Kommer jag till himlen?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Sunny Dawn Field

Nycklarna till himmelriket är: uppriktighet, mera uppriktighet och allt mera uppriktighet. Alla människor har dessa nycklar. ~ Urantiaboken, 9:4:14 (435.7)

Du börjar där på andra sidan precis där du slutade här nere. ~ Urantiaboken, 47:3.7 (533.5)

Jesus sade: ”I min Faders hus finns många boningar.” ~ Urantiaboken, 30:4:17 (341.7)

Så som termen himmel har använts på Urantia har den ibland avsett dessa sju mansoniavärldar, varvid den första mansoniavärlden har kallats den första himlen och så vidare till den sjunde. ~ Urantiaboken, 15:7.5 (174.5)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved