Vem är Jesus?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jesus är i människogestalt den andliga lins som för den materiella varelsen synliggör Honom som är osynlig. Han är er äldre broder som i köttslig gestalt gör en Varelse med infinita attribut bekant för er, en Varelse som inte ens de himmelska härskarorna kan påstå att de helt förstår. ~ Urantiaboken, 169:4.13 (1857.4)

Jesus är verkligen en frälsare i den bemärkelsen att hans liv och död faktiskt vinner över människor till godhet och till ett rättfärdigt överlevande. Jesus älskar människorna så mycket att hans kärlek väcker ett gensvar av kärlek i människans hjärta. ~ Urantiaboken, 188:5.2 (2018.1)

Jesus är den nya och levande vägen från människan till Gud, från det partiella till det fullkomliga, från det jordiska till det himmelska, från tiden till evigheten. ~ Urantiaboken, 129:4.7 (1425.6)

Jag är livets bröd.
Jag är det levande vattnet.
Jag är världens ljus.
Jag är alla tidsåldrars längtan.
Jag är den öppna dörren till evig frälsning.
Jag är det ändlösa livets verklighet.
Jag är den gode herden.
Jag är vägen till oändlig fullkomlighet.
Jag är uppståndelsen och livet.
Jag är den eviga överlevnadens hemlighet.
Jag är vägen, sanningen och livet.
Jag är den infinite Fadern till mina finita barn.
Jag är den sanna vinstocken; ni är grenarna.
Jag är hoppet för alla som känner den levande sanningen.
Jag är den levande bron från en värld till en annan.
Jag är den levande länken mellan tiden och evigheten.
~ Urantiaboken, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved