Mis on minu eesmärk?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon
Canadian Rockies

...siis ei saa jääda avaldumata ülev Jumala-tundmine ja taevalik veendumus oma ellujäämises, ning ta muutub Jumalat leides ikka enam ja enam temasarnaseks. ~ Urantia raamat, 5:1.6 (63.4)

Kuigi te peate elama oma ainelise elu lõpuni, kuigi te ei pääse kehast ja selle vajadustest, on teil eesmärkide ja ideaalide osas üha enam võimalik loomset olemust allutada Vaimu ülevõimule. Teie sees on tõepoolest vaimujõudude salanõu, jumalike võimete salaliit, mille ainsaks eesmärgiks on vabastada teid lõplikult ainelistest kammitsatest ja piiritletud olemasolu puudustest. ~ Urantia raamat, 34:6:9 (381.3)

Vaimne progress eeldab vaimuvaesuse intellektuaalset äratundmist ja täiuseiha teadvustamist — iha tunda Jumalat ja olla temasarnane, soovi kõigest südamest täita taevase Isa tahet. ~ Urantia raamat, 100:2:1 (1095.5)

Religioon annab inimesele kindlustunde, et järgides hinges aimatavat õiglusekuma, seob ta end lahutamatult Lõpmatu kavaga ja Igavese eesmärgiga. ~ Urantia raamat, 101:10:7 (1117.1)

Inimene ei saa loota, et suudab elada oma kõrgeimate ideaalide järgi, kuid ta võib olla truu oma eesmärgile leida Jumal ja muutuda üha enam tema sarnaseks. ~ The Urantia Book, 103:4:3 (1133.3)

Siis õpetas Jeesus oma järgijatele, kuidas saavutada kõigi inimvõitluste põhieesmärki — täiuslikkust, isegi jumalikkust. ~ The Urantia Book, 140:5:15 (1574.8)

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.