Urantijos knygos aprašymas

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga, pirmą kartą Urantijos fondo išleista 1955, teigia, jog buvo dangiškų būtybių pateikta kaip apreiškimas mūsų planetai – Urantijai.

Raštai Urantijos knygoje mus informuoja apie žmonijos genezę, istoriją ir likimą, taipogi apie mūsų santykius su Dievu Tėvu. Jie pateikia unikalų ir intriguojantį Jėzaus gyvenimo ir mokymų pasakojimą. Jie atskleidžia naujas laiko ir amžinybės properšas žmogiškajai dvasiai bei pateikia naujų detalių apie mūsų beprasidedantį nuotykį draugiškoje ir atidžiai prižiūrimoje visatoje.

Urantijos knyga pateikia aiškią ir apibrėžtą mokslo, filosofijos ir religijos integraciją. Tie, kas ją skaito ir studijuoja, tiki, kad Urantijos knyga gali suteikti itin reikšmingą paskatą religiniams ir filosofiniams viso pasaulio žmonių apmąstymams.

Urantijos knyga nėra “religija”. Ji plėtoja religinį praeities ir dabarties palikimą, skatindama asmeninį, gyvą religinį įtikėjimą.

Skaitytojai iš viso pasaulio yra mums sakę, jog Urantijos knyga juos giliai paveikė ir dažnai pakeitė jų gyvenimus. Ji įkvėpė juos pasiekti naujus dvasinio augimo lygmenis ir praturtino jų žmogiškojo gyvenimo vertės supratimą.

Tikimės, kad ir Jūs perskaitysite ją bei pats sau atrasite jos kilnią prasmę.

Pažvelgti į spausdintą knygą

Pradėti skaityti Urantijos knygą

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved