Hur lever jag som Jesus?

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion
Fishing Boat Sunset Time

Han levde ut sanningen just så som han lärde ut den. Han var sanningen. Han kände sig tvungen att förkunna frälsande sanning för sin generation, även om en sådan uppriktighet ibland orsakade smärta. Han var obetingat lojal i förhållande till all sanning. ~ Urantiaboken, 100:7:2 (1101.6)

Han var modig men aldrig obetänksam; försiktig men aldrig feg. Han var deltagande men inte sentimental; enastående men inte excentrisk. Han var from men inte skenhelig. Han var så välbalanserad för att han var så fulländat hel. ~ Urantiaboken, 100:7:4 (1102.1)

Om Jesus sade man sanningsenligt: ”Han litade till Gud.” Som en människa bland människor förlitade han sig högst sublimt på Fadern i himlen. Han litade på sin Fader så som ett litet barn litar på sin jordiska förälder. Hans tro var fulländad men aldrig övermodig. ~ Urantiaboken, 100:7.7 (1102.4)

”Han vandrade omkring och gjorde gott.” ~ Urantiaboken, 100:7.8 (1102.5)

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved