Är vi odödliga?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Photo by John Fielder

Gud älskar först människan och förlänar henne potentialen till odödlighet — evig verklighet. Och då människan älskar Gud, så blir hon evig i den aktuala verkligheten. ~ Urantiaboken, 117:4.14 (1285.3)

Skaparsönerna inom Gud den Sjufaldiges gudomsassociation tillhandahåller den mekanism genom vilken den dödliga blir odödlig och det finita uppnår det infinitas famn. ~ Urantiaboken, 0:8.11 (12.2)

Att sända ut Rikare och att de bor i de dödliga, är sannerligen ett av Gud Faderns ofattbara mysterier. Dessa fragment av den Universelle Faderns gudomliga väsen för med sig potential för odödlighet hos de skapade varelserna. Riktarna är odödliga andar, och förening med Riktaren ger evigt liv åt själen som den fusionerade dödliga har. ~ Urantiaboken, 40:7.1 (448.8)

Det faktum att Guds existens är verklig visas i människans erfarenhet av den gudomliga närvaron inom henne. Andeledsagaren som är sänd från Paradiset är avsedd att leva i människans dödliga sinne och där bistå med att utveckla den odödliga själen som överlever i evighet. ~ Urantiaboken, 1:2.3 (24.1)

”Fortsätt att tro på mig och på det som jag har uppenbarat för dig, och du skall få evigt liv i gåva.” ~ Jesus, Urantiaboken, 181:2.11 (1957.1)

”Sluta upp att vara rädd för människor; var inte rädd för att predika den goda nyheten om evigt liv för dina medmänniskor som försmäktar i mörker och hungrar efter sanningens ljus.” ~ Jesus, Urantiaboken, 192:2.11 (2049.2)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved