Vad är bön?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Moore Lakes, Yoho National Park BC by Don Paulson

Bönen är en del av den gudomliga planen för att omforma det som är till det som borde vara. ~ Urantiaboken, 144:4.9 (1621.8)

Den idealiska bönen är en form av andlig gemenskap som leder till intelligent gudsdyrkan, andakt. Ett sant bedjande är en uppriktig inställning av att söka sig mot himlen för att uppnå upp sina ideal. ~ Urantiaboken, 144:2.2 (1618.6)

Bönen är avsedd att göra människan mindre tänkande men mer inseende. Den är inte avsedd att öka kunskapen utan snarare att vidga insikten. ~ Urantiaboken, 143:7.4 (1616.6)

Bönen är inte ett sätt att undgå konflikt, utan snarare en sporre till tillväxt inför själva konflikten. Be endast om värden, inte om ting; om tillväxt, inte om behovstillfredsställelse. ~ Urantiaboken, 91:8.13 (1002.5)

All etisk bön är en sporre till handling och en vägvisare för det progressiva strävandet mot idealistiska mål av uppnåelse högre än en själv ~ Urantiaboken, 91:4.2 (997.7)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved