Co to jest modlitwa?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Moore Lakes, Yoho National Park BC by Don Paulson

Modlitwa jest częścią Boskiego planu przeobrażania tego, co jest, w to, co powinno być. ~ Księga Urantii, 144:4.9 (1621.8)

Idealna modlitwa jest formą takiej duchowej komunii, która prowadzi do inteligentnego czczenia. Prawdziwa modlitwa jest szczerą postawą sięgania ku niebu, aby osiągnąć wasze ideały. ~ Księga Urantii, 144:2.2 (1618.6)

Celem modlitwy jest uczynić człowieka mniej myślącym, ale bardziej rozumiejącym; jej przeznaczeniem nie jest szerzenie wiedzy, ale raczej rozwój wnikliwości. ~ Księga Urantii, 143:7.4 (1616.6)

Modlitwa nie jest sposobem ucieczki od konfliktu, ale raczej stymulatorem rozwoju, właśnie w obliczu konfliktu. Módlcie się tylko o wartości, nie o rzeczy; o rozwój, nie o zaspokojenie. ~ Księga Urantii, 91:8.13 (1002.5)

Wszelka etyczna modlitwa jest zachętą do działania i przewodnikiem progresywnych dążeń, zmierzających do idealistycznych celów, do osiągnięcia wyższego „ja”. ~ Księga Urantii, 91:4.2 (997.7)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone