Кратко описание на Книгата Урантия

Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия, публикувана за първи път от Фондация Урантия през 1955 г., ни запознава с произхода, историята и съдбата на човечеството. Тя отговаря на въпроси за Бога, живота в обитаемата вселена, историята и бъдещето на този свят и съдържа възвисяващия разказ за живота и учението на Иисус.

Книгата Урантия представя нашата връзка с Бога Отец. Всички човешки същества са синове и дъщери на един любящ Бог и следователно – братя и сестри в Божието семейство. Книгата предоставя нова духовна истина за съвременните мъже и жени и път към лична връзка с Бога.

Основавайки се на световното религиозно наследство, Книгата Урантия описва безкрайната съдба за човечеството и учи, че живата вяра е ключ към личния духовен напредък и вечното оцеляване. Освен това тя описва и Божия план за прогресивното развитие на хората, на човешкото общество и на Вселената като цяло.

Много хора по света са споделяли, че четенето на Книгата на Урантия ги е вдъхновило дълбоко за духовно израстване. Тя им е дала нов смисъл на живота и желанието да служат на човечеството.

Насърчаваме и вас да я прочетете и да откриете лично нейното обогатяващо послание.

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.