Wat is onze uiteindelijke bestemming?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Lake Sils, Switzerland

Deze mogelijkheid om goddelijke volmaaktheid te verwerven vormt de finale, zekere bestemming van alle eeuwige geestelijke vooruitgang van de mens. ~ Het Urantia Boek, 1:0:4 (22.1)

God is niet alleen de bepaler van de bestemming, hij is ’s mensen eeuwige bestemming. ~ Het Urantia Boek, 5:4.3 (67.1)

Het Paradijs is uniek in de zin dat het het gebied is van de eerste oorsprong van alle geest-persoonlijkheden en tevens hun finale bestemming. ~ Het Urantia Boek, 11:9.1 (126.6)

Vereenzelviging met geest vormt het geheim van de persoonlijke overleving en bepaalt de bestemming van de geestelijke opklimming. ~ Het Urantia Boek, 40:5:4 (445.5)

En deze ene God is onze Maker en de laatste bestemming van de ziel. ~ Het Urantia Boek, 131:4:2 (1448.1)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden