Kapitola 44 Celestinští umělečtí řemeslníci

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 44

Celestinští umělečtí řemeslníci

44:0.1 (497.1) MEZI koloniemi laskavosti různých oblastí a hlavních světů vesmírů je možno pozorovat unikátní řád smíšených osobností, nazývaných celestinští umělečtí řemeslníci. Tyto bytosti jsou hlavními umělci a uměleckými řemeslníky v morontiálních a nižších duchovních sférách. Oni jsou duchové a poloduchové, zabývající se morontiální výzdobou a duchovním zkrášlováním. Takoví umělci jsou rozděleni po celém velkém vesmíru—na hlavních světech supervesmírů, lokálních vesmírech, souhvězdích, soustavách a rovněž na všech sférách, které jsou ustálené ve světle a životě; ale jejich hlavní oblast působení je v souhvězdích a především na sedmi stech sedmdesáti světech, které obklopují každou hlavní sféru.

44:0.2 (497.2) I když jejich práce je téměř nepochopitelná, mělo by být srozuměno, že neexistují morontiální a duchovní světy bez jejich vysokého umění a nebeských kultur.

44:0.3 (497.3) Celestinští umělečtí řemeslníci nejsou vytvářeni jako takoví; jsou sborem vybraných a povolaných spolehlivých učitelů, mající původ ve středním vesmíru a jejich žáci jsou vybíráni z řad vzestupných smrtelníků a početných dalších nebeských skupin. Původní učitelský sbor těchto uměleckých řemeslníků byl kdysi sestaven Nekonečným Duchem ve spolupráci se Sedmi Hlavními Duchy a byl složen ze sedmi tisíc havonských instruktorů, po tisíci v každé ze sedmi skupin řemeslníků. Z tohoto počátečního jádra se během dlouhých epoch vyvinul tento výjimečně nadaný sbor zručných řemeslníků v duchovních a morontiálních oblastech.

44:0.4 (497.4) Každá morontiální osobnost, nebo duchovní entita může být přijata do sboru nebeských řemeslníků; to znamená, že se přijímá jakákoliv bytost pod úrovní rozeného božského synovstva. Vzestupní Boží synové z evolučních sfér mohou po svém příchodu na morontiální světy požádat o přijetí do sboru uměleckých řemeslníků a jestli mají dostačující nadání, mohou si zvolit tuto profesi na delší, nebo kratší dobu. Ale nikdo nemůže vstoupit mezi umělecké řemeslníky na dobu kratší než jedno milenium—jeden tisíc let supervesmírného času.

44:0.5 (497.5) Všichni celestinští umělečtí řemeslníci jsou registrováni v hlavním centru supervesmíru a jsou řízeni morontiálními poradci na hlavních centrech lokálních vesmírů. Centrální sbor morontiálních poradců, působících na hlavním světě každého lokálního vesmíru, je pověřuje činností v následujících sedmi hlavních skupinách:

44:0.6 (497.6) 1. Celestinští hudebníci.

44:0.7 (497.7) 2. Nebeští interpretové.

44:0.8 (497.8) 3. Božští stavitelé.

44:0.9 (497.9) 4. Zaznamenatelé myšlenek.

44:0.10 (498.1) 5. Manipulátoři energie.

44:0.11 (498.2) 6. Návrháři a dekoratéři.

44:0.12 (498.3) 7. Harmonizátoři.

44:0.13 (498.4) Všichni původní učitelé těchto sedmi skupin pocházejí z dokonalých světů Havony a Havona obsahuje modely a modelové studie pro všechny aspekty a formy duchovního umění. I když je to gigantický úkol pokusit se přenést tato umění Havony na světy prostoru, od epochy k epoše celestinští umělečtí řemeslníci vylepšují způsoby a metody své práce. Tak, jako ve všech ostatních aspektech vzestupné dráhy, po těch nejpokročilejších v jakémkoliv oboru, je požadováno, aby předávali svoje vyšší znalosti a dovednosti svým méně obdařeným druhům.

44:0.14 (498.5) Vy poprvé zahlédnete tato přenesená umění Havony na obytných světech a jejich krása a také vaše ocenění takové krásy se bude zvyšovat a vyjasňovat během vaší dlouhé cesty do duchovních síní Salvingtonu, kde spatříte inspirující mistrovská díla nebeských umělců duchovních sfér.

44:0.15 (498.6) Všechny tyto aktivity morontiálních a duchovních světů jsou reálné. Pro duchovní bytosti je duchovní svět realitou. Pro nás je více nereálný materiální svět. Vyšší formy duchovního života volně prostupují běžnou hmotou. Vyšší duchové nereagují na žádný materiál, s výjimkou některých základních energií. Pro materiální bytosti je duchovní svět více či méně nereálný; pro duchovní bytosti je materiální svět téměř naprosto nereálný, jeví se pouhým stínem podstaty duchovních realit.

44:0.16 (498.7) Se svým výjimečným duchovním viděním já nejsem schopen vnímat budovu, ve které se překládá a zaznamenává toto vyprávění. Vedle mě stojící Božský Poradce vnímá tyto ryze materiální výtvory ještě méně. My uvidíme, jak se tyto materiální stavby jeví vám tím způsobem, že se díváme přes duchovní protějšek, poskytnutý našim myslím jedním z našich doprovodných transformátorů energie. Pro mě, duchovní bytost, není tato materiální budova vůbec reálná, ale je samozřejmě velmi reálná a užitečná pro materiální smrtelníky.

44:0.17 (498.8) Existují určité typy bytostí, které jsou schopny rozeznávat realitu tvorů jak v duchovních, tak i v materiálních světech. Do této kategorie patří takzvaní čtvrtí tvorové Havonských Servitalů a čtvrtí tvorové usmiřovatelů. Andělé času a prostoru jsou obdařeni schopností vidět jak duchovní, tak i materiální bytosti, čehož jsou také schopni vzestupní smrtelníci po svém vysvobození z lidského těla. Po dosažení vyšších duchovních úrovní jsou vzestupné bytosti schopny rozpoznat materiální, morontiální a duchovní reality.

44:0.18 (498.9) Je tady se mnou také Mocný Posel z Uversy, vzestupná bytost, spojena s Ladičem, svého času smrtelná bytost a on vás vnímá jací jste a současně vidí Osamělého Posla, supernafima a další přítomné nebeské bytosti. Během vašeho dlouhého vzestupu nikdy neztratíte schopnost rozpoznat vaše druhy předchozího bytí. V průběhu vašeho stoupání na stupnici života ke středu si vždy ponecháte schopnost rozeznat a přátelit se s vašimi bližními z bývalých a nižších úrovní poznávání. Každý nový přesun, nebo vzkříšení přidá do vašeho rozsahu vidění jednu další skupinu andělských bytostí, aniž se ani v nejmenším připravíte o schopnost rozpoznat vaše přátele a druhy z dřívějších stavů.

44:0.19 (498.10) V poznávání vzestupných smrtelníků je všechno toto umožněno činností zavedených Ladičů Myšlení. Prostřednictvím zachování kopií všech zkušeností z celého vašeho života, máte jistotu, že nikdy neztratíte žádné životní rysy, které jste kdysi měli; a tito Ladiči Myšlení procházejí životem s vámi, jako vaše součást, ve skutečnosti - jako vy.

44:0.20 (499.1) Ale já jsem téměř zoufalý nad tím, že nejsem schopen sdělit materiální mysli podstatu práce celestinských uměleckých řemeslníků. Jsem nucen neustále převracet smysl a komolit jazyk ve snaze vyložit smrtelné mysli realitu těchto morontiálních procesů a skoro duchovních jevů. Vaše chápání není způsobilé porozumět a vaše řeč nedostatečně vyjadřuje význam, hodnotu a vztah těchto poloduchovních činností. Pokračuji v tomto úsilí informovat lidskou mysl o těchto realitách s plným vědomím toho, že je naprosto nemožné, abych byl v tomto počínání velmi úspěšný.

44:0.21 (499.2) Nemohu udělat nic víc, než se pokusit přibližně nastínit podobnost mezi činnostmi materiálních smrtelníků a různorodými aktivitami celestinských uměleckých řemeslníků. Kdyby rasy na Urantii byly více vyvinuté v umění a jiných kulturních činnostech, potom bych mohl jít dále ve své snaze přenést lidskou mysl od hmotných věcí k těm morontiálním. Asi všechno v co mohu doufat, že se mně podaří, je to, že zdůrazním fakt reality těchto procesů morontiálních a duchovních světů.

1. Celestinští hudebníci

44:1.1 (499.3) Vy, se svým omezeným rozsahem smrtelného sluchu, si těžko můžete představit morontiální melodie. Existuje dokonce pásmo krásných materiálních zvuků, nerozpoznatelných lidským sluchem, nemluvě o nepředstavitelném rozsahu morontiální a duchovní harmonie. Duchovní melodie nejsou materiální zvukové vlny, ale duchovní pulsace, přijímané duchem nebeské osobnosti. S melodií sfér, která je zcela za hranicemi lidského chápán, je spojena široká oblast rozsahu a duševní projev, stejně jako velkolepost přednesu. Viděl jsem miliony okouzlených bytostí v povznešeném nadšení, když se po duchovních energetických nebeských okruzích linula melodie jejich sféry. Tyto nádherné melodie se mohou vysílat do nejvzdálenějších míst vesmíru.

44:1.2 (499.4) Celestinští hudebníci vytvářejí nebeskou zvukovou harmonii využíváním následujících duchovních sil:

44:1.3 (499.5) 1. Duchovní zvuk—přerušování duchovního proudu.

44:1.4 (499.6) 2. Duchovní světlo—regulování a zesilování světla morontiálních a duchovních sfér.

44:1.5 (499.7) 3. Střety energií—melodie, vytvářená dovedným ovládáním morontiálních a duchovních energií.

44:1.6 (499.8) 4. Symfonie barev—melodie morontiálních barevných tónů; toto se řadí k nejvyšším výkonům celestinských hudebníků.

44:1.7 (499.9) 5. Harmonie doprovodných duchů—vlastní seskupení a sdružení různých řádů morontiálních a duchovních bytostí, produkujících povznášející melodie.

44:1.8 (499.10) 6. Melodie mysli—duchovní myšlenky mohou dosáhnout takové dokonalosti, že vytrysknou ve formě melodií Havony.

44:1.9 (499.11) 7. Hudba prostoru—správným naladěním se melodie jiných sfér mohou přijímat na vysílacích okruzích daného vesmíru.

44:1.10 (500.1) Existuje více než sto tisíc různých způsobů zacházení se zvukem, barvou a energií—metody, podobné lidskému používání hudebních nástrojů. Vaše taneční soubory nepochybně představují primitivní a komický pokus materiálních tvorů přiblížit se nebeské harmonii sestavení a sdružení osobností. Ostatních pět forem morontiální melodie nejsou rozpoznatelné smyslovými orgány materiálních těl.

44:1.11 (500.2) Harmonie, hudba sedmi úrovní melodického spojení, je univerzálním kódem duchovní komunikace. Taková hudba, které rozumějí smrtelníci na Urantii, dosáhne svého nejvyššího vyjádření ve školách Jerusemu, hlavním centru soustavy, kde se polomateriální bytosti učí harmonie zvuku. Smrtelníci nereagují na jiné formy moroniální melodie a nebeské harmonie.

44:1.12 (500.3) Vnímání hudby na Urantii je jak fyzické, tak i duchovní; a vaši lidští hudebníci toho hodně dokázali, když pozvedli hudební vkus z barbarské monotonie vašich dávných předků k vyšším úrovním vnímání zvuku. Většina smrtelníků Urantie reaguje na hudbu převážně svými materiálními svaly a jen málo myslí a duchem; ale během posledních třiceti pěti tisíc let se hudební vnímání pomalu zušlechťuje.

44:1.13 (500.4) Melodické synkopování představuje přechod od hudební monotonie primitivního člověka k výrazové harmonii a smysluplným melodiím vašich pozdějších hudebníků. Ranné typy rytmu stimulují reakci hudebního smyslu, bez vyvolání vyšších intelektuálních schopností vnímání harmonie, což všeobecně více přitahuje nevyvinuté a duchovně netečné jedince.

44:1.14 (500.5) Nejlepší hudba Urantie je pouze slabou ozvěnou nádherných melodií, které vnímají nebeští kolegové vašich hudebníků, ke kterým se dostanou pouze úryvky těchto harmonických morontiálních sil, sestavených do hudebních melodií harmonického souznění. Duchovně-morontiální hudba často používá všech sedm způsobů vyjádření a reprodukce, takže pro lidskou mysl je nesmírně obtížné pokoušet se přenést tyto melodie vyšších sfér do obyčejných hudebních tónů. Taková snaha by se podobala úsilí reprodukovat melodie velkého orchestru pouze s jedním hudebním nástrojem.

44:1.15 (500.6) I když jste vytvořili některé krásné melodie na Urantii, hudebně jste nepokročili tak daleko, jako většina z vašich sousedních planet v Satanii. Kdyby jen Adam a Eva vydrželi, potom byste měli opravdovou hudbu; ale dar harmonie zvuku, v nich tak velký, byl natolik oslaben rodovými nehudebními sklony, že pouze v jednom z tisíce smrtelných životů se projeví mimořádné vnímání hudebních tónů. Ale neztrácejte odvahu; jednoho dne se může na Urantii objevit opravdový hudebník a celé lidstvo bude okouzleno nádhernými tóny jeho melodií. Jedna taková lidská bytost může navždy změnit způsob života celého národa, dokonce i veškerého civilizovaného světa. Je to naprostá pravda, že „melodie má sílu změnit celý svět.“ Navždy zůstane hudba univerzálním jazykem lidí, andělů a duchů. Harmonie je řeč Havony.

2. Nebeští interpretové

44:2.1 (500.7) Smrtelný člověk si dokáže vytvořit pouze nejasnou a zkreslenou představu o působení nebeských interpretů, které jsem nucen pokusit se zobrazit prostřednictvím primitivních a limitujících symbolů vašeho materiálního jazyka. V duchovně-morontiálním světě je množství věcí nejvyšší hodnoty, věcí, hodny reprodukce, ale na Urantii jsou neznámé; jsou to zkušenosti, patřící do kategorie činností, které stěží „vstoupily do mysli člověka;“ jsou to ty reality, které má Bůh připraven pro ty, kteří budou žít po smrti.

44:2.2 (501.1) Existuje sedm skupin nebeských interpretů a já se pokusím popsat jejich práci s pomocí následujícího zařazení:

44:2.3 (501.2) 1. Zpěváci—hudebníci, opakující specifické harmonie minulosti a přednášející melodie současnosti. Ale toto všechno se děje na morontiální úrovni.

44:2.4 (501.3) 2. Barviči—umělci světla a stínu, které vy nazýváte kresliči a malíři, umělci, kteří zachovávají pomíjející příhody a přechodné epizody pro budoucí potěšení morontiálního světa.

44:2.5 (501.4) 3. Osvětlující ilustrátoři—tvůrci obrazců, zachycující poloduchovní jevy. K této činnosti by se mohlo zhruba přirovnat filmování.

44:2.6 (501.5) 4. Tvůrci historických představeních—ti, kteří dramaticky napodobují důležité události vesmírné historie.

44:2.7 (501.6) 5. Mistři proroci—ti, kteří promítají významy historie do budoucnosti.

44:2.8 (501.7) 6. Vypravěči životních příběhů—ti, kteří zachovávají smysl a význam životní zkušenosti. Promítání současných osobních zkušeností do dosažených budoucích hodnot.

44:2.9 (501.8) 7. Administrativní režiséři—ti, kteří zobrazují význam vládní filozofie a metodiku správního řízení, celestinští dramatikové svrchovanosti.

44:2.10 (501.9) Velmi často a zdařile nebeští interpretové spolupracují s instruktory odpočinku při slučování rekapitulace vzpomínek s určitými formami odpočinku mysli a rozptýlení osobnosti. Tito interpretové někdy společně předvádějí před morontiálními konkláve a shromážděními duchů nesmírně dramatické podívané, představující účel takových setkáních. Já jsem byl nedávno svědkem takového úžasného představení, ve kterém více než jeden milion herců předvedlo postupně tisíc výjevů.

44:2.11 (501.10) Vyšší intelektuální učitelé a přechodní pečovatelé využívají volně a účinně tyto rozmanité skupiny interpretů při svých vzdělávacích aktivitách. Ale ne všechno jejich úsilí je zaměřeno na přechodné zobrazování; hodně, velmi hodně jejich práce má trvalou povahu a zůstane navždy jako odkaz pro všechny budoucí časy. Tito umělečtí řemeslníci jsou tak všestranně nadaní, že když působí hromadně, jsou schopni znovu ztvárnit celou epochu a v součinnosti se serafskými pomocníky skutečně zobrazit smrtelným divákům věčné hodnoty duchovního světa.

3. Božští stavitelé

44:3.1 (501.11) Jsou města „jejichž tvůrcem a stavitelem je Bůh.“ My, v duchovním světě, máme všechno to a nepředstavitelně mnohem víc, co vy smrtelníci znáte. Máme domy, duchovní pohodlí a morontiální nezbytné potřeby. Na každý způsob materiálního uspokojení, které dokáže člověka naplnit radostí, my máme tisíce duchovních realit, které obohacují a rozvíjejí náš život. Božští stavitelé působí v sedmi skupinách:

44:3.2 (502.1) 1. Konstruktéři a stavitelé domů—ti, kteří stavějí a přestavují příbytky, přidělené jednotlivcům i pracovním skupinám. Tato morontiální a duchovní obydlí jsou skutečná. Pro vaše omezené vidění by byla neviditelná, ale pro nás jsou velmi reálná a krásná. Do určité míry se všechny duchovní bytosti mohou podílet na některých detailech plánování a vytváření svých morontiálních a duchovních příbytků. Tyto domy jsou zařízeny a vyzdobeny v souladu s potřebami morontiálních a duchovních tvorů, kteří v nich budou bydlet. Ve všech těchto stavbách je přemíra prostoru a dostatek příležitostí pro individuální vyjádření.

44:3.3 (502.2) 2. Stavitelé pracovních budov—ti, kteří se zabývají projektováním a montováním příbytků pro běžné a normální pracovníky duchovních a morontiálních sfér. Tito stavební pracovníci se dají přirovnat k těm, kteří stavějí dílny a jiné průmyslové objekty na Urantii. Přechodné světy mají nutný systém vzájemné výpomoci a speciálního dělení práce. My všichni neděláme všechno; morontiální bytosti a vyvíjející se duchové vykonávají rozmanité funkce a tito stavitelé pracovních budov nejenže stavějí stále dokonalejší dílny, ale také přispívají k profesnímu růstu pracovníků.

44:3.4 (502.3) 3. Stavitelé budov pro volný čas—pro čas odpočinku, který by smrtelníci nazvali rekreací a v určitém smyslu zábavou, jsou využívány rozsáhlé komplexy. Odpovídající prostředí jsou vyhrazena pro instruktory odpočinku, humoristy morontiálních světů—těch přechodných sfér, na kterých probíhá výuka vzestupných bytostí, které teprve nedávno opustily evoluční planety. I vyšší duchové pěstují určitou formu humoru během období svého duchovního odpočinku.

44:3.5 (502.4) 4. Stavitelé chrámů—zkušení architekti duchovních a morontiálních chrámů. Na všech světech vzestupu smrtelníků jsou chrámy pro projevy úcty a jsou to nejnádhernější výtvory morontiálních oblastí a duchovních sfér.

44:3.6 (502.5) 5. Stavitelé budov pro vzdělání—ti, kteří staví hlavní centra pro morontiální výuku a pokročilé duchovní učení. Dveře jsou vždy otevřeny pro nabytí nových vědomostí, získání dalších informací, týkající se kterékoliv současné a budoucí práce, nebo oblasti univerzální kultury, což jsou informace, které jsou určeny k tomu, aby ze vzestupných smrtelníků udělaly inteligentnější a užitečnější obyvatele morontiálních a duchovních světů.

44:3.7 (502.6) 6. Morontiální plánovači—ti, kteří připravují budovy pro sdružování všech osobností ze všech oblastí, když jsou současně přítomni na některé sféře. Tito plánovači spolupracují s Kontrolory Morontiální Energie pro zdokonalení koordinace progresivního morontiálního života.

44:3.8 (502.7) 7. Stavitelé veřejných budov—umělečtí řemeslníci, kteří plánují a stavějí pro veřejná shromažďování stanovené prostory, které jsou jiného druhu, než prostory pro projevy úcty. Tato místa běžného setkávání jsou nádherná a velkolepá.

44:3.9 (502.8) Ačkoliv ani tyto stavby, ani jejich výzdoba by nebyly zcela reálnými pro smyslové vnímání materiálních smrtelníků, pro nás jsou naprosto reálnými. Tyto stavby byste nemohli vidět, kdybyste tam byli v lidském těle; nicméně, všechny tyto nadmateriální výtvory tam skutečně jsou a vy je jasně uvidíte a budete je plně využívat.

4. Zaznamenatelé myšlenek

44:4.1 (503.1) Tito umělečtí řemeslníci se věnují zachování a reprodukci vznešených myšlenek sfér a působí v sedmi skupinách:

44:4.2 (503.2) 1. Ochránci myšlenek. Toto jsou umělečtí řemeslníci, kteří se věnují uchovávání vyšších myšlenek sfér. Na morontiálních světech poctivě schraňují skvosty duchovního myšlení. Před mým prvním příchodem na Urantii jsem si prohlížel zápisy a poslouchal záznamy myšlení některých velkých myslitelů této planety. Takové vznešené ideje uchovávají ochránci myšlenek v jazyku Uversy.

44:4.3 (503.3) Každý supervesmír má svůj vlastní jazyk, kterým mluví jeho osobnosti a který převládá ve všech jeho sektorech. V našem supervesmíru je tento jazyk nazýván uverský. Každý lokální vesmír má také svůj vlastní jazyk. Všechny vyšší řády Nebadonu jsou dvojjazyčné, hovořící jak jazykem Nebadonu, tak i jazykem Uversy. Když se setkají dva jedinci z rozdílných lokálních vesmírů, komunikují spolu jazykem Uversy; avšak, když jeden z nich je z jiného supervesmíru, musí jim pomoci tlumočník. Ve středním vesmíru je jazyk zapotřebí velmi málo; tam existuje dokonalé a téměř úplné porozumění; tam nejsou plně chápáni pouze Bohové. Nás učí, že během náhodného setkání v Ráji se projeví více vzájemného porozumění, než by se sdělilo smrtelným jazykem za tisíc let. Už na Uverse my „víme to, co vědí o nás.“

44:4.4 (503.4) Schopnost překládat myšlenku do jazyka na morontiálních a duchovních sférách je pro smrtelnou mysl nepochopitelné. Rychlost přenášení myšlenek na trvalý záznam se může zvýšit našimi odbornými zaznamenateli natolik, že za jednu minutu urantijského času může být zaznamenána obdoba více než půl milionu slov, nebo myšlenkových symbolů. Tyto vesmírné jazyky jsou mnohem více pestřejší než řeč evolučních světů. Pojmové symboly Uversy obsahují více než miliardu znaků, i když základní abeceda má jenom sedmdesát znaků. Jazyk Nebadonu není zdaleka tak dokonale propracovaný; jeho abeceda má čtyřicet osm znaků.

44:4.5 (503.5) 2. Zaznamenatelé pojmů. Tato druhá skupina zaznamenatelů se zabývá uchováním pojmových obrazů a modelů idejí. Toto je způsob nepřetržitého zaznamenávání, který není znám na materiálních sférách a touto metodou já mohu za hodinu vašeho času získat více informací, než byste vy získali za sto let čtením obyčejně psaného jazyka.

44:4.6 (503.6) 3. Ideografičtí zaznamenatelé. My máme obdobu vašeho psaného a mluveného slova, ale při uchovávání myšlenek obvykle používáme pojmové zobrazení a ideografické metody. Ideografičtí zaznamenatelé jsou schopni dosáhnout tisíckrát vyššího výsledku ve srovnání se zaznamenateli pojmů.

44:4.7 (503.7) 4. Podporovatelé rétoriky. Tato skupina zaznamenatelů se zabývá úkolem uchovat myšlenky pro ústní opakování. Ale my dokážeme v půlhodinovém proslovu obsáhnout, jazykem Nebadonu, tématiku celého života urantijského smrtelníka. Vaše jediná naděje pochopit tyto procesy je zastavit se a zamyslet se nad svým zmateným a nesouvislým sněním—jak během několika vteřin při těchto nočních fantaziích můžete projít dlouhodobou zkušeností.

44:4.8 (503.8) Rétorika duchovního světa je jedním z mimořádných zážitků, které čekají vás, ty, kteří znají pouze hrubou a zdlouhavou řeč Urantie. V řečích Salvingtonu a Edentie je hudební harmonie a libozvučnost vyjadřování, které jsou tak inspirující, že se nedají popsat. Tyto planoucí pojmy jsou jako krásné kameny v koruně slávy. Ale já to nedokáži! Já nejsem schopen vyjádřit lidské mysli šířku a hloubku těchto realit jiného světa!

44:4.9 (504.1) 5. Vedoucí vysílání. Vysílání Ráje, supervesmírů a lokálních vesmírů je pod všeobecným dohledem této skupiny uchovatelů myšlenek. Oni slouží jako cenzoři a editoři a rovněž jako koordinátoři vysílaného materiálu. Veškeré Rajské vysílání přizpůsobují supervesmírům a upravují a překládají vysílání Věčně Moudrých do jednotlivých jazyků lokálních vesmírů.

44:4.10 (504.2) Vysílání lokálních vesmírů musí být také upraveno pro příjem v soustavách a na jednotlivých planetách. Přenos těchto kosmických záznamů je pečlivě kontrolován a vždy se dělá zpětný záznam, aby bylo zaručeno správní přijetí každé zprávy na každém světě daného okruhu. Tito vedoucí vysílání jsou technickými experty ve využívání proudů prostoru pro všechny účely sdělování informací.

44:4.11 (504.3) 6. Zaznamenatelé rytmu. Lidé na Urantii by nepochybně nazvali tyto umělecké řemeslníky poety, přestože jejich práce je velmi odlišná od vašich básnických děl a téměř nekonečně je převyšuje. Pro morontiální a duchovní bytosti je rytmus méně vyčerpávající a proto se často usiluje o zvýšení efektivnosti a zvětšení potěšení prováděním různých rytmických funkcí. Já si jenom přeji, abyste měli tu čest naslouchat některému z poetických souborů Edentie a vychutnávat bohatost barev a tónů géniů souhvězdí, kteří jsou mistry této jemné formy sebevyjádření a sociální harmonie

44:4.12 (504.4) 7. Morontiální zaznamenatelé. Jsem v rozpacích, protože nevím jak popsat materiální mysli činnost této důležité skupiny zaznamenatelů myšlenek, kterým je přidělena práce uchovávat souhrnná zobrazení různých morontiálních událostí a duchovních jednáních; přibližně se dá říci, že oni jsou skupinovými fotografy přechodných světů. Oni uchovávají pro budoucnost důležité epizody a souvislosti mezi těmito progresivními epochami, ukládajíc je do archivů v morontiálních halách.

5. Manipulátoři energie

44:5.1 (504.5) Tito zajímaví a výkonní umělečtí řemeslníci jsou spojeni s každým druhem energie—fyzické, duchovní a energie myšlení:

44:5.2 (504.6) 1. Manipulátoři fyzické energie. Manipulátoři fyzické energie slouží po dlouhá období s upravovateli energie a jsou experti v manipulování a regulování mnoha fází fyzické energie. Jsou obeznámeni se třemi základními proudy a třiceti podružnými druhy energie supervesmírů. Tyto bytosti prokazují neocenitelnou pomoc Kontrolorům Morontiální Energie přechodných světů. Oni jsou stálými pozorovateli kosmických projekcí Ráje.

44:5.3 (504.7) 2. Manipulátoři energie mysli. Toto jsou experti pro vzájemnou komunikaci mezi morontiálními bytostmi a jinými typy inteligentních bytostí. Tento způsob komunikace mezi smrtelnými bytostmi na Urantii prakticky neexistuje. Jsou to specialisté, kteří podporují způsobilost vzestupných morontiálních bytostí komunikovat mezi sebou a jejich práce zahrnuje četné unikátní počiny v oblasti intelektuálního spojení, které jsou daleko nad rámec mých schopností, abych je popsal materiální mysli. Tito umělečtí řemeslníci jsou horlivými studenty okruhů mysli Nekonečného Ducha.

44:5.4 (505.1) 3. Manipulátoři duchovní energie. Manipulátoři duchovní energie jsou zajímavou skupinou. Duchovní energie působí, stejně jako fyzická energie, v souladu se stanovenými zákony. To znamená, že kdyby se duchovní energie zkoumala, ukázalo by se spolehlivě, že se s ní může pracovat přesně tak, jako s fyzickými energiemi. V duchovním světě jsou stejně tak dané a prokázané zákony jaké panují v materiálních oblastech. V průběhu uplynulých několika milionů let bylo těmito studenty stěžejních zákonů Věčného Syna realizováno mnoho zdokonalených metod pro příjem duchovní energie, upravujících duchovní energii k jejímu použití pro morontiální a jiné řády nebeských bytostí ve všech vesmírech.

44:5.5 (505.2) 4. Sdružení manipulátoři. Tato odvážná skupina dobře vyškolených bytostí se věnuje funkčnímu spojení tří původních fází božské energie, která se projevuje po celých vesmírech jako fyzická, intelektuální a duchovní energie. Tyto nadšené osobnosti se ve skutečnosti snaží objevit vesmírnou přítomnost Boha Nejvyššího, protože v této Božské osobnosti musí probíhat empirické sjednocování veškeré božskosti velkého vesmíru. A do jisté míry se v poslední době setkali s určitým úspěchem.

44:5.6 (505.3) 5. Dopravní poradci. Tento sbor technických poradců, kteří radí přepravní serafům, jsou nejvýkonnější, když ve spolupráci s pozorovateli hvězd vypočítávají trasy, anebo jinak asistují vedoucím dopravy na světech prostoru. Oni kontrolují dopravu na sférách a jsou přítomni na všech obydlených planetách. Na Urantii slouží sbor sedmdesáti dopravních poradců.

44:5.7 (505.4) 6. Experti komunikace. Na Urantii také slouží dvanáct techniků meziplanetární a mezivesmírné komunikace. Tyto velmi zkušené bytosti jsou experty ve znalostech zákonů o přenosu a přerušování toku informací, tak jak jsou aplikovány při komunikování na sférách. Tento sbor se stará o všechny formy prostorových zpráv, s výjimkou těch, které jsou předávány Gravitačními a Osamělými Posly. Na Urantii většinou využívají pro svoji práci okruh archandělů.

44:5.8 (505.5) 7. Učitelé odpočinku. Božský odpočinek je spojen s metodou přijímání duchovní energie. Morontiální a duchovní energie musí být doplněna zrovna tak, jako fyzická energie, ale ne ze stejných důvodů. Chtě nechtě jsem, ve svých snahách vás osvětlit, nucen použít primitivních přirovnáních; nicméně, my všichni z duchovního světa musíme pravidelně přerušit naše obvyklé aktivity a odebrat se na patřičná shromaždiště, kde zahájíme božský odpočinek a obnovíme naše spotřebované energie.

44:5.9 (505.6) Vy dostanete první lekce o těchto záležitostech když dospějete na obytné světy jako morontiální bytosti a začnete poznávat metody duchovních procesů. Vy víte o nejvnitřnějším okruhu Havony a o tom, že až poutníci prostoru projdou přes předchozí okruhy, musí být uvedeni do dlouhého a oživujícího klidu Ráje. Toto není pouze proto, že si to vyžaduje přechod z životní dráhy času do služby věčnosti, ale je to také nutnost, forma odpočinku, potřebná pro obnovení energetických ztrát, provázejících poslední stupně vzestupu a také uložení zásoby duchovní energie pro následující stadium nekonečné pouti.

44:5.10 (506.1) Tito manipulátoři energie působí také ve stovkách jiných funkcí, které jsou příliš početné, aby se mohly popsat: například, poradenská služba serafům, cherubům a sanobimům, týkající se nejúčinnějších způsobů přijímání energie a udržování nejvýhodnější rovnováhy odlišných sil mezi aktivním cherubem a pasivním sanobimem. Je ještě mnoho dalších způsobů, kterými tito experti pomáhají morontiálním a materiálním tvorům v jejich snahách pochopit podstatu božského odpočinku, která je tak důležitá pro účinné využívání základních energií prostoru.

6. Návrháři a dekoratéři

44:6.1 (506.2) Jak si jenom přeji, abych věděl jak popsat neobyčejnou práci těchto unikátních uměleckých řemeslníků! Jakákoliv snaha z mé strany vysvětlit díla duchovní výzdoby by pouze připomněla materiálním myslím vaše vlastní nedokonalé, ale záslužné snahy dělat takové věci na vašem světě mysli a hmoty.

44:6.2 (506.3) I když tento sbor obsahuje přes jeden tisíc různých druhů činností, je rozdělen do následujících sedmi základních skupin:

44:6.3 (506.4) 1. Mistři světla. To jsou ti, kteří vytvářejí z deseti tisíc barevných tónů duchovní reflexe zvonkohru, nesoucí jejich vybraná poselství harmonické krásy. Kromě vnímání barev, v lidské zkušenosti není nic, k čemu by se tato činnost mohla přirovnat.

44:6.4 (506.5) 2. Návrháři zvuku. Tito návrháři toho, co vy nazýváte zvuk, vyobrazují duchovní vlny různých vlastností a morontiálního vědomí. Tyto impulsy jsou ve skutečnosti nádhernými odrazy nic neskrývajících a dokonalých duchovních duší nebeských bytostí.

44:6.5 (506.6) 3. Návrháři emocí. Tito vylepšovatelé a ochránci citů uchovávají morontiální cítění a božské emoce pro studium a osvětu dětí času a pro inspiraci a zkrášlení morontiálních vzestupných bytostí a zdokonalujících se duchů.

44:6.6 (506.7) 4. Umělci vůně. Takové přirovnání nebeských duchovních aktivit k fyzickému rozpoznávání chemických vůní je rozhodně nešťastné, ale smrtelníci Urantie by ztěží poznali tuto činnost pod jiným jménem. Tito umělečtí mistři tvoří svoje rozmanité symfonie pro povznesení a potěšení pokročilých dětí světla. Na zemi nemáte nic, k čemu by se tento typ duchovní vznešenosti mohl i vzdáleně přirovnat.

44:6.7 (506.8) 5. Aranžéři přítomných hodnot. Tito umělečtí řemeslníci se nezabývají uměním sebe zkrášlování ani metodou zkrášlování jiných tvorů. Oni vyvolávají rozmanité a radostné reakce v jednotlivých morontiálních a duchovních tvorech svojí tvorbou o významu vzájemných vztahů skrze situační hodnoty, přidělené různým morontiálním a duchovním řádům ve smíšených souborech těchto různorodých bytostí. Tito umělci spojují nadmateriální bytosti tak, jak vy byste sestavovali živé hudební tóny, vůně, pohledy a potom je spojili do krásných písní.

44:6.8 (506.9) 6. Návrháři vkusu. A jak vám mám povědět o těchto umělcích? Já mohu pouze naznačit, že oni jsou vylepšovatelé morontiálního vkusu a že se také snaží zlepšit vnímání krásy zbystřením vyvíjejících se duchovních smyslů.

44:6.9 (507.1) 7. Morontiální syntezátoři. To jsou mistři umělci, kteří, když všichni ostatní přispěli svými jednotlivými vklady, potom přidají dokončující a závěrečné úpravy morontiálnímu souboru, aby dosáhli inspirujícího zobrazení božské krásy—věčného vnuknutí pro duchovní bytosti a jejich morontiální druhy. Ale vy musíte počkat na vaše vysvobození ze živočišného těla, než budete schopni začít vnímat umělecké nádhery a estetické krásy morontiálních a duchovních světů.

7. Harmonizátoři

44:7.1 (507.2) Tito umělci se nezabývají hudbou, malováním, nebo něčím podobným, jak byste se asi domnívali. Oni se zaobírají manipulací a organizací speciálních sil a energií, které se vyskytují v duchovním světě, ale které smrtelníci neznají. Kdybych měl alespoň nejnepatrnější podklad pro přirovnání, pokusil bych se popsat tuto unikátní oblast duchovní tvorby, ale cítím beznaděj—je nemožné přenést do smrtelných myslí tuto sféru nebeského umění. Nicméně, to co nelze popsat, může být ještě naznačeno:

44:7.2 (507.3) Krása, rytmus a harmonie jsou intelektuálně spjaty a duchovně spřízněny. Pravda, fakt a vzájemný vztah jsou intelektuálně neoddělitelné a spjaté s filozofickým pojetím krásy. Dobro, poctivost a spravedlnost spolu filozoficky souvisí a duchovně jsou svázány s živou pravdou a božskou krásou.

44:7.3 (507.4) Kosmická pojetí opravdové filozofie, zobrazení nebeského umění, nebo pokus smrtelníka popsat lidské vnímání božské krásy nemohou být nikdy plně uspokojující, jestliže takové snahy tvora o pokrok zůstávají nesjednoceny. Takové vyjádření božských pohnutek ve vyvíjejícím se tvorovi může být intelektuálně pravdivé, citově krásné a duchovně prospěšné, ale duše se nemůže opravdově vyjádřit, pokud tyto reality pravdy, významy krásy a hodnoty dobra nebudou sjednoceny v životní zkušenosti umělce, vědce nebo filozofa.

44:7.4 (507.5) Tyto božské vlastnosti jsou dokonale a absolutně sjednoceny v Bohu. A každý, Boha uvědomělý člověk, nebo anděl, má potenciál neomezeného sebevyjádření na postupně se zvyšujících úrovních jednotné seberealizace prostřednictvím nikdy nekončící snahy podobat se Bohu—empirického sladění věčné pravdy, univerzální krásy a božské laskavosti, dosaženého v evoluční zkušenosti.

8. Cíle smrtelníků a morontiální úspěchy

44:8.1 (507.6) Přestože celestinští umělečtí řemeslníci osobně nepracují na materiálních planetách, takových jako je Urantia, přicházejí tam čas od času z hlavního centra soustavy nabídnout pomoc přirozeně nadaným jedincům smrtelných ras. Při takových úkolech tito umělci pracují dočasně pod vedením planetárních andělů pokroku. Serafské armády spolupracují s těmito uměleckými mistry v jejich snaze pomáhat těm smrtelným umělcům, kteří jsou obdarováni vrozenými schopnostmi a také mají Ladiče Myšlení, mající specifickou předchozí zkušenost.

44:8.2 (507.7) Existují tři možné zdroje mimořádných lidských schopností. Základem je vždy přirozené, čili vrozené nadání. Mimořádná schopnost není nikdy náladovým darem Bohů; každý výjimečný talent má vždy dědičný základ. Kromě tohoto přirozeného nadání, nebo lépe řečeno dědičného, může přispívat vedení Ladičů Myšlení u těch jedinců, jejichž vnitřní Ladiči mají vlastní a opravdové zkušenosti tohoto směru, získané na jiných světech a v jiných smrtelných tvorech. V těch případech, kdy lidská mysl i vnitřní Ladič mají neobyčejné schopnosti, mohou být vysláni duchovní umělci, aby působili jako harmonizátoři těchto talentů a i jinými způsoby pomáhali a inspirovali tyto smrtelníky, aby usilovali o stále dokonalejší ideály a snažili se je vyobrazit pro povznesení sféry.

44:8.3 (508.1) Mezi duchovními uměleckými řemeslníky neexistuje žádné kastovnictví. Bez ohledu na to, jak nízký je váš původ, jestliže máte schopnost a dar vyjádření, získáte náležité uznání a dostane se vám patřičného ocenění na vaší cestě vzhůru za morontiální zkušeností a duchovním poznáním. Neexistuje žádný zděděný lidský handicap, nebo nedostatek způsobený smrtelným prostředím, který nebude plně nahrazen a úplně odstraněn na morontiální cestě. A všechna taková zadostiučinění z uměleckých úspěchů a vyjádřené seberealizace budou výsledkem vašich vlastních osobních snah při vašem postupném vzestupu. Konečně se mohou naplnit cíle evolučních tvorů, mající průměrné schopnosti. I když Bohové nerozdávají libovolně talent a nadání dětem času, poskytují veškerému lidskému úsilí pocit uspokojení ze všech jejich vznešených tužeb a zadostiučinění ze snahy dosáhnout božské seberealizace.

44:8.4 (508.2) Ale každá lidská bytost by si měla pamatovat: mnohé ambice vynikat, které mučí lidské smrtelníky, nebudou setrvávat s těmito smrtelníky na jejich cestě morontiálními a duchovními sférami. Vzestupné bytosti se naučí ovládat svoje dřívější čistě sobecké touhy a egoistické ambice. Nicméně, ty věci, které jste chtěli upřímně dělat na zemi a okolnosti vám to nikdy nedovolily, jestliže po získání opravdové morontiální moudrosti během vaší morontiální dráhy budete stále toužit je dělat, potom vám určitě bude dána příležitost plně uspokojit vaše dlouho trvající touhy.

44:8.5 (508.3) Předtím, než vzestupní smrtelníci opustí lokální vesmír, aby zahájili svoje duchovní dráhy, budou všechny jejich intelektuální, umělecké a společenské touhy či vlastní ambice, které charakterizovaly jejich smrtelné či morontiální úrovně bytí, plně uspokojeny. To je výsledkem rovnocennosti uspokojení ze sebevyjádření a seberealizace, ale ne v důsledku dosažení stejného empirického statusu, nebo kompletního vymazání individuálních schopností v umění, metodě a vyjádření. Ale nové duchovní rozdíly v osobním empirickém dosažení se nesrovnají a nevyrovnají, dokud neprojdete posledním okruhem Havony. A potom obyvatelé Ráje budou čelit nutnému přizpůsobení se těm absonitním odlišnostem v osobní zkušenosti, které se mohou srovnat pouze skupinovým dosažením nejvyššího statusu tvora—sedmého stadia duchovní pouti smrtelných konečných.

44:8.6 (508.4) A tímto končí vyprávění o celestinských uměleckých řemeslnících—kosmopolitní skupině vynikajících pracovníků, kteří toho dělají tak moc pro zvelebení architektonických sfér s pomocí uměleckých zobrazeních božské krásy Rajských Tvořitelů.

44:8.7 (508.5) [Sepsáno Archandělem Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.