Кратко описание на Книгата Урантия

Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия, публикувана за пръв път от фондация „Урантия” през 1955 г., е била предоставена от небесни същества като откровение за нашата планета, Урантия.

Авторите на Книгата Урантия ни разказват за произхода, историята и съдбата на човечеството, а също и за нашата връзка с Небесния Отец. Те представят уникално и вълнуващо изображение на живота и учението на Иисус. Те откриват нови перспективи на времето и вечността за човешкия дух и предлагат нови подробности за нашето възходящо пътешествие в една приятелска и внимателно управлявана Вселена.

Книгата Урантия предлага ясна и стройна система, която обединява науката, философията и религията. Хората, които четат и изучават книгата, вярват, че Книгата Урантия е в състояние да даде значителен принос към религиозното и философско мислене на хората от цял ​​свят.

Книгата Урантия не е нова "религия". Тя се основава на религиозното наследство от миналото и настоящето, насърчавайки личната, жива религиозна вяра.

Читателите по целия свят споделят, че четенето на Книгата Урантия ги докосва дълбоко, а често и променя живота им. Книгата вдъхновява хората за постигане на нови нива на духовно израстване и засилва чувството им за ценността на човешкия живот.

Насърчаваме ви да се присъедините към читателите на тази Книга и да откриете за себе си нейното облагородяващо въздействие.

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved