Een korte omschrijving van Het Urantia Boek

AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek,voor het eerst gepubliceerd in 1955 door de Urantia Foundation, beweert te zijn gepresenteerd door hemelse wezens als een openbaring voor onze planeet, Urantia.

De geschriften in Het Urantia Boek informeren ons over de schepping, geschiedenis en bestemming van de mens en onze relatie met God de Vader. Zij geven ons een unieke en boeiende omschrijving van het leven en onderricht van Jezus. Zij brengen ons nieuwe inzichten van tijd en eeuwigheid aan de geestelijkheid van de mens en geven ons nieuwe details over de avonturen van onze opklimming in een vriendelijk en zorgvuldig bestuurd universum.

Het Urantia Boek biedt ons een duidelijke en kernachtige integratie van wetenschap, philosofie en religie. Diegenen die het boek lezen en bestuderen , geloven dat Het Urantia Boek de capaciteit heeft om wereldwijd een significante bijdrage te leveren aan het religieuse en philosofische denken van de mensheid.

Het Urantia Boek is niet een "religie" in zichzelf. Het bouwt op de religieuse nalatenschap van het verleden en het heden, aanmoedigend tot een persoonlijk en levend geloof.

Lezers over de hele wereld hebben ons verteld dat het lezen van Het Urantia Boek hun diep heeft geraakt en vaak ook hun leven heeft veranderd. Het heeft hen geinspireerd om nieuwe niveaus van geestelijke groei te bereiken en heeft hun begrip van de waarde van het menselijk leven verhoogd.

Wij moedigen u aan om het ook te lezen en voor u zelf de veredelende boodschap te ontdekken.

Begin met het lezen van Het Urantia Boek

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden