Vad är Människans brödraskap?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Cosmos Flower Field

Människornas broderskap bygger på att Gud är allas fader. ~ Urantiaboken, 134:4.1 (1486.4)

Broderskapet mellan människor bygger i själva verket på insikten om Guds faderskap. Det snabbaste sättet att förverkliga människans broderskap på Urantia är att åstadkomma en andlig omvandling av den nuvarande mänskligheten. ~ Urantiaboken, 52:6.7 (598.2)

Faderskap är det förhållande från vilket vi resonerar oss till insikten om broderskap. ~ Urantiaboken, 16:9.14 (196.10)

The ultimate goal of human progress is the reverent recognition of the fatherhood of God and the loving materialization of the brotherhood of man. ~ Urantiaboken, 143:1.4 (1608.1)

Om varje människa blott kunde bli ett centrum för en dynamisk tillgivenhet, då skulle detta godartade kärleksvirus snart breda ut sig i människosläktets känslofulla emotionsström i en sådan utsträckning att hela civilisationen skulle omslutas av kärlek, och det skulle innebära förverkligandet av människans broderskap. ~ Urantiaboken, 100:4:6 (1098.3)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved