Metody pomocy

DrukujDrukuj

Gdzie są największe potrzeby:

Tak wyglądają nasze priorytetowe wydatki. Zaufaj pracownikom Fundacji Urantii i ukierunkuj swoją szczodrość finansową tam, gdzie potrzeby są największe.

Konserwacja historycznego budynku:

Historyczny, stuletni budynek w Chicago, gdzie przyszło objawienie, wymaga istotnych remontów i poprawek. Potrzeba: $200,000 aby osiągnąć współczesne standardy budowlane.

Działalność internetowa:

Docieranie do większości ludzkości, poprzez utrzymywanie strony, wwww.urantia.org. Docieranie do milionów ludzi na świecie, w 14 jak dotąd językach, ale będzie ich więcej. Rocznie. Rocznie potrzeba na ten cel $50,000.

Rozwój edukacyjny:

Fundacja Urantii jest fundacją zarówno wydawniczą jak i edukacyjną. Pomóż funkcjonować Internetowej Szkole Fundacji Urantii i radykalnie pomnóż wysiłki edukacyjne w szerokim zakresie usług. 

Poszerzanie dystrybucji książki:

W roku 2010 Fundacja Urantii będzie wydawać Księgę Urantii przynajmniej w 23 językach. Czy to wydawana w formie książkowej, czy cyfrowej, czy dźwiękowej, zawsze potrzebuje efektywnej sieci dystrybucji, czy to w księgarniach, czy na Internecie.

Kolejne wydania książki:

Kolejne wydania książki wymagają stałych nakładów finansowych. Twoje dolary pomogą bezpośrednio w finansowaniu druku książek. Potrzeby: Koszty publikacji to około $100.000 do 200.000 rocznie.

Tłumaczenia i ich korekty:

Tłumaczenia na 23 języków są gotowe; wkrótce dojdzie tłumaczenie chińskie i japońskie! Wszystkie wymagają przetłumaczenia, korekty, formatowania, sprawdzenia i publikacji. Daj to objawienie nowym krajom, narodom i poszukującym duszom.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone