Stručný popis knihy Urantia

Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia, která byla poprvé vydána Nadací Urantia v r. 1955 nám představuje původ, historii a osud lidstva. Odpovídá na otázky o Bohu, otázky života v obydleném Vesmíru, historie a budoucnosti tohoto světa a obsahuje povznášející líčení o životě a učení Ježíše.

Kniha Urantia popisuje náš vztah s Bohem – Otcem. Všechny lidské bytosti jsou synové a dcery milujícího Boha a proto jsou bratry a sestrami v Boží rodině. Tato kniha poskytuje novou duchovní pravdu pro současné moderní muže a ženy a ukazuje jim cestu k osobnímu vztahu s Bohem.

Na základě dědictví světových náboženstvích kniha Urantia popisuje nekonečný osud lidstva, učení, že živá pravda je klíčem k osobnímu, duchovnímu rozvoji a klíčem věčného života. Tato kniha také popisuje Boží plán pro progresivní evoluci jedinců, lidské společnosti a vesmíru jako celku.

Mnoho lidí z celého světa řeklo, že četba knihy Urantia je silně inspirovala k dosažení hlubokých úrovní jejich duchovního růstu. Dalo jim to nový smysl života a touhu sloužit lidstvu.

Doporučujeme vám a věříme, že si také tuto knihu přečtete a objevíte pro sebe její zušlechťující vzkaz.

Začátek čtení knihy Urantia.

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.