Fundacja Urantii

DrukujDrukuj

Fundacja Urantii powstała w roku 1950, jako opiekun niezmiennego tekstu Księgi Urantii jak również, aby zapewnić szerzenie nauk książki na całą ludzkość, z pomocą czytelników i bratnich organizacji. Strona ta służy społeczności czytelników Księgi Urantii i w żadnej mierze nie narzuca zależności od jakiejkolwiek jednostki, grupy ludzi czy organizacji społecznej.

Fundacja Urantii jest fundacją edukacyjną, nie nastawioną na zyski, działającą według Deklaracji Powiernictwa. Od roku 1955 wydaje ona książkę po angielsku a w ostatnich latach tłumaczy ją na wiele innych języków tego świata.

Budynek Fundacji Urantii, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois został zbudowany w roku 1908. Przed wydaniem Księgi Urantii w budynku tym odbywali regularne spotkania pierwsi czytelnicy manuskryptu książki. Cała posiadłość została przekazana Fundacji Urantii w roku 1969. Dziś składa się ona z biur, piwnicy przeznaczonej na składowanie i działalność związaną z wysyłką książki, „pokoju Forum”, gdzie odbywają się spotkania i zbierają się grupy studiujące książkę oraz dwu apartamentów mieszkalnych.

Wyzwania dla przyszłosci...

Księga Urantii mówi:

„Dla tych dalekowzrocznych i patrzących w przyszłość mężczyzn i kobiet, obdarzonych wnikliwością duchową, którzy ośmielą się stworzyć nową i pociągającą filozofię życia z rozbudowanych i wyrafinowanie zintegrowanych nowoczesnych koncepcji kosmicznej prawdy, wszechświatowego piękna i Boskiej dobroci, jest to wyzwanie religijne tej epoki”. [str.43.3]

Nauki zawarte w Księdze Urantii, kiedy zapadną w serca i umysły ludzkości, posiadają moc realizacji niebiańskiego orędzia Mistrza: „Pokój na ziemi i dobra wola pomiędzy ludźmi”. 

Przekazanie tego objawienia duszom, potrzebującym jego duchowego posłania, bez natrętnego orędownictwa, tworzenia kościoła czy ewangelizacji, jest wyzwaniem, przed którym stoimy. W trakcie realizacji są plany zwiększenia ilości tłumaczeń do sześćdziesięciu w roku 2030 i organizacji światowych kanałów dystrybucji książki. Wtedy, około osiemdziesiąt cztery procent populacji planety będzie mogło czytać Księgę Urantii w swoim ojczystym języku.

W celu realizacji tak ambitnego planu Fundacja Urantii potrzebuje poparcia i pomocy ludzi takich jak Ty. Jeśli chcesz uczestniczyć w pracy nad szerzeniem nauk Księgi Urantii dla wszystkich ludzi tego świata, albo, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje napisz do nas.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone