Är det fel att vilja skaffa sig materiell rikedom?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Beautiful uninhabited island at Philippines

Det är ingen synd i att ha ärligt anskaffade tillgångar på jorden förutsatt att din skatt är i himlen, ty där din skatt är där är också ditt hjärta. ~ Urantiaboken, 165:4:5 (1821.5)

Rikedomar har ingenting direkt att göra med inträdet i himmelriket, men kärlek till rikedomar har. Rikets andliga lojaliteter är oförenliga med servilitet till den materialistiska mammon. ~ Urantiaboken, 163:2:10 (1803.1)

Jesus varnade ofta sina åhörare för allt habegär och sade att ”en människas lycka består inte i överflöd på ägodelar.” ~ Urantiaboken, 140:8.17 (1581.4)

De som är säkra på sin frälsning är för evigt fria från åtrå, avund, hat och rikedomens illusioner.  ~ Urantiaboken, 131:3:4 (1447.1)

Ingen ädel människa strävar efter att samla sig rikedomar och penningmakt genom att förslava eller orättvist utnyttja sina jordiska bröder. ~ Urantiaboken, 132:5:18 (1464.2)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved