Vad är vårt slutliga öde?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Lake Sils, Switzerland

Denna möjlighet att uppnå gudomlig fulländning är människans slutliga och säkra bestämmelse för allt det eviga, andliga framåtskridandet. ~ Urantiaboken, 1:0:4 (22.1)

Gud är inte enbart den som anger ödesbestämmelsen; han är människans eviga bestämmelse. ~ Urantiaboken, 5:4.3 (67.1)

Paradiset är unikt däri att det är det primära ursprungets värld och bestämmelsens slutliga mål för alla andepersonligheter. ~ Urantiaboken, 11:9.1 (126.6)

Identifikation med anden utgör hemligheten med personlig överlevnad och avgör den andliga uppståndelsens ödesbestämmelse. ~ Urantiaboken, 40:5:4 (445.5)

Och denne ende Gud är vår Skapare och vår själs slutliga bestämmelse. ~ Urantiaboken, 131:4:2 (1448.1)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved