Har människor utvecklats eller skapades de?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Caveman Exploring Cave At Night

Evolutionen är regel för människans utveckling, men själva processen varierar storligen i olika världar. ~ Urantiaboken, 49:1.4 (560.3)

Högre organismers utveckling från lägre grupperingar av liv är inte slumpartad. ~ Urantiaboken, 49:1.7 (560.6)

Evolutionens faktum är inte en modern upptäckt. Forntidens människor förstod den långsamma och evolutionära karaktären av människans utveckling. ~ Urantiaboken, 74:8.5 (837.4)

Fysiken och kemin kan inte ensamma förklara hur en människovarelse utvecklades från den urtida protoplasman i de första haven. ~ Urantiaboken, 65:6.8 (738.1)

Och nu, efter nästan niohundra generationer av utveckling som omspann cirka tjugoett tusen år från uppkomsten av de tidiga däggdjuren, föddes bland primaterna plötsligt två anmärkningsvärda varelser, de första egentliga människovarelserna. ~ Urantiaboken, 62:4:6 (707.5)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved