Vad är själen?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Sunset over the ocean with tropical palm trees

Från sin tidigaste begynnelse är själen verklig; den har kosmiska överlevnadsegenskaper. ~ Urantiaboken, 16:9.2 (195.8)

Den gudomliga anden anländer samtidigt som den första moraliska aktiviteten sker i människosinnet, och vid det tillfället föds själen. ~ Urantiaboken, 133:6.5 (1478.4)

Alla människor som utvecklar en själ är bokstavligen evolutionära söner till Gud Fadern och Gud Modern, den Suprema Varelsen. Ända fram till den tid då den dödliga människan blir själsmedveten om sitt gudomliga arv måste dock denna visshet om släktskap med Gudomen inses genom tro. ~ Urantiaboken, 117:6.8 (1289.1)

Dödliga varelsers överlevnad bygger helt på att det utvecklas en odödlig själ inom det dödliga sinnet. ~ Urantiaboken, 36:6.5 (404.3)

Personlighetens eviga överlevnad beror helt på det dödliga sinnets val; dess avgöranden bestämmer överlevnadspotentialen hos den odödliga själen. När sinnet tror på Gud och själen känner Gud och när de tillsammans med den uppfostrande Riktaren alla åstundar Gud, då är överlevnaden säkrad. ~ Urantiaboken, 5:5.13 (69.8)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved