Pozwolenie na używanie cytatów

DrukujDrukuj

Fundacja Urantii
Pozwolenie na używanie cytatów w dziełach edukacyjnych i komercyjnych
7 listopada 2008

Fundacja Urantii upoważnia kogokolwiek do cytowania do 25 000 słów w jakimkolwiek dziele edukacyjnym czy komercjalnym, z przekładu The Urantia Book, opublikowanego przez Fundację Urantii, pod warunkiem, że:

  1. Standardowe przypisy, jak w pracy naukowej, są stosowane tam, gdzie The Urantia Book jest cytowana.
  2. Następujące oświadczenie o prawach autorskich jest wyraźnie widoczne na pierwszych stronach pracy:
  3. Praca ta zawiera cytaty z tłumaczenia The Urantia Book na język ______________wydanego przez Urantia Foundation, © Copyright Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA; +1 (773) 525-3319; https://www.urantia.org; wszelkie prawa zastrzeżone. Poglądy wyrażone w tej pracy są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Urantia Foundation lub jej członków.
  4. Na każde słowo, cytowane z omawianego tłumaczenia The Urantia Book, praca zawiera co najmniej jedno słowo, które nie jest z tłumaczenia The Urantia Book.
  5. W pracy nie używa się więcej niż 5 000 słów w kolejności, z omawianego tłumaczenia The Urantia Book. Jeśli używasz do 5 000 słów w kolejności z tego tłumaczenia The Urantia Book, musisz załączyć inny materiał, zanim zaczniesz używać jakichkolwiek dodatkowych cytatów z tego właśnie tłumaczenia The Urantia Book.
  6. W pracy tej nie koryguje się, nie zmienia czy poprawia części tekstu omawianego tłumaczenia The Urantia Book, cytowanego w pracy.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone