Jakie jest nasze ostateczne przeznaczenie?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Lake Sils, Switzerland

Taka możliwość osiągnięcia Boskiej doskonałości jest ostatecznym i pewnym przeznaczeniem całego człowieczego, wiecznego postępu duchowego. ~ Księga Urantii, 1:0:4 (22.1)

Bóg jest nie tylko determinantem przeznaczenia; on jest wiecznym przeznaczeniem człowieka. ~ Księga Urantii, 5:4.3 (67.1)

Raj jest unikalny, dlatego, że jest on miejscem pochodzenia i ostatecznym celem przeznaczenia wszystkich osobowości duchowych. ~ Księga Urantii, 11:9.1 (126.6)

Utożsamienie się z duchem stanowi tajemnicę wiecznego życia osobowości i determinuje cel duchowego wznoszenia się. ~ Księga Urantii, 40:5:4 (445.5)

I ten jedyny Bóg jest naszym Stwórcą i ostatnim przeznaczeniem duszy. ~ Księga Urantii, 131:4:2 (1448.1)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone