Krótki opis Księgi Urantii

DrukujDrukuj

Księga Urantii, wydana po raz pierwszy w roku 1955 przez Urantia Foundation, przedstawia nam początki, historię i przeznaczenie ludzkości. Odpowiada na pytania dotyczące Boga, życia w zamieszkałym wszechświecie, historii i przyszłości tego świata oraz zawiera podbudowującą opowieść o życiu i naukach Jezusa.

Księga Urantii opisuje nasze powiązania z Bogiem Ojcem. Wszystkie istoty ludzkie są synami i córkami kochającego Boga i tym samym braćmi i siostrami w Boskiej rodzinie. Książka przynosi nową prawdę duchową dla współczesnych mężczyzn i kobiet oraz ukazuje drogę do osobistych związków z Bogiem. 

Opierając się na światowym dziedzictwie religijnym, Księga Urantii opisuje nieskończone przeznaczenie ludzkości i naucza, że żywa wiara jest kluczem do osobistego i duchowego rozwoju i wiecznego życia. Opisuje także Boży plan stopniowej ewolucji jednostek, społeczności ludzkiej i wszechświata jako całości. Na całym świecie wielu ludzi twierdzi, że przeczytanie Księgi Urantii niezwykle ich pobudziło do osiągania zaawansowanych poziomów rozwoju duchowego. Dało im nowy sens życia i pragnienie służenia ludzkości.

Zachęcamy do czytania i odkrywania, również dla siebie, uszlachetniającego posłania książki.

Zacznij czytać Księgę Urantii

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone