Vad är värdet av familjelivet?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Flowers

Nästan allting av bestående värde i civilisationen har sina rötter i familjen. Familjen var den första framgångsrika fredliga gruppen, då mannen och kvinnan lärde sig att komma till rätta med sina motsättningar, samtidigt som de lärde sina barn fredliga värv. ~ Urantiaboken, 68:2:8 (765.5)

Religions-, samhälls- och utbildningsinstitutionerna är alla väsentliga för kulturcivilisationens fortbestånd, men familjen är den främsta civiliseraren. Ett barn lär sig det mesta av det som är viktigt i livet av sin familj och av grannarna. ~ Urantiaboken, 82:0:2 (913.2)

Familjen är den kanal genom vilken kulturen och kunskapen flyter från en generation till en annan. ~ Urantiaboken, 84:0:2 (931.2)

Familjen är den grundenhet för broderskapet där föräldrar och barn lär sig de tålamodets, altruismens, toleransens och överseendets läxor som är så väsentliga för att förverkliga broderskapet bland alla människor. ~ Urantiaboken, 84:7:28 (941.9)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved