Titlurile Capitolelor

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Cartea Urantia

Titlurile Capitolelor

Cartea . Titlu . Autor
000. Introducere . Consilier Divin

Partea I
Universul Central şi Supraunversurile

001. Tatăl Universal . Consilier Divin
002. Natura lui Dumnezeu . Consilier Divin
003. Atributele lui Dumnezeu . Consilier Divin
004. Relaţiile lui Dumnezeu cu universul . Consilier Divin
005. Relaţia lui Dumnezeu cu individul . Consilier Divin
006. Fiul Etern . Consilier Divin
007. Poziţia Fiului Etern faţă de univers . Consilier Divin
008. Spiritul Infinit . Consilier Divin
009. Relaţia Spiritului Infinit cu universul . Consilier Divin
010. Trinitatea paradisului . Cenzor Universal
011. Insula eternă a paradisului . Desăvârşitor al Întelepciunii
012. Universul universurilor . Desăvârşitor al Întelepciunii
013. Sferele sacre ale paradisului . Desăvârşitor al Întelepciunii
014. Universul central şi divin . Desăvârşitor al Întelepciunii
015. Cele Şapte suprauniversuri . Cenzor Universal
016. Cele Şapte Spirite Maestru . Cenzor Universal
017. Cele şapte grupuri de spirite supreme . Consilier Divin
018. Personalităţile Supreme ale Trinităţii . Consilier Divin
019. Fiinţe coordonate de origine trinitară . Consilier Divin
020. Fiii paradisiaci ai lui Dumnezeu . Desăvârşitor al Întelepciunii
021. Fiii Creatori Paradisiaci . Desăvârşitor al Întelepciunii
022. Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi . Puternic mesager
023. Mesagerii solitari . Consilier Divin
024. Personalităţi superioare ale spiritului infinit . Consilier Divin
025. Oştirile mesagerilor spaţiului . Un Înălţat în Autoritate
026. Spiritele ocrotitoare ale universului central . Desăvârşitor al Întelepciunii
027. Serviciul supernafimilor primari . Desăvârşitor al Întelepciunii
028. Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor . Puternic Mesager
029. Directorii de putere ai universului . Cenzor Universal
030. Personalităţi ale marelui univers . Puternic Mesager
031. Corpul Finalităţii . Consilier Divin şi de Unul Fără de Nume şi de Număr
Cartea . Titlu . Autor
032. Evoluţia universurilor locale . Puternic Mesager
033. Administrarea universului local . Căpetenia Arhanghelilor
034. Spiritul-mamă al universului local . Puternic Mesager
035. Fiii lui Dumnezeu ai universului local . Căpetenia Arhanghelilor
036. Purtătorii vieţii . Fiu Vorondadek
037. Personalităţi ale universului local . Strălucitoare Stea de Seară
038. Spirite ocrotitoare ale universului local . Melchizedek
039. Oştirile serafice . Melchizedek
040. Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu . Puternic Mesager
041. Aspecte fizice ale universului local . Arhanghel
042. Energia — mintea şi materia . Puternic Mesager
043. Constelaţiile . Malavatia Melchizedek
044. Artizanii celeşti . Arhanghel
045. Administrarea sistemului local . Melchizedek
046. Sediul sistemului local . Arhanghel
047. Cele şapte lumi palat . Strălucitoare Stea de Seară
048. Viaţa morontială . Arhanghel
049. Lumile locuite . Melchizedek
050. Prinţii Planetari . Lanonandek Secundar
051. Adamii planetari . Lanonandek Secundar
052. Epocile planetare ale muritorilor . Puternic Mesager
053. Rebeliunea lui Lucifer . Manovandet Melchizedek
054. Problemele rebeliunii lui Lucifer . Puternic Mesager
055. Sferele luminii şi ale vieţii . Puternic Mesager
056. Unitate universală . Puternic Mesager şi Machiventa Melchizedek
Cartea . Titlu . Autor
057. Originea Urantiei . Purtator al Vieţii
058. Stabilirea vieţii pe Urantia . Purtator al Vieţii
059. Era vieţii marine pe Urantia . Purtator al Vieţii
060. Urantia pe parcursul erei vieţii terestre primitive . Purtator al Vieţii
061. Era mamiferelor pe Urantia . Purtator al Vieţii
062. Rasele la aurora omului primitiv . Purtator al Vieţii
063. Prima familie umană . Purtator al Vieţii
064. Rasele evolutive de culoare . Purtator al Vieţii
065. Supracontrolul evoluţiei . Purtator al Vieţii
066. Prinţul planetar al urantiei . Melchizedek
067. Rebeliunea planetară . Melchizedek
068. Începutul civilizaţiei . Melchizedek
069. Instituţiile umane primitive . Melchizedek
070. Evoluţia guvernului uman . Melchizedek
071. Dezvoltarea statului . Melchizedek
072. Guvernul pe o planetă vecină . Melchizedek
073. Grădina Edenului . Solonia
074. Adam şi Eva . Solonia
075. Greşeala lui Adam şi a Evei . Solonia
076. A doua grădină . Solonia
077. Creaturile mediane . Arhanghel
078. Rasa violetă după zilele lui Adam . Arhanghel
079. Expansiunea andită în orient . Arhanghel
080. Expansiunea Andită în Occident . Arhanghel
081. Dezvoltarea civilizaţiei moderne . Arhanghel
082. Evoluţia căsătoriei . Şeful serafimilor
083. Instituţia căsătoriei . Şeful Serafimilor
084. Căsătoria şi viaţa familială . Şeful Serafimi
085. Originile adoraţiei . Strălucitoare Stea de Seară
086. Evoluţia primitivă a religiei . Strălucitoare Stea de Seară
087. Cultele fantomelor . Strălucitoare Stea de Seară
088. Fetişurile, farmecele şi magia . Strălucitoare Stea de Seară
089. Păcatul, sacrificiul şi ispăşirea . Strălucitoare Stea de Seară
090. Şamanismul — vraciul şi preoţii . Melchizedek
091. Evoluţia rugăciunii . Şeful Medianilor
092. Evoluţia ulterioară a religiei . Melchizedek
093. Machiventa Melchizedek . Melchizedek
094. Învăţăturile lui Melchizedek în Orient . Melchizedek
095. T 095. Învăţăturile lui Melchizedek în Levant . Melchizedek
096. Yahweh — Dumnezeul evreilor . Melchizedek
097. Evoluţia conceptului de Dumnezeu la Evrei . Melchizedek
098. Învăţăturile lui Melchizedek în Occident . Melchizedek
099. Problemele sociale ale religiei . Melchizedek
100. Religia în experienţa umană . Melchizedek
101. Natura reală a religiei . Melchizedek
102. Fundamentele credinţei religioase . Melchizedek
103. Realitatea experienţei religioase . Melchizedek
104. Creşterea conceptului trinităţii . Melchizedek
105. Deitate şi realitate . Melchizedek
106. Nivelurile realităţii universului . Melchizedek
107. Originea şi natura ajustorilor gândirii . Mesager Solitar
108. Misiunea şi ajutorul ajustorilor gândirii . Mesager Solitar
109. Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului . Mesager Solitar
110. Poziţia Ajustorilor în raport cu muritorii individuali . Mesager Solitar
111. Ajustorul şi sufletul . Mesager Solitar
112. Supravietuirea personalitătii . Mesager Solitar
113. Păzitorii Serafici ai Destinului . Conducător al Serafimilor
114. Guvernarea planetară a serafimilor . Conducător al Serafimilor
115. Fiinţa Supremă . Puternic Mesager
116. Atotputernicul suprem . Puternic Mesager
117. Dumnezeu Supremul . Puternic Mesager
118. Cel suprem şi cel ultim - timpul şi spaţiul . Puternic Mesager
119. Efuziunile lui Christ Mihail . Puternic Mesager
Cartea . Titlu . Autor
120. Manifestarea lui Mihail pe Urantia . Mantutia Melchizedek
121. Epoca manifestării lui Mihail . Comisia Medianilor
122. Naşterea şi pruncia lui Iisus . Comisia Medianilor
123. Prima copilărie a lui Iisus . Comisia Medianilor
124. Ultima parte a copilăriei lui Iisus . Comisia Medianilor
125. Iisus la Ierusalim . Comisia Medianilor
126. Cei doi ani cruciali . Comisia Medianilor
127. Anii adolescenţei . Comisia Medianilor
128. Viaţa de tânăr a lui Iisus . Comisia Medianilor
129. Urmarea vieţii de adult a lui Iisus . Comisia Medianilor
130. În drum către Roma . Comisia Medianilor
131. Religiile lumii . Comisia Medianilor
132. Şederea la Roma . Comisia Medianilor
133. Reîntoarcerea de la Roma . Comisia Medianilor
134. Anii de tranziţie . Comisia Medianilor
135. Ioan Botezătorul . Comisia Medianilor
136. Botezul şi cele patruzeci de zile . Comisia Medianilor
137. Şederea în aşteptare din Galileea . Comisia Medianilor
138. Formarea mesagerilor împărăţiei . Comisia Medianilor
139. Cei doisprezece apostoli . Comisia Medianilor
140. Hirotonisirea celor doisprezece . Comisia Medianilor
141. Începutul lucrării publice . Comisia Medianilor
142. Paştele la Ierusalim . Comisia Medianilor
143. Traversarea Samariei . Comisia Medianilor
144. La Gilboa şi în Decapolis . Comisia Medianilor
145. Patru zile memorabile în Capernaum . Comisia Medianilor
146. Primul turneu de predicare în Galileea . Comisia Medianilor
147. Interludiul vizitei la Ierusalim . Comisia Medianilor
148. Formarea evangheliştilor în Betsaida . Comisia Medianilor
149. Cel de-al doilea turneu de predicare . Comisia Medianilor
150. Cel de-al treilea turneu de predicare . Comisia Medianilor
151. Şederea şi învăţătura la ţărmul mării . Comisia Medianilor
152. Evenimentele premergătoare crizei din Capernaum . Comisia Medianilor
153. Criza din Capernaum . Comisia Medianilor
154. Ultimele zile la Capernaum . Comisia Medianilor
155. Fugind prin Galileea nordică . Comisia Medianilor
156. Şederea la tyr Tyr şi la Sidon . Comisia Medianilor
157. În Cezareea lui Filip . Comisia Medianilor
158. Muntele transfigurării . Comisia Medianilor
159. Turneul din decapolis . Comisia Medianilor
160. Rodan din Alexandria . Comisia Medianilor
161. Urmarea discuţiilor lui Rodan . Comisia Medianilor
162. Sărbătoarea Tabernacolelor . Comisia Medianilor
163. Hirotonisirea celor şapte zeci la Magadan . Comisia Medianilor
164. Sărbătoarea dedicării . Comisia Medianilor
165. Misiunea din pereea Pereea începe . Comisia Medianilor
166. Ultimul turneu în Pereea de nord . Comisia Medianilor
167. Vizita la filadelfia . Comisia Medianilor
168. Reînvierea lui Lazăr . Comisia Medianilor
169. Ultimele învăţături din Pella . Comisia Medianilor
170. Împărăţia Cerurilor . Comisia Medianilor
171. Pe drumul Ierusalimului . Comisia Medianilor
172. Intrarea în Ierusalim . Comisia Medianilor
173. Luni în Ierusalim . Comisia Medianilor
174. Marţi dimineaţa la templu . Comisia Medianilor
175. Ultimul discurs de la templu . Comisia Medianilor
176. Marţi dimineaţa pe Muntele Măslinilor . Comisia Medianilor
177. Miercuri, ziua de odihnă . Comisia Medianilor
178. Ultima zi în tabără . Comisia Medianilor
179. Cina cea Din Urmă . Comisia Medianilor
180. Discursul de adio . Comisia Medianilor
181. Ultimele încurajări şi avertismente . Comisia Medianilor
182. La Ghetsimani . Comisia Medianilor
183. Iisus trădat şi arestat . Comisia Medianilor
184. În faţa tribunalului Sinedriului . Comisia Medianilor
185. Judecata în faţa lui Pilat . Comisia Medianilor
186. Cu puţin Înainte de răstignire . Comisia Medianilor
187. Răstignirea . Comisia Medianilor
188. Ceasul Înmormântării . Comisia Medianilor
189. Învierea . Comisia Medianilor
190. Apariţiile morontiale ale lui Iisus . Comisia Medianilor
191. Apariţia apostolilor şi a altor ucenici influenţi . Comisia Medianilor
192. Apariţiile în Galileea . Comisia Medianilor
193. Apariţiile finale şi urcarea la cer . Comisia Medianilor
194. Revărsarea Spiritului Adevărului . Comisia Medianilor
195. După rusalii . Comisia Medianilor
196. Credinţa lui Iisus . Comisia Medianilor

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved