Urantia-kirjasta lyhyesti

Tulostettava versioTulostettava versio

Vuonna 1955 julkaistu Urantia-kirja sanoo olevansa taivaallisten olentojen planeetallemme, Urantialle, esittämä ilmoitus. Urantia-kirjan kirjoitukset sisältävät tietoa ihmiskunnan ilmaantumisesta, historiasta ja päämäärästä sekä suhteestamme Jumala Isään. Ne esittävät ainutlaatuisen ja vakuuttavan esityksen Jeesuksen elämästä ja opetuksista. Ne avaavat uusia, ajallisuuteen ja ikuisuuteen suhteutettuja näköaloja ihmisen henkeen ja tarjoavat uutta ja yksityiskohtaista tietoa ylösnousemusmatkastamme ystävällisessä ja huolellisesti hallinnoidussa universumissa. Urantia-kirjassa esitetään selkeä, lyhytsanainen tapa yhdistää tiede, filosofia ja uskonto. Urantia-kirjaa lukevat ja opiskelevat uskovat sillä olevan mahdollisuus antaa merkittävä panos ihmisten uskonnolliseen ja filosofiseen ajatteluun kautta maailman.

Urantia-kirja ei sinänsä ole ”uskonto”. Se rakentuu aikaisempaan ja nykyiseen uskonnolliseen perimään mutta korostaa henkilökohtaista, elävää uskoa.

Lukijat eri puolilta maailmaa ovat kertoneet Urantia-kirjan lukemisen vaikuttaneen heihin syvästi ja muuttaneen heidän elämäänsä. Se on inspiroinut heitä uusille hengellisen kasvun tasoille ja lisännyt heidän ihmiselämän arvostustaan. Rohkaisemme sinuakin sen lukemiseen ja löytämään itsellesi sen jalontavan sanoman.

Luo silmäys painetun kirjan sisälle

Ryhdy lukemaan Urantia-kirjaa

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään