Wat is bidden?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Moore Lakes, Yoho National Park BC by Don Paulson

Het gebed is een onderdeel van het goddelijke plan om datgene wat is, om te vormen tot datgene wat behoort te zijn. ~ Het Urantia Boek, 144:4.9 (1621.8)

Het ideale gebed is een vorm van geestelijke gemeenschap, die tot intelligente godsverheerlijking voert. Waar gebed is de oprechte instelling van het omhoogreiken naar de hemel om je idealen te bereiken. ~ Het Urantia Boek, 144:2.2 (1618.6)

Het gebed is bedoeld om de mens minder te doen denken, doch meer te doen beseffen: het is niet bedoeld om kennis te vermeerderen, naar veeleer om het inzicht te verdiepen. ~ Het Urantia Boek, 143:7.4 (1616.6)

Het gebed is niet een methode om aan conflicten te ontkomen, maar veeleer een prikkel tot groei, juist in de confrontatie met conflicten. Bidt alleen om waarden, niet om dingen; om groei, niet om bevrediging. ~ Het Urantia Boek, 91:8.13 (1002.5)

Alle ethisch bidden is een prikkel tot handelen en een gids bij het progressief streven naar idealistische doeleinden die boven het zelf uitstijgen. ~ Het Urantia Boek, 91:4.2 (997.7)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden