Är vår planet speciell?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Lighthouse at Cape Tarkhankut, Crimea

I ert superuniversum är inte ens en kall planet av fyrtio beboelig för varelser av er klass. ~ Urantiaboken, 15:6:15 (173.5)

Från er sol strömmar en veritabel flod av dödsbringande strålar ut, och ert angenäma liv på Urantia beror på den ”slumpmässiga” inverkan av över fyrtio till synes oavsiktliga skyddsmekanismer som fungerar på liknande sätt som verkan av detta unika ozonlager. ~ Urantiaboken, 58:2:4 (666.1)

Evolutionen — på Urantia eller annorstädes — alltid målmedveten och aldrig oavsiktlig. ~ Urantiaboken, 65:0:7 (730.7)

Er lilla och obetydliga planet är av intresse i lokaluniversumet helt enkelt därför att den är den jordiska hemvärlden för Jesus från Nasaret. ~ Urantiaboken, 20:5:5 (228.2)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved