Kortfattad beskrivning av Urantiaboken

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken kom ut första gången år 1955 och berättar om människosläktets ursprung, dess historia och öde. Boken svarar på frågor om Gud, om livsformer i vårt universum, om vår världs historia och framtidsutsikter. Dessutom innehåller boken också den inspirerande berättelsen om Jesu liv och gärningar.

I Urantiaboken beskrivs relationen mellan människan och Gud. Varje människa är barn till den ende, kärleksfulle Guden och därmed är varje människa också medlem i Guds familj. Boken tillhandahåller andliga sanningar för den moderna världens människor och visar vägen till en personlig relation med Gud. Urantiaboken utgår från världens samlade religiösa budskap och beskriver en oändlig framtida tillvaro för människosläktet.

En egen levande tro utgör nyckeln till personlig andlig utveckling och nyckeln till att få existera för evigt. Boken beskriver även den speciella utvecklingsplan som Gud har för såväl individer som samhällen och rent av för vårt eget universum.

Många som läst boken världen över vittnar om hur den gett dem djupare insikt och hjälpt dem att utvecklas på ett andligt plan. Den har skänkt dem en känsla av större mening med livet och en längtan efter att få finnas till hand för sina medmänniskor.

Vi vill uppmuntra alla att ta del av texterna och att bli bekanta med bokens inspirerande innehåll.

Titta in i boken

Läs boken

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved