Uppdragsbeskrivning

UtskriftsversionUtskriftsversion

Uppdraget för Urantia-stiftelsen är att ympa Urantiaboken och dess läror i hela världen.

Vision beskrivning

Huvudändamål: Objektet som denna stiftelse skapas är att främja, förbättring och utvidgning bland folken i världen av förståelse och förståelse för kosmologi och förhållandet av planeten som vi lever för att universum, av uppkomst och öde människan och hennes relation till Gud, och de sanna Jesu Kristi lärdomar, och för inskärpandet och uppmuntran av realiseringen och uppskattning av Guds faderskap och Brotherhood of Man - för att öka och förbättra komfort, lycka och välbefinnande of Man, som individ och som medlem av samhället, genom främjandet av en religion, en filosofi och en kosmologi som står i proportion med människans intellektuella och kulturella utveckling.

Samstämmiga Objekt: De samstämmiga föremål som stiftelsen skapas är att ständigt bevara okränkbar texten i Urantiaboken och att sprida de principer och läror och doktriner av Urantiaboken.

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved