Vad betyder det att bli räddad?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
orange flower under blue sky

Med hjälp av Guds kärlek och genom hans nåd blir vi frälsta. ~ Urantiaboken, 131:1:7 (1443.3)

Därför ”skall var och en som åkallar Herren bli frälst” ”ty Herren förlåter ymnigt”. ~ Urantiaboken, 2:4:1 (38.1)

Genom tro blir du rättfärdigad, genom tro blir du frälst och genom denna samma tro förs du evigt framåt på den framåtskridande och gudomliga fulländningens väg. ~ Urantiaboken, 150:5:3 (1682.5)

Människans frälsning är verklig. Den baserar sig på två realiteter som den skapades tro kan fatta och som i och med det kan införlivas med människans individuella erfarenhet: det faktum att Gud är en fader och den därmed korrelerade sanningen att människovarelserna är bröder med varandra. ~ Urantiaboken, 188:4:13 (2017.8)

När ni vet att tron har frälst er har ni verklig frid med Gud. Och alla som följer denna väg av himmelsk frid är bestämda att helgas åt den evinnerliga tjänst som den evige Gudens ständigt avancerande söner utför. ~ Urantiaboken, 143:2:6 (1610.1)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved