Koks yra mūsų galutinis likimas?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
Lake Sils, Switzerland

Šita dieviškojo tobulumo pasiekimo galimybė yra žmogaus visos amžinosios dvasinės pažangos galutinis ir užtikrintas likimas. ~ Urantijos knyga, 1:0:4 (22.1)

Dievas yra ne tiktai likimo nulėmėjas; jis yra žmogaus amžinasis galutinis tikslas. ~ Urantijos knyga, 5:4.3 (67.1)

Rojus unikalus yra tuo, jog yra pirminės kilmės valda ir likimo galutinis tikslas visoms dvasinėms asmenybėms. ~ Urantijos knyga, 11:9.1 (126.6)

Dvasinis identifikavimas sudaro asmeninio išlikimo paslaptį ir nulemia dvasinio kilimo likimą. ~ Urantijos knyga, 40:5:4 (445.5)

Ir šitas vienas Dievas yra mūsų Sutvėrėjas ir paskutinysis sielos likimas. ~ Urantijos knyga, 131:4:2 (1448.1)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved