Kes on Jeesus?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jeesus on inimkujul ilmunud vaimne lääts, mis teeb nähtamatu Tema ainelisele loodud-olendile nähtavaks. Ta on teie vanem vend, kes teeb lihalikku elu elades teid tuttavaks lõpmatute omadustega Olendiga, kelle kohta isegi taevased väed ei saa tunnistada, et nad temast täielikult aru saavad. ~ Urantia raamat, 169:4.13 (1857.4)

Jeesus on selles mõttes tõeline päästja, et tema elu ja surm võidavad inimesi headuse ja õiglase ellujäämise poole. Jeesus armastab inimesi nii väga, et tema armastus äratab inimsüdames vastuarmastuse. ~ Urantia raamat, 188:5.2 (2018.1)

Jeesus on uus ja elav tee inimesest Jumalani, osalisest täiuslikuni, maisest taevaseni, ajast igavikku. ~ Urantia raamat, 129:4.7 (1425.6)

Mina olen eluleib.
Mina olen elav vesi.
Mina olen maailma valgus.
Mina olen kõigi ajastute soov.
Mina olen avatud uks igavesse pääsemisse.
Mina olen lõputu elu reaalsus.
Mina olen hea karjane.
Mina olen lõputu täiuslikkuse tee.
Mina olen ülestõusmine ja elu.
Mina olen igavese ellujäämise saladus.
Mina olen tee, tõde ja elu.
Mina olen oma piiratud võimetega laste lõputu Isa.
Mina olen tõeline viinapuu, teie olete oksad.
Mina olen kõigi nende lootus, kes tunnevad elavat tõde.
Mina olen elav sild ühest maailmast teise.
Mina olen elav side aja ja igaviku vahel.
~ Urantia raamat, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.