Finns sann kärlek?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Hintersee lake. National park Berchtesgadener Land, Upper Bavaria, Germany Alps

All sann kärlek är från Gud, och människan får del av den gudomliga tillgivenheten i den mån hon själv ger denna kärlek till sina medvarelser. ~ Urantiaboken, 117:6:10 (1289.3)

Sann kärlek varken komprometterar eller tolererar hat — den tillintetgör det. ~ Urantiaboken, 188:5:2 (2018.1)

 

 

 

 

 

 

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved