Bör vi vara rädda?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
African sunset. Masai Mara, Kenya

”Frukta inte” var hans paroll och tålmodig uthållighet hans ideal i fråga om karaktärsstyrka. ~ Urantiaboken, 140:8:20 (1582.1)

Fruktan och vrede försvagar karaktären och förstör lyckan. ~ Urantiaboken, 140:5:6 (1573.8)

Jesus säga: ”Var vid gott mod; det är jag, var inte rädd.” ~ Urantiaboken, 152:4:2 (1703.2)

”Men frukta inte; var och en som uppriktigt önskar vinna evigt liv genom att stiga in i Guds rike skall förvisso finna en sådan evig frälsning.” ~ Urantiaboken, 166:3:5 (1829.2)

”Frukta inte det ondas motstånd, ty jag är alltid med er, ända till tidernas slut.” ~ Urantiaboken, 191:4:4 (2042.1) (1599.14)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved