Urantia-stiftelsen

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia-stiftelsen grundades 1950 för att övervaka att texten i Urantiaboken förblir okränkt och för att säkra att bokens läror sprids med hjälp av läsare och samarbetsorganisationer till alla människor. Denna webbplats tillhandahålls som en tjänst för Urantiabokens läsare och innebär inte att på något sätt ta ansvar för någon individ, religiös grupp eller social organisation.

Urantia-stiftelsen är en ideell, utbildningsstiftelse som verkar enligt sin stiftelseurkund. Stiftelsen har gett ut boken på engelska sedan år 1955 och har under senare år låtit översätta den till många andra av världens språk.

Urantia-stiftelsens hus, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois, byggdes år  1908. Före publiceringen av Urantiaboken användes byggnaden som regelbunden samlingsplats för de första läsarna av texterna. Fastigheten testamenterades till Urantia-stiftelsen år 1969. Idag består den av kontor, källarutrymmen för lagring och postning, ett "Forum-rum" för möten och studiegrupper samt två bostadslägenheter.

Utmaningar för framtiden ...

I Urantiaboken står det:

"Den religiösa utmaningen i denna tidsålder gäller för de fjärrsynta och förutseende män och kvinnor med andlig insikt som vågar bygga en ny och tilltalande livsfilosofi som baserar sig på de utvidgade och utomordentligt integrerade moderna uppfattningarna om kosmisk sanning, universumskönhet och gudomlig godhet." (43.3) 2:7.10

Då de läror som ingår i Urantiaboken omfattas av mänsklighetens hjärtan och sinnen, har de förmågan att förverkliga Mästarens himmelska ord: "Fred på jorden och bland människorna god vilja."

Att ta denna uppenbarelse till själar i behov av dess andliga budskap, utan påträngande spridning, kyrkogrundande eller evangelisering, är den utmaning som vi står inför. Planering pågår för att till år 2030 öka antalet översättningar till sextio och skapa ett världsomspännande distributionsnät. Då kommer ca 84 procent av planetens befolkning att kunna läsa Urantiaboken på sitt modersmål.

För att lyckas med detta ambitiösa program behöver Urantia-stiftelsen stöd och hjälp av människor som du. Om du vill delta i arbetet att sprida  Urantiabokens läror till alla folk i världen, eller om du bara vill ha ytterligare information, tag då kontakt med oss.

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved