Zasady ściągania z Internetu i drukowania

DrukujDrukuj

Zasady ściągania z Internetu i drukowania

Możesz drukować czy ściągać ze strony Fundacji Urantii https://www.urantia.org czy jakiejkolwiek innej strony licencjonowanej, jakąkolwiek część albo całość jakiegokolwiek tłumaczenia The Urantia Book, publikowanego przez Fundację Urantii, na dysk czy dysk twardy, pod warunkiem, że:

  1. Tekst jest drukowany czy ściągany dla osobistego użytku raczej, niż dla dystrybucji czy sprzedaży dla osób trzecich, chyba, że taka dystrybucja czy sprzedaż jest skądinąd dozwolona przez prawa autorskie lub zasady Fundacji Urantii; i
  2. Drukując czy ściągając tekst zgadzasz się nie korygować, zmieniać czy poprawiać jakiejkolwiek części tekstu tego tłumaczenia The Urantia Book, które jest drukowane czy ściągane.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone