Mis on meie lõplik saatus?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon
Lake Sils, Switzerland

See võimalus saavutada jumalikku täiust on kõigi inimeste igavese vaimse progressi lõplik ja kindel eesmärk. ~ Urantia raamat, 1:0:4 (22.1)

Jumal pole pelgalt saatuse määraja, ta on inimese igavene saatus. ~ Urantia raamat, 5:4.3 (67.1)

Paradiisi ainulaadsus avaldub selles, et ta on kõikide vaimisiksuste algse päritolu maailm ning ka nende saatust kajastav eesmärk. ~ Urantia raamat, 11:9.1 (126.6)

Vaimuga samastumises peitubki isikliku ellujäämise saladus ning see määrab ära vaimse tõusu saatuse. ~ Urantia raamat, 40:5:4 (445.5)

See ainus Jumal on meie Looja ja hinge viimane lõppsiht. ~ Urantia raamat, 131:4:2 (1448.1)

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.