden gelişmiş bir düzeye muhtemel bir biçimde eşlik edecek idari ve diğer yeniden düzenlemeler ile ilgili birçok fikir yürütebiliriz.

55:11.4 (635.6) Azınlık birim düzeyi, eş güdümsel fizik dengesi ile ilgili olduğu için biz; çoğunluk birim birleşmesinin, kâinatsal bilgeliğin yüce gerçekleşmesi içinde birtakım ileri kazanımlar olarak erişimin belirli yeni ussal seviyeleri ile ilgili olacağının çıkarımında bulunmaktayız.

55:11.5 (635.7) Bahse konu zaman zarfına kadar evrimsel ilerleyişin erişmediği düzeylerin gerçekleşmesine muhtemel bir biçimde eşlik edecek yeniden düzenlemeler ile ilgili çıkarımlarımıza biz, yerleşik düzeyler üzerinde bu türden kazanımların sonuçlarını ve eski ve oldukça gelişmiş olan âlemler üzerinde yaşayan bireysel fanilerin deneyimlerini gözlemleyerek varmış bulunmaktayız.

55:11.6 (635.8) Bir evren veya aşkın evrenin sahip olduğu idari işleyiş düzenlerinin ve hükümetsel işleyiş biçimlerinin, bireysel yerleşik bir gezegenin veya bu türden bir âlem üzerindeki herhangi bir bireysel faninin evrimsel gelişimini veya ruhsal ilerleyişini kısıtlayamayacağı veya onu engelleyemeyeceği hususunu kesin bir doğru olarak kabul edin.

55:11.7 (635.9) Daha eski evrenlerin bazıları içinde biz; yerel sistemleri henüz ışık içinde istikrara kavuşmamış olan, ışık ve yaşamın beşinci ve altıncı düzeylerinde — ve hatta yedinci çağa kadar gelişmiş bir düzeyde bile — istikrara kavuşturulmuş dünyaları bulmaktayız. Genç gezegenler sistem birliğini geciktirebilirler; ancak bu durum, eski ve gelişmiş bir dünyanın ilerleyişi için en ufak derecede bile engel yaratmaz. Buna ek olarak ne de çevresel kısıtlılıklar, bir tecrit dünyası üzerinde bile, bireysel faninin kişisel kazanımını engelleyebilir; Nasıralı İsa, insanlar arasında bir insan olarak, Urantia üzerinde on dokuz yüz bin yıldan daha da önce bir zaman zarfında ışık ve yaşamın düzeyine kişisel olarak erişmiştir.

55:11.8 (636.1) Her ne kadar yedi aşkın evrenin istikrarı etkinliğini güvenilir bir biçimde tahayyül edemesek de, ışık içinde bütün bir aşkın evren istikrara kavuşturulduğu zaman onun neyi deneyimleceğine dair oldukça güvenilir varsayımlara biz; uzun süreçler boyunca istikrara kavuşturulmuş dünyalar üzerinde hangi gelişmelerin meydana geldiğini gözlemleyerek varmış bulunmaktayız.

12. Yedinci veya Aşkın Evren Aşaması

55:12.1 (636.2) Biz olumlu bir biçimde, bir aşkın-evren ışık altında istikrara kavuştuğunda neyin ortaya çıkacağını tahmin edemeyiz; çünkü bu türden bir gelişme hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Melçizedekler’in şu ana kadar hiçbir biçimde doğruluğuna itiraz edilmemiş öğretilerinden biz; yerleşik dünyalardan aşkın-evren yönetim merkezine uzanan bir kapsam dâhilinde, zaman ve mekânın yaratımlarının her birimine ait bütüncül düzenleme ve idare içinde köklü değişikliklerin gerçekleşeceğinin çıkarımında bulunmaktayız.

55:12.2 (636.3) Aksi durumlarda herhangi bir göreve atanmamış olan kutsal-bir-biçimde-üçleştirilmiş-yaratılmış evlatların geniş sayıdaki unsurlarının, istikrara kavuşturulmuş aşkın-evrenlerin yönetim merkezleri ve bölgesel başkentleri üzerinde bir araya getirileceklerine genel olarak inanılmaktadır. Bu durum, Havona ve Cennet doğrultusu içindeki seyahat etmekte olan dışsal uzay yolcularının istikametlerine gelecek bir zaman zarfındaki varışlarına dair bir varsayım olabilir; ancak biz gerçek anlamda bu varsayımın doğru olup olmadığını bilmiyoruz.

55:12.3 (636.4) Eğer bir aşkın-evren ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulursa, ve bu durumun gerçekleştiği zaman aralığında biz, Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri’ne ait danışmanlığın artık aşkın-evrenin yönetim merkez dünyası üzerinde yüksek idari bünye haline geleceğine inanmaktayız. Bu unsurlar, istikrara kavuşturulmuş aşkın-evren içinde böylelikle etkin hale gelecek absonit idareciler ile birlikte doğrudan iletişimde bulunmaya yetkin olan kişiliklerdir. Her ne kadar bu Koşulsuz Yüksek Denetimciler; yaratımın ilerlemiş evrimsel birimlerinde danışmanlar ve karar yardımcıları olarak uzun süreçler boyunca faaliyet göstermiş olsalar da, Yüce Varlık’ın yönetiminin egemen hale gelişine kadar idari sorumlulukları üstlenmemektedir.

55:12.4 (636.5) Bu çağ boyunca daha ayrıcalıklı bir biçimde faaliyet gösteren Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri; sınırlı, absonit, nihai veya sınırsız bir nitelikte bulunmamaktadır; onlar, yüceliğin tam da kendisi olup yalnızca Yüce olan Tanrı’yı temsil ederler. Onlar; zaman-mekân yüceliğinin kişiselleşmesi olup, böylelikle Havona içinde faaliyet göstermemektedirler. Onlar yalnızca yüce birleştiriciler olarak faaliyet gösterirler. Onlar muhtemelen evren yansımasının işleyiş biçimine katılmaktadır; ancak biz bu varsayımdan emin değiliz.

55:12.5 (636.6) Hiçbirimiz, (Havona’ya bağlı olan yedi aşkın-evren olarak) asli evren bütünüyle ışık ve yaşam altında istikrara kavuştuğunda neyin ortaya çıkacağına dair tatmin edici bir kavrayış yürütememektedir. Bu etkinlik kuşkusuz bir biçimde, merkezi evrenin ortaya çıkışından beri ebediyetin kayıtları içinde en büyük gelişme olacaktır. Yüce Varlık’ın kendi başına ruhaniyetini gizleyen Havona gizeminden açığa çıkacağına ek olarak, zamanın ve mekânın kusursuzlaştırılmış yaratımlarına ait her şeye gücü yeten ve deneyimsel egemen olarak yedinci aşkın-evrenin yönetim merkezinde ikamet eder bir konuma geleceğini düşünen unsurlar bulunmaktadır. Ancak biz gerçek anlamıyla bu varsayımın doğruluğuna ait hiçbir bilgiye sahip değiliz.

55:12.6 (636.7) [Urantia üzerinde Baş Melek Heyeti’ne geçici olarak atanan bir Kudreti İletici tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved