Vad är himmelriket?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Himmelriket är varken en samhällelig eller en ekonomisk ordning. Det är uteslutande ett andligt broderskap av individer som känner Gud. Det är sant att ett sådant broderskap i sig är ett nytt och häpnadsväckande samhällsfenomen åtföljt av förvånande politiska och ekonomiska följdverkningar. ~ Urantiaboken, 99:3.2 (1088.3)

Himmelriket är varken materiellt eller endast intellektuellt; det är ett andligt förhållande mellan Gud och människan. ~ Urantiaboken, 134:4:2 (1486.5)

Gud är ande, och Gud ger ett fragment av sitt andejag att leva i människans hjärta. Andligen är alla människor jämlika. Himmelriket är fritt från kaster, klasser, sociala nivåer och ekonomiska grupper. Ni är alla bröder.~ Urantiaboken, 134:4.7 (1487.4)

Nycklarna till himmelriket är: uppriktighet, mera uppriktighet och allt mera uppriktighet. Det högsta moraliska valet är valet av det högsta möjliga värdet, och detta är alltid — inom varje sfär, inom alla sfärer — att välja att göra Guds vilja. ~ Urantiaboken, 39:4.14 (435.7)

”Johannes kom och predikade omvändelse för att göra er redo för riket. Nu har jag kommit för att förkunna att tro, gåvan från Gud, är priset för inträde i himmelriket. Om ni blott ville tro att min Fader älskar er med en oändlig kärlek, då är ni inne i Guds rike.” ~ Jesus, Urantiaboken, 137:8:17 (1537.4)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved