26. Makale - Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

26. Makale

Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri

26:0.1 (285.1) BİRİNCİL Hizmetkâr Ruhaniyetleri, merkezi evrenin ve Cennet’in hizmet ruhaniyetleridir; onlar, meleksel ev sahipleri biçimindeki Sınırsız Ruhaniyet’in en alt düzeyde bulunan topluluğunun en üst düzeyinde yer alır. Bu türden hizmetkâr ruhaniyetler ile, Cennet Adası’ndan zaman ve mekân dünyalarına kadar her yerde karşılaşılabilir. Onların hizmetleri olmadan, düzenlenmiş ve yerleşik hale getirilmiş yaratımın büyük bir kısmı var edilemezdi.

1. Hizmetkâr Ruhaniyetler

26:1.1 (285.2) Melekler, tüm mekânın evrimsel ve yükseliş halindeki irade yaratılmışlarının hizmetkâr-ruhaniyet birliktelikleridir; onlar aynı zamanda, âlemlerin kutsal kişilikleri içindeki yüksek ev sahiplerinin çalışma birliktelikleri ve iş arkadaşlarıdır. Meleklerin düzeylerinin tümü, apayrı kişilikler olup; oldukça yüksek bir biçimde bireyselleştirilmişlerdir. Onların tümü, geri dönüşüm idarecilerinin hizmetlerinin takdiri için büyük bir yetkinliğe sahiptirler. Mekânın İletici Ev Sahipleri ile birlikte hizmetkâr ruhaniyetler, istirahatın ve değişimin mevsimlerinden hoşnutiyet duyarlar; onlar, oldukça sosyal olan doğaya sahip olup, insanları fazlasıyla aşan bir birliktelik yetkinliğine sahiptir.

26:1.2 (285.3) Muhteşem kâinatın hizmetkâr ruhaniyetleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.

26:1.3 (285.4) 1. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

26:1.4 (285.5) 2. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

26:1.5 (285.6) 3. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

26:1.6 (285.7) 4. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

26:1.7 (285.8) 5. Yüksek Melekler.

26:1.8 (285.9) 6. Çocuksu Melekler ve Sanobimler.

26:1.9 (285.10) 7. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar.

26:1.10 (285.11) Meleksel düzeylerin bireysel üyeleri, evren içinde bireysel düzey bakımından bütünüyle sabit değildir. Belirli düzeylerin melekleri bir mevsimliğine Cennet Dostları, bazıları ise Göksel Kaydediciler’i haline gelebilirler; geride kalanları ise Teknik Danışmanlar’ın düzeylerine yükselir. Belli başlı çocuksu melekler, meleksel düzeye ve onun nihai sonuna erişmeyi arzulayabilirlerken; evrimsel yüksek melekler yükseliş halindeki Tanrı’nın Evlatları’nın ruhsal düzeylerine erişebilir.

26:1.11 (285.12) Hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi düzeyi, açığa çıkarıldığı biçimiyle, yükseliş yaratılmışları için faaliyetlerinin en yüksek önemiyle iniltili olarak bu anlatımın sunumu amacıyla şu şekilde toplanmıştır:

26:1.12 (285.13) 1. Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri: Birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin üç düzeyi Cennet-Havona sistemi içinde hizmet eder. Öncül veya Cennet birincil hizmetkâr ruhaniyeti, Sınırsız Ruhaniyet tarafından yaratılmıştır. Havona içinde hizmet eden ikincil ve üçüncül düzeyler sırasıyla, Üstün Ruhaniyetler’in ve Döngülerin Ruhaniyetleri’nin doğumudur.

26:1.13 (286.1) 2. Aşkın Evrenler’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri — ikincil, üçüncül ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in çocukları biçimindeki ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri değişken bir biçimde yedi aşkın evren içinde hizmet eder. Sınırsız Ruhaniyet’in kökenine ait olan biçimdeki üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri nihai olarak, Zamanın Ataları’nın Yaratan Evlatları’nın irtibat hizmetine adanmıştır. Dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri Sınırsız Ruhaniyetler ve Yedi Yüce İdareci tarafından birlikte yaratılmış olup; onlar, Yedi Yüce İdareci’nin ayrıcalıklı hizmetçileridir. Bahse konu bu üç düzey hakkındaki tartışma, bu yazı dizisi içinde bulunan bir sonraki anlatımın konusunu oluşturmaktadır.

26:1.14 (286.2) 3. Yerel Evrenler’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri; yüksek melekler ve onların yardımcıları biçimindeki çocuksu melekler ile bütünleşir. Yükseliş halindeki faniler bir Evren Ana Ruhaniyeti’nin bu doğumları ile birlikte ilk irtibatı kurmaktadır. Her ne kadar yarı-ölümlü yaratılmışlar işlev bakımından sık sık hizmetkâr ruhaniyetler ile birlikte sınıflandırılsa da; yerleşik dünyalar üzerinde doğuma ait olan onlar, bütüncül bir biçimde meleksel düzeylere aslında ait değillerdir. Yüksek melekler ve çocuksu melekler ile ilgili olan onların hikâyesi, yerel evreninizin olaylarıyla iniltili bahse konu bu makalelerde sunulmuştur.

26:1.15 (286.3) Meleksel ev sahiplerinin tüm düzeyleri, çok çeşitli evren hizmetlerine adanmış olup; onlar, göksel varlıkların yüksek düzeylerine bir şekilde hizmet etmektedir. Ancak zamanın çocukları için ilerlemenin kusursuzluğuna ait olan yükseliş düzeyinin devamının sağlanmasında görevli olan unsurlar, birincil ve ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ek olarak sayıca kalabalık olan nüfuslar halindeki yüksek meleklerdir. Merkezi, aşkın ve yerel evrenlerde faaliyet içinde bulunarak onlar; Sınırsız Ruhaniyet tarafından, Ebedi Evlat vasıtasıyla Kâinatın Yaratıcısı’na erişmeyi arzulayan her unsurun yardımı ve rehberliği için sağlanan ruhaniyet yardımcılarının kırılmaz zincirini oluşturur.

26:1.16 (286.4) Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Kâinatın Yaratıcısı ile ilgili eylemin sadece bir fazıyla alakalı olan “ruhaniyet kutuplaşması” ile sınırlıdır. Onlar, Yaratıcı’nın ayrıcalıklı olan döngülerinde doğrudan bir biçimde görev almalarının dışında, tek başlarına çalışabilirler. Yaratıcı’nın doğrudan olan hizmeti üzerinde güç alıcılığında bulundukları zaman; birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin, faaliyet göstermeye yetkin hale gelmek için çiftler halinde gönüllü olarak birliktelik içine girmeleri gerekmektedir. İkincil hizmetkâr ruhaniyetleri benzer bir biçimde sınırlı olup; onlar, Ebedi Evlat’ın döngüleri ile birlikte eş zamanlı hale gelebilmek için çiftler halinde çalışmaya zorunludur. Yüksek melekler, bireysel ve konumsal şeklinde ayrı kişilikler olarak tek başlarına çalışabilirler; fakat onlar sadece bağlı çiftler olarak kutuplaştıklarında, döngüleştirmeye yetkin hale gelebilmektedirler. Bu türden ruhaniyet varlıkları çiftler halinde birliktelik içine girdikleri zaman, onlardan biri diğeri için tamamlayıcı olarak tanımlanır. Tamamlayıcı ilişkiler geçici olabilir; onlar kalıcı bir doğaya ait olmak zorunda değillerdir.

26:1.17 (286.5) Işığın bahse konu bu muazzam yaratılmışları, âlemin öncül döngülerinin ruhsal enerjisinin alımı tarafından doğrudan bir biçimde sağlanır. Urantia fanileri ışık-enerjisine mutlaka doğumsal ete kemiğe bürünüş ile erişmek zorundadır; fakat meleksel ev sahipleri, döngüleştirme ile bu süreci gerçekleştirir. Onlar “sizin bilmediğiniz yiyeceklere sahiptir.” Onlar aynı zamanda, harikulade Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın dağıtım içinde bulunan öğretilerinden beslenir; yine onlar bir bilgi alışına sahip olup, bahse konu Evlatlar’ın hayat enerjilerini sindirme işleyiş biçimine fazlasıyla benzeyen bilgeliğin beslenmesini içlerinde barındırır.

2. Kudretli Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri

26:2.1 (286.6) Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Cennet ve merkezi evren üzerinde kısa süreli olarak ikamet eden varlıkların tüm türleri için yetenekli hizmetkârlardır. Bahse konu bu yüksek melekler; birinci, ikinci ve üçüncü derece biçimindeki üç ana düzey içerisinde yaratılmıştır.

26:2.2 (287.1) Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Bütünleştirici Yaratan’ın ayrıcalıklı doğumudur. Onlar kendi hizmetlerini, Cennet Vatandaşları ve yükseliş halindeki kutsal yolcuların başından beri genişleyen birliklerinin belirli toplulukları arasında eşit olarak bölerler. Ebedi Ada’nın bahse konu melekleri, Cennet sakinlerinin bu iki topluluğunun temel eğitimini ilerletmede yüksek bir biçimde etkilidir. Onlar; kusursuz irade yaratılmışlarının ve kutsallığın en yüksek türünden bir varlık olarak ve diğeri ise kâinat âlemlerinin tümü içinde irade sahibi yaratılmışın en alçakta bulunan türünün kusursuzlaştırılmış evrimi olarak, kâinat yaratılmışlarının bu iki benzersiz düzeyinin birbirlerini anlamasında oldukça fazla bir biçimde katkıda bulunur.

26:2.3 (287.2) Birinci derecedeki birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin görevi o kadar benzersiz ve ayırt edicidir ki, onların bu görevi ilerleyen anlatımlarda ayrı bir biçimde irdelenecektir.

26:2.4 (287.3) İkinci Derecedeki Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Havona’nın yedi döngüsü üzerindeki yükseliş varlıkları olaylarının yönlendiricileridir. Onlar, merkezi yaratımın dünya döngüleri üzerinde uzun süreçler boyunca geçici şekilde ikamet eden Cennet Vatandaşları’nın sayısız düzeylerinin eğitimsel hazırlanmasına hizmet etmede eşit bir derecede ilgilidir; fakat biz onların hizmetinin bu fazını irdelemeyebiliriz.

26:2.5 (287.4) Orada, kaynağının her birini Yedi Üstün Ruhaniyet’in birinden alan ve doğasının da ona göre belirlendiği biçimde bahse konu bu yüksek meleklerin yedi türü bulunmaktadır. Ortaklaşa bir biçimde Yedi Üstün Ruhaniyet, benzersiz varlıkların ve birimlerin birçok farklı topluluklarını yaratmakta olup; her düzeyin bireysel üyeleri göreceli bir biçimde doğaları bakımdan tek tiptir. Fakat bahse konu bu Yedi Ruhaniyet bireysel olarak yaratımda bulunduğu zaman, açığa çıkan düzeyler her zaman doğası bakımından yedi katmanlıdır; her Üstün Ruhaniyet’in çocukları kendilerini yaratanın doğasını alır, ve buna uygun olarak diğerlerinden farklılaşır. Böyle bir nitelik, ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetinin kaynağı olup; yaratılmış türlerinin yedisinin de melekleri, başlıca merkezi ve kutsal evrenin yedi döngüsü üzerinde olacak biçimde bütün düzeyleri için eylemin tüm kanalları içinde faaliyet gösterir.

26:2.6 (287.5) Havona’nın yedi gezegensel döngüsünden her biri; Yedi Üstün Ruhaniyet’in ortaklaşa ve böylece tek tip yaratılmışları olarak, Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nin birinin doğrudan yüksek denetimi altındadır. Her ne kadar Üçüncül Kaynak ve Merkez’in doğasını almış olsalar da; bahse konu Havona’nın yedi yardımcı Ruhaniyeti, evrenin özgün doğum biçiminin bir parçasına ait değillerdi. Onlar, ebedi biçimde olan özgün yaratım sonrasında faaliyet halindeydiler, fakat bu faaliyet Grandfanda zamanlarından çok önce bir zaman aralığındaydı. Onlar kuşkusuz olarak, Yüce Varlık’ın ortaya çıkmakta olan niyetine Üstün Ruhaniyetler’in yaratıcı bir karşılığı olarak belirdiler; buna ek olarak onlar, muhteşem kâinatın düzeni üzerinde faaliyet halinde iken keşfedildiler. Sınırsız Ruhaniyet ve kâinatsal düzenleyiciler olarak onların yaratıcı birlikteliklerinin tümü; deneyimsel İlahiyatlar ve evrimleşen evrenler içindeki eş zamanlı olarak gerçekleşen gelişmeler için, yararlı yaratıcı karşılıkları yaratma yetkinliğiyle bol miktarda donatılmış bir görünüme sahiptirler.

26:2.7 (287.6) Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, kaynağını bahse konu Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nden alır. Onların her biri ayrı Havona döngüleri içinde, merkezi evrenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli bir sayıdaki üçüncü düzetin yüksek birincil hizmetkâr ruhaniyet yardımcılarının yaratılması için Sınırsız Ruhaniyet tarafından yetkilendirilmiştir. Döngü Ruhaniyetleri, zamanın kutsal yolcularının Havona’sına olan varışlarının öncesinde bahse konu bu meleksel yardımcılarının görece az miktarda olan unsurlarını yaratmışken; Yedi Üstün Ruhaniyet, Grandfanda’nın varışına kadar ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratımlarına bile başlamamıştır. İki düzeyden daha önce bir zamanda meydana gelmiş olarak, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin irdelenmesi bu nedenden dolayı anlatımın ilk sırasını teşkil edecektir.

3. Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri

26:3.1 (288.1) Yedi Üstün Ruhaniyet’in bu hizmetlileri, Havona’nın çeşitli döngülerinin meleksel uzmanları olup; onların hizmetleri, zamanın yükselen kutsal yolcuları ve ebediyetin alçalan yolcularına kadar uzanır. Kusursuz merkezi yaratımın milyarlara varan eğitim dünyaları üzerinde, tüm düzeyler içinde birincil hizmetkâr ruhaniyet birliktelikleriniz sizin için bütünüyle görülebilir halde olacaktır. Orada sizin hepiniz en yüksek anlamda, karşılıklı iletişimin ve duygudaşlığın kardeşsel bütünlükteki ve anlayış sahibi varlıkları olacaksınız. Aynı zamanda siz; Havona’ya ilk döngünün öncü dünyası boyunca giriş yapan ve buradan yedinci döngüye doğru dışsal doğrultuda kateden şekilde Cennet Vatandaşları biçimindeki alçalan kutsal yolcularını bütünüyle tanıyıp onlarla seçkin bir biçimde bütünleşeceksiniz.

26:3.2 (288.2) Yedi aşkın evrenlerden gelen alçalan kutsal yolcular; Havona’yı bahse konu doğrultunun tersi istikamette, yedinci döngünün öncü dünyasına giriş yaparak ve içsel olarak ilerleyerek geçerler. Alçalan yaratılmışların bir dünyadan diğerine olan ilerleyişleri üzerinde herhangi bir zaman limiti getirilmemiştir; buna benzer bir biçimde belirlenmiş zaman aralıkları keyfi olarak, morontia dünyaları üzerinde ikamet durumu için atanmamıştır. Fakat her ne kadar yeterli bir biçimde gelişen bireyler, yerel evren eğitim dünyalarının bir veya daha fazlasında olan kısa süreli ikametlerinden muaf tutulabilirler; hiçbir kutsal yolcu, ilerleyici ruhsallaşmanın Havona döngülerinin yedisinden de geçmekten kaçınamaz.

26:3.3 (288.3) Zamanın kutsal yolcularının hizmet için atanan üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyet birlikleri başlıca şu biçimde sınıflanmıştır:

26:3.4 (288.4) 1. Uyum Yüksek Denetimcileri. Havona üzerinde bile düzenleyici etkinin bir türünün; zamanın kutsal yolcularını, takip eden Cennet erişimlerine hazırlamak için onların tüm görevlerindeki uyumu sağlamak amacıyla gerekli olduğu açık bir biçimde görülmelidir. Bahse konu bu durum, uyum yüksek denetimcilerinin işleyen her şeyi pürüzsüzce ve hızlı bir biçimde tutmak biçimindeki gerçek görevidir. Birinci döngü üzerinde var olan bu unsurlar Havona boyunca hizmet eder; buna ek olarak onların döngüler üzerindeki mevcudiyeti, hiçbir şeyin herhangi bir biçimde ters gitmeyeceği anlamına gelmektedir. Farklı düzeylerin etkileşimde bulunduğu kişiliklerin eylemlerinin bütün bir çeşitliliğini çok katmanlı düzeylerde bile düzenleme gibi büyük bir yetkinlik, bu birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulduğunda destek sağlamalarının önünü açar. Onlar, ebediyetin ve zamanın kutsal yolcularının karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarına çok büyük bir biçimde katkıda sağlar.

26:3.5 (288.5) 2. Baş İdareci Kaydediciler. Bu melekler ikinci döngüde yaratılmıştır, fakat onlar merkezi evren üzerinde her yerde hareket eder. Onlar yürütümsel kayıtları üç kopya halinde; Havona’nın yazılı dosyaları, onların düzeylerinin ruhsal dosyaları ve Cennet’in resmi kayıtları için kaydeder. Buna ek olarak onlar kendiliğinden, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birinci derece düzeyinin bilgi sorumluları şeklindeki Cennet’in yaşayan kütüphanelerine gerçek-bilgi aktarım işlemlerini gerçekleştirirler.

26:3.6 (288.6) 3. Yayınlayıcılar. Her ne kadar Üçüncü Döngü Ruhaniyeti’nin çocuklarının resmi merkezi, en dışta bulunan döngü içinde yetmişinci gezegen üzerinde konumlansa da; onlar Havona boyunca faaliyet gösterir. Bu üstün düzensel uygulayıcılar, merkezi yaratımın yayın alıcıları ve vericileridir; buna ek olarak onlar, Cennet üzerindeki tüm İlahiyat olgunun mekân raporlarının yönlendiricileridir. Onlar, mekânın temel döngülerinin tümü için işlev gösterebilirler.

26:3.7 (288.7) 4. İleticiler, kaynağını dördüncü döngüden alır. Onlar, kişisel iletimin gerekli tüm iletilerinin sorumluları olarak Cennet-Havona sistemini kapsar. Onlar; kendi düzeyinden olan unsurlara, göksel kişiliklere, Cennet kutsal yolcularına ve hatta zamanın yükseliş halindeki ruhlarına hizmet eder.

26:3.8 (289.1) 5. Akli Düzenleyiciler. Beşinci Döngü Ruhaniyeti’nin çocukları olarak bahse konu bu üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri her zaman; yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları arasındaki kardeşsel bütünlük birlikteliğinin ussal ve duygudaş olan destekleyicileridir. Onlar, Havona’nın tüm sakinlerine hizmet eder; ve özellikle bu hizmeti onlar, yükseliş halindeki unsurları kâinat evrenlerinin tümünün olaylarıyla ilgili güncel bir biçimde haberdar tutarak gerçekleştirir. Yayınlayıcılar ve yansıtıcılar ile birlikte kişisel irtibatın erdemi sayesinde bahse konu Havona’nın bu “yaşayan gazeteleri”, merkezi evrenin bahse konu geniş yeni döngüleri üzerindeki yeni bilgilerin tümünden anında haberdardır. Onlar; Havona kavrayış yöntemi sayesinde bilgiyi sabitler; bu yöntem, şu an sahip olduğunuz en hızlı telgraf tekniğinizin kaydetmek için bin yıllara ihtiyaç duyacağı bilgiyi Urantia zamanına göre bir saat içinde onun kendiliğinden ulaşmasına imkân sağlar.

26:3.9 (289.2) 6. Taşıma Kişilikleri. Altıncı döngü üzerinden kaynağını alan bahse konu bu varlıklar genellikle, en dışta bulunan döngünün kırkıncı numaralı gezegeninden faaliyetini gerçekleştirir. İlahiyat serüveni içinde geçici bir süreliğine başarısız olan hayal kırıklığına uğramış adayları teslim alan onlardır. Onlar, Havona’nın hizmetinde gelmek ve gitmek zorunda olan tüm unsurlara ve mekân katedicileri olmayan herkese hizmet etmeye hazır bir biçimde beklemektedir.

26:3.10 (289.3) 7. Yedek Birlikler. Cennet kutsal yolcuları biçimindeki yükseliş varlıkları ve Havona içinde kısa süreliğine ikamet eden unsurların diğer düzeyleriyle olan görevlerdeki dalgalanmalar, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bu yedek birliklerinin yer aldığı yedinci döngünün öncül dünyası üzerinde onları idare etmeyi önemli hale getirmektedir. Onlar özel bir tasarım olmadan yaratılmış olup; üçüncü derece düzeyine ait olan kendilerinin birincil hizmetkâr ruhaniyetleri birliklerinin görevlerinin herhangi birinin daha az meşakkatli olan fazları içinde hizmeti devralmaya yetkindirler.

4. İkinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri

26:4.1 (289.4) İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, merkezi evrenin yedi gezegensel döngülerinin hizmetlileridir. Onların bir kısmı zamanın kutsal yolcularının hizmetine adanmış olup; evren düzeninin bir yarısı, ebediyetin Cennet kutsal yolcularının hazırlanmasıyla görevlendirilmiştir. Cennet Vatandaşları Havona döngüleri boyunca onların kutsal yolculuğu içinde aynı zamanda, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nden görevliler katılmaktadır. Bu türden olan bir düzenleme, kesinliğe erişmiş topluluğunun tamamlanmasından beri var olmaktadır.

26:4.2 (289.5) Yükseliş halindeki kutsal yolcuların hizmeti için onların düzenli dönemsel görevlerine göre, ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri şu yedi topluluk altında görev vermektedir:

26:4.3 (289.6) 1. Kutsal Yolcu Yardımcıları.

26:4.4 (289.7) 2. Yüce Rehberler.

26:4.5 (289.8) 3. Kutsal Üçleme Rehberleri.

26:4.6 (289.9) 4. Evlat Bulucuları.

26:4.7 (289.10) 5. Yaratıcı Rehberleri.

26:4.8 (289.11) 6. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları.

26:4.9 (289.12) 7. İstirahatın Tamamlayıcıları.

26:4.10 (289.13) Bu çalışma topluluklarından her biri, yedi yaratılmış türün hepsinin meleklerini içinde barındırıp; mekânın bir kutsal yolcusu her zaman, özgünlüğe ait olan kutsal yolcunun aşkın-evreni üzerinde iradeye sahip olan Üstün Ruhaniyet içinde kökenin ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyeti tarafından eğitilir. Urantia’nın fanileri olarak sizler Havona’ya eriştiğiniz zaman; evrimleşen doğalarınıza benzer bir biçimde Orvonton’un Üstün Ruhaniyeti’nden türeyen birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratılmış doğaları tarafından kesinlikle bir biçimde yönlendireceksiniz. Buna ek olarak sizin eğitmenleriniz, aşkın-evreninize ait olan Üstün Ruhaniyet’den türediği için; Cennet kusursuzluğuna erişmek amacıyla tüm çabalarınızda sizi anlamaya, rahatınızı sağlamaya ve size yardımda bulunmaya özellikle yetkindirler.

26:4.11 (290.1) Zamanın kutsal yolcuları; Havona’nın karanlık çekim bünyelerinin öncesinden dışta bulunan gezegensel döngüye doğru, yedi aşkın-evrenin yönetim merkezlerinden faaliyet gösteren ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birinci derece düzeyinin taşıma kişilikleri tarafından taşınmaktadır. Cennet yükselimi için kabul edilen gezegensel ve yerel kâinat hizmetinin yüce meleklerinin tamamı değil fakat onun içindeki bir çoğunluğu, Havona için uzun uçuş yolculuğundan önce kendilerine ait fani birlikteliklerinden ayrılacaklardır. Buna ek olarak onlar; mevcudiyetin kusursuzluğu ve hizmetin yüceliğine yüksek melekler olarak erişmeyi bekler biçimde, tanrısal görev için bir kereliğine uzun ve yoğun eğitimlerine başlayacaktır. Ve zamanın kutsal yolcularına tekrar katılma umuduyla gerçekleştirdikleri bu eylemi; Kâinatın Yaratıcısı’na erişmiş bu tür fanilerin izlediği yolu sonuna kadar takip edenler ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin açığa çıkarılmamış hizmeti için görev alanlar arasında tanınmak için yapmaktadırlar.

26:4.12 (290.2) Yedinci döngünün öncül dünyası biçimindeki Havona’nın alıcı gezegeni üzerine kutsal yolcu, amacın kusursuzluğu şeklindeki kusursuzluğun sadece bir kazanımı için inmektedir. Kâinatın Yaratıcısı şöyle buyurmuştur: “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun.” Bu ifade, mekânın dünyalarına ait olan sınırlı evlatlar için hayretler verici davet-emrinin yayınıdır. Bu emrin ilanı; İlk Büyük Kaynak ve Merkez’in bahse konu devasa buyruğunun yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesini beraberinde getirmede göksel varlıkların işbirliği çabalarında destek vermek amacıyla, tüm yaratımları heyecanlı bir şekilde hareket haline getirmiştir.

26:4.13 (290.3) Varlığı devam ettirmenin kâinatsal düzenine ait olan tüm yardımcı ev sahiplerinin hizmeti tarafından ve onun boyunca siz, nihai olarak Havona’nın alıcı dünyalarına teslim edildiğinizde; amacın kusursuzluğu biçimindeki tek bir çeşit kusursuzluk ile oraya varırsınız. Amacınız tamamen doğrulandığında sizin inancınız sınanmadan geçmiş olur. Siz, hayal kırıklığı geçirmez olarak bilinirsiniz. Kâinatın Yaratıcısı’nı kavramaktaki bile başarısızlık, Havona’nın kusursuz âlemlerine erişmek amacıyla yol katetmek zorunda olan herkesin deneyimden geçtiği yükseliş halindeki bir faninin inancını ne sarsabilir ne de onun güvenini ciddi bir biçimde kırabilir. Havona’ya ulaştığınız zaman, sizin içtenliğiniz ulvilik kazanmaktadır. Amacın kusursuzlaşması ve istencin kutsallığı inancın azimli bağlılığı ile birlikte, ebediyetin oluşturulmuş yerleşim yerlerine olan girişinizi güvence altına alır; zamanın belirsizliklerinden olan kurtuluşunuz bütüncül ve tamamlanmıştır. Buna ek olarak şu anda siz; mekânın dünya okulları üzerindeki zamanın deneyimsel çağları içinde olan uzun bir süredir gördüğünüz eğitimle buluşmak biçiminde, Havona’nın sorunlarıyla ve Cennet enginlikleriyle karşı karşıya gelirsiniz.

26:4.14 (290.4) İnanç; ebediyetin kapılarından zamanın çocuklarını kabul eden amacın bir kusursuzlaşmasını, yükseliş kutsal yolcusu için kazanmıştır. Şu an kutsal yolcu yardımcıları, kişiliğin Cennet kusursuzluğu için hayati derecede önemli olan kavrayışın işleyiş biçimi ve anlayışın kusursuzluğunu geliştirme görevlerine başlamalıdırlar.

26:4.15 (290.5) Kavrama yetisi Cennet için gerekli olan fanilerin pasaportudur. İnanmak için sahip olunacak isteklilik Havona için anahtar işlevi görür. İkamet eden Düzenleyici ile birlikte eş güdüm halinde evlatlığın kabulü evrimsel varlığı devam ettirmenin gereğidir.

5. Kutsal Yolcu Yardımcıları

26:5.1 (291.1) İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi topluluğundan ilki; merkezi evrenin sabitleştirilmiş dünyaları ve oluşturulmuş düzeni için mekânın fazlasıyla yol kat etmiş olan yükseliş halinde bulunan unsurlarını kolayca anlamının ve geniş duygudaşlığın bu varlıkları şeklindeki, kutsal yolcu yardımcıları ile karşılaşırlar. Eş zamanlı olarak bu yüksek hizmetkârlar; dış döngünün öncül dünyası üzerinde Grandfanda’nın varışıyla başlayan, iç Havona döngüsünün öncül dünyası üzerinde varanların ilki biçimindeki ebediyetin Cennet kutsal yolcuları için görevlerine başlarlar. Bahse konu bu çok uzun zaman önce gerçekleşmiş günlerde, Cennet’ten ve zamandan gelen kutsal yolcular dördüncü döngünün varış dünyası üzerinde karşılaşmıştır.

26:5.2 (291.2) Havona dünyalarının yedinci döngüsü üzerinde faaliyet gösteren bahse konu bu kutsal yolcu yardımcıları, yükseliş fanileri için görevlerini üç ana bölüm altında gerçekleştirir. Bunlardan ilki, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yüce anlayışı; ikincisi, Yaratıcı-Evlat birlikteliğinin ruhsal kavrayışı; ve üçüncü olarak ise, Sınırsız Ruhaniyet’in ussal tanınmasıdır. Eğitimin bu fazlarının her biri, yetmiş bağımlı topluluğun on iki alt bölümlerinin yedi koluna ayrılmıştır; buna ek olarak bahse konu eğitimin bu yetmiş bağımlı topluluklarından her biri, sayıca bin olan sınıflandırmalar ile sunulmuştur. Daha detaylı olan eğitim, takip eden döngüler üzerinde sağlanmaktadır, fakat her Cennet gerekliliğinin çerçevesi, kutsal yolcu yardımcıları tarafından öğretilir.

26:5.3 (291.3) Bu durum sonrasında, mekânın inançla sınanmış ve fazlasıyla yol kat etmiş mekânın kutsal yolcularının karşılaştığı başlangıç veya ön eğitim dersi bulunmaktadır. Fakat Havona’ya ulaşmadan çok önce bahse konu zamanın yükseliş çocukları; belirsizlikten beslenmeyi, hayal kırıklığını içselleştirmeyi, bariz başarısızlık üzerine daha çok gayrete gelmeyi, zorluklar karşısında hayat bulmayı, enginlik karşısında boyun eğmez cesareti sergilemeyi ve açıklanamaz olanın zorluğuyla karşılaşıldığında yenilmez inancı yerine getirmeyi öğrenmiştir. Uzun zamandan beri, bahse konu kutsal yolcularının mücadele söylemi şu hale gelmiştir: “Tanrı ile olan bütüncül bağımlılık içerisinde; hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey imkânsız değildir.”

26:5.4 (291.4) Havona döngülerinin her biri üzerinde, zamanın kutsal yolcularının belirlenmiş bir koşulu bulunmaktadır. Buna ek olarak her kutsal yolcu, doğasından gelen bir biçimde yükseliş yaratımının belirli bir türüne yardım etmek için uyum sağlamış olan birincil hizmetkâr ruhaniyetinin vesayeti altında eğitimlerini sürdürürken; üstün bir biçimde tamamlanması gereken ders, merkezi evrene ulaşan yükseliş halinde bulunan unsurların tümü için tamamiyle tek-tiptir. Bu dersin getirdiği kazanım; ussal, ruhsal, ve yüce olan bir biçimde niceliksel, niteliksel ve deneyimseldir.

26:5.5 (291.5) Havona döngüleri üzerinde zaman, sadece ufak bir sonuca aittir. Kısıtlı bir biçimde o, ilerleyişin olanaklarına dâhil olmaktadır, fakat kazanım nihai ve yüce sınanmadır. Sizin birincil hizmetkâr ruhaniyet birlikteliğinizin, diğer döngüye doğru içsel olarak geçmeye yetkin olduğunuzu değerlendirdiği bahse konu bu anda; siz, yedinci Döngü Ruhaniyeti’nin on iki emir-yardımcısından önce teslim alınacaksınız. Burada, kökeninizin aşkın evreniniz ve özgünlüğe ait olan sisteminiz tarafından belirlenmiş döngü sınavlarını geçmeniz gerekecek. Bu döngünün kutsallık erişimi; öncül dünya içinde gerçekleşip, yükseliş halindeki kutsal yolcunun ait olduğu aşkın evreninin Üstün Ruhaniyeti’nin ruhsal tanınması ve gerçekleştirilmesinden oluşur.

26:5.6 (291.6) Dış Havona döngüsündeki görev tamamlandığında ve sunulan ders üstün bir biçimde öğrenildiğinde; kutsal yolcu yardımcıları kendilerine ait olan unsurları diğer döngünün öncül dünyasına taşıyıp, onları yücelik rehberlerinin yardımsal sorumluluğuna emanet eder. Kutsal yolcu yardımcıları her zaman, devir görevini güzel ve yararlı bir biçimde gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla bir mevsimliğine orada hazır bir biçimde beklemektedir.

6. Yücelik Rehberleri

26:6.1 (292.1) Mekânın yükseliş halinde bulunanları; yedinci döngüden altıncısına doğru çevrildiklerinde, ve onlar yücelik rehberlerinin doğrudan yüksek denetimi altında konumlandıklarında, “ruhsal mezunlar” olarak adlandırılırlar. Bahse konu bu rehberler; yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları için Havona’nın tüm döngüleri üzerinde hizmetli birliktelikleri ile beraber hizmette bulunan, Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri’ne ait olan Mezuniyet Rehberleri ile karıştırılmamalıdır. Yücelik rehberleri, merkezi evrenin sadece altıncı döngüsü üzerinde faaliyet gösterir.

26:6.2 (292.2) Yükseliş halinde bulunanların yeni bir Yüce Kutsallık gerçekleşmesine erişmesi bu döngü içerisindedir. Onların uzun süreçleri boyunca evrimsel âlemlerde zamanın kutsal yolcuları, zaman-mekân yaratılmışlarının her şeye gücü yeten bir yüksek denetimi gerçekliğinin gelişen bir farkındalığını deneyimler. Burada bahse konu Havona döngüsü üzerinde onlar, Yüce olan Tanrı’nın ruhsal gerçekliği biçimindeki zaman-mekân birliğinin merkezi evren kaynağıyla karşılaşmaya yaklaşır.

26:6.3 (292.3) Ben, bu döngü üzerinde neyin gerçekleştirildiğini açıklama noktasında bir şekilde yetersiz bulunmaktayım. Yükseliş halinde bulunan unsurlar için Yücelik’in hiçbir kişileşmiş mevcudiyeti algılanabilir değildir. Bir takım yönden Yedinci Üstün Ruhaniyet ile kurulan yeni ilişkiler, Yüce Varlık’ın bahse konu erişilemezliğini telafi etmektedir. Fakat bahse konu işleyiş düzenini kavramamız hususundaki bizim yetkin olmayışımızdan bağımsız olarak, her yükseliş yaratılmışı Yüce Varlık’ın açığa çıkarılmamış olan etkinliğini varsaymadan başarılı bir biçimde açıklanamayacak olan; bir dönüştüren deneyim, bilincin yeni bir eklemlenişi, amacın yeni bir ruhsallaşması ve kutsallık için yeni bir duyarlılık sürecinden geçer. Bahse konu bu gizemli etkileşimleri gözlemlemiş olan bizlere göre: eğer Yüce olan Tanrı sevgi dolu bir biçimde kendilerine ait olan deneyimsel yetkinliklerin en üst sınırına kadar deneyimsel çocuklarına sevgi dolu bir biçimde bahşetmede bulunmuş olsaydı; ussal kavrayış, ruhsal seziş ve kişilik erişimin bu türden çoğalımlarına, ebedi ve varoluşsal olan Cennet’in İlahiyatları’na ulaşmak amacıyla, Yüceliğin Kutsal Üçlemesi’nin kutsallık düzeyine katılımları içinde onların tüm çabalarında fazlasıyla ihtiyaç duyulacaktı.

26:6.4 (292.4) Yücelik rehberleri öğrencilerinin ilerleyiş için olgunlaştıkları yargısına varırsa; onlar, altıncı döngünün öncül dünyası üzerinde sınayıcılar olarak hizmet eden karma bir topluluk biçimindeki sayıca yetmiş olan unsurun heyetinden önce, öğrencilerini bulundukları yerden alır. Bu heyeti, içindeki unsurların Yüce Varlık ve Yüceliğin Kutsal Üçlemesi kavrayışlarına göre tatmin ettikten sonra; kutsal yolcular, beşinci döngüye çevrilmek için onaylanır.

7. Kutsal Üçleme Rehberleri

26:7.1 (292.5) Kutsal Üçleme rehberleri, zaman ve mekânın ilerleyici kutsal yolcularının Havona eğitimlerine ait olan beşinci döngüsünün yorulmak nedir bilmez hizmetkârlarıdır. Ruhsal mezunlar burada “İlahiyat serüveni için adaylar” olarak adlandırılırlar; çünkü bu döngü üzerinde Kutsal Üçleme rehberlerinin yönlendirmesi altında kutsal yolcular, Sınırsız Ruhaniyet’in kişilik tanınmasına erişme çabasında bulunmaya hazırlanmada ilgili Kutsal Üçleme ileri eğitimini alırlar. Buna ek olarak burada yükseliş kutsal yolcuları; bahse konu döngünün dünyaları üzerinde onların erişimi için konulan yüksek hedefin isteklerini yerine getirmek amacıyla gerekecek olan artan beklentilerin ve çok daha fazla çetin ruhsal gayretin doğasını anlamaya başladıklarında, doğru çalışmanın ve gerçek zihinsel çabanın ne olduğunu keşfedecekler.

26:7.2 (292.6) En fazla inançlı ve etkin olanlar Kutsal Üçleme habercileridir; buna ek olarak her kutsal yolcu, bu düzeye ait olan bir birincil hizmetkâr ruhaniyetinin tüm ilgisini alır ve onun bütüncül sevgisine erişir. Zamanın bir kutsal yolcusu Cennet Kutsal Üçlemesi’nin ilk elden yaklaşılabilen kişisini hiçbir zaman; yaklaşan İlahiyat serüveninin doğası ve işleyiş biçimiyle ilgili yükseliş halinde olanların eğitimine katılan diğer ruhsal varlıkların ev sahiplerinden, bu rehberlerin desteğinden ve yardımından yoksun bir halde bulamaz.

26:7.3 (293.1) Bu döngü üzerinde eğitimin dersinin tamamlanmasından sonra Kutsal Üçleme rehberleri; İlahiyat serüveninin adaylarının sınayıcıları ve onaylayıcıları olarak faaliyet gösteren birçok üçleme bütünlüğü heyetinden biri öncesinde, öğrencilerini onun öncül dünyasına taşıyıp onlara sunar. Bahse konu bu heyetler; kesinliğe erişecek olan düzey unsurlarından biri, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri düzeyinin görev yöneticilerinden biri, ve Cennet’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evladı veya mekânın bir Yalnız İleticisi’nden oluşur.

26:7.4 (293.2) Bir yükseliş ruhu Cennet’e gerçek anlamda başladığı zaman, o sadece ulaştırıcı şu üçleme tarafından eşlik edilir. Bunlar; birincil hizmetkâr ruhaniyetleri döngü birliktelikleri, Mezun Rehberleri ve onun ezelden beri mevcut olan hizmetli birliktelikleridir. Havona döngülerinden Cennet’e olan bu yolculuklar deneme gezileridir; yükseliş halinde bulunanlar Cennet düzeyine henüz ait bir konumda bulunmamaktadırlar. Onlar; Kâinatın Yaratıcısı’na erişimden ve Havona’nın döngülerinin nihai kabulünden hemen sonra, zamanın geçici süreliğine olan durması boyunca ilerleyişlerine kadar, Cennet üzerinde yerleşik düzeye erişemezler. Kutsal konumlanmaya kadar onlar, “ebediyetin özüne” ve “yüceliğin ruhaniyetine” katılamazlar; buna ek olarak onlar, ebediyetin döngüsü ve Kutsal Üçleme’nin mevcudiyeti içinde faaliyet göstermeye başlayamazlar.

26:7.5 (293.3) Yükseliş dostları olan ulaştırıcı üçlü, Kutsal Üçleme’nin ruhsal parıltısının coğrafi mevcudiyetini konumlamada onu yetkin hale getirmek için gerekli değildir; bunun yerine onlar, bir kutsal yolcunun Sınırsız Ruhaniyet’in farkındalığına varmasının, onu algılamasının ve onu kavramasının yeterli bir biçimde kişilik tanınmasını oluşturmadaki zorlu görevi içinde olası tüm yardımı sağlar. Cennet üzerinde herhangi bir yükseliş kutsal yolcusu, Kutsal Üçleme’nin coğrafi veya konumsal mevcudiyetini algılayabilir; onların büyük bir çoğunluğu, özellikle Üçüncül Kişilik olmak üzere İlahiyatlar’ın ussal gerçekleriyle irtibat kurmaya yetkindir. Fakat onların hepsi, Yaratıcı ve Evlat’ın ruhsal mevcudiyetinin gerçekliğini tanımaya veya hatta onu kısmen de olsa kavramaya yetkin değildir. Fakat yine de Kâinatın Yaratıcısı’nın en alt düzeyde olan ruhsal kavrayışı bile fazlasıyla zordur.

26:7.6 (293.4) Sınırsız Ruhaniyet için arayış seyrek de olsa yerine getirilmede başarısız olursa, buna ek olarak onların altında bulunan unsurları İlahiyat’ın serüveninin bu fazına ilerlediklerinde; Kutsal Üçleme rehberleri, onları Havona’nın dördüncü döngüsü üzerindeki Evlat bulucularının hizmeti için taşımaya hazırlar.

8. Evlat Bulucuları

26:8.1 (293.5) Dördüncü Havona döngüsü zaman zaman “Evlatlar’ın döngüsü” olarak adlandırılır. Yükseliş halindeki kutsal yolcular, bu döngünün dünyalarından Cennet’e Ebedi Evlat ile birlikte bir anlayış irtibatına erişmek için ayrılırken; bu döngünün dünyaları üzerinde alçalış halindeki kutsal yolcular, zamanın ve mekânın Yaratan Evlatları’nın doğası ve görevinin yeni bir kavrayışına erişir. Yükseliş ve alçalış kutsal yolcularının karşılıklı hizmeti için var olan özel hizmet okullarını idare eden, Cennet Mikâilleri’nin yedek birliklerinin bu döngü içinde bulunduğu yedi dünya bulunmaktadır; buna ek olarak, zamanın ve ebediyetin kutsal yolcularının birbirlerini ilk kez gerçek bir biçimde anlamaya eriştikleri yer Mikâil Evlatları’nın bu dünyaları üzerindedir. Birçok açıdan bu döngünün deneyimleri, Havona kısa süreli ikamesinin bütünü içinde en merak uyandırıcısı olanıdır.

26:8.2 (294.1) Evlat bulucuları, dördüncü döngünün yükseliş halinde bulunan fanileri için birincil hizmetkâr ruhaniyetleri yardımcılarıdır. Ebedi Evlat’ın Kutsal Üçleme ilişkilerinin bir biçimde gerçekleştirilmesi için adaylarını hazırlamanın genel görevine ek olarak bahse konu bu Evlat bulucuları, altlarında bulunan unsurları bütünüyle başarılı olan bir hale getirmek için onları oldukça bütüncül bir biçimde eğitmelidir. Bu eğitimlerden ilki, Evlat’ın yeterli ruhsal kavrayışı; ikincisi, Evlat’ın kişiliğinin başarılı bir biçimde tanınması; ve üçüncü olarak, Evlat’ın Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinden yerinde bir biçimde farklılaşması hususundadır.

26:8.3 (294.2) Sınırsız Ruhaniyet’e erişimden sonra ek hiçbir sınanma gerçekleştirilmez. İçsel döngülerin sınavları, İlahiyatlar’ın gizlenişinin bütünlüğünde bulunan zamanlardaki kutsal yolcu adaylarının ortaya koyduklarıdır. İlerleme saf bir biçimde bireyin ruhsallığı tarafından belirlenir, ve Tanrılar’dan başka hiç kimse bu iyeliği devretmeye yetkili değildir. Başarısızlık durumunda hiçbir zaman herhangi bir sebep aranmaz; ne adayların kendileri ne de onların çeşitli eğitmenleri ve rehberleri azarlanır veya eleştirilir. Cennet üzerinde hayal kırıklığı, hiçbir zaman yenilgi olarak değerlendirilmemektedir; kazanımlar hususundaki erteleyiş hiçbir zaman bir utanç olarak addedilmemektedir; zamanın bariz başarısızlıkları ebediyetin kayda değer ertelemeleri ile hiçbir zaman karıştırılmamaktadır.

26:8.4 (294.3) İlahiyat serüveni içinde başarısızlık olarak görünenin gecikmesini çok fazla kutsal yolcu deneyimlemez. Her ne kadar birinci aşkın evrenden olan bir kutsal yolcu zaman zaman ilk denemesinde başarılı olamasa da, neredeyse onların tümü Sınırsız Ruhaniyet’e erişir. Ruhaniyet’e erişen kutsal yolcular seyrek olarak Evlat’ı bulmada başarısızlığa uğrar; ilk serüveninde başarısız olan bu kutsal yolcuların neredeyse tamamı üçüncü ve beşinci aşkın evrenden gelmektedir. Ruhaniyet ve Evlat’ı bulduktan sonra Yaratıcı’ya erişmede ilk serüveni içinde başarısız olanların bu yolcuların büyük çoğunluğu, her ne kadar azınlıkta olan bir biçimde ikinden ve üçten gelenler benzer bir biçimde başarısız olsalar da, altıncı aşkın evrenden gelmektedir. Buna ek olarak tüm bunlar, bahse konu bariz başarısızlıklar için bazı iyi ve yararlı sebeplerin olduğunu açık bir biçimde göstermektedir; gerçekte bu sebepler basit bir değişle kaçınılmaz olan gecikmelerdir.

26:8.5 (294.4) İlahiyat serüveninde başarısızlığa uğrayan adaylar, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bir topluluğu biçiminde bulunan görevin baş idarecilerinin yetki alanı altında konumlanır; buna ek olarak onlar, bin yıllık bir süreden az olmayan bir zaman aralığı için mekânın âlemlerinde göreve geri gönderilir. Onlar, özgünlüğün aşkın evrenine hiçbir zaman geri dönmezler; bunun yerine onlar her zaman, ikinci İlahiyat serüveni için hazırlanmada yeniden eğitilmeleri amacıyla, aşkın yaratımın en müsait olan evrenine gönderilirler. Bu hizmeti takiben devinimleri içinde onlar, Havona’nın dış döngüsüne geri dönerler. Bu aşamadan sonra kesintiye uğramış süreçlerinin döngüsüne götürülmek için kendilerine eş zamanlı olarak refakat edilir; ve onlar, İlahiyat serüveni için hazırlanmalarına derhal devam eder. İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, altında bulunan unsurların ikinci denemelerini başarılı bir biçimde yerine getirmelerindeki öncüllüklerinde hiçbir zaman başarısızlığa uğramaz; buna ek olarak bahse konu bu birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ve diğer rehberler, bu ikinci serüven boyunca her zaman bu adaylara katılırlar.

9. Yaratıcı Rehberleri

26:9.1 (294.5) Bir kutsal yolcu Havona’nın üçüncü döngüsüne eriştiği zaman; birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin en kıdemli, en yetkin ve en deneyimli olanlar biçiminde bulunan Yaratıcı rehberlerinin vesayeti altına girer. Bu döngünün dünyaları üzerinde Yaratıcı rehberleri; merkezi evrende ikamet eden varlıklarının tümünün öğretmenleri olarak hizmet verdikleri işleyiş düzeninin üniversitelerini ve bilgeliğin okullarını yönetir. Ebediyet erişiminin bahse konu aşkın serüveni içinde zamanın bir yaratılmışı için hizmete dair hiçbir şey görmezden gelinmeyecektir.

26:9.2 (294.6) Her ne kadar geride kat edilmesi gereken döngüler geride kalsa da, Kâinatın Yaratıcısı’nın erişimi ebediyet için bir pasaport niteliğindedir.  Ebediyetin kapıları boyunca Cennet’e girmeye çabalayan mekânın diğer bir yaratılmışı hususunda bir taşıma üçlüsü zamanın son girişiminin sonuçlanmaya başladığını duyurduğu zaman, bu gerçekleşmenin kendisi bu nedenle üçüncü döngünün öncül dünyası üzerinde çok önemli bir durumdur.

26:9.3 (295.1) Zamanın sınanması neredeyse tamamlanmış bir durumdadır; ebediyet için yarış, tüm zamanlar boyunca mevcut bir haldeydi fakat bu yarış gittikçe hızlanmaktadır; kuşku duymak için ortaya çıkan arzu ortadan kaybolmaktadır; kusursuz olmak için buyrulan emir uyulmaktadır. Zamansal ve maddi kişiliğin yaratılmışı akli mevcudiyetin en tabanından, mekânın evrimsel âlemlerine yükselmiştir; bu nedenden dolayı bahse konu bu durum, Kâinatın Yaratıcısı’nın dünyaların alt düzeyde bulunan yaratılmışlarına “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun” biçimindeki buyruğunun adaletini ve doğruluğunu sonsuza kadar gösterirken, aynı zamanda yükseliş tasarımının olanaklılığını da kanıtlamaktadır.

26:9.4 (295.2) Yükseliş süreci; bir adımdan diğerine, bir yaşamdan diğer yaşama, bir dünyadan ötekine üstün bir hale getirilmiş olup, İlahiyat’ın amacına erişilmiştir. Varlığı devam ettirme kusursuzluk içinde tamamlanmış, ve buna ek olarak kusursuzluk kutsallığın yüceliği içinde doygunluk noktasına ulaşmıştır. Zaman ebediyet içinde kaybolmakta; mekân ise, Kâinatın Yaratıcısı ile ibadetin kimliği ve uyumu içinde içine çekilerek yok olmaktadır. Havona yayınlayıcıları; doğruluğu amaç edinen hayvan kökenli ve maddi özlü yaratılmışların evrimsel yükseliş boyunca gerçeklik içinde ve ebedi olarak Tanrı’nın kusursuzlaştırılmış evlatları haline gelmesinin bahse konu bu gerçekliği biçimindeki gelişmeleri iyi haberler olarak, ihtişamın mekân raporlarını bülteninden sunar.

10. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları

26:10.1 (295.3) İkinci döngüye ait olan birincil hizmetkâr ruhaniyetleri danışmanları ve karar yardımcıları, ebediyetin süreci ile ilgili zamanın çocuklarının eğitmenleridir. Cennet’in erişimi, yeni ve yüksek düzeyin sorumluluklarını gerektirir; buna ek olarak ikinci düzey üzerindeki kısa süreli ikamet, bahse konu bu adanmış birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yardımcı danışmanlığını almak için çok geniş olanaklar sağlamaktadır.

26:10.2 (295.4) İlahiyat erişimi içinde ilk çabalarında başarısız olanlar, aşkın evren hizmetine dönmelerinden önce doğrudan bir biçimde başarısız olunan döngüden ikinci düzeye ilerletilir. Bu nedenle danışmanlar ve karar yardımcıları aynı zamanda, bu hayal kırıklığına uğramış olan kutsal yolcuların danışmanları ve teselli sağlayıcıları olarak hizmet eder. Bahse konu bu unsurlar burada, mevcudiyetlerinin en büyük hayal kırıklığıyla karşılaşmış olur; ölçeği dışında bu hayal kırıklığı, kargaşadan ihtişama olan bir merdiven gibi üzerindeki yükseldikleri bu türden deneyimlerin uzun listesinden hiçbir biçimde farklılık taşımamaktadır. Bu unsurlar, deneyimsel kadehi son damlasına kadar tüketmiş olanlardır; buna ek olarak ben onların, aşkın evrenler hizmetlerine zamanın ve geçici hayal kırıklıklarının çocukları için sevgi dolu hizmetkârların en yüksek türü olarak geçici bir biçimde geri döndüklerini gözlemlemiş bulunmaktayım.

26:10.3 (295.5) İkinci döngü üzerinde uzun süren bir geçici ikamet sonrasında hayal kırıklığının unsurları, bahse konu döngünün öncü dünyası üzerinde oturmakta olan kusursuzluk heyetleri tarafından incelenir; ve onlar, Havona sınavını geçmiş olarak onaylanırlar. Buna ek olarak şu ana kadar ruhsal olmayan düzey ile ilgili olan bu durum, İlahiyat serüveni içinde gerçek bir biçimde başarıya uğramışçasına zamanın evrenlerinde aynı düzeyi onlara sağlar. Bu türden olan adayların ruhaniyeti tümüyle kabul edilir durumdadır; onların başarısızlığı, yaklaşımın işleyiş düzenin bazı fazları veya onların deneyimsel alt yapısının bazı kısımları için içkin bir durumdadır.

26:10.4 (295.6) Onlar bu durum sonrasında; Cennet üzerindeki görevlerinin baş yöneticilerinden önce döngü danışmanları tarafından alınmakta, mekânın dünyaları üzerindeki zamanın hizmetine geri götürülme, ve onlar bu yolculuğa geçmiş günlerin ve çağların görevleri için mutluluk ve hoşnutiyet ile gitmektedir. Başka bir zaman günde onlar, en büyük hayal kırıklıklarının döngüsüne geri dönüp yepyeni bir İlahiyat serüvenine girişeceklerdir.

26:10.5 (296.1) İkinci döngü üzerinde başarılı olan kutsal yolcular için evrimsel belirsizliğin dışsal etki unsur tamamlanmıştır, fakat ebedi görevin serüveni henüz başlamamış bir haldedir; ve bu döngü üzerinde kısa süreli olan ikametleri tamamiyle hoşnutiyet verici ve bir hayli yararlı iken, bu ikamet önceki döngülerin belirsizlik karşısındaki sezişe ait olan bazı şevklerinden yoksundur. Kutsal yolculardan birçoğu böyle bir zamanda geçmişe dönüp baktığında; uzun mücadelelerini neşe dolu bir kıskançlıkla yâd edip, gerçekten tıpkı siz fanilerin yaşadığı şekilde zamanın dünyalarına geri dönmek ve her şeye yeniden başlamak için iç geçirirler. Yaklaşan ileri bir çağda zaman zaman siz; gençliğinizin ve yaşamınızın ilk dönemlerinin mücadelelerine bakıp, yaşamınızın bu kesitlerini yeniden yaşamak istemenin gerçek bir biçimde arzusunu duyacaksınız.

26:10.6 (296.2) Fakat en içte bulunan dünyanın kat edilmesi önünüzde sizi bekler bir halde bulunacak, yakın bir zamanda ise bu gelişmeden sonra nihai taşıma uykusu tamamlanacak ve ebedi sürecin yeni serüveni başlayacaktır. Danışmanlar ve karar yardımcıları ikinci döngü üzerinde; yükseliş sürecinin çağsal aşamaları arasında en başından beri bulunan önüne geçilemez uyku biçimindeki, nihai ve bu büyük istirahat için hazırlıklara başlayacaktır.

26:10.7 (296.3) Kâinatın Yaratıcısı’na erişen bahse konu bu yükseliş kutsal yolcuları ikinci-döngü deneyimini tamamladığında; onlara en başından beri eşlik eden Mezun Rehberleri, nihai döngüye onların kabul edilmesi için emir verir. Bu rehberler altlarındaki unsurları içte bulunan döngüye doğru kişisel olarak yönlendirir; ve buna ek olarak onlar bu unsurları, Havona’nın dünya döngüleri üzerinde zamanın kutsal yolcularının hizmeti için atanan ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bu düzeylerinin son unsurları biçimindeki, istirahatın tamamlayıcılarının sorumluluğuna bırakır.

11. İstirahatın Tamamlayıcıları

26:11.1 (296.4) Bir yükseliş unsurunun son döngü içindeki zamanın büyük bir kısmı, Cennet ikamesinin olması yakın sorunlarının incelenmesinin devamlı olan bir durumuna adanmıştır. Çoğunluğu açığa çıkarılmamış olan varlıkların geniş ve çeşitli ev sahipleri, Havona dünyalarının bu iç halkasının kalıcı ve geçici sakinleridir. Buna ek olarak bahse konu bu çok katmanlı türlerin birbirine karışması; Cennet üzerinde yakın bir zamanda karşılaşılacak olan, özellikle varlıkların birçok topluluğunun düzenlenmesinin sorunlarıyla ilgili biçimde, yükseliş kutsal yolcularının eğitiminin geliştirilmesinde onların etkin bir şekilde kullandığı zengin bir durumsal çevreyi, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın tamamlayıcılarına sağlar.

26:11.2 (296.5) Bahse konu bu iç döngü içinde ikamet edenler arasında bulunanlar, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlardır. Birinci ve ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri; Cennet Vatandaşları’nın kesinliğe erişecek olan fanileri ve benzer soyunun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumunu içine alan, bu evlatların bütünleştirici birliklerinin genel sorumlularıdır. Bu evlatların belli başlı olanları, aşkın hükümetler ile bütünleşip onlar içinde görevlendirilir; diğerleri ise çeşitli biçimlerde atanır, fakat onların büyük çoğunluğu iç Havona döngüsünün kusursuz dünyaları üzerinde bütünleştirici birliklerde bir araya getirilir. Burada birincil hizmetkâr ruhaniyetinin yüksek denetimi altında onlar; Grandfanda zamanları öncesinde Zamanın Ebediyetleri için ilk yönetici yardımcıları olan, yüksek Cennet Vatandaşları’nın özel ve ismi konulmamış bir birlikleri tarafından bazı gelecek görevleri için hazırlanırlar. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların bu benzersiz topluluklarının gelecek bir zaman için beraber çalışacaklarına dair varsayımda bulunmak için birçok neden bulunmaktadır; Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin yedekler birlikleri içinde ortak nihai sona sahip olmaları bu nedenlerin arasında en önemsiz olanıdır.

26:11.3 (296.6) Bu en içte bulunan döngü içinde yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları, birbirleriyle ve yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarla kardeşçe bütünleşir. Ebeveynleri gibi bu evlatlar, karşılıklı birliktelikten çok büyük yararlar sağlamaktadır; buna ek olarak, Cennet Vatandaşları’nın kesinliğe erişecek olan fanileri ve kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının beraberliğinden olan, kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının kardeşlik birlikteliğini gerçekleştirmek ve bunu kesin olarak sağlamak birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin özel görevidir. Birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın tamamlayıcıları, farklı topluluklar ile birlikte onların anlayışlı birlikteliğinin desteklenmesiyle fazla bir biçimde ilgili değillerdir.

26:11.4 (297.1) Faniler “Kusursuz olun, hatta Cennet Yaratıcı’nız kadar kusursuz olun” şeklindeki Cennet buyruğunu işittiler. Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri; “Yükseliş kardeşlerinize karşı anlayışlı olun, onları Cennet Yaratan Evlatları’nın yaptığı gibi tanıyın ve onlara sevgi besleyin” şeklindeki, bütünleştirici birliklerin bahse konu bu kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları için yaptıkları bildirilerinin iletimine bir an olsun ara vermemiştir.

26:11.5 (297.2) Fani yaratılmış Tanrı’yı bulmak zorundadır. Yaratan Evlat, en alt düzeyde bulunan irade sahibi yaratılmış olan insanı bulana kadar hiçbir şekilde durmaz. Şüphesiz olarak Yaratan Evlatlar ve onların fani çocukları, gelecekteki bir amaç ve bilinmez kâinat hizmeti için hazırlanmaktadırlar. Onların ikisi de, deneyimsel evreni bir uçtan diğerine kat eder; buna ek olarak onlar, kendilerine ait olan ebedi görev için eğitilmiş ve hazırlanmıştır. Âlemler boyunca, yaratılmış ve Yaratan’ın bir araya karışması biçimindeki insan ve kutsal olanın benzersiz bir araya gelişi ortaya çıkmaktadır. Düşüncesini kullanmadan hareket eden faniler; özellikle güçsüz olana karşı ve ihtiyaç duyanlar adına kutsal merhametin ve şefkatin dışavurumunu, insan biçiminde olan bir Tanrı’nın işareti olarak tanımladılar. Bu nasıl bir hatadır! Bunun yerine bağışlamanın ve hoşgörünün bu türden olan dışavurumlarının, yaşayan Tanrı’nın ruhaniyetinin fani insanda ikamet etmesinin kanıtı olarak insanlar tarafından alınması gerekirdi; bu türden bir yaratım en sonunda kutsallık tarafından güdülen bir varlıktır.

26:11.6 (297.3) İlk-döngü üzerindeki kısa süreli ikametin sonuna doğru yükseliş kutsal yolcuları, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın başlatıcıları ile tanışır. Bahse konu bu Cennet melekleri; ebediyetin eşiğinde bekleyenleri karşılamak ve yeniden dirilmenin sonuncusunun hafif geçiş uykusu için onları hazırlamayı tamamlamak için dışarı çıkarlar. Siz içsel döngü içinde kat edene ve zamanın geçici uykusundan ebediyetin yeniden dirilmesini deneyimleyene kadar, Cennet’in bir çocuğu düzeyine gerçek bir şekilde ait bulunmamaktasınız. Kusursuzlaştırılan yolcular bu istirahata Havona’nın ilk döngüsü üzerinde uykuya geçerek başlar; konumsal olarak ancak onlar, Cennet sahilleri üzerinde kendilerini uyanmış bir halde bulur. Ebedi Ada’ya yükselenlerin bütünü içinde sadece buraya erişenler, ebediyetin çocukları olarak adlandırılır; diğerleri ise buraya oturma düzeyi olmayan misafirler biçimindeki ziyaretçiler olarak uğrarlar.

26:11.7 (297.4) Ve şimdi Havona sürecinin sonucunda, siz faniler içsel döngünün öncül dünyası üzerinde uykuya daldığınızda: siz istirahatınıza; ne fani ölümün doğal uykusu içinde gözlerini kapattığınız andaki gibi ve ne de Havona’ya olan yolculuğunuza hazırlanış için taşımanın uzun kendinden geçme halinde olduğu gibi, kökeninizin dünyaları üzerinde yaptığınız biçimiyle yalnız bir şekilde gitmemektesiniz. Burada erişimin istirahatı için hazırlandığınızda; taşımanızın tamamlanmasının ve sadece kusursuzluğun nihai dokunuşları bekler bir halde bulunacak olmanızın Havona vaadi olarak, istirahata sizinle birlikte girmek için hazırlıkta bulunan istirahatın ihtişamlı tamamlayıcısı, ilk döngüye ait olan uzun-zaman birlikteliğiniz sizin etrafınızda hareket eder.

26:11.8 (297.5) Sizin ilk taşımanız gerçekten ölüm şeklinde; ikincisi en uygun uyku biçiminde; ve şimdi ise üçüncü başkalaşım, çağların dinlenmesi olarak gerçek istirahat halindedir.

26:11.9 (297.6) [Uversa’dan olan bir Bilgeliğin Kesinleştiricisi tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved