Kim jest Jezus?

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jezus jest duchową soczewką w ludzkiej formie, która materialnym istotom uwidacznia Tego, który jest niewidoczny. Jezus jest waszym starszym bratem, który w ciele umożliwia wam poznanie Istoty o nieskończonych atrybutach, tej, o której nawet niebiańskie zastępy nie mogą ośmielić się twierdzić, że ją w pełni rozumieją. ~ Księga Urantii, 169:4.13 (1857.4)

Jezus prawdziwie jest zbawicielem w tym sensie, że jego życie i śmierć skłania człowieka do dobroci i prawego dążenia do wiecznego życia. Jezus kocha ludzi tak bardzo, że jego miłość wywołuje odzew miłości w ludzkim sercu. ~ Księga Urantii, 188:5.2 (2018.1)

Jezus jest nową i żywą drogą od człowieka do Boga, od częściowego do doskonałego, od ziemskiego do niebiańskiego, od czasu do wieczności. ~ Księga Urantii, 129:4.7 (1425.6)

Jestem chlebem życia.
Jestem żywą wodą.
Jestem światłością świata.
Jestem pożądaniem wszystkich wieków.
Jestem otwartą bramą wiecznego zbawienia.
Jestem rzeczywistością niekończącego się życia.
Jestem dobrym pasterzem.
Jestem drogą nieskończonej doskonałości.
Jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Jestem tajemnicą wiecznego życia.
Jestem drogą, prawdą i życiem.
Jestem nieskończonym Ojcem moich skończonych dzieci.
Jestem prawdziwą winoroślą; wy jesteście gałęziami.
Jestem nadzieją wszystkich, którzy znają żywą prawdę.
Jestem żywym mostem pomiędzy jednym światem a drugim.
Jestem żywym ogniwem pomiędzy czasem a wiecznością.
~ Księga Urantii, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone